[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

DDTPWitam
Jako, że paręna osób na liście jest obecnych, to ja chciałbym spytać
co z projektem ddtp.debian.org? Od czasu do czasu pobieram sobie
jakiś opis do przetłumaczenia i wrzucam na serwer. Zastanawiam się tylko,
czy to ma sens. Ktoś zatwierdza te opisy?

Pozdrawiam
	Czesiu
-- 
There are only 10 types of people in the world: 
Those who understand binary and those who don't.
			/unknown/

Attachment: pgp6dl2hDmiKI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: