[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

webfs 1.21+ds1-3: Please update debconf PO translation for the package webfsHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
webfs. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Tuesday, March 23, 2010.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webfs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: webfs@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-09 07:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-10 22:21+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "IP address webfsd should listen on:"
msgid "IP address webfsd should listen to:"
msgstr "IP-osoite, jota webfsd:n tulisi kuunnella:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"On a system with multiple IP addresses, webfsd can be configured to listen "
"to only one of them."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "If you leave this empty, webfsd will listen to all IP addresses."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Timeout for network connections:"
msgstr "Verkkoyhteyksien aikakatkaisu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Number of parallel network connections:"
msgstr "Rinnakkaisten verkkoyhteyksien lukumäärä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"For small private networks, the default number of parallel network "
"connections should be fine. This can be increased for larger networks."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Directory cache size:"
msgstr "Hakemistovälimuistin koko:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "webfsd can keep cached directory listings.  By default, the size of the "
#| "cache is limited to 128 entries.  If you have a very big directory tree, "
#| "you might want to raise this value."
msgid ""
"Directory listings can be cached by webfsd. By default, the size of the "
"cache is limited to 128 entries. If the web server has very big directory "
"trees, you might want to raise this value."
msgstr ""
"webfsd voi säilyttää hakemistolistauksia välimuistissa. Oletuksena "
"välimuistin koko on rajattu 128 muistipaikkaan. Jos käytössä on erittäin "
"suuri hakemistopuu, tätä arvoa halutaan ehkä nostaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Host name for webfsd:"
msgid "Incoming port number for webfsd:"
msgstr "webfsd:n verkkonimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please enter the port number for webfsd to listen to. If you leave this "
"blank, the default port (8000) will be used."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Enable virtual hosts?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please choose this option if you want webfsd support name-based virtual "
#| "hosts.  The first directory level below your document root will then be "
#| "used as hostname."
msgid ""
"This option allows webfsd to support name-based virtual hosts, taking the "
"directories immediately below the document root as host names."
msgstr ""
"Valitse tämä, jos haluat webfsd:n tukevan nimipohjaisia virtuaalikoneita. "
"Ensimmäistä hakemistojuuren alla olevaa hakemistotasoa käytetään tällöin "
"verkkonimenä."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Document root for webfsd:"
msgstr "webfsd:n hakemistojuuri:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "webfsd is a lightweight HTTP server which only serves static files.  You "
#| "can use it for example to provide HTTP access to your anonymous FTP "
#| "server."
msgid ""
"Webfsd is a lightweight HTTP server for mostly static content. Its most "
"obvious use is to provide HTTP access to an anonymous FTP server."
msgstr ""
"webfsd on kevyt HTTP-palvelin, joka jakaa vain staattisia tiedostoja. Sitä "
"voidaan käyttää esimerkiksi HTTP-käyttöliittymän tarjoamiseen anonyymille "
"FTP-palvelimelle."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You need to specify the document root for the webfs daemon, i.e. the "
#| "directory tree which will be exported."
msgid "Please specify the document root for the webfs daemon."
msgstr ""
"Anna webfs-taustaohjelman hakemistojuuri eli hakemistopuu, jonka sisältöä "
"jaetaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Leave this blank if you don't want webfsd started by the system at boot "
#| "time."
msgid "If you leave this field blank, webfsd will not be started at boot time."
msgstr ""
"Jätä kenttä tyhjäksi, jos webfsd:n ei tulisi käynnistyä, kun järjestelmä "
"käynnistetään."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Host name for webfsd:"
msgstr "webfsd:n verkkonimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "By default, webfsd uses the machine name as host name."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"You can specify an alternate host name to be used as an external alias name "
"(for instance \"ftp.example.org\") instead of the machine's fully qualified "
"domain name."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "User running the webfsd daemon:"
msgstr "Käyttäjätunnus, jolla webfsd-taustaohjelmaa ajetaan:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
#, fuzzy
#| msgid "Should webfsd log events (start/stop/...) to syslog?"
msgid "Log webfsd events (start, stop, etc.) to syslog?"
msgstr ""
"Tulisiko webfsd:n kirjoittaa lokia (käynnistys, pysäytys, ...) syslogiin?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Access log file:"
msgstr "Käyttölokitiedosto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Access to webfsd is logged in common log format."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"If this field is left empty, no logging of incoming connections will be done."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Should logging be buffered?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"With buffered logging, entries will be written in chunks, not as soon as "
"they are accepted as client calls."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Group running the webfsd daemon:"
msgstr "Ryhmä, jolla webfsd-taustaohjelmaa ajetaan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Directory index filename:"
msgstr "Oletussivun tiedostonimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If webfsd receives a request for a directory, it can optionally look for "
#| "an index file it should send to the client.  Common names are index.html "
#| "and default.html. If you want this, enter the filename here.  If you "
#| "leave it blank or no such file exists, webfsd will send a directory "
#| "listing to the client."
msgid ""
"If webfsd receives a request for a directory, it can optionally look for an "
"index file to be sent to the client. Common names are \"index.html\" and "
"\"default.html\"."
msgstr ""
"Kun webfsd:ltä pyydetään hakemistoa, se voi haluttaessa lähettää "
"hakemistolistauksen sijaan oletussivun, jos sellaisen löytää. Anna "
"tiedostonimi, jos haluat näin toimittavan. Yleisiä nimiä oletussivulle ovat "
"index.html ja default.html. Jos kenttä jätetään tyhjäksi tai tiedostoa ei "
"ole, webfsd lähettää asiakkaalle hakemistolistauksen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"If you leave this field empty, webfsd will send a directory listing to the "
"client."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "CGI script catalog:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"Please specify the location for CGI scripts to be served by webfsd. This "
"path should be located immediately below the document root."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"Please specify the full path name, not a relative path. If this field is "
"left empty, CGI scripts will be disabled."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Extra options to include:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Please specify any webfsd options you want to use with the main daemon."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"For instance, webfsd can run chrooted, provide timed expiration of files, "
"and bind either IPv4 or IPv6 addresses."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "See webfsd's manual page for further options and details."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "If your box has more than one IP address, you can pick one here for "
#~ "webfsd. Leaving this field blank will allow webfsd to listen on all IP "
#~ "addresses."
#~ msgstr ""
#~ "Jos järjestelmässä on useampia IP-osoitteita, voidaan tässä valita yksi "
#~ "webfsd:lle. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, webfsd kuuntelee kaikki IP-"
#~ "osoitteita."

#~ msgid ""
#~ "The default timeout is 60 seconds.  You can pick another value here if "
#~ "you want."
#~ msgstr ""
#~ "Aikakatkaisun oletusarvo on 60 sekuntia. Tässä voidaan haluttaessa valita "
#~ "toinen arvo."

#~ msgid ""
#~ "By default, webfsd allows 32 network connections. For private/small "
#~ "networks, the default should be fine. If you are running a big server, "
#~ "you probably want to use a higher number."
#~ msgstr ""
#~ "Oletuksena webfsd sallii 32 verkkoyhteyttä. Yksityisissä ja pienissä "
#~ "verkossa oletusarvo on luultavasti riittävä. Suuremmalla palvelimella "
#~ "halutaan todennäköisesti käyttää suurempaa arvoa."

#~ msgid "Port number webfsd should listen on:"
#~ msgstr "Portti, jota webfsd:n tulisi kuunnella:"

#~ msgid ""
#~ "By default, webfsd listens on port 8000.  If you want to use another "
#~ "port, enter it here."
#~ msgstr ""
#~ "Oletuksena webfsd kuuntelee porttia 8000. Anna haluttaessa toinen portti."

#~ msgid "Should virtual host support be enabled?"
#~ msgstr "Tulisiko virtuaalikoneiden tuen olla käytössä?"

#~ msgid ""
#~ "webfsd will use the machine's hostname by default. If this box has an "
#~ "alias name (like ftp.domain.org) which should be visible outside instead "
#~ "of the real hostname (say debian.domain.org), then enter this name here. "
#~ "Otherwise you can leave this blank."
#~ msgstr ""
#~ "webfsd käyttää oletuksena koneen verkkonimeä. Jos järjestelmällä on alias-"
#~ "nimi (kuten ftp.esimerkki.fi), joka tulisi näkyä verkkoon oikean "
#~ "verkkonimen (kuten debian.esimerkki.fi) sijaan, anna nimi tässä. Muussa "
#~ "tapauksessa kenttä voidaan jättää tyhjäksi."

#~ msgid ""
#~ "webfsd can write an access log in common log format. If you want this, "
#~ "enter the log file name here.  By default, no logfile will be written."
#~ msgstr ""
#~ "webfsd voi kirjoittaa käyttölokia yleisessä lokimuodossa. Anna "
#~ "lokitiedoston nimi, jos sitä halutaan kirjoitettavan. Oletuksena "
#~ "lokitiedostoa ei kirjoiteta."

Reply to: