[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

grub2 2.02~beta2-18: Please update debconf PO translation for the package grub2Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
grub2. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against grub2.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 21 Dec 2014 19:58:50 +0000.

Thanks in advance,
Ian.

# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-07 16:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-24 19:21+0300\n"
"Last-Translator: Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Ladataanko ketjutettuna tiedostosta menu.lst?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr ""
"GRUBin päivityskomentosarjat ovat löytäneet vanhoja GRUB-asetuksia "
"tiedostosta /boot/grub."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image "
"from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically "
"performed now."
msgstr ""
"Järjestelmässä olevan vanhan GRUB-version korvaamiseksi on suositeltavaa "
"muokata tiedostoa /boot/grub/menu.lst siten, että GRUB 2 ladataan olemassa "
"olevista vanhoista GRUB-asetuksista. Tämä voidaan tehdä automaattisesti nyt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
"verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR "
"(Master Boot Record)."
msgstr ""
"On suositeltavaa, että hyväksyt GRUB 2:n ketjutetun lataamisen tiedostosta "
"menu.lst ja varmistat uusien GRUB 2 -asetusten toimivuuden ennen kuin "
"asennat ne pääkäynnistyslohkoon (MBR)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later "
"by issuing the following command as root:"
msgstr ""
"Riippumatta valinnasta vanha MBR voidaan korvata GRUB 2:lla myöhemmin "
"suorittamalla seuraava komento pääkäyttäjänä:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "GRUB install devices:"
msgstr "Laitteet joille GRUB asennetaan:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which "
"devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
msgstr ""
"grub-pc-pakettia päivitetään. Tästä valikosta voit valita, mille laitteille "
"grub-install suoritetaan automaattisesti."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"Running grub-install automatically is recommended in most situations, to "
"prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB "
"modules or grub.cfg."
msgstr ""
"grub-install:n suorittaminen automaattisesti on suositeltavaa useimmissa "
"tilanteissa, jotta asennettu GRUB-ydin ei tulisi epäyhteensopivaksi GRUB-"
"moduulien tai grub.cfg:n kanssa."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is "
"often a good idea to install GRUB to all of them."
msgstr ""
"Jos et ole varma, mikä asema on määritelty käynnistysasemaksi koneen BIOS-"
"asetuksissa, on usein hyvä ajatus asentaa GRUB kaikille asemille."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and "
"some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to "
"use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is "
"not recommended."
msgstr ""
"Huomaa: GRUB voidaan asentaa myöt osion käynnistystietoihin, ja joitain "
"sopivia osioita on ohessa tarjolla. Tämä kuitenkin pakottaa GRUBin "
"käyttämään lohkoluettelomekanisia, mikä tekee siitä vähemmän luotettavan "
"eikä ole suositeltavaa."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer "
"present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is "
"important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with "
"GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is "
"written to the appropriate boot devices."
msgstr ""
"GRUB-käynnistyslatain oli aiemmin asennettuna levylle, jota ei ole enää "
"käytössä tai jonka yksilöllinen tunniste on muuttunut jostain syystä. On "
"tärkeää varmistaa, että asennettu GRUB-ydinkuva pysyy ajan tasalla GRUB-"
"moduulien ja grub-cfg:n kanssa. Tarkista vielä uudelleen varmistaaksesi, "
"että GRUB kirjoitetaan oikeille käynnistyslaitteille."

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"

#. Type: text
#. Description
#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
#: ../grub-pc.templates.in:6001
msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
msgstr "GRUBin kirjoittaminen käynnistyslaitteelle epäonnistui. Jatketaanko?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "GRUBia ei voitu asentaa seuraaville laitteille:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid ""
"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
"properly."
msgstr ""
"Valitse haluatko jatkaa tästä huolimatta. Jos jatkat, järjestelmä ei "
"välttämättä käynnisty kunnolla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
msgstr ""
"GRUBin kirjoittaminen käynnistyslaitteelle epäonnistui. Yritetäänkö "
"uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid ""
"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
"from GRUB Legacy will be canceled."
msgstr ""
"Voit ehkä asentaa GRUBin jollekin toiselle levylle. Varmista tällöin, että "
"järjestelmäsi voidaan käynnistää kyseiseltä levyltä. Muussa tapauksessa "
"GRUBin aiemman version päivitys perutaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "Jatketaanko asentamatta GRUBia?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
"loader may not be properly configured, and when this computer next starts up "
"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
"modules or handle the current configuration file."
msgstr ""
"Päätit olla asentamatta GRUBia millekään laitteelle. Jos jatkat, "
"alkulatausohjelman asetukset saattavat olla väärät ja kun kone käynnistetään "
"uudelleen seuraavan kerran, se käyttää käynnistyslohkon aiempia asetuksia. "
"Jos käynnistyslohkossa on GRUB 2:n aiempi versio, se ei välttämättä pysty "
"lataamaan moduuleja tai käsittelemään nykyistä asetustiedostoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"If you are already using a different boot loader and want to carry on doing "
"so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, "
"then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
"somewhere."
msgstr ""
"Jos käytät jo muuta alkulatausohjelmaa ja haluat jatkaa sen käyttöä tai jos "
"käytössäsi on erityinen ympäristö, jossa et tarvitse alkulatausohjelmaa, "
"voit jatkaa asennusta. Muussa tapauksessa sinun tulisi asentaa GRUB johonkin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "Poistetaanko GRUB 2 kohteesta /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
msgstr "Haluat poistaa kaikki GRUB 2 -tiedostot kohteesta /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid ""
"This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
msgstr ""
"Tämä tekee järjestelmästä käynnistyskelvottoman, ellei toista "
"käynnistyslatainta ole asennettu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "Saatetaanko siirtyminen GRUB 2:een loppuun nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr ""
"Järjestelmässä on edelleen GRUBin aiemman version tiedostoja, mutta myös "
"GRUB 2:n käynnistystiedot on asennettu seuraaville levyille:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
"your system to stop booting properly."
msgstr ""
"GRUBin aiempi versio ei luultavasti ole enää käytössä ja näillä levyillä "
"olevat GRUB 2:n levykuvat tulisi päivittää ja siirtyminen GRUB 2:een saattaa "
"loppuun poistamalla vanhat GRUB-tiedostot. Jos et päivitä GRUB 2:n kuvia, "
"uusien pakettien kanssa voi tulla yhteensopivuusongelmia ja järjestelmän "
"käynnistys ei ehkä toimi oikein."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr ""
"Yleisesti ottaen siirtyminen GRUB 2:een tulisi saattaa loppuun ellei näitä "
"käynnistystietoja luotu johonkin toiseen käyttöjärjestelmään asennetulla "
"GRUB 2:lla."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Linuxin komentorivi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid ""
"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"GRUBin aiemman version tiedostosta menu.lst parametrista ”kopt” tai "
"tiedostosta /etc/default/grub löydettiin seuraava Linuxin komentorivi. "
"Varmista, että se on kunnossa ja muuta sitä tarvittaessa. Komentorivin on "
"sallittua myös olla tyhjä."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Linuxin oletuskomentorivi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
"entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Seuraavaa merkkijonoa käytetään Linuxin käynnistysvalikon oletusvalinnan "
"parametreina, mutta ei toipumistilassa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Force extra installation to the EFI removable path?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders "
"correctly. If you force extra installation of GRUB to the EFI removable "
"path, it should make sure that this system will boot Debian correctly "
"despite such a problem. However, this may remove the ability to boot any "
"other operating systems that also depend on this path. If so, you will need "
"to ensure that GRUB is configured successfully to be able boot any other OS "
"installations correctly."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "kFreeBSD:n komentorivi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"GRUBin aiemman version tiedostosta menu.lst parametrista ”kopt” tai "
"tiedostosta /etc/default/grub löydettiin seuraava kFreeBSD:n komentorivi. "
"Varmista, että se on kunnossa ja muuta sitä tarvittaessa. Komentorivin on "
"sallittua myös olla tyhjä."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "kFreeBSD:n oletuskomentorivi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
"menu entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Seuraavaa merkkijonoa käytetään kFreeBSD:n käynnistysvalikon oletusvalinnan "
"parametreina, mutta ei toipumistilassa."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
msgstr "/boot/grub/device.map on luotu uudelleen"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
"names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it "
"in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
msgstr ""
"Tiedosto /boot/grub/device.map on kirjoitettu uudelleen käyttäen pysyviä "
"laitenimiä. Useimmissa tapauksissa tämän pitäisi huomattavasti vähentää "
"tarvetta sen muuttamiseen ja GRUBin luomien käynnistysvalikon rivien pitäisi "
"toimia edelleen."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"However, since more than one disk is present in the system, it is possible "
"that the system is depending on the old device map. Please check whether "
"there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive "
"numbering, and update them if necessary."
msgstr ""
"Koska järjestelmässä kuitenkin on useampia levyjä, on mahdollista, että "
"järjestelmä on riippuvainen vanhasta laitekartasta. Tarkista onko "
"käynnistysvalikossa rivejä, joissa käytetään GRUBin laitenumerointia (hdN), "
"ja päivitä ne tarvittaessa."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu "
"entries, you can ignore this message."
msgstr ""
"Jos et ymmärrä tätä viestiä tai käynnistysvalikossa ei ole erityisiä rivejä, "
"voit jättää tämän viestin huomiotta."

#~ msgid ""
#~ "In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, "
#~ "you can do so by issuing (as root) the following command:"
#~ msgstr ""
#~ "Kun haluat asentaa GRUB 2:n latautumaan suoraan pääkäynnistyslohkosta, "
#~ "voit joka tapauksessa tehdä sen ajamalla pääkäyttäjänä seuraavan komennon:"

#~ msgid "GRUB installation failed. Continue?"
#~ msgstr "GRUBin asennus epäonnistui. Jatketaanko?"

Reply to: