[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Błąd w tłumaczeniuBłąd w tłumaczeniu strony głównej debian.org

Lista "Rozpoczynamy" drugi punkt:
"Jeśli chcesz zaktualizacją system z poprzedniej wersji"


Reply to: