[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UTF-8 oletukseksi suomenkielisiin Debian-asennuksiin?Tapio Lehtonen wrote:
En osaa sanoa olisiko UTF-8 -lokaali parempi. Minulla on ollut pientä
häslinkiä sen kanssa, ehkä se toimisi paremmin nyt.

Mutta omassa koneessasi voit vaihtaa oletuslokaalin haluamaksesi
  dpkg-reconfigure locales

Aina tuossa on häslinkiä mahdollisesti, jos päivitetään järjestelmä UTF-8:aa käyttämään. Ääkköselliset tiedostonnimet väärin, ja mahdollisesti ohjelmien sitten oletuksena käyttämä UTF-8 -tekstinnäyttö ei näytä oikein vanhoja ISO-8859-1/15-koodattuja tiedostoja ilman koodaustavan vaihtoa. Tämä on kuitenkin ymmärrettävää eikä tule miksikään muuttumaan, paitsi mahdollisten "konvertoi kaikki tiedostonnimet ja tiedostot"-skriptien avulla - näiden käyttö voisi olla hieman riskialtista, ainakin automaattisen tiedostojen muuton suhteen. Tiedostonnimiä varten voisi olla jokin automaattinen skripti ihan ok, esim. juuri pelkästään ääkköset tunnistava ja ne muuttava.

Kuitenkin jollain aikataululla tuohon tulisi siirtyä joka tapauksessa, ja mielestäni olisi sitä parempi mitä vähemmän "vanhentuneilla" lokaaleilla olevia koneita asennetaan. Itselläni on esim. tiedostoja, joiden nimissä on ääkkösiä, kyrillisiä aakkosia ja japanin kieltä - ja tämän pitäisikin olla mahdollista.

Red Hat siirty 9-versiossaan käyttämään täysin UTF-8:aa, ja SUSE teki saman 9.1-versiossa. Mainittujen ongelmien (joita ei siis uusissa asennuksissa esiinny) lisäksi minulla ei ole ollut muita ongelmia. Jotkut käyttämäni ohjelmat ovat muuttuneet, koska esim. pico tai joe eivät osaa Unicodea riittävästi. Ssh-yhteyksiä ei-unicode-koneille otettaessa pitää/kannattaa myös vaihtaa vanha koodausmenetelmä käyttöön, joka ainakin gnome-terminalissa onnistuu suoraan valikosta.

> Mutta omassa koneessasi voit vaihtaa oletuslokaalin haluamaksesi
>   dpkg-reconfigure locales

Jep, kiitos tuosta, mutta tosiaan kannatan oletuslokaalin muuttamista. Käytännössä kuitenkin sen mukaan varmastikin, että samalla kun esim. saksankielinen Debian-asennus siirtyy käyttämään UTF-8:aa oletuslokaalina - jos siis ei tämä ole vielä tapahtunut?

-TJ

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: