[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tłumaczenie aptitude-0.4.10 i synaptic-0.61On Sat, Mar 15, 2008 at 05:13:21PM +0100, Wiktor Wandachowicz wrote:
> Tymczasem dla synaptic jako tłumaczenie "broken packages" można
> znaleźć "pakiety uszkodzone".

IMHO to jest dość mylące, bo sugeruje, że coś złego podziało się z
plikami pakietów. A tu chodzi tylko o to, że z jakiegoś powodu nie dało
się spełnić zależności.

> Proszę o radę: jaką wersję lepiej przyjąć dla synaptic? Zmieniać dla
> zgodności z apt i aptitude?

Jestem za.


Poza tym chciałem powiedzieć, że bardzo cieszy mnie, że wziąłeś się tak
porządnie za uzgadnianie tłumaczeń. To bardzo ważna, a często
zaniedbywana rzecz. Dobrze byłoby wstawić do tych plików .po jakiś
komentarz przypominający o konieczności utrzymania konsekwencji, na
przykład odsyłający do strony ze słownikiem na wiki, czy cuś..
Tak dla przyszłych pokoleń.

pozdrawiam,
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: