[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UTF-8 oletukseksi suomenkielisiin Debian-asennuksiin?On Wed, Aug 11, 2004 at 12:53:40AM +0300, Timo Jyrinki wrote:
> Hei,
> 
> Tuossa kokeilin sargea, ja pari asiaa jäi vaivaamaan:
> 
> 1. Voisiko oletuslokaaliksi asettaa fi_FI.UTF-8? Kaikkihan tähän ovat 
> siirtymässä, ja itse olen tätä käyttänyt jo reilun vuoden. En tiedä 
> vaatiiko muutos muilta tahoilta hyväksyntää kuin suomen 
> Debian-lokalisointitiimiltä? Onko UTF-8 noin muuten käytössä oletuksena 
> esim. joillain muilla kielillä Debianissa?

En osaa sanoa olisiko UTF-8 -lokaali parempi. Minulla on ollut pientä
häslinkiä sen kanssa, ehkä se toimisi paremmin nyt.

Mutta omassa koneessasi voit vaihtaa oletuslokaalin haluamaksesi
  dpkg-reconfigure locales


> 
> 2. KDE:hen ei oletuksena asennu suomen kieli, eikä suomenkielinen 
> näppäimistökartta. Tämän pitäisi tapahtua, jos asennuskieleksi valitaan 
> suomi.
> 

Tästä on bugiraporttia tehty. Varmaan se korjataan seur. vers. 

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: