[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: t_umaczenia gdzie co jakOn Mon, Jun 30, 2003 at 06:46:52PM +0200, Emil wrote:
> to chyba zgłaszam się na dobry adres?

Tak.

> Znalzłem jeszcze jakiś ranking http://www.debian.org/intl/l10n/po/rank
> i zaraz nasuwa się pytanie: Dlaczego nas tam nie ma? 

Może mnie oczka mylą, ale jesteśmy. Na 10 miejscu. No chyba, że pytanie
miało brzmieć: "dlaczego nie na 1. miejscu?" :-)

> Najistotniejsze wydaje mi się przetlumaczenie tych wszystkich
> konofugratorów (nie wiem jak to się nazywa). Np to co się pojawia przy:
> # dpkg-reconfigure locales
> Ja mam wersję takią menu-ową ale zapewne wszędzie jest to samo. Czy
> zajmujecie się tłumaczenie tych programów?

To się nazywa "debconf templates" - szablony debconfa.
http://www.debian.org/intl/l10n/templates/rank
Tu na 11. miejscu.

AFAIK nie ma jakiegoś scentralizowanego projektu tłumaczenia tych
szablonów, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby się za nie zabrać.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <marcin@owsiany.pl>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216
 
"Every program in development at MIT expands until it can read mail."
                               -- UnknownReply to: