[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DCs] 6 millióOn Sat, 6 Sep 2003, Csan wrote:

> Szia,

 Hi!

> Érdekel, az ötlet tetszik, én egy-két szakmai háttér-munkában tudok segíteni, ha
> összejön (pl. szerver f? rendszergazda :), esetleg külföldi levelezések).
>
> Támogatom az ötletet.

 Na, akkor már hárman vagyunk, tms, Csan és sas -

 Az FSF-s fiúkat szerintem be tudom vonni (más nem kakaóvajjal-)

 LDCs további tagok? Sky, WoOh és mindenki más?

 Belevágjunk?

 Ha minden jól megy, kedden belátogatok a minisztériumba -

 Arra gondoltam, h. 2 és fél milát próbáljunk elkölteni személyi
kiadásokra, magyarul fejlesztőknek fizire, 3 és félből pedig tárgyi,
infrastrukturális eszközökre ruházunk be.

 A pályázatot valakinek meg kell írni, ha belevágunk, akkor közösen ---

 Nah, jöhetnek a többi hozzászólások .........

> Quoting SZERVÁC Attila <sas@321.hu>:
>
> >
> > Nem nagyon reagált senki eddig az alábbi levelemre !
> >
> > 	egyedül tms jelzett vissza eddig
> >
> > kérlek, írjatok nagyon gyorsan !
> >
> > A 'nem érdekel' válasz is válasz, de azt tudjátok, h. egyedül nem fogom
> > beadni a pályázatot, viszont ha netán mégis érdekel valakit ez a pénz,
> > akkor a jöv? héten bemegyek a minisztériumba --
> >
> > 	Hi! - sas
> >
> >
> > ---------- Forwarded message ----------
> > Date: Wed, 3 Sep 2003 21:36:18 +0200 (CEST)
> > From: SZERVÁC Attila <sas@321.hu>
> > To: debian-l10n-hungarian@lists.debian.org, ldcs@lists.linux.hu
> > Subject: IHM ITEM 2003 pályázat --
> >
> >
> > Hi!
> >
> > Amint el?bbi levelemb?l már kit?nt, érintettek lehetünk az idei ITEM
> > pályázatban.  - Beadás- : szeptember 30. Pénz: minimum  5 millió
> > 	6 millióra fogunk pályázni.
> >
> > A 2.d témakörrel fogunk pályázni: - fordítástámogatás -.
> >
> > Ebb?l fogjuk megcsinálni a Debian Honosító Project Management Systemet
> >
> > A pénz egy megfelel?en jelent?s része a rendszer tesztelésére fog menni,
> > a DDTP-vel kapcsolatos költségeket ebben számoljuk el, így elmondhatjuk,
> > hogy a pénz már egy azonnali megvalósuló fordítási eredményre is
> > hasznosult.
> >
> > Pályázói kör
> >
> > A pályázaton belföldi székhely? jogi személyiség? és jogi személyiség
> > nélküli vállalkozások, költségvetési szervek (többek között közigazgatási
> > szervek), egyéni vállalkozók, kutatóhelyek, civil szervezetek és
> > közösségek egyénileg, továbbá ezek csoportba szervez?d? konzorciumai
> > vehetnek részt. A gazdasági társaságok közül olyan vállalkozások, amelyek
> > egy gazdasági évet sem zártak le, csak konzorcium tagjaként pályázhatnak.
> > Több szervezeti egységb?l álló intézmény esetén nemcsak a teljes
> > intézmény, hanem annak egyes szervezeti egységei (tanszék, kutatócsoport,
> > intézet stb.) is pályázhatnak, ha ehhez a jogi személyiség? intézmény
> > hozzájárul.
> > A korábbi tapasztalatok alapján célszer?nek tartjuk az olyan pályázati
> > konzorciumokat preferálni, amelyek összetétele lehet?vé teszi a
> > projektjavaslatok min?ségét hathatósan garantáló tudásközpontok,
> > technológiai központok m?ködését és biztosítja a célirányos felhasználói
> > területek képviseletét. Kiemelt fontosságúnak tartjuk . a megfelel?
> > referenciák, a felkészültség szem el?tt tartása mellett . a regionális
> > alkalmazásokat megalapozó projektjavaslatok támogatását.
> >
> > Költségvetési szerv és jogi személyiség? non-profit szervezet esetén a
> > támogatás mértéke 100% is lehet.
> > A projekt megvalósításához szükséges kutatás-fejlesztési eszközök (tárgyi
> > eszközök és immateriális javak) beszerzésének költségei nem haladhatják
> > meg a projekt egyéb források nélküli összköltségének 30%-át.
> > A támogatás felhasználásának összhangban kell lennie a 163/2001. (IX. 14.)
> > Kormány rendelet rendelkezéseivel. (lásd.: Mellékletek, .Fogalomtár. ;
> > Elszámolható költségek.)
> > A támogatásból rendkívül indokolt esetben, egyetlen alkalommal legfeljebb
> > 25% el?leg adható, amellyel az adott munkaszakasz végén el kell számolni.
> > A projekt megvalósításának id?tartama: 6-12 hónap.
> > El?nyt élveznek azok a projektjavaslatok, amelyek . a támogatás elnyerése
> > esetén - hozzájárulnak a létrejöv? tartalom térítésmentes közoktatási
> > felhasználásához.
> >
> > A munka kezdési id?pontja a projektjavaslat beadási határidejét?l
> > számított 2 hónap múlva tervezhet?.
> >
> > A munka- és költségterv az alábbi tartalmú fejezetekb?l álljon:
> > 1.	A kutatás-fejlesztési feladat célja, várható eredményei és az
> > eredmények tervezett hasznosulása a projekt befejezése után
> > 1.1.	 A megoldandó probléma leírása (oka, súlya, elhanyagolásának
> > esetleges következményei.
> > 1.2.	 A projekt alapvet? tudományos, társadalmi, m?szaki, gazdasági
> > céljai, és a célok elérésére javasolt megoldások összefoglalása különös
> > tekintettel az információs társadalom megvalósítására.
> > 1.3	 A projekt innovatív elemei, a várt közhasznú eredmények
> > gyakorlati alkalmazásának terve.
> > 1.4.A tervezett tevékenység a szellemi tulajdon védelme szempontjából
> > .	a felhasználandó eljárások és adatok védelem alatt állnak-e; ha
> > igen, mellékelje a jogtulajdonos hozzájárulását a felhasználásukhoz az
> > esetleges feltételekkel együtt;
> > .	a várható eredmények léteznek-e már, nincsenek-e védelem alatt.
> >
> > Néhány fogalom:
> >
> > Ipari vagy alkalmazott kutatás:	új tudásanyag megszerzésére irányuló
> > kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható
> > legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez,
> > illetve jelent?s javulást eredményezzen a már meglév? termékekben,
> > eljárásokban vagy szolgáltatásokban. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]
> >
> > Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének
> > tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások,
> > szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem
> > kerül? prototípus elkészítése is). Nem min?sül kísérleti fejlesztésnek a
> > termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létez? szolgáltatásokon
> > végzett rutinszer? változtatás, még ha az adott termék, eljárás, folyamat
> > vagy szolgáltatás fejl?dését is eredményezi. [163/2001. (IX. 14.) Korm.
> > rend.]
> >
> > Konzorcium: pályázókból (konzorciumi tagokból) álló, a projekt
> > megvalósítására alakult ajánlattev?i társaság.
> >
> > Koordinátor: a konzorcium tagjai közül az a szervezet, amelyet a többiek a
> > projekttel kapcsolatos ügyekben közös képviseletükre felhatalmaztak.
> >
> > Szoftverfejlesztés: az OECD által kiadott Frascati Kézikönyv (tájékoztató
> > jelleggel) vázolja azokat a tevékenységeket a szoftverfejlesztésen belül,
> > amelyek kutatás-fejlesztésnek tekinthet?k, és azokat, amelyek nem
> > tekinthet?k kutatás-fejlesztésnek.
> >
> > Témavezet?: az a személy, aki a pályázó megbízásából a projektnek a
> > pályázóra es? részéért felel?s.
> >
> > Egyel?re ennyi, a részleteket a minimális érdekl?dés esetén megbeszéljük:
> >
> > Gyors reakciót kérek !
> >
> > 	üdv: sasReply to: