[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

interchange 5.6.0-1: Please update debconf PO translation for the package interchangeHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
interchange. The English template has been changed by the maintainer
and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.

Most of these changes are trivial.

Please DO NOT send the updated file to me but submit it as a wishlist bug
against interchange. I repeat: NO FILES TO ME.

The deadline for receiving the updated translation is...
unknown.

Thanks in advance,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: interchange\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: interchange@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-13 19:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-19 16:41+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
msgid "Create the Interchange demo catalog?"
msgstr "Luodaanko Interchangen esimerkkiluettelo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
msgid ""
"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
"manually install it with makecat."
msgstr ""
"Valitse luodaanko esimerkkiluettelo standardimallista vai asennetaanko se "
"käsin ohjelmalla makecat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
msgid "Remove demo catalog on package purge?"
msgstr "Poistetaanko esimerkkiluettelo siivottaessa paketti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
msgid ""
"Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
"purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
msgstr ""
"Tulisiko kaikki Interchangen esimerkkiluetteloon liittyvät tiedostot "
"poistaa, kun paketti siivotaan komennolla dpkg --purge tai apt-get remove --"
"purge?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:3001
msgid "always, ask, never"
msgstr "aina, kysy, ei koskaan"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
msgstr "Olemassa olevien esimerkkiluetteloiden korvauspolitiikka:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
msgid ""
"Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
"confirmation or never touch an existing installation."
msgstr ""
"Valitse korvataanko olemassa oleva esimerkkiluettelo kysymättä, kysytäänkö "
"vahvistus vai jätetäänkö olemassa oleva asennus aina rauhaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
msgstr "Korvataanko Interchangen esimerkkiluettelo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
msgstr ""
"Näyttää siltä, että järjestelmässä on jo Interchangen esimerkkiluettelo."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
msgid "Virtual host for the demo catalog:"
msgstr "Esimerkkiluettelon virtuaalikone:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
msgid ""
"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
"virtual host for the demo catalog."
msgstr ""
"Ohjelmaa Interchange ajetaan asetuksella ”FullURL”. Anna esimerkkiluettelon "
"virtuaalikone."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
msgid "Username for this catalog's administration:"
msgstr "Luettelon ylläpitäjän käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
msgid ""
"Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
"must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
"underscore, @ or the dot as characters."
msgstr ""
"Anna käyttäjätunnus esimerkkiluettelon ylläpitoa varten. Tunnuksen pitää "
"olla vähintään 2 merkkiä pitkä ja sallittuja merkkejä ovat kirjaimet, "
"numerot, alaviiva, piste (.) sekä @."

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
msgid "Password for this catalog's administration:"
msgstr "Luettelon ylläpitäjän salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
msgid ""
"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password  "
"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
"underscore @ or the dot as characters."
msgstr ""
"Anna salasana esimerkkiluettelon ylläpitoa varten. Valitse salasana, jota ei "
"ole helppo arvata. Oletus on ”pass”. Salasanan tulee olla vähintään 4 "
"merkkiä pitkä ja sallittuja merkkejä ovat kirjaimet, numerot, alaviiva, "
"piste (.) sekä @."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:8001
msgid "Enable demo mode?"
msgstr "Otetaanko esimerkkitila käyttöön?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
msgid "Additional locales for the storefront:"
msgstr "Kauppasivun lisäkielet:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
msgid ""
"The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
"of different languages. Each selected locale will increase the memory "
"footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
"choose only locales which are really needed."
msgstr ""
"Interchangen esimerkkiluettelo voi näyttää kauppasivun useammalla kielellä. "
"Jokainen valittu kieli lisää Interchange-palvelinprosessien muistin käyttöä, "
"joten on suositeltavaa valita vain kielet, joita todella tarvitaan."

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
msgid "Default locale for the storefront:"
msgstr "Kaupan oletuskieli:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
msgstr "Valitse Interchangen esimerkkiluettelon oletuskieli."

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
msgid "PostgreSQL"
msgstr "PostgreSQL"

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
msgid "MySQL"
msgstr "MySQL"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
#, fuzzy
#| msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
msgid "DBMS for the demo catalog:"
msgstr "Esimerkkiluettelon virtuaalikone:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
#, fuzzy
#| msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
msgid "Please select the database type used for the demo catalog."
msgstr "Valitse Interchangen esimerkkiluettelon oletuskieli."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
#, fuzzy
#| msgid "Database name"
msgid "Database name:"
msgstr "Tietokannan nimi"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
msgid "Please select the name of the database."
msgstr "Valitse nimi tietokannalle."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Database user"
msgid "Database user:"
msgstr "Tietokantakäyttäjä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
msgid "Please specify the username for connecting to the database."
msgstr "Anna käyttäjätunnus, jota käytetään otettaessa yhteyttä tietokantaan."

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
#, fuzzy
#| msgid "Database password"
msgid "Database password:"
msgstr "Tietokantasalasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
msgid "Please specify the password for connecting to the database."
msgstr "Anna salasana, jota käytetään otettaessa yhteyttä tietokantaan."

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange.templates:1001
msgid "unix mode, internet mode, both"
msgstr "unix-tila, internet-tila, molemmat"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:1002
msgid "Start mode:"
msgstr "Aloitustila:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:1002
msgid ""
"Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
"for systems on the internet to interact with the Interchange server."
msgstr ""
"Unix-tila on turvallisin tapa ajaa Interchangea, koska tällöin internetissä "
"olevilla järjestelmillä ei ole mitään tapaa ottaa yhteyttä Interchange-"
"palvelimeen."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:2001
msgid "Username to run the server as:"
msgstr "Käyttäjätunnus, jolla palvelinta ajetaan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:2001
msgid ""
"This determines the user for the interchange server and for file "
"permissions. Please note that using another user has serious security "
"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
"anyway."
msgstr ""
"Tämä määrää interchange-palvelimen käyttäjän ja tiedostojen omistajan. "
"Toisen käyttäjän valitseminen merkitsee huomattavia turvariskejä. Älä "
"valitse pääkäyttäjää. Sitä ei suositella, eikä kuitenkaan hyväksytä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:3001
msgid "Create the user ${USER}?"
msgstr "Luodaanko käyttäjä ${USER}?"

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
msgid "Impossible to run interchange as root !"
msgstr "Ohjelmaa interchange ei voida ajaa pääkäyttäjänä!"

#. Type: error
#. Description
#: ../interchange.templates:4001
msgid ""
"You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
"default."
msgstr "Valitse joko sopiva käyttäjätunnus tai säilytä oletusasetus."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:5001
msgid "Group name to run the server as:"
msgstr "Ryhmän nimi, jolla palvelinta ajetaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:5001
msgid ""
"This determines the group for the interchange server and for file "
"permissions. Please note that using another user has serious security "
"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
"anyway."
msgstr ""
"Tämä määrää interchange-palvelimen ryhmän ja tiedostojen ryhmän. Toisen "
"käyttäjän valitseminen merkitsee huomattavia turvariskejä. Älä valitse "
"pääkäyttäjää. Sitä ei suositella, eikä kuitenkaan hyväksytä."

#. Type: error
#. Description
#: ../interchange.templates:6001
msgid ""
"You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
"default."
msgstr "Valitse joko sopiva ryhmä tai säilytä oletusasetus."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:7001
msgid "Create the group ${GROUP}?"
msgstr "Luodaanko ryhmä ${GROUP}?"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:9001
msgid "Static HTML files location:"
msgstr "Staattisten HTML-tiedostojen sijainti:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:9001
msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
msgstr ""
"Luetteloiden asennus tarvitsee hakemiston, johon HTML-tiedostot voidaan "
"laittaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
msgstr "GnuPG:n julkisen avainrenkaan hakemisto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid ""
"For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
"be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
"server."
msgstr ""
"Turvallisuuden lisäämiseksi asiakkailta pyydetyt luottokorttitiedot salataan "
"ja lähetetään sähköpostina kaupan omistajalle palvelimelle tallentamisen "
"sijaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid ""
"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
msgstr ""
"Anna hakemisto, jossa Interchange pitää GnuPG:n julkista avainrengasta."

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange.templates:11001
msgid "low, high, rpc"
msgstr "matala, korkea, rpc"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:11002
msgid "Set of server parameters:"
msgstr "Palvelimen parametrijoukko:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:11002
msgid ""
"You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
"foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
"Interchange server will run in PreFork mode."
msgstr ""
"Palvelimelle voidaan valita erilaisia parametrijoukkoja. Kaikkien "
"esimerkkikauppaan perustuvien kauppojen toiminta muuttuu myös. Valinnalla "
"rpc Interchange-palvelin ajetaan PreFork-tilassa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:12001
msgid "Enable the FullURL directive?"
msgstr "Aktivoidaanko FullURL-määre?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:12001
msgid ""
"This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
"the corresponding catalog."
msgstr ""
"Tämä asetus määrää käytetäänkö koko URLia tarkistettaessa vastaavaa "
"luetteloa."

#. Type: note
#. Description
#: ../interchange.templates:13001
msgid "SOAP server not available"
msgstr "SOAP-palvelinta ei ole käytettävissä."

#. Type: note
#. Description
#: ../interchange.templates:13001
msgid ""
"Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
"the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
"Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
msgstr ""
"Koska Perl-moduuli SOAP::Lite ei ole asennettuna, ei Interchangen SOAP-"
"palvelinta voida ajaa. Tätä voidaan muuttaa asentamalla Debian-paketti "
"libsoap-lite-perl ja ajamalla interchangeconfig SOAP=1."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:14001
msgid "Enable the SOAP server?"
msgstr "Otetaanko SOAP-palvelin käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:14001
msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
msgstr "Tämä asetus määrittää käynnistetäänkö SOAP-palvelin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:15001
msgid "Enable robots settings?"
msgstr "Otetaanko robots-asetukset käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:15001
msgid ""
"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
"between robots and ordinary users."
msgstr ""
"Debianin Interchange-paketti käyttää erillistä asetustiedostoa /etc/"
"interchange/robots.cfg ohjelmien RobotUA, RobotIP ja RobotHost ohjeille. "
"Näiden asetusten ottaminen käyttöön on suositeltavaa, jotta Interchange voi "
"erottaa robotit tavallisista käyttäjistä."

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-ui.templates:1001
msgid "Default language for user interface:"
msgstr "Käyttöliittymän oletuskieli:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-ui.templates:1001
msgid ""
"The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
"translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
"and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
"change this default at login time."
msgstr ""
"Interchange-luetteloiden ylläpitokäyttöliittymä, nimeltään UI, on käännetty "
"tanskaksi (da_DK), hollanniksi (nl_NL), saksaksi (de_DE), italiaksi (it_IT) "
"ja ruotsiksi (sv_SE). Valitse oletuskieli tässä. Käyttäjä voi muuttaa tätä "
"oletusta kirjautuessaan."

#~ msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
#~ msgstr "Mitä tietokantapalvelinta esimerkkiluettelon tulisi käyttää?"

#~ msgid "Please select the database type."
#~ msgstr "Valitse tietokannan tyyppi."

#~ msgid "Apache2"
#~ msgstr "Apache2"

#~ msgid "Apache"
#~ msgstr "Apache"

#~ msgid "Which webserver are you running ?"
#~ msgstr "Mitä verkkopalvelinta käytetään?"

#~ msgid ""
#~ "This information is necessary for the makecat script. Please specify "
#~ "which webserver you want to use for your Interchange applications."
#~ msgstr ""
#~ "Komentosarja makecat tarvitsee tätä tietoa. Valitse mitä verkkopalvelinta "
#~ "käytetään Interchange-ohjelmien kanssa."

Reply to: