[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

distcc 3.1-3.1: Please update debconf PO translation for the package distccHi,

A l10n NMU will happen on distcc pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Wednesday, March 17, 2010.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: distcc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: distcc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-05 23:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-25 16:14+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid "Start the distcc daemon on startup?"
msgstr ""
"Tulisiko distcc-taustaohjelma käynnistää, kun järjestelmä käynnistetään?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid ""
"distcc can be run as a daemon, listening on port 3632 for incoming "
"connections."
msgstr ""
"distcc voidaan ajaa taustaohjelmana, jolloin se kuuntelee porttiin 3632 "
"tulevia yhteydenottoja."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid ""
"You have the option of starting the distcc daemon automatically on the "
"computer startup. If in doubt, it's advised not to start it automatically on "
"startup. If you later change your mind, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr ""
"distcc-taustaohjelma voidaan käynnistää automaattisesti, kun tietokone "
"käynnistetään. Jos olet epävarma, tätä ei suositella valittavaksi. Asetusta "
"voidaan myöhemmin muuttaa ajamalla komento ”dpkg-reconfigure distcc”."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid "Allowed client networks:"
msgstr "Sallitut asiakasverkot:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"The distcc daemon implements access control based on the IP address of the "
"client, that is trying to connect. Only the hosts or networks listed here "
"are allowed to connect."
msgstr ""
"distcc-taustaohjelma käyttää yhteyttä ottavan asiakkaan IP-osoitteeseen "
"perustuvaa lupakontrollia. Vain tässä listatut koneet ja verkot saavat ottaa "
"yhteyden."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"You can list multiple hosts and/or networks, separated by spaces. Hosts are "
"represented by their IP address, networks have to be in CIDR notation, f.e. "
"\"192.168.1.0/24\"."
msgstr ""
"Usempia koneita tai verkkoja voidaan listata välilyönnein eroteltuina. "
"Koneet listataan IP-osoitteen avulla, verkot CIDR-merkinnällä, esimerkiksi "
"”192.168.1.0/24”."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"To change the list at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure distcc'."
msgstr ""
"Listaa voidaan muuttaa myöhemmin ajamalla komento ”dpkg-reconfigure distcc”."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid "Listen interfaces:"
msgstr "Kuunneltavat liitännät:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid "The distcc daemon can be bound to a specific network interface."
msgstr ""
"distcc-taustaohjelma voidaan asettaa kuuntelemaan tiettyä verkkoliitäntää."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"You probably want to choose the interface of your local network by entering "
"it's IP address. If distccd should listen on all interfaces, just enter "
"nothing."
msgstr ""
"Todennäköisesti halutaan valita paikallisen verkon liitäntä antamalla sen IP-"
"osoite. Jos distccd:n tulisi kuunnella kaikki liitäntöjä, jätä kenttä "
"tyhjäksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"Be sure to protect distccd from unauthorized access, by being careful in "
"your choice of the listen interface and allowed networks. distccd should  "
"never be accessible from untrusted networks. If that is needed, secureshell "
"should be used instead of the daemon."
msgstr ""
"Varmista, että distccd on suojattu luvattomalta käytöltä valitsemalla "
"huolellisesti kuunneltavat liitännät ja sallitut verkot. distccd:n ei tulisi "
"koskaan sallia yhteyksiä verkoista, joihin ei luoteta. Jos tällaisia "
"yhteyksiä tarvitaan, tulisi käyttää secureshelliä, eikä taustaohjelmaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"To change the address at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr ""
"Osoitetta voidaan vaihtaa myöhemmin ajamalla komento ”dpkg-reconfigure "
"distcc”."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:4001
msgid "Nice level:"
msgstr "Nice-taso:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:4001
msgid ""
"You can start the distcc daemon with a nice level, to give it a low priority "
"compared to other processes. The start script will only accept values "
"between 0 and 20."
msgstr ""
"distcc-taustaohjelma voidaan käynnistää jollain nice-tasolla, jolloin sille "
"annetaan muita prosesseja pienempi prioriteetti. Käynnistyskomentosarja "
"hyväksyy vain arvot välillä 0-20."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:4001 ../distcc.templates:5001 ../distcc.templates:6001
msgid ""
"To change this value at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr ""
"Tätä arvoa voidaan myöhemmin muuttaa ajamalla komento ”dpkg-reconfigure "
"distcc”."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:5001
msgid "Maximum number of concurrent jobs:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:5001
msgid ""
"You can tell the distcc daemon to accept a maximum number of jobs at a time. "
"This can be useful on systems that should stay interactive while they serve "
"as a distcc server. Usually, you will want to set this to a value matching "
"or doubling the number of cores on this system."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
msgid "Enable Zeroconf support?"
msgstr "Otetaanko Zeroconf-tuki käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Enable Zeroconf support?"
msgid "distcc has Zeroconf support."
msgstr "Otetaanko Zeroconf-tuki käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you enable it here, please read /usr/share/doc/distcc/README.Debian to "
#| "learn how clients must be configured to make use of it."
msgid ""
"If you enable it here, please read /usr/share/doc/distcc/README.Debian to "
"learn how clients must be configured to make use of it. Also note, that you "
"need to install the dbus package, if you're going to use Zeroconf."
msgstr ""
"Jos se otetaan käyttöön, lue tiedostosta /usr/share/doc/distcc/README.Debian "
"kuinka asiakasohjelmat tulee asettaa sen käyttämiseksi."

#~ msgid "distcc for Debian has been patched with Zeroconf support."
#~ msgstr "Debianin distcc:hen on lisätty Zeroconf-tuki."

Reply to: