[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://linux-2.6Deixo isto por aquí por se alguén lle pode botar un vistazo.

Gracias!

O Venres, 12 de Agosto de 2011 20:26:18 Jorge Barreiro escribiu:
> Saúdos!
# Galician translations for linux-2.6 package.
# This file is distributed under the same license as the linux-2.6 package.
#
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 3.0.0-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: linux-2.6@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-04 04:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-02 17:01+0200\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid "Abort installation after depmod error?"
msgstr "Interromper a instalación tras un erro de «depmod»?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"The 'depmod' command exited with the exit code ${exit_value} "
"(${SIGNAL}${CORE})."
msgstr ""
"A orde «depmod» saíu co código de saída ${exit_value} "
"(${SIGNAL}${CORE})."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"Since this image uses initrd, the ${modules_base}/=V/modules.dep file will "
"not be deleted, even though it may be invalid."
msgstr ""
"Dado que esta imaxe usa «initrd», o ficheiro ${modules_base}/=V/modules.dep "
"non se borrará inda que non sexa válido."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:2001
msgid ""
"You should abort the installation and fix the errors in depmod, or "
"regenerate the initrd image with a known good modules.dep file. If you don't "
"abort the installation, there is a danger that the system will fail to boot."
msgstr ""
"Debería interromper a instalación e correxir os erros en «depmod», ou "
"xenerar "
"de novo a imaxe «initrd» cun ficheiro modules.dep que sepa que é correcto."
" "
"Se non interrompe a instalación corre o risco de que o sistema falle ao "
"arrancar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid "Abort kernel removal?"
msgstr "Interromper a eliminación do núcleo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"You are running a kernel (version ${running}) and attempting to remove the "
"same version."
msgstr ""
"Está a executar un núcleo (versión ${running}) e intentando eliminar a mesma "
"versión."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"This can make the system unbootable as it will remove /boot/vmlinuz-"
"${running} and all modules under the directory /lib/modules/${running}. This "
"can only be fixed with a copy of the kernel image and the corresponding "
"modules."
msgstr ""
"Isto pode facer que o sistema non poida arrancar xa que eliminará "
"/boot/vmlinuz-${running} e todos os módulos baixo o directorio "
"/lib/modules/${running}. Isto só poderá ser arranxado copiando a imaxe do "
"núcleo "
"e os correspondentes módulos."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:3001
msgid ""
"It is highly recommended to abort the kernel removal unless you are prepared "
"to fix the system after removal."
msgstr ""
"Recoméndaselle que interrompa a eliminación do núcleo, a menos "
"que estea preparado para arranxar o sistema despois."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid "Required firmware files may be missing"
msgstr "Pode que falten ficheiros de firmware necesarios"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid ""
"This system is currently running Linux ${runningversion} and you are "
"installing Linux ${version}.  In the new version some of the drivers used on "
"this system may require additional firmware files:"
msgstr ""
"Este sistema está executando Linux ${runningversion} e vostede está "
"instalando "
"Linux ${version}. Na nova versión algúns controladores usados neste sistema "
"poden precisar ficheiros de firmware adicionais."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:4001
msgid ""
"Most firmware files are not included in the system because they do not "
"conform to the Debian Free Software Guidelines. You may need to reconfigure "
"the package manager to include the contrib and non-free sections of the "
"package archive before you can install these firmware files."
msgstr ""
"A maioría dos ficheiros de firmware non están incluídos no sistema porque "
"non "
"se adaptan ás directrices de software libre de Debian (DFSG). Pode que "
"necesite "
"reconfigurar o seu xestor de paquetes para incluír as seccións «contrib» e "
"«non-free» do arquivo de paquetes para poder instalar estes ficheiros de "
"firmware."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid "Ramdisk configuration must be updated"
msgstr "A configuración do disco RAM debe ser actualizada"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates/temp.image.plain/templates:5001
msgid ""
"Kernel packages will no longer run a specific ramdisk creator.  The ramdisk "
"creator package must install a script in /etc/kernel/postinst.d, and you "
"should remove the line beginning 'ramdisk =' from /etc/kernel-img.conf."
msgstr ""
"Os paquetes do núcleo xa non van executar un creador de discos RAM concreto. "
"O creador de discos RAM instalará un script en /etc/kernel/postinst.d e "
"vostede debería eliminar a liña que comeza con «ramdisk =» do ficheiro "
"/etc/kernel-img.conf."Reply to: