[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DCs] 6 millióSzia,

Érdekel, az ötlet tetszik, én egy-két szakmai háttér-munkában tudok segíteni, ha
összejön (pl. szerver fõ rendszergazda :), esetleg külföldi levelezések).

Támogatom az ötletet.

Üdv,

Csan

Quoting SZERVÁC Attila <sas@321.hu>:

> 
> Nem nagyon reagált senki eddig az alábbi levelemre !
> 
> 	egyedül tms jelzett vissza eddig
> 
> kérlek, írjatok nagyon gyorsan !
> 
> A 'nem érdekel' válasz is válasz, de azt tudjátok, h. egyedül nem fogom
> beadni a pályázatot, viszont ha netán mégis érdekel valakit ez a pénz,
> akkor a jövõ héten bemegyek a minisztériumba --
> 
> 	Hi! - sas
> 
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> Date: Wed, 3 Sep 2003 21:36:18 +0200 (CEST)
> From: SZERVÁC Attila <sas@321.hu>
> To: debian-l10n-hungarian@lists.debian.org, ldcs@lists.linux.hu
> Subject: IHM ITEM 2003 pályázat --
> 
> 
> Hi!
> 
> Amint elõbbi levelembõl már kitûnt, érintettek lehetünk az idei ITEM
> pályázatban.  - Beadás- : szeptember 30. Pénz: minimum  5 millió
> 	6 millióra fogunk pályázni.
> 
> A 2.d témakörrel fogunk pályázni: - fordítástámogatás -.
> 
> Ebbõl fogjuk megcsinálni a Debian Honosító Project Management Systemet
> 
> A pénz egy megfelelõen jelentõs része a rendszer tesztelésére fog menni,
> a DDTP-vel kapcsolatos költségeket ebben számoljuk el, így elmondhatjuk,
> hogy a pénz már egy azonnali megvalósuló fordítási eredményre is
> hasznosult.
> 
> Pályázói kör
> 
> A pályázaton belföldi székhelyû jogi személyiségû és jogi személyiség
> nélküli vállalkozások, költségvetési szervek (többek között közigazgatási
> szervek), egyéni vállalkozók, kutatóhelyek, civil szervezetek és
> közösségek egyénileg, továbbá ezek csoportba szervezõdõ konzorciumai
> vehetnek részt. A gazdasági társaságok közül olyan vállalkozások, amelyek
> egy gazdasági évet sem zártak le, csak konzorcium tagjaként pályázhatnak.
> Több szervezeti egységbõl álló intézmény esetén nemcsak a teljes
> intézmény, hanem annak egyes szervezeti egységei (tanszék, kutatócsoport,
> intézet stb.) is pályázhatnak, ha ehhez a jogi személyiségû intézmény
> hozzájárul.
> A korábbi tapasztalatok alapján célszerûnek tartjuk az olyan pályázati
> konzorciumokat preferálni, amelyek összetétele lehetõvé teszi a
> projektjavaslatok minõségét hathatósan garantáló tudásközpontok,
> technológiai központok mûködését és biztosítja a célirányos felhasználói
> területek képviseletét. Kiemelt fontosságúnak tartjuk . a megfelelõ
> referenciák, a felkészültség szem elõtt tartása mellett . a regionális
> alkalmazásokat megalapozó projektjavaslatok támogatását.
> 
> Költségvetési szerv és jogi személyiségû non-profit szervezet esetén a
> támogatás mértéke 100% is lehet.
> A projekt megvalósításához szükséges kutatás-fejlesztési eszközök (tárgyi
> eszközök és immateriális javak) beszerzésének költségei nem haladhatják
> meg a projekt egyéb források nélküli összköltségének 30%-át.
> A támogatás felhasználásának összhangban kell lennie a 163/2001. (IX. 14.)
> Kormány rendelet rendelkezéseivel. (lásd.: Mellékletek, .Fogalomtár. ;
> Elszámolható költségek.)
> A támogatásból rendkívül indokolt esetben, egyetlen alkalommal legfeljebb
> 25% elõleg adható, amellyel az adott munkaszakasz végén el kell számolni.
> A projekt megvalósításának idõtartama: 6-12 hónap.
> Elõnyt élveznek azok a projektjavaslatok, amelyek . a támogatás elnyerése
> esetén - hozzájárulnak a létrejövõ tartalom térítésmentes közoktatási
> felhasználásához.
> 
> A munka kezdési idõpontja a projektjavaslat beadási határidejétõl
> számított 2 hónap múlva tervezhetõ.
> 
> A munka- és költségterv az alábbi tartalmú fejezetekbõl álljon:
> 1.	A kutatás-fejlesztési feladat célja, várható eredményei és az
> eredmények tervezett hasznosulása a projekt befejezése után
> 1.1.	 A megoldandó probléma leírása (oka, súlya, elhanyagolásának
> esetleges következményei.
> 1.2.	 A projekt alapvetõ tudományos, társadalmi, mûszaki, gazdasági
> céljai, és a célok elérésére javasolt megoldások összefoglalása különös
> tekintettel az információs társadalom megvalósítására.
> 1.3	 A projekt innovatív elemei, a várt közhasznú eredmények
> gyakorlati alkalmazásának terve.
> 1.4.A tervezett tevékenység a szellemi tulajdon védelme szempontjából
> .	a felhasználandó eljárások és adatok védelem alatt állnak-e; ha
> igen, mellékelje a jogtulajdonos hozzájárulását a felhasználásukhoz az
> esetleges feltételekkel együtt;
> .	a várható eredmények léteznek-e már, nincsenek-e védelem alatt.
> 
> Néhány fogalom:
> 
> Ipari vagy alkalmazott kutatás:	új tudásanyag megszerzésére irányuló
> kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható
> legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez,
> illetve jelentõs javulást eredményezzen a már meglévõ termékekben,
> eljárásokban vagy szolgáltatásokban. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]
> 
> Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének
> tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások,
> szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem
> kerülõ prototípus elkészítése is). Nem minõsül kísérleti fejlesztésnek a
> termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létezõ szolgáltatásokon
> végzett rutinszerû változtatás, még ha az adott termék, eljárás, folyamat
> vagy szolgáltatás fejlõdését is eredményezi. [163/2001. (IX. 14.) Korm.
> rend.]
> 
> Konzorcium: pályázókból (konzorciumi tagokból) álló, a projekt
> megvalósítására alakult ajánlattevõi társaság.
> 
> Koordinátor: a konzorcium tagjai közül az a szervezet, amelyet a többiek a
> projekttel kapcsolatos ügyekben közös képviseletükre felhatalmaztak.
> 
> Szoftverfejlesztés: az OECD által kiadott Frascati Kézikönyv (tájékoztató
> jelleggel) vázolja azokat a tevékenységeket a szoftverfejlesztésen belül,
> amelyek kutatás-fejlesztésnek tekinthetõk, és azokat, amelyek nem
> tekinthetõk kutatás-fejlesztésnek.
> 
> Témavezetõ: az a személy, aki a pályázó megbízásából a projektnek a
> pályázóra esõ részéért felelõs.
> 
> Egyelõre ennyi, a részleteket a minimális érdeklõdés esetén megbeszéljük:
> 
> Gyors reakciót kérek !
> 
> 	üdv: sas
> _______________________________________________
> LDCs mailing list
> https://lists.linux.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/ldcs
> 


Csan alias Janos Holanyi
Debian Group leader - Association of Hungarian Linux Users
URL: http://debian.linux.hu/ Email: csani AT lme.linux.hu
gpg --keyserver hkp://pgp.mit.edu --recv-keys 82CBB661Reply to: