[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#516623: dbconfig-common: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templatesPackage: dbconfig-common
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached updated translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkmhlv0ACgkQejjRZhTfFSwb2ACggLxFZvSzQKCeISw5hB8JiohO
nSsAmwQWttjpB576fH77NrPvTEsrDMgU
=bbvW
-----END PGP SIGNATURE-----
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-06 07:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-22 20:16+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Tullaanko tältä palvelimelta ottamaan yhteyksiä etätietokantoihin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"Ohjelma dbconfig-common sisältää tuen tietokantojen asetusten tekoon etänä "
"sikäli kun tietokannat tätä tukevat. Jos paketin tietokanta asennetaan "
"dbconfig-commonin kautta, etäasetuksiin liittyvät kysymykset kysytään "
"sellaisella prioriteetilla, että ne ohitetaan useimmissa järjestelmissä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
#| msgid ""
#| "If you select this option, the default behaviour will be to prompt you "
#| "with questions related to remote database configuration when you install "
#| "new packages."
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Jos valitset tämän vaihtoehdon, kysytään etätietokantojen asetuksiin "
"liittyvät kysymykset oletuksena uusia paketteja asennettaessa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Jos olet epävarma, älä valitse tätä vaihtoehtoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid "Keep \"administrative\" database passwords in debconf?"
msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
msgstr "Säilytetäänkö tietokantojen ”ylläpitosalasanat”?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#| "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#| "dbconfig-common. These passwords will not be stored in debconf for any "
#| "longer than they are needed."
msgid ""
"By default, you will be prompted for all administrator-level database "
"passwords when you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-"
"common. These passwords will not be stored in the configuration database "
"(debconf) for any longer than they are needed."
msgstr ""
"Oletuksena ylläpitotason tietokantasalasanoja kysytään asetettaessa, "
"päivitettäessä ja poistettaessa paketteja dbconfig-commonin avulla. Näitä "
"salasanoja ei tallenneta asennustietokantaan (debconf) yhtään pidemmäksi "
"ajaksi kuin tarpeen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
#| "the debconf password database. The debconf password database is "
#| "protected by unix file permissions, though this is less secure and thus "
#| "not the default setting."
msgid ""
"This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
"the database. That database is protected by Unix file permissions, though "
"this is less secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Tämä toimintatapa voidaan poistaa käytöstä. Tällöin salasanat säilytetään "
"tietokannassa. Tietokanta on suojattu Unixin tiedosto-oikeuksilla, mutta "
"tämä on vähemmän turvallinen vaihtoehto, eikä siksi ole oletusasetus."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"Jos ylläpitosalasanaa ei haluta syöttää joka kerta kun tietokantaohjelma "
"päivitetään dbconfig-commonin avulla, valitse tämä. Muussa tapauksessa älä "
"valitse tätä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Asetetaanko paketin ${pkg} tietokanta dbconfig-commonilla?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
#| msgid ""
#| "${pkg} must have a database installed and configured before it can be "
#| "used. If you like, this can be handled with dbconfig-common."
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Paketilla ${pkg} tulee olla tietokanta asennettuna ja asetettuna ennen kuin "
"sitä voidaan käyttää. dbconfig-common voi haluttaessa hoitaa tämän."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Jos tiedät, että haluat tehdä asetukset käsin tai jos tietokanta on jo "
"asennettuna ja asetettuna, älä valitse tätä. Lisätietoja tarvittavista "
"toimista löytyy mitä luultavimmin hakemistosta /usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Muussa tapauksessa tämä luultavasti tulisi valita."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#| msgid "Re-install database for ${pkg}?"
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "Asennetaanko paketin ${pkg} tietokanta uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"Koska paketin ${pkg} asetuksia ollaan tekemässä uudelleen, saatetaan myös "
"sen käyttämä tietokanta haluta asentaa uudelleen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#| msgid ""
#| "If you wish to re-install the database for ${pkg}, you should select this "
#| "option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the "
#| "package for unrelated reasons), you should not select this option."
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Valitse tämä vaihtoehto, jos paketin ${pkg} tietokanta tulisi asentaa "
"uudelleen. Jos et halua tehdä näin (jos olet tekemässä asetuksia uudelleen "
"muista syistä), älä valitse tätä vaihtoehtoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Päivitetäänkö paketin ${pkg} tietokanta dbconfig-commonin avulla?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#| msgid ""
#| "According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
#| "need to be formed on ${pkg}. Typically this is due to changes in how a "
#| "new upstream version of the package needs to store its data."
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Paketin ${pkg} ylläpitäjän mukaan sen tietokantaa on päivitettävä. "
"Tyypillisesti tämä johtuu uuden version erilaisesta tavasta tallentaa "
"tietoja."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#| msgid ""
#| "If you want to handle this process manually, you should refuse this "
#| "option. Otherwise, you should choose this option. During the upgrade a "
#| "backup of your database will be made in /var/cache/dbconfig-common/"
#| "backups, from which the database can be restored in the case of problems."
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Älä valitse tätä, jos haluat tehdä päivityksen käsin. Muussa tapauksessa "
"tämä tulisi valita. Päivityksen aikana tietokannasta tehdään varmuuskopio "
"hakemistoon /var/cache/dbconfig-common/backups, josta se voidaan palauttaa, "
"jos ongelmia ilmenee."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr ""
"Poistetaanko paketin ${pkg} tietokanta ja sen asetukset dbconfig-commonin "
"avulla?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database."
msgstr ""
"Koska pakettia ${pkg} ollaan poistamassa, on mahdollista ettei sen käyttämää "
"tietokantaa enää tarvita."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "If you like, database removal can be handled with dbconfig-common."
msgstr "dbconfig-common voi haluttaessa hoitaa tietokannan poiston."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"If you know that you do want to keep this database, or if you want to handle "
"the removal of this database manually, you should refuse this option."
msgstr ""
"Jos tietokanta halutaan säilyttää tai poistaa käsin, älä valitse tätä "
"vaihtoehtoa."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} käyttämän tietokannan tyyppi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
#| msgid ""
#| "${pkg} can be configured to use one of many database types. Below, you "
#| "will be presented with the available choices."
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"Paketin ${pkg} tietokannan tyyppi voidaan valita useammasta vaihtoehdosta. "
"Saatavilla olevat vaihtoehdot on esitetty alla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid "Do you want to purge the database for ${pkg}?"
msgstr "Siivotaanko paketin ${pkg} tietokanta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#| msgid ""
#| "If you no longer need the database for ${pkg}, this is your chance to "
#| "remove them."
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg}, you can choose to remove it "
"now."
msgstr ""
"Jos paketin ${pkg} tietokantaa ei enää tarvita, se voidaan poistaa nyt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#| msgid ""
#| "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
#| "choose this option. If you want to hold this data for another time, or "
#| "if you would rather handle this process manually, you should refuse this "
#| "option."
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option."
msgstr ""
"Jos paketin ${pkg} tietokantaan tallentamia tietoja ei enää tarvita, valitse "
"tämä vaihtoehto. Jos tiedot halutaan säilyttää myöhempään käyttöön tai "
"poistaa mieluummin käsin, älä valitse tätä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#| msgid "Do you want to backup the database for ${pkg} before upgrading?"
msgid "Do you want to back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr ""
"Tulisiko paketin ${pkg} tietokannasta ottaa varmuuskopio ennen päivitystä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#| msgid ""
#| "The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
#| "installation progress. Just in case, the database can be backed up "
#| "before this is done, so that if something goes wrong, you can revert to "
#| "the previous package version and repopulate your database."
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Paketin ${pkg} käyttämä tietokanta tulee päivittää osana asennusprosessia. "
"Tietokannasta voidaan tehdä varmuuskopio siltä varalta, että jokin menee "
"pieleen. Tällöin on mahdollista palauttaa paketin edellinen versio ja tuoda "
"tiedot takaisin tietokantaan."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Salasanan vahvistus:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
#| msgid "Passwords do not match."
msgid "Password mismatch"
msgstr "Salasanat eivät täsmää"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
#| msgid "Passwords do not match."
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Salasana ja sen vahvistus eivät täsmää."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "keskeytä"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "yritä uudelleen"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "yritä uudelleen (ohita kysymykset)"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr "Tietokantapäivityksen seuraava askel:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Tietokantaa päivitettäessä tapahtui virhe:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
#| msgid ""
#| "Fortunately, there should be a backup of the database made just before "
#| "the upgrade in ${dbfile}."
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before the "
"upgrade."
msgstr ""
"Onneksi tiedostossa ${dbfile} on juuri ennen päivitystä otettu varmuuskopio "
"tietokannasta."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002 ../dbconfig-common.templates:16002
#| msgid ""
#| "At this point, you have the option to retry or abort the operation. If "
#| "you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration "
#| "questions once more and another attempt will be made at performing the "
#| "operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the "
#| "operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the "
#| "operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
#| "reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue "
#| "using it."
msgid ""
"If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
"configuration questions once more and another attempt will be made at "
"performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
"attempt the operation again, skipping all questions. If you choose \"abort"
"\", the operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
"reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue using "
"it."
msgstr ""
"Jos valitset ”yritä uudelleen”, kaikki asetuskysymykset kysytään uudelleen "
"ja operaatiota yritetään uudelleen. Jos valitset ”yritä uudelleen (ohita "
"kysymykset)”, kaikki kysymykset ohitetaan ja operaatiota yritetään heti "
"uudelleen. Jos valitset ”keskeytä”, operaatio epäonnistuu ja paketti tulee "
"varhentaa, asentaa uudelleen, tehdä sen asetukset uudelleen tai muuten käsin "
"korjata tilanne, jotta sitä voidaan käyttää."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:15001
msgid "ignore"
msgstr "jätä huomiotta"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#| msgid "Name of your database's administrative user:"
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Tietokanta-asennuksen seuraava askel:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Tietokantaa asennettaessa tapahtui virhe:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#| msgid ""
#| "At this point, you have the option to retry or abort the operation. If "
#| "you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration "
#| "questions once more and another attempt will be made at performing the "
#| "operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the "
#| "operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the "
#| "operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
#| "reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue "
#| "using it. If you choose \"ignore\", the operation will continue, "
#| "ignoring further errors from dbconfig-common."
msgid ""
"If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
"configuration questions once more and another attempt will be made at "
"performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
"attempt the operation again, skipping all questions. If you choose \"abort"
"\", the operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
"reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue using "
"it. If you choose \"ignore\", the operation will continue, ignoring further "
"errors from dbconfig-common."
msgstr ""
"Jos valitset ”yritä uudelleen”, kaikki asetuskysymykset kysytään uudelleen "
"ja operaatiota yritetään uudelleen. Jos valitset ”yritä uudelleen (ohita "
"kysymykset)”, kaikki kysymykset ohitetaan ja operaatiota yritetään heti "
"uudelleen. Jos valitset ”keskeytä”, operaatio epäonnistuu ja paketti tulee "
"varhentaa, asentaa uudelleen, tehdä sen asetukset uudelleen tai muuten käsin "
"korjata tilanne, jotta sitä voidaan käyttää. Jos valitset ”jätä huomiotta”, "
"operaatiota jatketaan ja kaikki dbconfig-commonin myöhemmät virheet jätetään "
"huomiotta."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr "Tietokannan poiston seuraava askel:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Tietokantaa poistettaessa tapahtui virhe:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
#| msgid ""
#| "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
#| "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
#| "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
#| "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
#| "you will have to remove the database manually). If it's of any help, "
#| "this was the error encountered:"
msgid ""
"For some reason it was not possible to perform some of the actions necessary "
"to remove the database for ${pkg}. At this point you have two options: you "
"can find out what has caused this error and fix it, or you can refuse the "
"offer for help removing the database (the latter implies you will have to "
"remove the database manually)."
msgstr ""
"Jostain syystä joitain toimia paketin ${pkg} tietokannan poistamiseksi ei "
"voitu suorittaa. Tässä vaiheessa voit toimia kahdella tavalla: voit etsiä "
"virheen syyn ja korjata sen tai voit kieltäytyä tarjotusta avusta "
"tietokannan poistamisessa (jälkimmäinen implikoi, että tietokanta täytyy "
"poistaa käsin)."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr "Seuraava askel:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""
"Paketin ${pkg} tietokannan asetusten tekeminen vaatii, että paketti "
"${dbpackage} on ensin asennettu ja että sen asetukset on tehty. Tätä ei "
"voida tarkistaa automaattisesti."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"If in doubt, you should choose \"abort\", and install ${dbpackage} before "
"continuing with the configuration of this package. If you choose \"retry\", "
"you will be allowed to choose different answers (in case you chose the wrong "
"database type by mistake). If you choose \"ignore\", then installation will "
"continue as normal."
msgstr ""
"Jos olet epävarma, valitse ”keskeytä” ja asenna ${dbpackage} ennen kuin "
"jatkat tämän paketin asetusten tekemistä. Jos valitset ”yritä uudelleen”, "
"voit vastata eri tavalla (jos valitsit väärän tietokantatyypin vahingossa). "
"Jos valitset ”ohita”, asennusta jatketaan normaalisti."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} ${dbvendor}-tietokantapalvelimen verkkonimi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr ""
"Valitse käytettävä verkkonimi tai valitse ”new host” syöttääksesi uuden "
"nimen."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "Palvelun ${dbvendor} portin numero:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
#| msgid ""
#| "If the ${dbvendor} database on the remote host is running on a non-"
#| "standard port, this is your opportunity to specify what it is. To use "
#| "the default port, leave this field blank."
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"Anna portti, jossa ${dbvendor}-tietokantaa ajetaan etäpalvelimella. Jätä "
"kenttä tyhjäksi käyttääksesi oletusporttia."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "Kone, jolla paketin ${pkg} ${dbvendor}-palvelinta ajetaan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "Anna ${dbvendor}-etäpalvelimen verkkonimi."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
#| msgid ""
#| "Note: you must have already arranged for the administrative account to be "
#| "able to remotely create databases and grant privileges."
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"Ylläpitotunnuksen tulee jo olla olemassa, jotta etänä voitaisiin luoda "
"tietokantoja ja antaa oikeuksia."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} ${dbvendor}-tietokannan nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid ""
"Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "Anna nimi paketin ${pkg} käyttämälle ${dbvendor}-tietokannalle."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} käyttäjätunnus ${dbvendor}-tietokantaan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Anna käyttäjätunnus ${dbvendor}-tietokantaan, joka paketin ${pkg} tulisi "
"rekisteröidä. Käyttäjätunnus ${dbvendor}-tietokantaan ei välttämättä ole "
"sama kuin järjestelmään kirjauduttaessa käytettävä tunnus, erityisesti jos "
"tietokanta on etäpalvelimella."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables and other objects to be "
"created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change or delete data in the database."
msgstr ""
"Tämä käyttäjätunnus asetetaan asennusprosessin luoman tietokannan, taulujen "
"ja muiden objektien omistajaksi. Käyttäjällä on täydet oikeudet lisätä, "
"muuttaa tai poistaa tietokannan tietoja."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} ${dbvendor}-tietokannan varastohakemisto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"Anna polku, johon paketin ${pkg} ${dbvendor}-tietokantatiedosto tulisi "
"asentaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"Hakemiston oikeudet asetetaan täsmäämään luodun tietokantatiedoston "
"oikeuksiin."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "unix socket"
msgstr "unix-pistoke"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "tcp/ip"
msgstr "tcp/ip"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} ja MySQL-tietokannan välinen yhteyskäytäntö:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"unix socket (this provides the best performance). However, if you would like "
"to connect with a different method, or to a different server entirely, "
"select an option from the choices below."
msgstr ""
"Oletuksena paketti ${pkg} asetetaan käyttämään MySQL-palvelinta paikallisten "
"unix-pistokkeiden kautta (tämä tarjoaa parhaan suorituskyvyn). Jos kuitenkin "
"halutaan toimia toisin tai käyttää toista palvelinta, valitse vaihtoehto "
"alla olevista."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} salasana MySQL-ohjelmaan:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
#| msgid ""
#| "Please provide a password for ${pkg} to register with the database "
#| "server. If left blank, a random password will be generated for you."
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Anna salasana, jota paketti ${pkg} käyttää rekisteröityessään "
"tietokantapalvelimelle. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, luodaan satunnainen "
"salasana."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
#| msgid "Name of your database's administrative user:"
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Tietokannan ylläpitokäyttäjätunnuksen nimi:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
#| msgid ""
#| "What is the name of the account with which this package should perform "
#| "administrative actions? This user is the one which is able to create new "
#| "database users."
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one which is able to "
"create new database users."
msgstr ""
"Anna käyttäjätunnus, jota tämän paketin tulisi käyttää "
"ylläpitotoiminnoissaan. Tämän käyttäjän täytyy voida luoda uusia "
"tietokantakäyttäjiä."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#| msgid ""
#| "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the "
#| "same as the UNIX login 'root'."
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the same "
"as the UNIX login \"root\"."
msgstr ""
"MySQL:n tapauksessa tunnus on lähes aina ”root”. Tämä EI ole sama kuin UNIX-"
"tunnus ”root”."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#| msgid "Password of your database's administrative user:"
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Tietokannan ylläpitokäyttäjätunnuksen salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#| msgid ""
#| "What is the password for the administrative account with which this "
#| "package should create its MySQL database and user?"
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account with which this "
"package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Anna salasana ylläpitotunnukselle, jolla tämän paketin tulisi luoda MySQL-"
"tietokantansa ja -käyttäjätunnuksensa."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "tcp/ip + ssl"
msgstr "tcp/ip + ssl"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} ja PostgreSQL-tietokannan välinen yhteyskäytäntö:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through a "
"local unix socket (this provides the best performance). However, if you "
"would like to connect with a different method, or to a different server "
"entirely, select an option from the choices below."
msgstr ""
"Oletuksena paketti ${pkg} asetetaan käyttämään PostgreSQL-palvelinta "
"paikallisten unix-pistokkeiden kautta (tämä tarjoaa parhaan suorituskyvyn). "
"Jos kuitenkin halutaan toimia toisin tai käyttää toista palvelinta, valitse "
"vaihtoehto alla olevista."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "Paketin ${pkg} salasana PostgreSQL-ohjelmaan:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"If you are using \"ident\" based authentication, the supplied password will "
"not be used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to "
"be reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"Käytettäessä ”ident”-pohjaista tunnistautumista annettua salasanaa ei "
"käytetä ja se voidaan jättää tyhjäksi. Muussa tapauksessa PostgreSQL:n "
"asetuksia tulee ehkä muuttaa salasanalla tunnistautumisen sallimiseksi."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Tietokannan ylläpitokäyttäjätunnuksen salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#| msgid ""
#| "What is the password for the administrative account with which this "
#| "package should create its MySQL database and user?"
msgid ""
"Please provide the password for the account with which this package should "
"perform administrative actions."
msgstr ""
"Anna salasana tunnukselle, jolla tämän paketin tulisi suorittaa "
"ylläpitotoimintonsa."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#| msgid ""
#| "What is the password for the account with which this package should "
#| "perform administrative actions? (For a normal Debian PostgreSQL "
#| "installation, a database password is not required, since authentication "
#| "is done at the system level.)"
msgid ""
"For a standard PostgreSQL package installation, a database password is not "
"required, since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"Normaalissa PostgreSQL-paketin asennuksessa tietokantasalasanaa ei tarvita, "
"koska tunnistautuminen tehdään järjestelmätasolla."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "salasana"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#| msgid "Method for authenticating PostgreSQL administrator:"
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "PostgreSQL-ylläpitäjän tunnistautumistapa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-palvelimet tarjoavat useampia eri menetelmiä tunnistautumiseen. "
"Valitse mitä menetelmää tulisi käyttää ylläpitokäyttäjän ottaessa yhteyttä "
"palvelimeen."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the unix socket is allowed to connect."
msgstr ""
"Käytettäessä ”ident”-tunnistautumista paikallisella koneella palvelin "
"tarkistaa, että unix-pistokkeen omistajalla on oikeus avata yhteys."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC 1413 based ident is used "
"(note this can be considered a security risk)."
msgstr ""
"Käytettäessä ”ident”-tunnistautumista etäpalvelimilla käytetään RFC 1413 -"
"pohjaista identiä (huomaa, että tätä voidaan pitää turvariskinä)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
#| "for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). "
#| "Note that the password is still passed in the clear across network-based "
#| "connections if your connection is not configured to use SSL."
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"Käytettäessä salasanatunnistautumista salasana lähetetään palvelimelle "
"käytettäväksi jonkin tunnistautumistaustaohjelman kanssa (kuten ”md5” tai "
"”pam”). Huomaa, että salasana lähetetään salaamattomana verkkoyhteyksissä "
"ellei yhteyttä ole asetettu käyttämään SSL:ää."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "For a default Debian PostgreSQL installation running on the same host, "
#| "you probably want \"ident\"."
msgid ""
"For a standard PostgreSQL package installation running on the same host, "
"\"ident\" is recommended."
msgstr ""
"Jos käytössä on PostgreSQL-paketin oletusasennus, jota ajetaan samalla "
"koneella, suositellaan valittavaksi ”ident”."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "PostgreSQL-käyttäjän tunnistautumistapa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-palvelimet tarjoavat useampia eri menetelmiä tunnistautumiseen. "
"Valitse mitä menetelmää tulisi käyttää tietokantakäyttäjän ottaessa yhteyttä "
"palvelimeen."

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
#| msgid "Choose a different PostgreSQL connection method?"
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "PostgreSQL-yhteysmenetelmävirhe"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Ikävä kyllä tietokantayhteyttä ei voida ottaa paketille ${pkg} valitulla "
"menetelmällä, koska se vaatisi sellaisen paikallisen käyttäjätunnuksen "
"olemassa oloa, jota ei ole."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Muutetaanko PostgreSQL-asetuksia automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
#| msgid ""
#| "It has been determined that the database installation for ${pkg} can not "
#| "be automatically accomplished without making changes to your PostgreSQL "
#| "server's access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-"
#| "common when your package is installed. If you would prefer that this be "
#| "done manually (or not at all), please add the following line to your "
#| "pg_hba.conf:"
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} can not be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer it done manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Paketin ${pkg} tietokanta-asennusta ei voida tehdä automaattisesti "
"muuttamatta PostgreSQL-palvelimen pääsyasetuksia. Nämä asetukset "
"suositellaan tehtäväksi dbconfig-commonin toimesta, kun paketti asennetaan. "
"Jos haluat tehdä ne ennemmin käsin, lisää tiedostoon pg_hba.conf seuraava "
"rivi:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Palautetaanko PostgreSQL-asetukset automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
#| msgid ""
#| "As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
#| "access control entry in your PostgreSQL server's configuration. While "
#| "keeping such an entry will not break any software on your system, it may "
#| "be seen as a potential security concern. It is suggested that this be "
#| "done by dbconfig-common when your package is removed. If you would "
#| "prefer that this be done manually (or not at all), please remove the "
#| "following line from your pg_hba.conf:"
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer it done "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Koska pakettia ${pkg} ollaan poistamassa, ei PostgreSQL-palvelimen "
"asetuksissa välttämättä enää tarvita pääsyasetuksia. Vaikka asetusten "
"säilyttäminen ei riko mitään järjestelmän ohjelmaa, niitä voidaan pitää "
"mahdollisena tietoturvariskinä. On suositeltavaa antaa dbconfig-commonin "
"palauttaa aiemmat asetukset, kun paketti poistetaan. Jos haluat tehdä tämän "
"käsin, poista tiedostosta pg_hba.conf seuraava rivi:"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
#| msgid "Please change /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Tiedostoa /etc/postgresql/pg_hba.conf täytyy muuttaa"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
#| msgid ""
#| "To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
#| "configuration of your PostgreSQL server. You may be able to find help in "
#| "the file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"Paketin ${pkg} tietokannan esilataaminen saattaa vaatia muutoksia PostgreSQL-"
"palvelimen asetuksiin. Tiedostosta /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian "
"saattaa löytyä apua."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr "PostgreSQL ei tue tyhjiä salasanoja"

#~ msgid "Otherwise, you should choose this option."
#~ msgstr "Muussa tapauksessa tämä vaihtoehto tulisi valita."

#~ msgid "The passwords you supplied do not match. Please try again."
#~ msgstr "Antamasi salasanat eivät täsmää. Yritä uudelleen."

#~ msgid "Error upgrading database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr ""
#~ "Virhe päivitettäessä paketin ${pkg} tietokantaa. Yritetäänkö uudelleen?"

#~ msgid ""
#~ "An error seems to have occurred while upgrading the database. If it's of "
#~ "any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "Tietokannan päivityksessä tapahtui virhe. Jos siitä on mitään apua, "
#~ "annettu virheilmoitus oli:"

#~ msgid "${error}"
#~ msgstr "${error}"

#~ msgid "Error installing database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr ""
#~ "Virhe asennettaessa paketin ${pkg} tietokantaa. Yritetäänkö uudelleen?"

#~ msgid ""
#~ "An error seems to have occurred while installing the database. If it's of "
#~ "any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "Tietokannan asennuksessa tapahtui virhe. Jos siitä on mitään apua, "
#~ "annettu virheilmoitus oli:"

#~ msgid "Error removing database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr ""
#~ "Virhe poistettaessa paketin {pkg} tietokantaa. Yritetäänkö uudelleen?"

#~ msgid ""
#~ "If you would like to reconfigure your application to use a different "
#~ "method, you should choose this option. If you know for certain that this "
#~ "method will work and you want to continue without changing your choice, "
#~ "you should refuse this option."
#~ msgstr ""
#~ "Valitse tämä, jos ohjelman asetuksia halutaan muuttaa käyttämään jotain "
#~ "muuta menetelmää. Jos tiedetään varmasti, että valittu menetelmä toimii, "
#~ "eikä sitä haluta muuttaa, älä valitse tätä."

#~ msgid "${pghbaline}"
#~ msgstr "${pghbaline}"

#~ msgid "PostgreSQL does not support empty passwords."
#~ msgstr "PostgreSQL ei tue tyhjiä salasanoja."

Reply to: