[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: grub2 2.02~beta2-18: Please update debconf PO translation for the package grub218.12.2014, 10:50, Ian Campbell kirjoitti:
>> 11.12.2014, 21:59, Ian Campbell kirjoitti:
>>> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
>>> against grub2.
>>
>> Attached is the updated fi.po.
> 
> Thanks again.
> 
> I just wanted to check that you had seen the followup CFT, which I'm
> afraid will have fuzzied the new translation:
...
>> It has been brought to my attention that the phrase "EFI removable path" in the
>> previous English version is confusing and wrong and should really be "EFI
>> removable media path". Therefore I am sending out an updated po file (see
>> attached) with this fixed.
>>
>> I'm afraid this will have marked any existing translations as fuzzy.

Updated fi.po attached. Removed the fuzzies and adjusted the translation
a bit. I'm aware the upload was already done, so maybe for the next one.
As the translation is otherwise done, this is not hugely important.

Thank you for the translation enablement work!

-Timo

# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009, 2010.
# Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>, 2012, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-13 20:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-27 18:53+0200\n"
"Last-Translator: Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Ladataanko ketjutettuna tiedostosta menu.lst?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr ""
"GRUBin päivityskomentosarjat ovat löytäneet vanhoja GRUB-asetuksia "
"tiedostosta /boot/grub."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image "
"from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically "
"performed now."
msgstr ""
"Järjestelmässä olevan vanhan GRUB-version korvaamiseksi on suositeltavaa "
"muokata tiedostoa /boot/grub/menu.lst siten, että GRUB 2 ladataan olemassa "
"olevista vanhoista GRUB-asetuksista. Tämä voidaan tehdä automaattisesti nyt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
"verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR "
"(Master Boot Record)."
msgstr ""
"On suositeltavaa, että hyväksyt GRUB 2:n ketjutetun lataamisen tiedostosta "
"menu.lst ja varmistat uusien GRUB 2 -asetusten toimivuuden ennen kuin "
"asennat ne pääkäynnistyslohkoon (MBR)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later "
"by issuing the following command as root:"
msgstr ""
"Riippumatta valinnasta vanha MBR voidaan korvata GRUB 2:lla myöhemmin "
"suorittamalla seuraava komento pääkäyttäjänä:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "GRUB install devices:"
msgstr "Laitteet joille GRUB asennetaan:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which "
"devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
msgstr ""
"grub-pc-pakettia päivitetään. Tästä valikosta voit valita, mille laitteille "
"grub-install suoritetaan automaattisesti."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"Running grub-install automatically is recommended in most situations, to "
"prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB "
"modules or grub.cfg."
msgstr ""
"grub-install:n suorittaminen automaattisesti on suositeltavaa useimmissa "
"tilanteissa, jotta asennettu GRUB-ydin ei tulisi epäyhteensopivaksi GRUB-"
"moduulien tai grub.cfg:n kanssa."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is "
"often a good idea to install GRUB to all of them."
msgstr ""
"Jos et ole varma, mikä asema on määritelty käynnistysasemaksi koneen BIOS-"
"asetuksissa, on usein hyvä ajatus asentaa GRUB kaikille asemille."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and "
"some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to "
"use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is "
"not recommended."
msgstr ""
"Huomaa: GRUB voidaan asentaa myöt osion käynnistystietoihin, ja joitain "
"sopivia osioita on ohessa tarjolla. Tämä kuitenkin pakottaa GRUBin "
"käyttämään lohkoluettelomekanisia, mikä tekee siitä vähemmän luotettavan "
"eikä ole suositeltavaa."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer "
"present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is "
"important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with "
"GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is "
"written to the appropriate boot devices."
msgstr ""
"GRUB-käynnistyslatain oli aiemmin asennettuna levylle, jota ei ole enää "
"käytössä tai jonka yksilöllinen tunniste on muuttunut jostain syystä. On "
"tärkeää varmistaa, että asennettu GRUB-ydinkuva pysyy ajan tasalla GRUB-"
"moduulien ja grub-cfg:n kanssa. Tarkista vielä uudelleen varmistaaksesi, "
"että GRUB kirjoitetaan oikeille käynnistyslaitteille."

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"

#. Type: text
#. Description
#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
#: ../grub-pc.templates.in:6001
msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
msgstr "GRUBin kirjoittaminen käynnistyslaitteelle epäonnistui. Jatketaanko?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "GRUBia ei voitu asentaa seuraaville laitteille:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid ""
"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
"properly."
msgstr ""
"Valitse haluatko jatkaa tästä huolimatta. Jos jatkat, järjestelmä ei "
"välttämättä käynnisty kunnolla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
msgstr ""
"GRUBin kirjoittaminen käynnistyslaitteelle epäonnistui. Yritetäänkö "
"uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid ""
"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
"from GRUB Legacy will be canceled."
msgstr ""
"Voit ehkä asentaa GRUBin jollekin toiselle levylle. Varmista tällöin, että "
"järjestelmäsi voidaan käynnistää kyseiseltä levyltä. Muussa tapauksessa "
"GRUBin aiemman version päivitys perutaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "Jatketaanko asentamatta GRUBia?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
"loader may not be properly configured, and when this computer next starts up "
"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
"modules or handle the current configuration file."
msgstr ""
"Päätit olla asentamatta GRUBia millekään laitteelle. Jos jatkat, "
"alkulatausohjelman asetukset saattavat olla väärät ja kun kone käynnistetään "
"uudelleen seuraavan kerran, se käyttää käynnistyslohkon aiempia asetuksia. "
"Jos käynnistyslohkossa on GRUB 2:n aiempi versio, se ei välttämättä pysty "
"lataamaan moduuleja tai käsittelemään nykyistä asetustiedostoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"If you are already using a different boot loader and want to carry on doing "
"so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, "
"then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
"somewhere."
msgstr ""
"Jos käytät jo muuta alkulatausohjelmaa ja haluat jatkaa sen käyttöä tai jos "
"käytössäsi on erityinen ympäristö, jossa et tarvitse alkulatausohjelmaa, "
"voit jatkaa asennusta. Muussa tapauksessa sinun tulisi asentaa GRUB johonkin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "Poistetaanko GRUB 2 kohteesta /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
msgstr "Haluat poistaa kaikki GRUB 2 -tiedostot kohteesta /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid ""
"This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
msgstr ""
"Tämä tekee järjestelmästä käynnistyskelvottoman, ellei toista "
"käynnistyslatainta ole asennettu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "Saatetaanko siirtyminen GRUB 2:een loppuun nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr ""
"Järjestelmässä on edelleen GRUBin aiemman version tiedostoja, mutta myös "
"GRUB 2:n käynnistystiedot on asennettu seuraaville levyille:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
"your system to stop booting properly."
msgstr ""
"GRUBin aiempi versio ei luultavasti ole enää käytössä ja näillä levyillä "
"olevat GRUB 2:n levykuvat tulisi päivittää ja siirtyminen GRUB 2:een saattaa "
"loppuun poistamalla vanhat GRUB-tiedostot. Jos et päivitä GRUB 2:n kuvia, "
"uusien pakettien kanssa voi tulla yhteensopivuusongelmia ja järjestelmän "
"käynnistys ei ehkä toimi oikein."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr ""
"Yleisesti ottaen siirtyminen GRUB 2:een tulisi saattaa loppuun ellei näitä "
"käynnistystietoja luotu johonkin toiseen käyttöjärjestelmään asennetulla "
"GRUB 2:lla."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Linuxin komentorivi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid ""
"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"GRUBin aiemman version tiedostosta menu.lst parametrista â??koptâ?? tai "
"tiedostosta /etc/default/grub löydettiin seuraava Linuxin komentorivi. "
"Varmista, että se on kunnossa ja muuta sitä tarvittaessa. Komentorivin on "
"sallittua myös olla tyhjä."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Linuxin oletuskomentorivi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
"entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Seuraavaa merkkijonoa käytetään Linuxin käynnistysvalikon oletusvalinnan "
"parametreina, mutta ei toipumistilassa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
#| msgid "Force extra installation to the EFI removable path?"
msgid "Force extra installation to the EFI removable media path?"
msgstr "Pakotetaanko lisäasennus irrotettavissa olevan median EFI-polkuun?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
#| msgid ""
#| "Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders "
#| "correctly. If you force extra installation of GRUB to the EFI removable "
#| "path, it should make sure that this system will boot Debian correctly "
#| "despite such a problem. However, this may remove the ability to boot any "
#| "other operating systems that also depend on this path. If so, you will "
#| "need to ensure that GRUB is configured successfully to be able boot any "
#| "other OS installations correctly."
msgid ""
"Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders "
"correctly. If you force an extra installation of GRUB to the EFI removable "
"media path, this should ensure that this system will boot Debian correctly "
"despite such a problem. However, it may remove the ability to boot any other "
"operating systems that also depend on this path. If so, you will need to "
"make sure that GRUB is configured successfully to be able to boot any other "
"OS installations correctly."
msgstr ""
"Jotkin EFI-järjestelmät sisältävät ohjelmavirheitä joidenka takia ne eivät "
"käsittele alkulatausohjelmia oikein. Jos pakotat GRUB:n lisäasentamisen "
"irrotettavissa olevan median EFI-polkuun, järjestelmän pitäisi kyetä "
"käynnistämään Debian riippumatta kyseisenkaltaisista ongelmista. Tämä "
"kuitenkin saattaa poistaa mahdollisuuden muiden käyttöjärjestelmien "
"käynnistämiseen, mikäli ne riippuvat samasta polusta. Tässä tapauksessa "
"tulee varmistaa, että GRUBin asetukset on tehty niin, että GRUBista "
"voidaan käynnistää nämä muut käyttöjärjestelmät oikein."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "kFreeBSD:n komentorivi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"GRUBin aiemman version tiedostosta menu.lst parametrista â??koptâ?? tai "
"tiedostosta /etc/default/grub löydettiin seuraava kFreeBSD:n komentorivi. "
"Varmista, että se on kunnossa ja muuta sitä tarvittaessa. Komentorivin on "
"sallittua myös olla tyhjä."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "kFreeBSD:n oletuskomentorivi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
"menu entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Seuraavaa merkkijonoa käytetään kFreeBSD:n käynnistysvalikon oletusvalinnan "
"parametreina, mutta ei toipumistilassa."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
msgstr "/boot/grub/device.map on luotu uudelleen"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
"names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it "
"in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
msgstr ""
"Tiedosto /boot/grub/device.map on kirjoitettu uudelleen käyttäen pysyviä "
"laitenimiä. Useimmissa tapauksissa tämän pitäisi huomattavasti vähentää "
"tarvetta sen muuttamiseen ja GRUBin luomien käynnistysvalikon rivien pitäisi "
"toimia edelleen."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"However, since more than one disk is present in the system, it is possible "
"that the system is depending on the old device map. Please check whether "
"there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive "
"numbering, and update them if necessary."
msgstr ""
"Koska järjestelmässä kuitenkin on useampia levyjä, on mahdollista, että "
"järjestelmä on riippuvainen vanhasta laitekartasta. Tarkista onko "
"käynnistysvalikossa rivejä, joissa käytetään GRUBin laitenumerointia (hdN), "
"ja päivitä ne tarvittaessa."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu "
"entries, you can ignore this message."
msgstr ""
"Jos et ymmärrä tätä viestiä tai käynnistysvalikossa ei ole erityisiä rivejä, "
"voit jättää tämän viestin huomiotta."

#~ msgid ""
#~ "In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, "
#~ "you can do so by issuing (as root) the following command:"
#~ msgstr ""
#~ "Kun haluat asentaa GRUB 2:n latautumaan suoraan pääkäynnistyslohkosta, "
#~ "voit joka tapauksessa tehdä sen ajamalla pääkäyttäjänä seuraavan komennon:"

#~ msgid "GRUB installation failed. Continue?"
#~ msgstr "GRUBin asennus epäonnistui. Jatketaanko?"

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: