[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Tłumaczenie aptitude-0.4.10 i synaptic-0.61Kontynuując moje zmagania z tłumaczeniami programów do instalacji
pakietów (znów) natrafiłem na pewną przeszkodę. Chodzi mi mianowicie o
określenie "broken packages". W aptitude jest to tłumaczone -
konsekwentnie, choć nie dosłownie - jako "niespełnione zależności". W
podobnym duchu tłumaczone jest "fix broken packages" jako
"uzupełnianie zależności" lub "uzupełnianie niespełnionych
zależności".

Tymczasem dla synaptic jako tłumaczenie "broken packages" można
znaleźć "pakiety uszkodzone". Ale znalazłem też "packages with broken
dependencies" tłumaczone jako "pakiety z niespełnionymi
zależnościami"... Zresztą w synapticu było jak dotąd "unable to
correct dependencies" z tłumaczeniem "nie udało się naprawić
brakujących zależności". Czyli jednak znów nazewnictwo rodem z
aptitude :)

Proszę o radę: jaką wersję lepiej przyjąć dla synaptic? Zmieniać dla
zgodności z apt i aptitude? Zostawić, żeby nie wprowadzać zamieszania
w głowach użytkowników?

Dodam, że sam skłaniam się ku "niespełnionym zależnościom", są dla
mnie czytelniejsze niż "uszkodzony pakiet". Jakoś też sobie poradziłem
z "insert disc" i "reinstall / reinstallation" :) - co już było
dyskutowane na tej liście. Wystarczy poszukać "insert" i "reinstall" w
plikach zmian.

Tłumaczenie aptitude i plik zmian:
http://ics.p.lodz.pl/~wiktorw/debian/aptitude/debian/po/pl.po
http://ics.p.lodz.pl/~wiktorw/debian/aptitude/debian/po/pl-new.diff

Tłumaczenie synaptic i plik zmian:
http://ics.p.lodz.pl/~wiktorw/debian/synaptic/po/pl.po
http://ics.p.lodz.pl/~wiktorw/debian/synaptic/po/pl-new.diff

Zwłaszcza dla synaptic'a nie chciałbym wcinać się w pracę wykonywaną
dotąd bardzo skutecznie przez Emila Nowaka. Stąd moja serdeczna prośba
o ocenę mojej propozycji.

Pozdrawiam,
Wiktor

-- 
Registered Linux user #390131 (http://counter.li.org)

Reply to: