[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

D-I sublevel 5: Please update translation for your languageHi,

Debian installer level 1 sublevel 5 got one more string added
recently. Before this, the translation was complete for your language.
You may want to recomplete this translation.

You probably knwo what to do and where to commit. If you don't, then
please ask..:-)


# Polish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Copyright (C) 2004-2008 Bartosz Feński <fenio@debian.org>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-27 22:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 22:17+0200\n"
"Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-base.templates:60001
#, no-c-format
msgid "ZFS pool %s, volume %s"
msgstr "Pula ZFS %s, wolumin %s"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-base.templates:62001
#, no-c-format
msgid "DASD %s (%s)"
msgstr "DASD %s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-base.templates:63001
#, no-c-format
msgid "DASD %s (%s), partition #%s"
msgstr "DASD %s (%s), partycja #%s"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Setting to reserve a small part of the disk for use by BIOS-based bootloaders
#. such as GRUB.
#: ../partman-partitioning.templates:36001
msgid "Reserved BIOS boot area"
msgstr ""
"Przestrzeń zarezerwowana dla programu rozruchowego bazującego na BIOSie"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. short variant of 'Reserved BIOS boot area'
#. Up to 10 character positions
#: ../partman-partitioning.templates:37001
msgid "biosgrub"
msgstr "biosgrub"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:1001
msgid ""
"In order to start your new system, the firmware on your Itanium system loads "
"the boot loader from its private EFI partition on the hard disk. The boot "
"loader then loads the operating system from that same partition. An EFI "
"partition has a FAT16 file system formatted on it and the bootable flag set. "
"Most installations place the EFI partition on the first primary partition of "
"the same hard disk that holds the root file system."
msgstr ""
"By móc uruchomić nowy system, firmware w Twoim systemie Itanium ładuje "
"program rozruchowy ze swojej prywatnej partycji EFI znajdującej się na dysku "
"twardym. Program rozruchowy ładuje wtedy system operacyjny z tej samej "
"partycji. Partycja EFI posiada system plików FAT16 oraz ustawioną flagę "
"rozruchową. Większość instalacji umiejscawia partycję EFI na pierwszej, "
"głównej partycji tego samego dysku twardego, na którym znajduje się główny "
"system plików."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:2001 ../partman-efi.templates:4001
msgid "EFI boot partition"
msgstr "Partycja rozruchowa EFI"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:3001
msgid "No EFI partition was found."
msgstr "Nie znaleziono partycji EFI."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. short variant of 'EFI boot partition'
#. Up to 10 character positions
#: ../partman-efi.templates:5001
msgid "EFIboot"
msgstr "EFI rozr."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:7001
msgid "EFI-fat16"
msgstr "EFI-fat16"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:1001
msgid ""
"No partitions were found in your system. You may need to partition your hard "
"drives or load additional kernel modules."
msgstr ""
"Nie znaleziono partycji w Twoim systemie. Może musisz podzielić swój dysk na "
"partycje, lub załadować dodatkowe moduły jądra."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:2001
msgid "No file systems found"
msgstr "Nie znaleziono systemów plików"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:2001
msgid ""
"No usable file systems were found. You may need to load additional kernel "
"modules."
msgstr ""
"Nie znaleziono używalnych systemów plików. Może musisz załadować dodatkowe "
"moduły jądra."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:3001
msgid "Abort"
msgstr "Przerwij"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#: ../partconf.templates:4001
msgid "Leave the file system intact"
msgstr "Pozostaw system plików nietknięty"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. (separated by commas)
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#: ../partconf.templates:4001 ../partconf.templates:5001
msgid "Create swap space"
msgstr "Utwórz partycję wymiany"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:4002 ../partconf.templates:5002
msgid "Action on ${PARTITION}:"
msgstr "Działanie na ${PARTITION}:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:4002
msgid ""
"This partition seems to already have a file system (${FSTYPE}). You can "
"choose to leave this file system intact, create a new file system, or create "
"swap space."
msgstr ""
"Wygląda na to, że ta partycja posiada już system plików (${FSTYPE}). Możesz "
"wybrać jego pozostawienie, modyfikację, bądź utworzyć przestrzeń wymiany."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:5002
msgid ""
"This partition does not seem to have a file system. You can create a file "
"system or swap space on it."
msgstr ""
"Partycja nie posiada systemu plików. Możesz na niej utworzyć system plików "
"lub przestrzeń wymiany."

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. (separated by commas)
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. :sl5:
#. "it" is a partition
#: ../partconf.templates:6001
msgid "Don't mount it"
msgstr "Nie montuj"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:6002 ../partconf.templates:7001
msgid "Mount point for ${PARTITION}:"
msgstr "Punkt montowania dla ${PARTITION}:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:6002
msgid ""
"When a partition is mounted, it is available to the users of the system. You "
"always need a root (\"/\") partition, and it's often good to have a separate "
"partition for /home."
msgstr ""
"Gdy partycja jest zamontowana, użytkownicy systemu mogą z niej korzystać. "
"Zawsze potrzebujesz partycji root (\"/\") i dobrze jest też użyć osobnej "
"partycji na /home."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:7001
msgid "Please enter where the partition should be mounted."
msgstr "Wpisz gdzie ma być zamontowana partycja."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:8001
msgid "Do you want to unmount the partitions so you can make changes?"
msgstr "Czy chcesz odmontować partycje by dokonać zmian?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:8001
msgid ""
"Since the partitions have already been mounted, you cannot do any changes."
msgstr ""
"Ponieważ partycje zostały już zamontowane, nie możesz dokonać żadnych zmian."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:9001
msgid "Failed to unmount partitions"
msgstr "Odmontowanie partycji nie powiodło się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:9001
msgid "An unexpected error occurred while unmounting the partitions."
msgstr "Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas odmontowywania partycji."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:9001
msgid "The partition configuration process has been aborted."
msgstr "Konfiguracja partycji została przerwana."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:10001
#, no-c-format
msgid "Create %s file system"
msgstr "Tworzy %s system plików"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:11001
msgid "No root partition (/)"
msgstr "Brak partycji root (/)"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:11001
msgid ""
"You need a root partition. Please assign a partition to the root mount point "
"before continuing."
msgstr "Potrzebujesz partycji root. Wskaż partycję dla punktu montowania root"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:12001
msgid "Partition assigned to ${MOUNT}"
msgstr "Przypisano partycję dla ${MOUNT}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:12001
msgid "Mounting a partition on ${MOUNT} makes no sense. Please change this."
msgstr "Nie ma sensu montowanie partycji dla ${MOUNT}. Proszę to zmienić."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:13001
msgid "Several partitions assigned to ${MOUNT}"
msgstr "Wskazałeś kilka partycji dla ${MOUNT}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:13001
msgid ""
"You cannot assign several partitions to the same mount point. Please change "
"all but one of them."
msgstr ""
"Nie możesz wskazać kilku partycji dla tego samego punktu montowania. Proszę "
"zmień to, zostawiając tylko jedną z nich"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:14001
msgid "Ready to create file systems and mount partitions?"
msgstr "Gotowy do utworzenia systemów plików i zamontowania partycji?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:14001
msgid "File systems will be created and partitions mounted."
msgstr "Systemy plików zostaną utworzone, a partycje zamontowane."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:14001
msgid ""
"WARNING: This will destroy all data on the partitions you have assigned file "
"systems to."
msgstr ""
"UWAGA: Ta operacja zniszczy wszelkie dane na partycjach do których "
"przydzielono systemy plików."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:15001
msgid "Failed to create swap space on ${PARTITION}"
msgstr "Nie udało się utworzyć przestrzeni wymiany na ${PARTITION}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:15001
msgid "An error occurred when the swap space was created on ${PARTITION}."
msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia przestrzeni wymiany na ${PARTITION}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:15001 ../partconf.templates:16001
#: ../partconf.templates:17001 ../partconf.templates:18001
msgid ""
"Please check the error log on the third console or /var/log/messages for "
"more information."
msgstr ""
"Sprawdź trzecią konsolę (tty3), lub /var/log/messages, aby uzyskać więcej "
"informacji."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:16001
msgid "Failed to activate the swap space on ${PARTITION}"
msgstr "Nie udała się aktywacja przestrzeni wymiany na ${PARTITION}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:16001
msgid "An error occurred when the swap space on ${PARTITION} was activated."
msgstr "Wystąpił błąd podczas aktywowania przestrzeni wymiany na ${PARTITION}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:17001
msgid "Failed to create ${FS} file system on ${PARTITION}"
msgstr "Nie udało się utworzyć systemu plików ${FS} na ${PARTITION}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:17001
msgid ""
"An error occurred when the ${FS} file system was created on ${PARTITION}."
msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia systemu plików ${FS} na ${PARTITION}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:18001
msgid "Failed to mount ${PARTITION} on ${MOUNT}"
msgstr "Nie udało się zamontować ${PARTITION} na ${MOUNT}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:18001
msgid "An error occurred when ${PARTITION} was mounted on ${MOUNT}."
msgstr "Wystąpił błąd podczas montowania ${PARTITION} na ${MOUNT}."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:19001
msgid "Configure and mount partitions"
msgstr "Konfigurowanie i montowanie partycji"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:1002
msgid "Disk to partition:"
msgstr "Dysk do partycjonowania:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:1002
msgid "Please choose one of the listed disks to create partitions on it."
msgstr "Wybierz jeden z poniższych dysków, aby utworzyć na nim partycje."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:1002 ../s390-dasd.templates:1002
msgid "Select \"Finish\" at the bottom of the list when you are done."
msgstr "Po zakończeniu wybierz \"Zakończ\" na końcu listy."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:2001
msgid "No disk found"
msgstr "Nie znaleziono dysku"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:2001
msgid ""
"Unable to find any disk in your system. Maybe some kernel modules need to be "
"loaded."
msgstr ""
"Nie odnaleziono żadnych dysków w systemie. Możliwe, że trzeba załadować "
"pewne moduły jądra."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:3001
msgid "Partitioning error"
msgstr "Błąd partycjonowania"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:3001
msgid "Failed to partition the disk ${DISC}."
msgstr "Nie można było utworzyć partycji na dysku ${DISC}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Main menu item
#: ../partitioner.templates:4001
msgid "Partition a hard drive"
msgstr "Partycjonuj dysk twardy"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "ctc: Channel to Channel (CTC) or ESCON connection"
msgstr "ctc: Channel to Channel (CTC) lub połączenie ESCON"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "qeth: OSA-Express in QDIO mode / HiperSockets"
msgstr "qeth: OSA-Express w trybie QDIO / HiperSockets"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "iucv: Inter-User Communication Vehicle - available for VM guests only"
msgstr "iucv: Inter-User Communication Vehicle - tylko dla gości VM"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "virtio: KVM VirtIO"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1002
msgid "Network device type:"
msgstr "Rodzaj urządzenia sieciowego:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1002
msgid ""
"Please choose the type of your primary network interface that you will need "
"for installing the Debian system (via NFS or HTTP). Only the listed devices "
"are supported."
msgstr ""
"Wybierz rodzaj głównego interfejsu sieciowego, który zostanie wykorzystany "
"podczas instalacji system Debian (przez NFS lub HTTP). Tylko poniższe "
"urządzenia sieciowe są obsługiwane."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:2001
msgid "CTC read device:"
msgstr "Urządzenie odczytu CTC:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:2001 ../s390-netdevice.templates:3001
msgid "The following device numbers might belong to CTC or ESCON connections."
msgstr "Poniższe numery urządzeń mogą należeć do połączeń CTC lub ESCON."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:3001
msgid "CTC write device:"
msgstr "Urządzenie zapisu CTC:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:4001 ../s390-netdevice.templates:8001
#: ../s390-netdevice.templates:13001
msgid "Do you accept this configuration?"
msgstr "Czy akceptujesz tę konfigurację?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:4001
msgid ""
"The configured parameters are:\n"
" read channel = ${device_read}\n"
" write channel = ${device_write}\n"
" protocol   = ${protocol}"
msgstr ""
"Skonfigurowane parametry:\n"
" kanał odczytu = ${device_read}\n"
" kanał zapisu = ${device_write}\n"
" protokół   = ${protocol}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:5001
msgid "No CTC or ESCON connections"
msgstr "Nie wykryto żadnych połączeń CTC ani ESCON"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:5001
msgid "Please make sure that you have set them up correctly."
msgstr "Upewnij się, że są one poprawnie skonfigurowane."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:6001
msgid "Protocol for this connection:"
msgstr "Protokół dla tego połączenia:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:7001
msgid "Device:"
msgstr "Urządzenie:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:7001
msgid "Please select the OSA-Express QDIO / HiperSockets device."
msgstr "Wybierz urządzenie OSA-Express QDIO / HiperSockets."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:8001
msgid ""
"The configured parameters are:\n"
" channels = ${device0}, ${device1}, ${device2}\n"
" port   = ${port}\n"
" portname = ${portname}\n"
" layer2  = ${layer2}"
msgstr ""
"Skonfigurowane parametry:\n"
" kanały   = ${device0}, ${device1}, ${device2}\n"
" port    = ${port}\n"
" nazwa portu = ${portname} warstwa2  = ${layer2}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:9001
msgid "No OSA-Express QDIO cards / HiperSockets"
msgstr "Nie wykryto żadnych kart OSA-Express QDIO / HiperSockets."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:9001
msgid ""
"No OSA-Express QDIO cards / HiperSockets were detected. If you are running "
"VM please make sure that your card is attached to this guest."
msgstr ""
"Nie wykryto żadnych kart OSA-Express QDI0 / HiperSockets. Jeśli masz "
"uruchomiony VM, upewnij się, że Twoja karta jest dołączona do tego gościa. "

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid "Portname:"
msgstr "Nazwa portu:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid ""
"Please enter the portname of your OSA-Express card. This name must be 1 to 8 "
"characters long and must be equal on all systems accessing the same card."
msgstr ""
"Wprowadź nazwę portu dla swojej karty OSA-Express. Nazwa ta musi mieć "
"długość od 1 do 8 znaków i musi być identyczna we wszystkich systemach "
"mających dostęp do niej dostęp."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid ""
"Leave it empty if you want to use HiperSockets. This parameter is required "
"for cards with microcode level 2.10 or later or when you want to share a "
"card."
msgstr ""
"Pozostaw to pole puste jeżeli chcesz używać HiperSockets. Parametr ten jest "
"wymagany dla kart z microcode na poziomie 2.10 i późniejszych, lub jeżeli "
"chcesz udostępniać tę kartę."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid "The name will automatically be converted to uppercase."
msgstr "Nazwa zostanie automatycznie zamieniona na zapis dużymi literami."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:11001
msgid "Port:"
msgstr "Port:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:11001
msgid "Please enter a relative port for this connection."
msgstr "Określ port względny dla tego połączenia."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:12001
msgid "Use this device in layer2 mode?"
msgstr "Użyć tego urządzenia w trybie layer2?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:12001
msgid ""
"By default OSA-Express cards use layer3 mode. In that mode LLC headers are "
"removed from incoming IPv4 packets. Using the card in layer2 mode will make "
"it keep the MAC addresses of IPv4 packets."
msgstr ""
"Domyślnie karty OSA-Express pracują w trybie warstwa3. W takim trybie "
"nagłówki LLC są usuwane z przychodzących pakietów IPv4. Korzystanie z trybu "
"warstwa2 sprawi, żę pakiety IPv4 będą zawierać adresy MAC."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:13001
msgid ""
"The configured parameter is:\n"
" peer = ${peer}"
msgstr ""
"Ustawiony parametr to:\n"
" koniec = ${peer}"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid "VM peer:"
msgstr "Drugi koniec VM:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid "Please enter the name of the VM peer you want to connect to."
msgstr "Podaj nazwę drugiego końca VM z którym chcesz się połączyć. "

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid ""
"If you want to connect to multiple peers, separate the names by colons, e."
"g. tcpip:linux1."
msgstr ""
"Jeśli chcesz połączyć wiele końców, oddziel je dwukropkami, np. tcpip:linux1."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid ""
"The standard TCP/IP server name on VM is TCPIP; on VIF it's $TCPIP. Note: "
"IUCV must be enabled in the VM user directory for this driver to work and it "
"must be set up on both ends of the communication."
msgstr ""
"Standardową nazwą serwera TCP/IP w VM jest TCPIP, w VIF - $TCPIP. Zauważ: "
"IUCV musi być włączone w katalogu domowym VM, żeby ten sterownik działał "
"oraz musi być ustawione po obu stronach komunikacji."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:15001
msgid "Configure the network device"
msgstr "Konfiguracja urządzenia sieciowego"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:1002
msgid "Available devices:"
msgstr "Dostępne urządzenia:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:1002
msgid ""
"The following direct access storage devices (DASD) are available. Please "
"select each device you want to use one at a time."
msgstr ""
"Dostępne są następujące urządzenia bezpośredniego dostępu (DASD). Proszę "
"wybrać jedno z nich, które chcesz używać w danym momencie."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:2001
msgid "Choose device:"
msgstr "Wybierz urządzenie:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:2001
msgid ""
"Please choose a device. You have to specify the complete device number, "
"including leading zeros."
msgstr ""
"Proszę wybrać urządzenie. Musisz określić kompletny numer urządzenia, razem "
"z zerami na początku."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:3001
msgid "Invalid device"
msgstr "Nieprawidłowe urządzenie"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:3001
msgid "An invalid device number has been chosen."
msgstr "Został wybrany nieprawidłowy numer urządzenia."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:4001
msgid "Format the device?"
msgstr "Sformatować urządzenie?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:4001
msgid ""
"The installer is unable to detect if the device ${device} has already been "
"formatted or not. Devices need to be formatted before you can create "
"partitions."
msgstr ""
"Instalator nie jest w stanie wykryć czy urządzenie ${device} jest "
"sformatowane. Urządzenia powinny zostać sformatowane przed utworzeniem "
"partycji."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:4001
msgid ""
"If you are sure the device has already been correctly formatted, you don't "
"need to do so again."
msgstr ""
"Jeśli masz pewność, że urządzenie jest poprawnie sformatowane, nie musisz "
"tego robić ponownie."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:5001
msgid "Formatting ${device}..."
msgstr "Formatowanie ${device}..."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Keep translations below 55 columns
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:6001
msgid "Configure direct access storage devices (DASD)"
msgstr "Konfiguracja urządzeń bezpośredniego dostępu (DASD)"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../zipl-installer.templates:1001
msgid "Install the ZIPL boot loader on a hard disk"
msgstr "Instalacja programu rozruchowego ZIPL na dysku twardym"

Reply to: