[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-listchanges 2.82+nmu1: Please update debconf PO translation for the package apt-listchangesW załączeniu zaktualizowany plik tłumaczenia dla apt-listchanges.
Komentarze mile widziane, zwłaszcza przed wskazanym przez opiekuna
terminem (8 października 2008).

Pozdrawiam,
Wiktor

-- 
Registered Linux user #390131 (http://counter.li.org)

Attachment: apt-listchanges-pl.po
Description: Binary data


Reply to: