[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sane-backends käännös (finnish)On Wed, Aug 11, 2004 at 07:42:31AM +0300, Harri Järvi wrote:
> Toivon saavani palautetta käännöksestä korjauksia ja parannuksia varten. 
> Voit tehdä muutokset ja lähettää minulle (diff -u) tai listata 
> korjattavia tai parannettavia kohtia/asioita vapaamuotoisemmin.

Onko "parannin" intuitiivisesti ymmärrettävissä?

Joskus olet lisännyt pisteen tekstin perään siellä missä alkutekstissä ei
ollut pistettä.

Kirjoitit "binaari". Itse olisin kirjoittanut "binääri".

Muuta en löytänyt.

-- 
Niklas Vainio <niklas.vainio@iki.fi>Reply to: