[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/intro/cn.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd de vertaling van dutch/intro/cn.wml
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/intro/cn.wml b/dutch/intro/cn.wml
index a901a785486..a9a51688319 100644
--- a/dutch/intro/cn.wml
+++ b/dutch/intro/cn.wml
@@ -1,439 +1,247 @@
 #use wml::debian::template title="De Debian webpagina's in verschillende talen" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="c646e774c01abc2ee3d32c65d6920ea4f03159dc"
+#use wml::debian::translation-check translation="de75d9bf72c9046fb3bbae3fcf7df540c6e2b420"
 #use wml::debian::toc
 
 # Last Translation Update by $Author$
 # Last Translation Update at $Date$
 
-<protect pass=2>
-<:
-$lang = languages_footer();
-$lang =~ s/<div id="/<div class ="/g;
-print $lang;
-:>
-</protect>
-
 <define-tag toc-title-formatting endtag="required">%body</define-tag>
 <define-tag toc-item-formatting endtag="required">[%body]</define-tag>
 <define-tag toc-display-begin><p></define-tag>
 <define-tag toc-display-end></p></define-tag>
 
-<p>Niet iedereen in de wereld spreekt dezelfde taal. Terwijl het WWW
-groeit, komt het steeds meer voor dat pagina's in verschillende talen
-beschikbaar zijn. Daarom is er een standaard geïntroduceerd,
-genaamd <q><a href="$(HOME)/devel/website/content_negotiation">content
-negotiation</a></q>; (onderhandeling over inhoud),
-waarmee u kunt aangeven in welke taal of talen u internetpagina's bij
-voorkeur wilt ontvangen. Over de uiteindelijke versie van de pagina die u
-te zien krijgt, wordt onderhandeld tussen uw browser en de server; uw
-browser zendt zijn voorkeuren en de server beslist op basis van uw
-voorkeuren en de versies die van die pagina beschikbaar zijn, welke versie u
-krijgt overgezonden.</p>
-
-<p>Merk op dat het selecteren van een andere taal (uit de beschikbare
-vertalingen die onderaan een pagina vermeld worden) uitsluitend de huidige
-pagina in die taal zal tonen. De standaardtaal wordt hierdoor <em>niet</em>
-gewijzigd. Als u op een link naar een andere pagina klikt, zal deze weer in
-de oorspronkelijke taal getoond worden. Om de <em>standaardtaal</em> te
-wijzigen,
-zal u, zoals hieronder uitgelegd, de voorkeursinstelling voor talen moeten
-wijzigen in de configuratie van uw webbrowser.
+<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+<div id="toc">
+ <ul class="toc">
+  <li><a href="#intro">Inhoudsgebonden navigeren</a></li>
+  <li><a href="#howtoset">De taal instellen in een webbrowser</a></li>
+  <li><a href="#override">De instellingen overschrijven</a></li>
+  <li><a href="#fix">Probleemoplossing</a></li>
+ </ul>
+</div>
+<h2><a id="intro">Inhoudsgebonden navigeren</a></h2>
+<p>
+Een team <a href="../devel/website/translating">vertalers</a>
+werkt aan de website van Debian om deze om te zetten naar een groeiend aantal
+verschillende talen. Maar hoe werkt het overschakelen naar een taal in
+een webbrowser? Een standaard die men
+<a href="$(HOME)/devel/website/content_negotiation">content negotiation</a>
+(onderhandelen over inhoud) noemt, stelt gebruikers in staat de taal (talen)
+van hun voorkeur in te stellen voor het bekijken van de inhoud van webpagina's.
+Welke versie van de pagina men te zien krijgt wordt onderhandeld tussen de
+webbrowser en de webserver: de browser stuurt de voorkeuren naar de server en
+daarop beslist de server welke versie geleverd wordt (op basis van de
+voorkeuren van de gebruiker en de beschikbare versies).
+</p>
+<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-book-open fa-2x"></span> <a href="http://www.w3.org/International/questions/qa-lang-priorities";>Meer lezen op W3C</a></button></p>
+<p>
+Niet iedereen is op de hoogte van het mechanisme van onderhandelen over inhoud, daarom verwijzen onderaan iedere webpagina van Debian links naar de andere beschikbare versies. Merk op dat een andere taal selecteren uit deze lijst, enkel invloed heeft op de huidige pagina. Dit wijzigt de standaardtaal van uw webbrowser niet. Indien u een link naar een andere pagina volgt, zult u deze terug in de standaardtaal te zien krijgen.
 </p>
 
-<p>U kunt ook bijkomende informatie vinden over het selecteren van
-taalvoorkeuren op deze
-<a href="http://www.w3.org/International/questions/qa-lang-priorities";>pagina
-van W3C</a>.</p>
+<p>
+Om uw standaardtaal te wijzigen, heeft u twee opties:
+</p>
 
 <ul>
-<li><a href="#fix">Wat moet ik doen als ik een Debian-pagina in de
-verkeerde taal te zien krijg?</a></li>
-<li><a href="#override">Hoe kan ik de taalinstellingen omzeilen?</a></li>
-<li><a href="#howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen goed?</a></li>
-<li>Hoe verander ik de instellingen voor de volgende browsers:
- <toc-display /></li>
+ <li><a href="#howtoset">Uw webbrowser configureren</a></li>
+ <li><a href="#override">De taalvoorkeuren van uw browser overschrijven</a></li>
 </ul>
 
-<hr />
-
-<h2><a name="fix">Wat moet ik doen als ik een Debian pagina in de
-verkeerde taal te zien krijg?</a></h2>
-
-<p>De eerste en meest voorkomende reden waarom u een document in de
-verkeerde taal te zien krijgt, is een verkeerd geconfigureerde browser.
-Zie de sectie over &quot;<a href="#howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen
-goed?</a>&quot; over hoe dit op te lossen.</p>
-
-<p>De tweede reden is een defecte of verkeerd geconfigureerde cache.
-Dit probleem komt steeds vaker voor omdat steeds meer internetproviders
-caching gebruiken om de groei van het internetverkeer af te remmen. Lees
-de <a href="#cache">noot over cachende webservers</a>, zelfs als u denkt
-dat u er geen gebruikt.</p>
-
-<p>De derde reden is dat er een probleem is met <a
-href="https://www.debian.org/";>www.debian.org</a>. Slechts een handvol van de
-problemen in verband met het ontvangen van een pagina in de verkeerde taal die
-de afgelopen jaren aan ons zijn
-doorgegeven, werden veroorzaakt door een bug in onze server. Daarom
-raden we u aan de eerste twee mogelijke oorzaken grondig te
-onderzoeken voordat u contact met ons opneemt. Als u merkt dat <a
-href="https://www.debian.org/";>https://www.debian.org/</a> goed werkt,
-maar een van de spiegelservers een probleem heeft, neem dan alstublieft contact
-met ons op zodat wij het samen met degene die de spiegelserver onderhoudt,
-kunnen oplossen.</p>
-
-<p>Na het oplossen van een van de bovenstaande problemen raden we u aan om de
-lokale cache (zowel op de harde schijf als in het geheugen) van uw browser
-op te schonen vooraleer u opnieuw begint met het bekijken van pagina's. We
-raden u ook aan om <a
-href="https://packages.debian.org/stable/web/lynx";>lynx</a> te
-gebruiken om te testen. Het is de enige browser die zich 100% houdt aan
-de HTTP-specificaties voor &quot;content negotiation&quot;.</p>
+<p>
+Ga direct naar de configuratie-instructies voor deze webbrowsers: <toc-display />
+</p>
+<aside>
+<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> De originele taal van de website van Debian is het Engels. Daarom is het een goed idee om Engels (<code>en</code>) toe te voegen onderaan uw lijst met talen. Dit werkt als een back-up voor het geval een pagina nog niet is vertaald in een van uw voorkeurstalen.</p>
+</aside>
+<h2><a id="howtoset">De taal instellen in een webbrowser</a></h2>
 
 <p>
-Het is best om de taalvoorkeuren in te stellen in de instellingen van
-de browser, maar als ultieme uitweg kunt u <a href="#override">de
-taalvoorkeur omzeilen</a>.
+Enkele algemene opmerkingen voordat we beschrijven hoe u de taalinstellingen in
+verschillende webbrowsers kunt configureren. Ten eerste is het een goed idee om
+alle talen die u spreekt op te nemen in uw lijst van voorkeurstalen. Als u
+bijvoorbeeld Nederlands als moedertaal heeft, kunt u <code>nl</code> als eerste
+taal kiezen, gevolgd door Engels met de taalcode <code>en</code>.
 </p>
 
+<p>
+Ten tweede kunt u in sommige browsers taalcodes invoeren in plaats van uit een menu te kiezen. Als dat het geval is, houd er dan rekening mee dat het maken van een lijst zoals <code>nl, en</code> uw voorkeur niet bepaalt. In plaats daarvan worden gelijk gerangschikte opties gedefinieerd, en de webserver kan besluiten de volgorde te negeren en gewoon een van de talen te kiezen. Als u een echte voorkeur wilt aangeven, moet u werken met zogenaamde kwaliteitswaarden, d.w.z. zwevendekommawaarden tussen 0 en 1. Een hogere waarde geeft een hogere prioriteit aan. Als we teruggaan naar het voorbeeld met de Nederlandse en de Engelse taal, kunt u het bovenstaande voorbeeld als volgt wijzigen:
+</p>
 
-<h3><a name="cache">Mogelijke problemen met proxyservers</a></h3>
+<pre>
+nl; q=1.0, en; q=0.5
+</pre>
 
-<p>Proxyserver zijn feitelijk webservers die zelf geen inhoud hebben.
-Deze servers bevinden zich tussen de gebruikers en de echte webservers.
-Ze vangen uw verzoek om webpagina's te laden af en halen de pagina zelf
-binnen. Daarna sturen ze de pagina naar u door, maar maken
-tegelijkertijd een lokale, gecachte kopie voor eventuele latere
-verzoeken om dezelfde pagina. Dit kan het netwerkverkeer behoorlijk
-verlagen als veel gebruikers dezelfde pagina oproepen.</p>
-
-<p>Over het algemeen is dit een heel goed idee, maar het gaat mis als de
-cache fouten bevat. Sommige oudere proxyservers begrijpen
-&quot;content negotiation&quot; niet, waardoor ze de pagina in slechts
-één taal opslaan en die aanbieden, ook als nadien die pagina in een
-andere taal opgevraagd wordt. De enige oplossing hiervoor is het updaten of
-vervangen van de software die instaat voor het cachen.</p>
-
-<p>In het verleden werd een proxy alleen gebruikt als de gebruiker
-expliciet zijn browser configureerde om hem te gebruiken. Tegenwoordig
-is dit niet meer het geval. Het zou kunnen dat uw internetprovider alle
-HTTP verzoeken door een transparante proxy stuurt. Als deze proxy niet
-goed omgaat met &quot;content negotiation&quot;, kunnen gebruikers
-gecachete pagina's in de verkeerde taal krijgen. De enige manier om dit op te
-lossen is klagen bij uw internetprovider en vragen dat hij zijn software
-opwaardeert of vervangt.</p>
-
-<hr />
-
-<h2><a name="override">Hoe kan ik de taalinstellingen omzeilen?</a></h2>
+<h3>Wees voorzichtig met landcodes</h3>
 
 <p>
-Indien het niet mogelijk is om de <a href="#howtoset">taalvoorkeur in te stellen</a>
-in uw browser, apparaat of computeromgeving,
-kunt u de taalvoorkeuren van uw browser omzeilen door de
-onderstaande taalknoppen te gebruiken. Dit stelt
-één enkele taal in als taalvoorkeur
-tegen de talen in die uw browser rapporteert als uw voorkeur.
+Een webserver die een verzoek ontvangt voor een document met de voorkeurstaal
+<code>en-GB, nl</code> levert <strong>niet altijd</strong> de Engelse versie
+vóór de Nederlandse. Dit gebeurt alleen als er een pagina met de taalextensie
+<code>en-gb</code> bestaat. Het werkt echter wel andersom: een server kan een
+<code>en-us</code>-pagina leveren als alleen <code>en</code> is opgenomen in de
+lijst met voorkeurstalen.
 </p>
 
 <p>
-Merk op dat dit een
-<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie";>cookie</a>
-instelt waarin uw taalvoorkeur opgeslagen wordt.
-Uw browser zal deze cookie verwijderen indien u deze website gedurende
-een maand niet meer bezoekt.
-U kunt de cookie nu verwijderen door te kiezen voor de optie
-"Browser default" ("browservoorkeur").
+Wij raden daarom aan om geen tweeletterige landcodes toe te voegen zoals
+<code>en-GB</code> of <code>en-US</code>, tenzij u daar een heel goede reden
+voor heeft. Als u er toch een toevoegt, zorg er dan voor dat u ook de taalcode
+zonder de extensie opneemt: <code>en-GB, en, nl</code>
 </p>
 
-<protect pass=2>
-<: print language_selector_buttons(); :>
-</protect>
+<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-book-open fa-2x"></span> <a href="https://httpd.apache.org/docs/current/content-negotiation.html";>Meer over onderhandelen over inhoud</a></button></p>
 
+<h3>Instructies voor verschillende webbrowsers</h3>
 
-<h2><a name="howtoset">Hoe zet ik de taalinstellingen goed?</a></h2>
-
-<p>U kunt het best de taalvoorkeur instellen op alle talen die u
-spreekt, in de volgorde van uw voorkeur. Het is een goede gewoonte om Engels
-('<code>en</code>') als een back-up toe te voegen (als laatste in de lijst),
-omdat de oorspronkelijke taal op de Debian-webpagina's Engels is en
-waarschijnlijk niet alle documenten in uw taalvoorkeuren zijn
-vertaald.</p>
-
-# translators can modify the below example to mention their language
-
-<p>Bijvoorbeeld, als uw moedertaal Nederlands is, kunt u het best de
-taalinstellingen zo instellen dat Nederlands (met taalcode
-'<code>nl</code>') de eerste voorkeur is, gevolgd door Engels (met
-taalcode '<code>en</code>').</p>
-
-<p>Zie hieronder voor <a href="#setting">precieze instructies om de taal
-in specifieke browsers in te stellen</a>.</p>
-
-<p>Zoals u zult zien, hebben de meeste browsers een gebruikersinterface
-die enkele details over taalvoorkeur verbergen. Als dit niet het geval
-is, let er dan op dat er een belangrijke vereenvoudiging is in de vorige
-paragraaf: als u enkel een lijst van talen specificeert zoals 'nl, en'
-stelt u nog geen voorkeur in, maar geeft u gelijk gerangschikte opties op en de
-server kan beslissen om hun volgorde te negeren. Als u een echte voorkeur wilt
-aanduiden, moet u "kwaliteitswaarden" gebruiken. Dit zijn kommagetallen
-tussen 0 en 1 waarbij hoge waarden een hogere voorkeur aanduiden. Dus in
-bovenstaand geval zou u waarschijnlijk 'nl; q=1.0, en; q=0.5' gebruiken.</p>
-
-<p>U moet goed opletten als u subcategorieën van talen
-gebruikt. Het gebruik van 'en-GB, nl', bijvoorbeeld, doet niet wat de
-meeste mensen verwachten (als ze de HTTP-specificaties niet hebben
-gelezen).</p>
-
-<p><strong>We raden u sterk af om landextensies aan een taal toe te
-voegen tenzij u daar een goede reden voor heeft</strong>. Als u er toch een
-toevoegt, voeg dan zeker ook de taal zonder de extensie toe.</p>
-
-<p>Uitleg: een server die een aanvraag voor een document ontvangt met als
-taalvoorkeur 'en-GB, nl', zal aan het sturen van de Engelse ('en') versie geen
-grotere prioriteit geven dan aan het sturen van de Nederlandse. De server geeft
-alleen een grotere prioriteit aan het sturen van het Engelse document dan aan
-het Nederlandse als er een versie van dat document bestaat met de opgegeven
-landextensie 'en-gb'.</p>
-
-<p>Om die reden kunt u uw browser dus het beste configureren om 'en-GB, en,
-nl' te sturen of simpelweg 'en, nl'. Het systeem werkt echter wel
-andersom, dus een server kan wel 'en-us' terugsturen als uw browser om
-'en' vraagt.</p>
-
-<p>Voor meer informatie over het instellen van uw taalvoorkeur, zie de
-<a href="https://httpd.apache.org/docs/current/content-negotiation.html";>Apache-
-documentatie over &quot;content negotiation&quot;</a>.</p>
-
-<h3><a name="setting">Het instellen van uw taalvoorkeur in uw browser</a></h3>
-
-<p>Om de standaardtaal in uw browser in te stellen, moet u een variabele
-instellen die wordt doorgestuurd naar de webserver. Hoe u dat moet doen,
-hangt af van de browser die u gebruikt.</p>
-
-<dl>
-
- <dt><strong><toc-add-entry name="chromium">Chrome en
-Chromium</toc-add-entry></strong></dt>
- <dd>
- <pre>Chromium aanpassen en beheren (steeksleutel-icoon) -&gt; Instellingen
--&gt; Toon geavanceerde
-instellingen -&gt; Talen -&gt; Taal- en invoerinstellingen</pre>
- </dd>
-
- <dt><strong><toc-add-entry name="elinks">ELinks</toc-add-entry></strong></dt>
- <dd>De standaardtaal van de interface kunt u instellen bij:
- <pre>
-  Configuratie -&gt; Taal
- </pre>
- Deze instelling verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd. U
-kunt dit gedrag veranderen door de "accepted languages" HTTP variabele aan te
-passen. Deze variabele bevind zich bij:
- <pre>
-  Configuratie -&gt; Options manager -&gt; Protocols -&gt; HTTP
- </pre>
- </dd>
-
- <dt><strong><toc-add-entry
-name="epiphany">Epiphany</toc-add-entry></strong></dt>
- <dd>
- <pre>
-   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Taal -&gt; Talen
- </pre>
- </dd>
-
-
-<dt><strong><toc-add-entry
-name="mozillafirefox">Firefox</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>
-Versie 3.0 en later:<br />
-Linux:
-<pre>
-	Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen ...
-</pre>
-Windows:
-<pre>
-	Extra -&gt; Opties -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen ...
-</pre>
-Mac OS:
-<pre>
-	Firefox -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen ...
-</pre>
+<p>
+We hebben een lijst samengesteld met populaire webbrowsers en enkele
+instructies voor het wijzigen van de voorkeurstaal voor webinhoud in hun
+instellingen:
+</p>
 
-<br />
-Versie 1.5 en later:<br />
-Linux:
-<pre>
-   Edit -&gt; Preferences -&gt; Advanced -&gt; General -&gt; Edit
-Languages
-</pre>
-Windows:
-<pre>
-   Tools -&gt; Options -&gt; Advanced -&gt; General -&gt; Edit Languages
-</pre>
+<div class="row">
+ <!-- left column -->
+ <div class="column column-left">
+  <div style="text-align: left">
+   <ul>
+    <li><strong><toc-add-entry name="chromium">Chrome/Chromium</toc-add-entry></strong><br>
+ Open rechtsboven het menu en klik op <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Geavanceerd</em> -&gt; <em>Talen</em>. Open het menu van <em>Talen</em> en u krijgt een lijst met talen te zien. Klik op de drie stippen naast een item om de volgorde te wijzigen. Indien nodig kunt u ook nieuwe talen toevoegen.</li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="elinks">ELinks</toc-add-entry></strong><br>
+ De standaardtaal instellen via <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Taal</em> verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd. U kunt dit gedrag aanpassen en de <em>Accept-Language header</em> verfijnd instellen bij <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Optiebeheer</em> -&gt; <em>Protocollen</em> -&gt; <em>HTTP</em></li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="epiphany">Epiphany</toc-add-entry></strong><br>
+ Open in het hoofdmenu <em>Voorkeuren</em> en ga naar het tabblad <em>Taal</em>. Hier kunt u talen toevoegen, verwijderen en ordenen.</li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="mozillafirefox">Firefox</toc-add-entry></strong><br>
+ Open <em>Voorkeuren</em> in de menubalk bovenaan. Scrol naar beneden naar <em>Taal en uiterlijk</em> -&gt; <em>Taal</em> in het paneel <em>Algemeen</em>. Klik op de knop <em>Kiezen</em> om uw voorkeurstaal in te stellen voor het weergeven van websites. In hetzelfde dialoogvenster kunt u ook talen toevoegen, verwijderen en herordenen.</li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="ibrowse">IBrowse</toc-add-entry></strong><br>
+ Ga naar <em>Voorkeuren</em> -&gt; <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Netwerk</em>. <em>Taal aanvaarden</em> geeft waarschijnlijk een * weer wat de standaard is. Wanneer u klikt op de knop <em>Taaldefinitie</em> zou u in staat moeten zijn om uw voorkeurstaal toe te voegen. Zoniet, kunt u ze handmatig toevoegen.</li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="icab">iCab</toc-add-entry></strong><br>
+ <em>Bewerken</em> -&gt; <em>Voorkeuren</em> -&gt; <em>Browser</em> -&gt; <em>Lettertypes, Talen</em></li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="iceweasel">IceCat (Iceweasel)</toc-add-entry></strong><br>
+ <em>Bewerken</em> -&gt; <em>Voorkeuren</em> -&gt; <em>Inhoud</em> -&gt; <em>Talen</em> -&gt; <em>Kiezen</em></li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="ie">Internet Explorer</toc-add-entry></strong><br>
+ Klik op het pictogram <em>Gereedschap</em>, selecteer <em>Internetopties</em>, ga naar het tabblad <em>Algemeen</em> en klik op de knop <em>Talen</em>. Klik op <em>Taalvoorkeuren instellen</em> en in het volgende dialoogvenster kunt u talen toevoegen, verwijderen en herordenen.</li>
+   </ul>
+  </div>
+ </div>
+<!-- right column -->
+ <div class="column column-right">
+  <div style="text-align: left">
+   <ul>
+    <li><strong><toc-add-entry name="konqueror">Konqueror</toc-add-entry></strong><br>
+    Bewerk het bestand <em>~/.kde/share/config/kio_httprc</em> en voeg er de volgende nieuwe regel aan toe:<br>
+    <code>Languages=nl;q=1.0, en;q=0.5</code></li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="lynx">Lynx</toc-add-entry></strong><br>
+    Bewerk het bestand <em>~/.lynxrc</em> en voeg de volgende regel toe:<br>
+    <code>preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5</code><br>
+    U kunt ook de instellingen van de browser openen door op [O] te drukken. Scrol omlaag naar <em>Voorkeurstaal</em> en voeg het bovenstaande toe.</li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="edge">Microsoft Edge</toc-add-entry></strong><br>
+    <em>Instellingen en meer</em> -&gt; <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Talen</em> -&gt; <em>Talen toevoegen</em><br>
+    Klik op de knop met drie stippen naast een taal voor meer opties en om de volgorde te wijzigen.</li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="opera">Opera</toc-add-entry></strong><br>
+    <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Browser</em> -&gt; <em>Talen</em> -&gt; <em>Voorkeurstalen</em></li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="safari">Safari</toc-add-entry></strong><br>
+    Safari gebruikt de instellingen voor het hele systeem op macOS en iOS. Dus om uw voorkeurstaal in te stellen, opent u <em>Systeemvoorkeuren</em> (macOS) of <em>Instellingen</em> (iOS).</li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="w3m">W3M</toc-add-entry></strong><br>
+    Druk op [O] om het <em>Paneel optie-instellingen</em> te openen, scrol omlaag naar <em>Netwerkinstellingen</em> -&gt; <em>Accept-Language header</em>. Druk op [Enter] om de instellingen aan te passen (bijvoorbeeld <code>nl; q=1.0, en; q=0.5</code>) en bevestig met [Enter]. Scrol helemaal naar beneden naar [OK] om uw instellingen op te slaan.</li>
+    <li><strong><toc-add-entry name="vivaldi">Vivaldi</toc-add-entry></strong><br>
+    Ga naar <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Algemeen</em> -&gt; <em>Taal</em> -&gt; <em>Aanvaarde talen</em>, klik op <em>Taal toevoegen</em> en kies er een uit het menu. Gebruik de pijltjes om de volgorde van uw voorkeuren aan te passen.</li>
+   </ul>
+  </div>
+ </div>
+</div>
+<aside>
+<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> Hoewel het altijd beter is om uw voorkeurstaal te selecteren in de browserconfiguratie, is er een optie om de instellingen te overschrijven met een cookie.</p>
+</aside>
+<h2><a id="override">De instellingen overschrijven</a></h2>
 
-Versie 0.9 en later:<br />
-Linux:
-<pre>
-	Edit -&gt; Preferences -&gt; General -&gt; Languages
-</pre>
-Windows:
-<pre>
-	Tools -&gt; Options -&gt; General -&gt; Languages
-</pre>
+<p>
+Als u om wat voor reden dan ook uw voorkeurstaal niet kunt instellen in de
+instellingen van de browser, van het apparaat of van de computeromgeving, kunt
+u als laatste redmiddel de voorkeuren overschrijven met behulp van een cookie.
+Klik op een van de knoppen hieronder om een bepaalde taal bovenaan de lijst te
+zetten.
+</p>
 
-In oudere versies moet u naar <kbd>about:config</kbd> gaan en de waarde
-van <kbd>intl.accept_languages</kbd> wijzigen.
-</dd>
-
- <dt><strong><toc-add-entry name="galeon">Galeon</toc-add-entry></strong></dt>
- <dd>
- <pre>
-   Instellingen ... -&gt; Voorkeuren ... -&gt; Pagina opbouw -&gt; Talen
- </pre>
- </dd>
-
- <dt><strong><toc-add-entry
-name="ibrowse">IBrowse</toc-add-entry></strong></dt>
- <dd>Ga naar Preferences, dan Settings, dan Network. Onder "Accept Language",
-zal het waarschijnlijk standaard een "*" tonen. Als u op de "Locale"-knop klikt,
-dan zou het de taal van uw voorkeur moeten toevoegen. Anders kunt u dit
-handmatig ingeven. Klik daarna op "OK".
- </dd>
-
- <dt><strong><toc-add-entry name="icab">iCab</toc-add-entry></strong></dt>
- <dd>
- <pre>
-   Edit -&gt; Preferences -&gt; Browser -&gt; Fonts, Languages
- </pre>
- </dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="iceweasel">Iceweasel</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>
-<pre>
-   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Inhoud -&gt; Talen -&gt; Kiezen
-</pre>
-</dd>
+<p>
+Houd er rekening mee dat hierdoor een <a
+href="https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie";>cookie</a> wordt ingesteld.
+Uw browser zal die automatisch verwijderen wanneer u deze website een maand
+niet bezoekt. U kunt de cookie natuurlijk altijd handmatig verwijderen in uw
+webbrowser of door op de knop <em>Browserstandaard</em> te klikken.
+</p>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="ie">Internet Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>Windows:
-<pre>
-  Tools of View of Extra -&gt; Internet Opties -&gt; (Algemeen) Taal
-</pre>
-</dd>
+<protect pass=2>
+<: print language_selector_buttons(); :>
+</protect>
 
-<dd>Mac OS:
-<pre>
-   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Web Browser -&gt; Taal/Fonts
-</pre>
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="konqueror">Konqueror</toc-add-entry>\
-</strong></dt>
-<dd>
- Open met een editor het
- bestand <kbd>~/.kde/share/config/kio_httprc</kbd> en voeg een regel toe
- zoals hierna:
-<pre>
-   Languages=nl;q=1.0, en;q=0.5
-</pre>
-</dd>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="lynx">lynx</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>U kunt ofwel de variabele <kbd>preferred_language</kbd> in het bestand
-<kbd>~/.lynxrc</kbd> wijzigen, ofwel in lynx uw voorkeur instellen met het
-commando 'O'.
+<h2><a id="fix">Probleemoplossing</a></h2>
 
-<p>Gebruik bijvoorbeeld de volgende regel in uw <kbd>~/.lynxrc</kbd></p>
+<p>
+Soms verschijnt de website van Debian in de verkeerde taal ondanks alle
+pogingen om een voorkeurstaal in te stellen. Onze eerste suggestie is om de
+lokale cache (zowel op schijf als in het geheugen) in uw browser op te schonen
+voordat u probeert om de website opnieuw te laden. Als u er absoluut zeker van
+bent dat u <a href="#howtoset">uw browser juist hebt geconfigureerd</a>, dan
+kan een defecte of verkeerd geconfigureerde cache het probleem zijn. Dit wordt
+tegenwoordig een ernstig probleem, omdat steeds meer ISP's caching zien als een
+manier om hun internetverkeer te verminderen.
+Lees de <a href="#cache">paragraaf</a> over proxyservers, zelfs als u denkt dat
+u er geen gebruikt.
+</p>
 
-<pre>
-preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5
-</pre>
-</dd>
-
- <dt><strong><toc-add-entry name="mozilla">Mozilla</toc-add-entry> /
- <toc-add-entry name="netscape">Netscape 4.x</toc-add-entry> en latere
- versies</strong></dt>
- <dd>
- <pre>
-   Bewerken -&gt; Voorkeuren -&gt; Navigator -&gt; Talen
- </pre>
- NB: in Netscape 4.x moet u de talen uit de beschikbare opties kiezen. Een
-aantal mensen heeft problemen gerapporteerd doordat zij de taal met de hand
-hadden ingetikt.
- </dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="netscape3">Netscape 3.x</toc-add-entry>\
-</strong></dt>
-<dd>Voeg
-<pre>
-   *httpAcceptLanguage: [tweeletterig symbool taalvoorkeur ]
-   </pre>
-   toe aan het bestand ../app-defaults/Netscape of in
-   <kbd>~/.Xresources</kbd>
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="opera">Opera</toc-add-entry></strong></dt>
- <dd>De meeste versies:
-  <pre>
-  Bestand -&gt; Voorkeuren -&gt; Taal
-  </pre>
- </dd>
- <dd>Linux/*BSD versies 5.x en 6.x:
-  <pre>
-  Bestand -&gt; Voorkeuren -&gt; Document -&gt; Taal
-  </pre>
- </dd>
-<dd>Nokia 770 Web Browser:
-   Wijzig het bestand /home/user/.opera/opera.ini en voeg de volgende regel
-   toe in de sectie [Adv User Prefs]:
-<pre>
-   HTTP Accept Language=nl;q=1.0,en;q=0.5
-</pre>
-</dd>
+<p>
+Het is in elk geval altijd mogelijk dat er een probleem is met
+<a href="https://www.debian.org/";>www.debian.org</a>. Hoewel slechts een
+handvol taalproblemen die de afgelopen jaren zijn gemeld, werden veroorzaakt
+door een bug aan onze kant, is het heel goed mogelijk. Wij raden u daarom aan
+eerst uw eigen instellingen en een mogelijke probleem met caching te
+onderzoeken, voordat u <a href="../contact">contact</a> opneemt met ons. Als
+<a href="https://www.debian.org/";>https://www.debian.org/</a> wel werkt, maar
+een van de <a href="https://www.debian.org/mirror/list";>spiegelservers</a>
+niet, gelieve dit te melden, zodat wij contact kunnen opnemen met de beheerders
+van de spiegelserver.
+</p>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="pie">Pocket Internet
-Explorer</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>
-# Windows Mobile 2003/2003SE/5.0
-<pre>
-   Maak de registersleutel <q>AcceptLanguage</q> aan in
-   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\International\\
-   met waarde <q>nl; q=1.0, en; q=0.5</q> (zonder aanhalingstekens).
-</pre>
-</dd>
+<h3><a name="cache">Mogelijke problemen met proxyservers</a></h3>
 
-<dt><strong><toc-add-entry name="safari">Safari</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>Safari gebruikt de Mac OS X systeeminstellingen om de taal van uw voorkeur
-te bepalen:
-<pre>
-  Systeemvoorkeuren -&gt; Internationaal -&gt; Taal
-</pre>
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="voyager">Voyager</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>Ga naar Settings en dan Languages. U kunt het handmatig ingeven of klikken
-op "Get from locale". Klik daarna op "OK".
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="w3">W3</toc-add-entry></strong>
-(op emacs gebaseerde browser)</dt>
-<dd>
-<pre>(setq url-mime-language-string "preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5")</pre>
-of, gebruikmakende van het custom pakket (aangenomen dat u versie p4.0pre.14
-gebruikt):
-<pre>Hypermedia -&gt; URL -&gt; Mime -&gt; Mime Language String ...</pre>
-</dd>
-
-<dt><strong><toc-add-entry name="w3m">W3M</toc-add-entry></strong></dt>
-<dd>
-<pre>
-   Options (o) -&gt; Other Behavior -&gt; Accept-Language
-</pre>
-</dd>
+<p>
+Proxyservers zijn in wezen webservers die geen eigen inhoud hebben. Ze zitten
+in het midden tussen gebruikers en echte webservers, pakken de verzoeken om
+webpagina's op en halen de pagina's op. Daarna sturen ze de inhoud door naar de
+webbrowser van de gebruikers, maar ze maken ook een lokale, in de cache
+opgeslagen kopie die wordt gebruikt voor latere verzoeken. Dit kan het
+netwerkverkeer aanzienlijk verminderen wanneer veel gebruikers dezelfde pagina
+opvragen.
+</p>
 
-</dl>
+<p>
+Hoewel dit meestal een goed idee is, veroorzaakt het ook storingen wanneer de
+cache fouten bevat. Met name begrijpen sommige oudere proxyservers het
+mechanisme van onderhandelen over inhoud niet. Dit heeft tot gevolg dat ze een
+pagina in de ene taal in de cache opslaan en die vervolgens aanbieden, zelfs
+als later om een andere taal wordt gevraagd. De enige oplossing is om de
+caching-software op te waarderen of te vervangen.
+</p>
+<p>
+In het verleden werden proxy-servers alleen gebruikt wanneer mensen hun
+webbrowser dienovereenkomstig configureerden. Dit is echter niet langer het
+geval. Het kan zijn dat uw internetprovider alle HTTP-verzoeken via een
+transparante proxy omleidt. Als de proxy het onderhandelen over de inhoud niet
+goed afhandelt, kunnen gebruikers in de cache opgeslagen pagina's in de
+verkeerde taal te zien krijgen. De enige manier om dit te verhelpen is een
+klacht indienen bij uw internetprovider, zodat deze zijn software kan
+opwaarderen of vervangen.
+</p>
 
-<p>Als u informatie heeft over hoe de taalvoorkeuren kunnen worden ingesteld in
-een browser die hier niet vermeld werd, stuur die dan alstublieft naar <a
-href="mailto:debian-www@lists.debian.org";>debian-www@lists.debian.org</a>.</p>
#use wml::debian::template title="De Debian webpagina's in verschillende talen" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="de75d9bf72c9046fb3bbae3fcf7df540c6e2b420"
#use wml::debian::toc

# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$

<define-tag toc-title-formatting endtag="required">%body</define-tag>
<define-tag toc-item-formatting endtag="required">[%body]</define-tag>
<define-tag toc-display-begin><p></define-tag>
<define-tag toc-display-end></p></define-tag>

<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<div id="toc">
 <ul class="toc">
  <li><a href="#intro">Inhoudsgebonden navigeren</a></li>
  <li><a href="#howtoset">De taal instellen in een webbrowser</a></li>
  <li><a href="#override">De instellingen overschrijven</a></li>
  <li><a href="#fix">Probleemoplossing</a></li>
 </ul>
</div>

<h2><a id="intro">Inhoudsgebonden navigeren</a></h2>

<p>
Een team <a href="../devel/website/translating">vertalers</a>
werkt aan de website van Debian om deze om te zetten naar een groeiend aantal
verschillende talen. Maar hoe werkt het overschakelen naar een taal in
een webbrowser? Een standaard die men
<a href="$(HOME)/devel/website/content_negotiation">content negotiation</a>
(onderhandelen over inhoud) noemt, stelt gebruikers in staat de taal (talen)
van hun voorkeur in te stellen voor het bekijken van de inhoud van webpagina's.
Welke versie van de pagina men te zien krijgt wordt onderhandeld tussen de
webbrowser en de webserver: de browser stuurt de voorkeuren naar de server en
daarop beslist de server welke versie geleverd wordt (op basis van de
voorkeuren van de gebruiker en de beschikbare versies).
</p>

<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-book-open fa-2x"></span> <a href="http://www.w3.org/International/questions/qa-lang-priorities";>Meer lezen op W3C</a></button></p>

<p>
Niet iedereen is op de hoogte van het mechanisme van onderhandelen over inhoud, daarom verwijzen onderaan iedere webpagina van Debian links naar de andere beschikbare versies. Merk op dat een andere taal selecteren uit deze lijst, enkel invloed heeft op de huidige pagina. Dit wijzigt de standaardtaal van uw webbrowser niet. Indien u een link naar een andere pagina volgt, zult u deze terug in de standaardtaal te zien krijgen.
</p>

<p>
Om uw standaardtaal te wijzigen, heeft u twee opties:
</p>

<ul>
 <li><a href="#howtoset">Uw webbrowser configureren</a></li>
 <li><a href="#override">De taalvoorkeuren van uw browser overschrijven</a></li>
</ul>

<p>
Ga direct naar de configuratie-instructies voor deze webbrowsers: <toc-display />
</p>

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> De originele taal van de website van Debian is het Engels. Daarom is het een goed idee om Engels (<code>en</code>) toe te voegen onderaan uw lijst met talen. Dit werkt als een back-up voor het geval een pagina nog niet is vertaald in een van uw voorkeurstalen.</p>
</aside>

<h2><a id="howtoset">De taal instellen in een webbrowser</a></h2>

<p>
Enkele algemene opmerkingen voordat we beschrijven hoe u de taalinstellingen in
verschillende webbrowsers kunt configureren. Ten eerste is het een goed idee om
alle talen die u spreekt op te nemen in uw lijst van voorkeurstalen. Als u
bijvoorbeeld Nederlands als moedertaal heeft, kunt u <code>nl</code> als eerste
taal kiezen, gevolgd door Engels met de taalcode <code>en</code>.
</p>

<p>
Ten tweede kunt u in sommige browsers taalcodes invoeren in plaats van uit een menu te kiezen. Als dat het geval is, houd er dan rekening mee dat het maken van een lijst zoals <code>nl, en</code> uw voorkeur niet bepaalt. In plaats daarvan worden gelijk gerangschikte opties gedefinieerd, en de webserver kan besluiten de volgorde te negeren en gewoon een van de talen te kiezen. Als u een echte voorkeur wilt aangeven, moet u werken met zogenaamde kwaliteitswaarden, d.w.z. zwevendekommawaarden tussen 0 en 1. Een hogere waarde geeft een hogere prioriteit aan. Als we teruggaan naar het voorbeeld met de Nederlandse en de Engelse taal, kunt u het bovenstaande voorbeeld als volgt wijzigen:
</p>

<pre>
nl; q=1.0, en; q=0.5
</pre>

<h3>Wees voorzichtig met landcodes</h3>

<p>
Een webserver die een verzoek ontvangt voor een document met de voorkeurstaal
<code>en-GB, nl</code> levert <strong>niet altijd</strong> de Engelse versie
vóór de Nederlandse. Dit gebeurt alleen als er een pagina met de taalextensie
<code>en-gb</code> bestaat. Het werkt echter wel andersom: een server kan een
<code>en-us</code>-pagina leveren als alleen <code>en</code> is opgenomen in de
lijst met voorkeurstalen.
</p>

<p>
Wij raden daarom aan om geen tweeletterige landcodes toe te voegen zoals
<code>en-GB</code> of <code>en-US</code>, tenzij u daar een heel goede reden
voor heeft. Als u er toch een toevoegt, zorg er dan voor dat u ook de taalcode
zonder de extensie opneemt: <code>en-GB, en, nl</code>
</p>

<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-book-open fa-2x"></span> <a href="https://httpd.apache.org/docs/current/content-negotiation.html";>Meer over onderhandelen over inhoud</a></button></p>

<h3>Instructies voor verschillende webbrowsers</h3>

<p>
We hebben een lijst samengesteld met populaire webbrowsers en enkele
instructies voor het wijzigen van de voorkeurstaal voor webinhoud in hun
instellingen:
</p>

<div class="row">
 <!-- left column -->
 <div class="column column-left">
  <div style="text-align: left">
   <ul>
    <li><strong><toc-add-entry name="chromium">Chrome/Chromium</toc-add-entry></strong><br>
 Open rechtsboven het menu en klik op <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Geavanceerd</em> -&gt; <em>Talen</em>. Open het menu van <em>Talen</em> en u krijgt een lijst met talen te zien. Klik op de drie stippen naast een item om de volgorde te wijzigen. Indien nodig kunt u ook nieuwe talen toevoegen.</li>
    <li><strong><toc-add-entry name="elinks">ELinks</toc-add-entry></strong><br>
 De standaardtaal instellen via <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Taal</em> verandert ook de taal die bij websites wordt aangevraagd. U kunt dit gedrag aanpassen en de <em>Accept-Language header</em> verfijnd instellen bij <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Optiebeheer</em> -&gt; <em>Protocollen</em> -&gt; <em>HTTP</em></li>
    <li><strong><toc-add-entry name="epiphany">Epiphany</toc-add-entry></strong><br>
 Open in het hoofdmenu <em>Voorkeuren</em> en ga naar het tabblad <em>Taal</em>. Hier kunt u talen toevoegen, verwijderen en ordenen.</li>
    <li><strong><toc-add-entry name="mozillafirefox">Firefox</toc-add-entry></strong><br>
 Open <em>Voorkeuren</em> in de menubalk bovenaan. Scrol naar beneden naar <em>Taal en uiterlijk</em> -&gt; <em>Taal</em> in het paneel <em>Algemeen</em>. Klik op de knop <em>Kiezen</em> om uw voorkeurstaal in te stellen voor het weergeven van websites. In hetzelfde dialoogvenster kunt u ook talen toevoegen, verwijderen en herordenen.</li>
    <li><strong><toc-add-entry name="ibrowse">IBrowse</toc-add-entry></strong><br>
 Ga naar <em>Voorkeuren</em> -&gt; <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Netwerk</em>. <em>Taal aanvaarden</em> geeft waarschijnlijk een * weer wat de standaard is. Wanneer u klikt op de knop <em>Taaldefinitie</em> zou u in staat moeten zijn om uw voorkeurstaal toe te voegen. Zoniet, kunt u ze handmatig toevoegen.</li>
    <li><strong><toc-add-entry name="icab">iCab</toc-add-entry></strong><br>
 <em>Bewerken</em> -&gt; <em>Voorkeuren</em> -&gt; <em>Browser</em> -&gt; <em>Lettertypes, Talen</em></li>
    <li><strong><toc-add-entry name="iceweasel">IceCat (Iceweasel)</toc-add-entry></strong><br>
 <em>Bewerken</em> -&gt; <em>Voorkeuren</em> -&gt; <em>Inhoud</em> -&gt; <em>Talen</em> -&gt; <em>Kiezen</em></li>
    <li><strong><toc-add-entry name="ie">Internet Explorer</toc-add-entry></strong><br>
 Klik op het pictogram <em>Gereedschap</em>, selecteer <em>Internetopties</em>, ga naar het tabblad <em>Algemeen</em> en klik op de knop <em>Talen</em>. Klik op <em>Taalvoorkeuren instellen</em> en in het volgende dialoogvenster kunt u talen toevoegen, verwijderen en herordenen.</li>
   </ul>
  </div>
 </div>

<!-- right column -->
 <div class="column column-right">
  <div style="text-align: left">
   <ul>
    <li><strong><toc-add-entry name="konqueror">Konqueror</toc-add-entry></strong><br>
    Bewerk het bestand <em>~/.kde/share/config/kio_httprc</em> en voeg er de volgende nieuwe regel aan toe:<br>
    <code>Languages=nl;q=1.0, en;q=0.5</code></li>
    <li><strong><toc-add-entry name="lynx">Lynx</toc-add-entry></strong><br>
    Bewerk het bestand <em>~/.lynxrc</em> en voeg de volgende regel toe:<br>
    <code>preferred_language=nl; q=1.0, en; q=0.5</code><br>
    U kunt ook de instellingen van de browser openen door op [O] te drukken. Scrol omlaag naar <em>Voorkeurstaal</em> en voeg het bovenstaande toe.</li>
    <li><strong><toc-add-entry name="edge">Microsoft Edge</toc-add-entry></strong><br>
    <em>Instellingen en meer</em> -&gt; <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Talen</em> -&gt; <em>Talen toevoegen</em><br>
    Klik op de knop met drie stippen naast een taal voor meer opties en om de volgorde te wijzigen.</li>
    <li><strong><toc-add-entry name="opera">Opera</toc-add-entry></strong><br>
    <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Browser</em> -&gt; <em>Talen</em> -&gt; <em>Voorkeurstalen</em></li>
    <li><strong><toc-add-entry name="safari">Safari</toc-add-entry></strong><br>
    Safari gebruikt de instellingen voor het hele systeem op macOS en iOS. Dus om uw voorkeurstaal in te stellen, opent u <em>Systeemvoorkeuren</em> (macOS) of <em>Instellingen</em> (iOS).</li>
    <li><strong><toc-add-entry name="w3m">W3M</toc-add-entry></strong><br>
    Druk op [O] om het <em>Paneel optie-instellingen</em> te openen, scrol omlaag naar <em>Netwerkinstellingen</em> -&gt; <em>Accept-Language header</em>. Druk op [Enter] om de instellingen aan te passen (bijvoorbeeld <code>nl; q=1.0, en; q=0.5</code>) en bevestig met [Enter]. Scrol helemaal naar beneden naar [OK] om uw instellingen op te slaan.</li>
    <li><strong><toc-add-entry name="vivaldi">Vivaldi</toc-add-entry></strong><br>
    Ga naar <em>Instellingen</em> -&gt; <em>Algemeen</em> -&gt; <em>Taal</em> -&gt; <em>Aanvaarde talen</em>, klik op <em>Taal toevoegen</em> en kies er een uit het menu. Gebruik de pijltjes om de volgorde van uw voorkeuren aan te passen.</li>
   </ul>
  </div>
 </div>
</div>

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> Hoewel het altijd beter is om uw voorkeurstaal te selecteren in de browserconfiguratie, is er een optie om de instellingen te overschrijven met een cookie.</p>
</aside>

<h2><a id="override">De instellingen overschrijven</a></h2>

<p>
Als u om wat voor reden dan ook uw voorkeurstaal niet kunt instellen in de
instellingen van de browser, van het apparaat of van de computeromgeving, kunt
u als laatste redmiddel de voorkeuren overschrijven met behulp van een cookie.
Klik op een van de knoppen hieronder om een bepaalde taal bovenaan de lijst te
zetten.
</p>

<p>
Houd er rekening mee dat hierdoor een <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie";>cookie</a> wordt ingesteld.
Uw browser zal die automatisch verwijderen wanneer u deze website een maand
niet bezoekt. U kunt de cookie natuurlijk altijd handmatig verwijderen in uw
webbrowser of door op de knop <em>Browserstandaard</em> te klikken.
</p>

<protect pass=2>
<: print language_selector_buttons(); :>
</protect>


<h2><a id="fix">Probleemoplossing</a></h2>

<p>
Soms verschijnt de website van Debian in de verkeerde taal ondanks alle
pogingen om een voorkeurstaal in te stellen. Onze eerste suggestie is om de
lokale cache (zowel op schijf als in het geheugen) in uw browser op te schonen
voordat u probeert om de website opnieuw te laden. Als u er absoluut zeker van
bent dat u <a href="#howtoset">uw browser juist hebt geconfigureerd</a>, dan
kan een defecte of verkeerd geconfigureerde cache het probleem zijn. Dit wordt
tegenwoordig een ernstig probleem, omdat steeds meer ISP's caching zien als een
manier om hun internetverkeer te verminderen.
Lees de <a href="#cache">paragraaf</a> over proxyservers, zelfs als u denkt dat
u er geen gebruikt.
</p>

<p>
Het is in elk geval altijd mogelijk dat er een probleem is met
<a href="https://www.debian.org/";>www.debian.org</a>. Hoewel slechts een
handvol taalproblemen die de afgelopen jaren zijn gemeld, werden veroorzaakt
door een bug aan onze kant, is het heel goed mogelijk. Wij raden u daarom aan
eerst uw eigen instellingen en een mogelijke probleem met caching te
onderzoeken, voordat u <a href="../contact">contact</a> opneemt met ons. Als
<a href="https://www.debian.org/";>https://www.debian.org/</a> wel werkt, maar
een van de <a href="https://www.debian.org/mirror/list";>spiegelservers</a>
niet, gelieve dit te melden, zodat wij contact kunnen opnemen met de beheerders
van de spiegelserver.
</p>

<h3><a name="cache">Mogelijke problemen met proxyservers</a></h3>

<p>
Proxyservers zijn in wezen webservers die geen eigen inhoud hebben. Ze zitten
in het midden tussen gebruikers en echte webservers, pakken de verzoeken om
webpagina's op en halen de pagina's op. Daarna sturen ze de inhoud door naar de
webbrowser van de gebruikers, maar ze maken ook een lokale, in de cache
opgeslagen kopie die wordt gebruikt voor latere verzoeken. Dit kan het
netwerkverkeer aanzienlijk verminderen wanneer veel gebruikers dezelfde pagina
opvragen.
</p>

<p>
Hoewel dit meestal een goed idee is, veroorzaakt het ook storingen wanneer de
cache fouten bevat. Met name begrijpen sommige oudere proxyservers het
mechanisme van onderhandelen over inhoud niet. Dit heeft tot gevolg dat ze een
pagina in de ene taal in de cache opslaan en die vervolgens aanbieden, zelfs
als later om een andere taal wordt gevraagd. De enige oplossing is om de
caching-software op te waarderen of te vervangen.
</p>

<p>
In het verleden werden proxy-servers alleen gebruikt wanneer mensen hun
webbrowser dienovereenkomstig configureerden. Dit is echter niet langer het
geval. Het kan zijn dat uw internetprovider alle HTTP-verzoeken via een
transparante proxy omleidt. Als de proxy het onderhandelen over de inhoud niet
goed afhandelt, kunnen gebruikers in de cache opgeslagen pagina's in de
verkeerde taal te zien krijgen. De enige manier om dit te verhelpen is een
klacht indienen bij uw internetprovider, zodat deze zijn software kan
opwaarderen of vervangen.
</p>


Reply to: