[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

wu-ftpd 2.6.2-28.2: Please update debconf PO translation for the package wu-ftpdHi,

A l10n NMU will happen on wu-ftpd pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Friday, May 23, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf wu-ftpd \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: chrisb@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-21 12:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-11 10:07+0200\n"
"Last-Translator: Emil Nowak <emil5@go2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:1001
msgid "inetd, standalone"
msgstr "inetd, samodzielny"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Mode of running wu-ftpd:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:1002
#, fuzzy
msgid ""
"wu-ftpd can now be run as a standalone daemon instead of being called from "
"inetd. This means wu-ftpd can respond slightly faster to a new connection, "
"especially under high load."
msgstr ""
"wu-ftpd może być uruchamiane jako samodzielny demon zamiast być wywoływanym "
"przez inetd. Takie ustawienie powoduje że wu-ftpd będzie mógł odpowiedzieć "
"szybciej na nowe połączenia przychodzące zwłaszcza podczas dużego obciążenia."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
msgid "Copying ${target} to make ${ftpusers} a regular file."
msgstr "Kopiowanie ${target}, aby uczynić ${ftpusers} normalnym plikiem."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Your ${ftpusers} file is currently a symbolic link. Due to new restrictions "
"in the PAM package, this is no longer allowed."
msgstr ""
"Dostępny w systemie plik ${ftpusers} jest teraz dowiązaniem symbolicznym. Ze "
"względu na nowe ograniczenia w pakiecie PAM, takie rozwiązanie nie jest "
"dozwolone."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Update out-of-date binaries in ${ftphome}?"
msgstr "Aktualizować przedawnione pliki binarne w ${ftphome}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Your binaries and libraries in ${ftphome} are out-of-date. This could break "
"your anonymous FTP services."
msgstr ""
"Pliki binarne i biblioteki dostępne w ${ftphome} są przedawnione. "
"Pozostawienie ich w tym stanie może spowodować uszkodzenie anonimowego "
"dostępu do serwera FTP."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Do you want to allow anonymous ftp access?"
msgstr "Włączyć anonimowe ftp?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Anonymous FTP allows users to log in to the server using the username "
"\"anonymous\" and their e-mail address as a password. This is usually used "
"to give people access to public files."
msgstr ""
"Anonimowe FTP umożliwia logowanie się do serwera za pomocą nazwy użytkownika "
"\"anonymous\" i adresu e-mail jako hasła. Ta opcja jest często "
"wykorzystywana, do udostępniania publicznych plików."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If you accept here, a user called 'ftp' will be created, along with a home "
"directory (which will be the root of the anonymous FTP area). The home "
"directory will be populated with the binaries, libraries and configuration "
"files necessary for anonymous FTP to work."
msgstr ""
"Jeżeli zaakceptujesz tę opcję zostanie utworzony użytkownik o nazwie \"ftp\" "
"wraz ze swoim katalogiem domowym. Katalog ten będzie głównym dla anonimowego "
"FTP. Zostaną tam również skopiowane pliki binarne, biblioteki i konfiguracja "
"niezbędne do prawidłowego działania anonimowego FTP."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
msgid "Location of the FTP home directory:"
msgstr "Położenie katalogu domowego dla FTP"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"This is the directory where the anonymous FTP area will be created, and the "
"home directory for the \"ftp\" user. It must be an absolute path (ie: it "
"must begin with a '/')."
msgstr ""
"Jest to katalog, w którym zostanie utworzona przestrzeń dla anonimowego FTP, "
"oraz dla użytkownika \"ftp\". Należy podać ścieżkę bezwzględną (zaczynającą "
"się od /)."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
msgid "The FTP home directory you specified is not an absolute path"
msgstr "Podane położenie katalogu domowego FTP nie jest ścieżką bezwzględną."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The FTP home directory must be an absolute path. In other words, it must "
"start with a '/', eg: \"/home/ftp\"."
msgstr ""
"Katalog domowy FTP musi być określony za pomocą bezwzględnej ścieżki "
"dostępu. Czyli musi się zaczynać od znaku '/', jak np. \"/home/ftp\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "${homedir} already exists, use it?"
msgstr "${homedir} już istnieje, chcesz go użyć?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
msgid "The FTP home directory you specified (${homedir}) already exists."
msgstr ""
"Podany katalog domowy dla FTP (${homedir}) już istnieje. Chcesz użyć "
"istniejącego katalogu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Do you want to create a directory for user uploads?"
msgstr ""
"Czy chcesz utworzyć katalog do którego użytkownicy będą mogli przysyłać nowe "
"pliki?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"If you accept here, a directory called ${homedir}/pub/incoming (/pub/"
"incoming on the FTP site) will be created and set up to be a secure place "
"for uploading files."
msgstr ""
"Jeżeli zaakceptujesz tę opcję, to zostanie utworzony katalog ${homedir}/pub/"
"incoming (/pub/incoming od strony serwera FTP) i skonfigurowany jako "
"bezpieczne miejsce dla przysyłanych plików."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please look at /etc/wu-ftpd/ftpaccess and its manual page for more "
"information on making /pub/incoming more secure."
msgstr ""
"Prosimy zapoznać się z zawartością /etc/wu-ftpd/ftpaccess i stroną "
"podręcznika systemowego, aby uzyskać szczegółowe informacje o "
"zabezpieczeniach /pub/incoming."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "libnss_files.so needs manual installation"
msgstr "libnss_files.so wymaga samodzielnej instalacji"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Anonymous FTP users will only see UID and GID numbers, instead of names, "
"because the libnss_files.so library hasn't been installed."
msgstr ""
"Użytkownicy anonimowego FTP będą widzieli jedynie identyfikatory numeryczne "
"użytkowników (UID) i grup (GID). Wyświetlanie nazw nie będzie działało "
"ponieważ biblioteka libnss_files.so nie została zainstalowana."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
msgid ""
"It is not installed by default, since there is no easy way to find out what "
"version needs to be installed."
msgstr ""
"Nie może być zainstalowana domyślnie, ponieważ trudno jest określić jaka "
"konkretnie wersja jest potrzebna."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"If you want to install it manually, it should be placed in ${homedir}/lib "
"owned by root, and with permissions of 444 (r--r--r--)"
msgstr ""
"Jeżeli chcesz wykonać samodzielną instalację, to plik należy umieścić w "
"${homedir}/lib, właściciel pliku - użytkownik root i uprawnienia 444 (r--r--"
"r--)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Remove anonymous entries from ${ftpusers}?"
msgstr "Usunąć z ${ftpusers} pozycje dotyczące anonimowego dostępu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Your ${ftpusers} file contains entries for 'ftp' and/or 'anonymous', the "
"anonymous ftp usernames."
msgstr ""
"Twój plik ${ftpusers} zawiera pozycje 'ftp' i/lub 'anonymous', dotyczące "
"użytkowników mających dostęp do anonimowego ftp."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
#, fuzzy
msgid "To enable access to anonymous ftp, these entries must be removed."
msgstr ""
"Aby umożliwić dostęp do anonimowego ftp, te pozycje muszą być usunięte. Czy "
"chcesz, aby zostało to zarobione teraz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "${homedir} doesn't exist, create it?"
msgstr "${homedir} nie istnieje, czy chcesz go utworzyć?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"You already have an anonymous FTP account, but the FTP home directory "
"[${homedir}] does not exist!"
msgstr ""
"Posiadasz już konto anonimowego dostępu do FTP, ale katalog domowy dla FTP "
"[${homedir}] nie istnieje!"

#~ msgid "Do you want to run wu-ftpd as a standalone daemon or from inetd?"
#~ msgstr ""
#~ "Czy wu-ftpd ma być uruchomiony jako samodzielny demon czy za pomocą inetd?"

#~ msgid "Do you want them updated now?"
#~ msgstr "Czy chesz je zaktualizować teraz?"

Reply to: