[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/intro/free.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd de vertaling van dutch/intro/free.wml
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/intro/free.wml b/dutch/intro/free.wml
index 993779aac1b..6f8753fd532 100644
--- a/dutch/intro/free.wml
+++ b/dutch/intro/free.wml
@@ -1,156 +1,124 @@
 #use wml::debian::template title="Wat betekent vrij?" NOHEADER="yes"
-#use wml::debian::translation-check translation="a2d057aa44562ddcc643379de20b7fc2c0c7f9e4"
+#use wml::debian::translation-check translation="2de158b0e259c30eefd06baf983e4930de3d7412"
 
 # Last translation update by: $Author$
 # Last translation update at: $Date$
 
-<H1>Wat betekent vrij? <tt>of</tt> Wat wordt met vrije software bedoeld?</H1>
-
-<p><strong>NB:</strong> In februari 1998 is een groep mensen begonnen de
-term "<a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.nl.html";>Free
-Software (Vrije Software)</a>" te vervangen door "<a
-href="https://opensource.org/docs/definition.html";>Open Source
-Software (Open Bron Software)</a>".
-Dit debat over terminologie weerspiegelt verschillen op het vlak van de
-onderliggende filosofie. Maar de praktische eisen waaraan de
-softwarelicenties moeten voldoen en de verdere toelichting die we op deze
-pagina geven, zijn in wezen gelijkaardig voor Vrije Software en voor Open
-Bron Software.</p>
-
-<p>Mensen die onbekend zijn met vrije software vinden de (Engelse)
-terminologie vaak verwarrend, omdat het Engelse woord "free" in de term
-"free software" niet gebruikt wordt, zoals zij dit verwachten. Voor hen
-betekent "free" "gratis".
-In een Engels woordenboek kan men wel bijna twintig verschillende
-betekenissen vinden voor "free". Slechts één ervan is "gratis". De rest
-verwijst naar vrijheid en zonder dwang. Als we het over <em>Free Software</em>
-hebben, bedoelen we vrijheid, niet kostprijs.
-
-<p>Software die alleen vrij is in de betekenis dat u er niet moet voor
-betalen om ze te gebruiken, is nauwelijks vrij. Mogelijk is het u verboden
-om ze verder te verspreiden en u mag ze vrijwel zeker niet zelf
-verbeteren. Software die gratis in licentie wordt gegeven, is over het
-algemeen een middel om in een marketingcampagne een ander, gerelateerd
+<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+<div id="toc">
+ <ul class="toc">
+  <li><a href="#freesoftware">Vrij zoals in...?</a></li>
+  <li><a href="#licenses">Softwarelicenties</a></li>
+  <li><a href="#choose">Hoe een licentie kiezen?</a></li>
+ </ul>
+</div>
+<aside>
+<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> In februari 1998 kwam een groep mensen ervoor op om de term <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw";>Vrije Software</a> te vervangen door <a href="https://opensource.org/docs/definition.html";>Openbronsoftware</a>. Het debat over de terminologie weerspiegelt de onderliggende filosofische verschillen, maar de praktische vereisten en andere zaken die op deze site worden besproken, zijn in wezen dezelfde voor vrije software en openbronsoftware.</p>
+</aside>
+<h2><a id="freesoftware">Vrij zoals in...?</a></h2>
+<p>
+Veel mensen die niet vertrouwd zijn met dit onderwerp zijn verward door het
+woord "vrij". Het wordt niet gebruikt zoals zij verwachten - "vrij" betekent
+voor hen "zonder kosten". Als men in een Engels woordenboek kijkt, staan er
+bijna twintig verschillende betekenissen voor "free" ("vrij"), en slechts één
+daarvan is "kosteloos". De rest verwijst naar "vrijheid" en "ontbreken van
+beperkingen". Dus, wanneer we spreken over vrije software, bedoelen we
+vrijheid, niet vrij van betaling.
+</p>
+<p>
+Software die als vrij omschreven wordt, maar die alleen vrij is in de betekenis
+dat u er niet moet voor betalen, is nauwelijks vrij. Mogelijk is het u verboden
+om ze verder te verspreiden en u mag ze vrijwel zeker niet zelf wijzigen.
+Software die gratis in licentie wordt gegeven, is over het
+algemeen een wapen in een marketingcampagne om een ander, gerelateerd
 product aan te prijzen of om een kleinere concurrent uit de markt te
 drukken. Er is geen enkele garantie dat de software altijd gratis zal
 blijven.
+</p>
+<p>
+Voor niet-ingewijden is software ofwel vrij of niet. In het echte leven is het
+echter veel gecompliceerder dan dat. Om te begrijpen wat mensen bedoelen
+wanneer ze het over vrije software hebben, moeten we een kleine uitstap maken
+en de wereld van softwarelicenties binnentreden.
+</p>
+<h2><a id="licenses">Softwarelicenties</a></h2>
+<p>
+Copyright is een methode om de rechten van de maker van bepaalde
+werken te beschermen. In de meeste landen is nieuwe software
+automatisch auteursrechtelijk beschermd. Een
+licentie is de manier waarop een auteur aan anderen toestemming geeft
+om zijn/haar creatie (in dit geval software) te gebruiken op manieren
+die voor hem/haar acceptabel zijn. Het is aan de auteur om een licentie toe te
+voegen die verklaart hoe een stukje software mag worden gebruikt.
+</p>
 
-<p>Op het eerste gezicht is een stuk software ofwel vrij, of het is dat
-niet. In het echte leven is het echter vele malen meer gecompliceerd dan
-dat. Om te begrijpen wat mensen bedoelen wanneer ze software vrij
-noemen, moeten we een klein uitstapje maken naar de wereld van
-softwarelicenties.
-
-<p>Copyright is een methode om de rechten van de maker van bepaalde
-werken te beschermen. In de meeste landen valt software die
-iemand schrijft, automatisch onder het copyright van die persoon. Een
-licentie is de manier waarop auteurs aan anderen toestemming geven
-voor gebruik van hun creatie (in dit geval software) onder voorwaarden
-die ze acceptabel vinden. Het is aan de auteur(s) om een licentie af te
-geven die verklaart op welke manier de software mag worden gebruikt.
-Voor een verdere uitleg van copyright, zie <A
-HREF="https://www.copyright.gov/";>https://www.copyright.gov/</A>.
-
-<p>Het spreekt vanzelf dat verschillende situaties verschillende
-licenties vereisen. Softwarebedrijven willen hun bezittingen beschermen
-en daarom geven ze alleen gecompileerde code vrij (die voor mensen niet
-leesbaar is) en leggen ze veel beperkingen op voor het gebruik van hun
-software. Auteurs van vrije software daarentegen zijn over het algemeen
-op zoek naar een combinatie van de volgende punten:
-<UL>
-<LI>Het verbieden van het gebruik van hun code in gepatenteerde
-  software. Aangezien ze hun code vrijgeven aan iedereen om vrij te
-  gebruiken, willen ze niet dat anderen hun code stelen. In dit
-  geval wordt het gebruik van de code gezien als een vertrouwensband:
-  u mag de code gebruiken zolang u zich aan dezelfde regels houdt.
-<LI>Het beschermen van de identiteit van de auteur. Mensen zijn erg
-  trots op hun werk en willen niet dat iemand anders hun naam verwijdert
-  of claimt zelf de code te hebben geschreven.
-<LI>Distributie van de broncode. Een van de problemen van de
-  meeste gepatenteerde code is dat het niet mogelijk is om fouten in de
-  software te verbeteren of de software aan uw eigen wensen aan te
-  passen, omdat de broncode niet beschikbaar is. Het is ook mogelijk
-  dat het bedrijf besluit om de hardware die u gebruikt niet langer te
-  ondersteunen. Veel vrije licenties eisen dat de broncode van de
-  software gedistribueerd wordt. Dit beschermt de gebruiker
-  door hem de gelegenheid te geven om de software aan te passen aan zijn
-  behoeften.
-<LI>Het afdwingen dat ieder programma dat (een deel van) hun werk gebruikt
-  (dit wordt in copyrightterminologie een <em>afgeleid werk</em> genoemd),
-  uitgebracht wordt onder dezelfde licentie.
-</UL>
-
-<p>Veel mensen schrijven hun eigen licentie. Dat wordt echter afgekeurd,
-omdat bij het schrijven van een licentie die doet wat u wilt,
-heel wat subtiele zaken komen kijken. Te vaak is de gebruikte verwoording
-onduidelijk of zijn bepaalde van de gestelde voorwaarden in conflict met
-elkaar. Een licentie schrijven die ook voor de rechtbank overeind blijft, is
-zelfs nog moeilijker.
-Gelukkig zijn er al een aantal licenties geschreven die waarschijnlijk
-geschikt zijn voor uw doelen.
-
-<P>Drie van de meest gebruikte licenties zijn:
-<UL>
-<LI>De <A HREF="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GNU General Public
-License (GPL)</A> (GNU Algemene Publieke
-  Licentie). Goede achtergrondinformatie over
-  softwarelicenties en een kopie van de licentie kunt u vinden op <a
-  HREF="https://www.gnu.org/copyleft/copyleft";>de GNU website</A>.
-  Er is ook een <a
-  href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>onofficiële
-  Nederlandse vertaling</A> van de GPL beschikbaar. De GPL is
-  wereldwijd de meest gebruikte vrije licentie.
-<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php";>Artistic
-License</A> (Artistieke Licentie).
-<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause";>Licentie van het type BSD</A>.
-</UL>
-<!--
-Het is duidelijk dat geen enkele licentie tegemoet kan komen aan ieders
-behoeften. Om mensen te helpen bij het kiezen van die licentie die voor
-hen meest geschikt is, zou u eens kunnen kijken naar onze <A
-HREF="license_disc">vergelijking van gebruikelijke Vrije Software
-licenties</A>.
--->
-
-<P>Deze licenties komen op de volgende punten overeen:
-<UL>
-<LI>De software mag op zoveel machines worden geïnstalleerd als u
-  wilt.
-<LI>De software mag door een oneindig aantal mensen tegelijk worden
-  gebruikt.
-<LI>U mag zoveel kopieën van de software maken als u wilt en u mag
-  deze weggeven aan wie u maar wilt (vrije of open
-  verspreiding).
-<LI>Er zijn geen beperkingen op het veranderen van de software (met de
-  uitzondering dat bepaalde mededelingen intact moeten worden gelaten).
-<LI>Er is geen beperking op het verspreiden, of zelfs verkopen, van de
-  software.
-</UL>
-
-<p>Dit laatste punt, dat het verkopen van de software voor geld is
-toegestaan, lijkt in strijd te zijn met het idee van vrije software. Het
-is echter een van haar sterke punten. Aangezien de licentie gratis
-verspreiding toestaat, kan iedereen die een kopie van de software heeft
-deze zelf verder verspreiden. Men kan die zelfs proberen te
-verkopen. In de praktijk kost het maken van een digitale kopie van
-software vrijwel niets. Vraag en aanbod houden de prijs laag. Als het
-handig is om een groot stuk software of een verzameling van software te
-verspreiden via een vast medium, zoals een cd, mag de verkoper
-iedere prijs vragen die hij wil. Als de winstmarge echter te hoog is,
-zullen andere verkopers op de markt verschijnen en de prijs zal zakken
-door de concurrentie. Hierdoor is het mogelijk om een volledige
-distributie van Debian op cd te krijgen voor maar enkele euro's.
-
-<p>Hoewel vrije software niet helemaal vrij van beperkingen is (alleen
-software in het publieke domein is dat), geeft het de gebruiker de
-flexibiliteit om te doen wat nodig is om zijn werk gedaan te krijgen.
-Tegelijkertijd worden de rechten van de auteur beschermd. Dat is pas
-vrijheid.
-
-<p>Het Debian-project is een groot voorstander van vrije software. Omdat er vele
-verschillende licenties worden gebruikt voor software, is een aantal
-regels, de <A HREF="../social_contract#guidelines">Debian Richtlijnen
-voor Vrije Software (Debian Free Software Guidelines - DFSG)</a> bedacht om een
-redelijke definitie te
-geven van vrije software. Alleen software die aan de DFSG voldoet, wordt
+<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-book-open fa-2x"></span> <a href="https://www.copyright.gov/";>Meer lezen over copyright</a></button></p>
+<p>
+Verschillende omstandigheden vragen natuurlijk om verschillende licenties.
+Softwarebedrijven zijn op zoek naar manieren om hun activa te beschermen, en
+daarom geven zij vaak alleen gecompileerde code vrij die niet leesbaar is voor
+mensen. Zij leggen ook veel beperkingen op aan het gebruik van de software.
+Auteurs van vrije software daarentegen zijn meestal op zoek naar andere regels,
+soms zelfs een combinatie van de volgende punten:
+</p>
+<ul>
+ <li>Het is niet toegestaan hun code te gebruiken in gepatenteerde software. Aangezien zij hun software vrijgeven zodat iedereen ze kan gebruiken, willen zij niet dat anderen ze stelen. In dit geval wordt het gebruik van de code gezien als een vertrouwensband: men mag ze gebruiken, zolang men zich aan dezelfde regels houdt.</li>
+ <li>De identiteit van de auteur moet worden beschermd. Mensen zijn erg trots op hun werk en willen niet dat anderen hun vermelding als auteur verwijderen of zelfs beweren dat zij het zelf hebben geschreven.</li>
+ <li>Broncode moet worden verspreid. Een groot probleem met gepatenteerde software is dat u geen bugs kunt repareren of de software niet kunt aanpassen, aangezien de broncode niet beschikbaar is. Ook kan een leverancier besluiten te stoppen met het ondersteunen van de hardware van de gebruiker. Verspreiding van broncode, zoals de meeste vrije licenties voorschrijven, beschermt de gebruikers door hen in staat te stellen de software te wijzigen en aan te passen aan hun behoeften.</li>
+ <li>Elk werk dat (een deel van) het werk van de auteur bevat (dit wordt in copyrightdiscussies ook "afgeleide werken" genoemd), moet dezelfde licentie gebruiken.</li>
+</ul>
+<aside>
+<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> Drie van de meest gebruikte vrijesoftwarelicenties zijn de <a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GNU General Public License (GPL)</a> (GNU Algemene Publieke Licentie), de <a href="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php";>Artistic License</a> (Artistieke Licentie) en de <a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause";>BSD Style License</a> (BSD-achtige Licentie).
+</aside>
+<h2><a id="choose">Hoe een licentie kiezen?</a></h2>
+<p>
+Soms schrijven mensen hun eigen licentie, hetgeen problematisch kan zijn, en
+dus wordt dit afgekeurd in de vrijesoftwaregemeenschap. Te vaak is de
+formulering dubbelzinnig, of stelt men voorwaarden die met elkaar in strijd
+zijn. Het schrijven van een licentie die stand houdt in de rechtbank is nog
+moeilijker. Gelukkig zijn er een aantal openbronlicenties beschikbaar waaruit
+men kan kiezen. Ze hebben de volgende dingen gemeen:
+</p>
+<ul>
+ <li>Gebruikers mogen de software installeren op zoveel machines als ze willen.</li>
+ <li>Om het even welk aantal mensen mag de software tegelijkertijd gebruiken.</li>
+ <li>Gebruikers mogen zoveel kopieën van de software maken als ze willen of nodig hebben en deze kopieën ook aan andere gebruikers geven (vrije of open herverdeling).</li>
+ <li>Er zijn geen beperkingen voor het wijzigen van de software (behalve voor het behouden van bepaalde auteursvermeldingen).</li>
+ <li>Gebruikers mogen de software niet alleen verspreiden, maar zelfs verkopen.</li>
+</ul>
+<p>
+Vooral het laatste punt, dat mensen toestaat de software te verkopen, lijkt in
+te gaan tegen het hele idee van vrije software, maar het is juist één van de
+sterke punten ervan. Omdat de licentie gratis herverdeling toestaat, kan iemand
+die een kopie heeft verkregen deze ook verspreiden. Mensen kunnen zelfs
+proberen ze te verkopen.
+</p>
+<p>
+Hoewel vrije software niet helemaal vrij van beperkingen is, geeft het de
+gebruiker de flexibiliteit om te doen wat nodig is om zijn werk gedaan te
+krijgen. Tegelijkertijd worden de rechten van de auteur beschermd - dat is pas
+vrijheid. Het Debian-project en zijn leden zijn grote voorstanders van vrije
+software. We hebben de <a href="../social_contract#guidelines">Debian
+Richtlijnen voor Vrije Software (Debian Free Software Guidelines - DFSG)</a>
+opgesteld om met een redelijke definitie te komen van wat volgens ons vrije
+software is. Alleen software die aan de DFSG voldoet, wordt
 toegelaten tot de hoofddistributie (main) van Debian.
+</p>
#use wml::debian::template title="Wat betekent vrij?" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="2de158b0e259c30eefd06baf983e4930de3d7412"

# Last translation update by: $Author$
# Last translation update at: $Date$

<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<div id="toc">
 <ul class="toc">
  <li><a href="#freesoftware">Vrij zoals in...?</a></li>
  <li><a href="#licenses">Softwarelicenties</a></li>
  <li><a href="#choose">Hoe een licentie kiezen?</a></li>
 </ul>
</div>

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> In februari 1998 kwam een groep mensen ervoor op om de term <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw";>Vrije Software</a> te vervangen door <a href="https://opensource.org/docs/definition.html";>Openbronsoftware</a>. Het debat over de terminologie weerspiegelt de onderliggende filosofische verschillen, maar de praktische vereisten en andere zaken die op deze site worden besproken, zijn in wezen dezelfde voor vrije software en openbronsoftware.</p>
</aside>


<h2><a id="freesoftware">Vrij zoals in...?</a></h2>

<p>
Veel mensen die niet vertrouwd zijn met dit onderwerp zijn verward door het
woord "vrij". Het wordt niet gebruikt zoals zij verwachten - "vrij" betekent
voor hen "zonder kosten". Als men in een Engels woordenboek kijkt, staan er
bijna twintig verschillende betekenissen voor "free" ("vrij"), en slechts één
daarvan is "kosteloos". De rest verwijst naar "vrijheid" en "ontbreken van
beperkingen". Dus, wanneer we spreken over vrije software, bedoelen we
vrijheid, niet vrij van betaling.
</p>

<p>
Software die als vrij omschreven wordt, maar die alleen vrij is in de betekenis
dat u er niet moet voor betalen, is nauwelijks vrij. Mogelijk is het u verboden
om ze verder te verspreiden en u mag ze vrijwel zeker niet zelf wijzigen.
Software die gratis in licentie wordt gegeven, is over het
algemeen een wapen in een marketingcampagne om een ander, gerelateerd
product aan te prijzen of om een kleinere concurrent uit de markt te
drukken. Er is geen enkele garantie dat de software altijd gratis zal
blijven.
</p>

<p>
Voor niet-ingewijden is software ofwel vrij of niet. In het echte leven is het
echter veel gecompliceerder dan dat. Om te begrijpen wat mensen bedoelen
wanneer ze het over vrije software hebben, moeten we een kleine uitstap maken
en de wereld van softwarelicenties binnentreden.
</p>

<h2><a id="licenses">Softwarelicenties</a></h2>

<p>
Copyright is een methode om de rechten van de maker van bepaalde
werken te beschermen. In de meeste landen is nieuwe software
automatisch auteursrechtelijk beschermd. Een
licentie is de manier waarop een auteur aan anderen toestemming geeft
om zijn/haar creatie (in dit geval software) te gebruiken op manieren
die voor hem/haar acceptabel zijn. Het is aan de auteur om een licentie toe te
voegen die verklaart hoe een stukje software mag worden gebruikt.
</p>

<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-book-open fa-2x"></span> <a href="https://www.copyright.gov/";>Meer lezen over copyright</a></button></p>

<p>
Verschillende omstandigheden vragen natuurlijk om verschillende licenties.
Softwarebedrijven zijn op zoek naar manieren om hun activa te beschermen, en
daarom geven zij vaak alleen gecompileerde code vrij die niet leesbaar is voor
mensen. Zij leggen ook veel beperkingen op aan het gebruik van de software.
Auteurs van vrije software daarentegen zijn meestal op zoek naar andere regels,
soms zelfs een combinatie van de volgende punten:
</p>

<ul>
 <li>Het is niet toegestaan hun code te gebruiken in gepatenteerde software. Aangezien zij hun software vrijgeven zodat iedereen ze kan gebruiken, willen zij niet dat anderen ze stelen. In dit geval wordt het gebruik van de code gezien als een vertrouwensband: men mag ze gebruiken, zolang men zich aan dezelfde regels houdt.</li>
 <li>De identiteit van de auteur moet worden beschermd. Mensen zijn erg trots op hun werk en willen niet dat anderen hun vermelding als auteur verwijderen of zelfs beweren dat zij het zelf hebben geschreven.</li>
 <li>Broncode moet worden verspreid. Een groot probleem met gepatenteerde software is dat u geen bugs kunt repareren of de software niet kunt aanpassen, aangezien de broncode niet beschikbaar is. Ook kan een leverancier besluiten te stoppen met het ondersteunen van de hardware van de gebruiker. Verspreiding van broncode, zoals de meeste vrije licenties voorschrijven, beschermt de gebruikers door hen in staat te stellen de software te wijzigen en aan te passen aan hun behoeften.</li>
 <li>Elk werk dat (een deel van) het werk van de auteur bevat (dit wordt in copyrightdiscussies ook "afgeleide werken" genoemd), moet dezelfde licentie gebruiken.</li>
</ul>

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> Drie van de meest gebruikte vrijesoftwarelicenties zijn de <a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GNU General Public License (GPL)</a> (GNU Algemene Publieke Licentie), de <a href="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php";>Artistic License</a> (Artistieke Licentie) en de <a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause";>BSD Style License</a> (BSD-achtige Licentie).
</aside>

<h2><a id="choose">Hoe een licentie kiezen?</a></h2>

<p>
Soms schrijven mensen hun eigen licentie, hetgeen problematisch kan zijn, en
dus wordt dit afgekeurd in de vrijesoftwaregemeenschap. Te vaak is de
formulering dubbelzinnig, of stelt men voorwaarden die met elkaar in strijd
zijn. Het schrijven van een licentie die stand houdt in de rechtbank is nog
moeilijker. Gelukkig zijn er een aantal openbronlicenties beschikbaar waaruit
men kan kiezen. Ze hebben de volgende dingen gemeen:
</p>

<ul>
 <li>Gebruikers mogen de software installeren op zoveel machines als ze willen.</li>
 <li>Om het even welk aantal mensen mag de software tegelijkertijd gebruiken.</li>
 <li>Gebruikers mogen zoveel kopieën van de software maken als ze willen of nodig hebben en deze kopieën ook aan andere gebruikers geven (vrije of open herverdeling).</li>
 <li>Er zijn geen beperkingen voor het wijzigen van de software (behalve voor het behouden van bepaalde auteursvermeldingen).</li>
 <li>Gebruikers mogen de software niet alleen verspreiden, maar zelfs verkopen.</li>
</ul>

<p>
Vooral het laatste punt, dat mensen toestaat de software te verkopen, lijkt in
te gaan tegen het hele idee van vrije software, maar het is juist één van de
sterke punten ervan. Omdat de licentie gratis herverdeling toestaat, kan iemand
die een kopie heeft verkregen deze ook verspreiden. Mensen kunnen zelfs
proberen ze te verkopen.
</p>

<p>
Hoewel vrije software niet helemaal vrij van beperkingen is, geeft het de
gebruiker de flexibiliteit om te doen wat nodig is om zijn werk gedaan te
krijgen. Tegelijkertijd worden de rechten van de auteur beschermd - dat is pas
vrijheid. Het Debian-project en zijn leden zijn grote voorstanders van vrije
software. We hebben de <a href="../social_contract#guidelines">Debian
Richtlijnen voor Vrije Software (Debian Free Software Guidelines - DFSG)</a>
opgesteld om met een redelijke definitie te komen van wat volgens ons vrije
software is. Alleen software die aan de DFSG voldoet, wordt
toegelaten tot de hoofddistributie (main) van Debian.
</p>


Reply to: