[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-listchanges 2.82+nmu1: Please update debconf PO translation for the package apt-listchangesWitam!

W zasadzie super. Znalazłem tylko przecinki i jedną rzecz bym troszkę
inaczej napisał.

Wiktor Wandachowicz pisze:
> W załączeniu zaktualizowany plik tłumaczenia dla apt-listchanges.
> Komentarze mile widziane, zwłaszcza przed wskazanym przez opiekuna
> terminem (8 października 2008).
> 
> Pozdrawiam,
> Wiktor
> 

(...)
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:4001
> #| msgid ""
> #| "After giving you a chance to read the list of changes, apt-listchanges "
> #| "can ask whether or not you would like to continue. This is useful when "
> #| "running from apt, as it gives you a chance to abort the upgrade if you "
> #| "see a change you do not want to apply (yet)."
> msgid "After displaying the list of changes, apt-listchanges can pause with a confirmation prompt. This is useful when running from APT, as it offers an opportunity to abort the upgrade if a change is unwelcome."
> msgstr "Po wyświetleniu listy zmian apt-listchanges może zapytać o kontynuację działania. Jest to użyteczne (przecinek) gdy apt-listchanges jest uruchamiany przez APT,
 gdyż daje możliwość przerwania uaktualniania (przecinek) jeśli zmiana
jest niepożądana."

(...)

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:6002
> msgid "Please choose which type of changes should be displayed with APT."
> msgstr "Proszę wskazać typy zmian, które mają być wyświetlane (przecinek) gdy używany jest APT."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:6002
> #| msgid ""
> #| " news - important news items only\n"
> #| " both - both news and detailed changelogs\n"
> #| " changelogs - detailed changelogs only"
> msgid ""
> " news   : important news items only;\n"
> " changelogs: detailed changelogs only;\n"
> " both   : news and changelogs."
> msgstr ""
> " wiadomości   : tylko ważne wiadomości;\n"
> " dzienniki zmian: tylko dokładne dzinniki zmian;\n"

tu bym napisał po prostu "dzienniki zmian", ewent. "szczegółowe".

> " wszystkie   : wiadomości oraz dzienniki zmian."
> 

Pozdrawiam

Wojtek Zaręba


Reply to: