[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://debian-faq/nl/support.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-faq werd de vertaling van nl/support.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/support.po b/nl/support.po
index 005670c..1c4e4df 100644
--- a/nl/support.po
+++ b/nl/support.po
@@ -4,12 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
 #
 # Translators:
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-13 14:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-07 17:49+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -40,7 +41,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/support.dbk:18
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The Debian GNU/Linux reference covers many aspects of system "
 #| "administration through shell-command examples. Basic tutorials, tips, "
@@ -52,10 +52,10 @@ msgid ""
 "provided for many different topics ranging from system administration to "
 "programming."
 msgstr ""
-"De Debian GNU/Linux referentiehandleiding behandelt veel aspecten van "
-"systeembeheer via voorbeelden met shell-opdrachten. Er worden elementaire "
-"inleidingen, tips, en andere informatie gegeven over veel verschillende "
-"onderwerpen, gaande van systeembeheer tot programmeren."
+"De &debian; referentiehandleiding behandelt veel aspecten van systeembeheer "
+"via voorbeelden met shell-opdrachten. Er worden elementaire inleidingen, "
+"tips, en andere informatie gegeven over veel verschillende onderwerpen, "
+"gaande van systeembeheer tot programmeren."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/support.dbk:24
@@ -99,7 +99,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/support.dbk:43
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Documentation developed by the Debian Documentation Project. It is "
 #| "available at <ulink url=\"&url-debian-doc;\"/> and includes user guides, "
@@ -113,7 +112,7 @@ msgstr ""
 "Documentatie die ontwikkeld werd door het Debian Documentatieproject. Ze is "
 "te vinden op <ulink url=\"&url-debian-doc;\"/> en bevat "
 "gebruikershandleidingen, systeembeheerhandleidingen en "
-"beveiligingshandleidingen voor het besturingssysteem Debian GNU/Linux."
+"beveiligingshandleidingen voor het besturingssysteem &debian;."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/support.dbk:51
@@ -379,8 +378,8 @@ msgid ""
 "Do not use foul language; besides, some people receive the lists via packet "
 "radio, where swearing is illegal."
 msgstr ""
-"Gebruik geen schuttentaal. Trouwens, sommige mensen ontvangen de lijsten via "
-"GPRS (General Packet Radio Service), waarop men niet mag vloeken."
+"Gebruik geen schuttingtaal. Trouwens, sommige mensen ontvangen de lijsten "
+"via GPRS (General Packet Radio Service), waarop men niet mag vloeken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para><footnote><para>
 #: en/support.dbk:190
@@ -388,10 +387,11 @@ msgid ""
 "Use the debian-<replaceable>list-subject</replaceable>-REQUEST@lists.debian."
 "org address for that."
 msgstr ""
+"Gebruik hiervoor het adres debian-<replaceable>lijst-onderwerp</replaceable>-"
+"REQUEST@lists.debian.org."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/support.dbk:189
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Make sure that you are using the proper list. <emphasis>Never</emphasis> "
 #| "post your (un)subscription requests to the mailing list itself."
@@ -404,8 +404,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Zorg ervoor de passende lijst te gebruiken. Stuur uw vraag om in te tekenen/"
 "uit te schrijven <emphasis>nooit</emphasis> naar de mailinglijst zelf."
-"<footnote><p>Gebruik daarvoor het adres debian-<replaceable>lijst-onderwerp</"
-"replaceable>-REQUEST@lists.debian.org.</p></footnote>"
+"<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/support.dbk:197
# Translation of debian-faq into Dutch.
#
# Copyright © Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
#
# Translators:
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-07 17:49+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/support.dbk:8
msgid "Getting support for &debian;"
msgstr "Ondersteuning krijgen voor &debian;"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/support.dbk:9
msgid "What other documentation exists on and for a Debian system?"
msgstr "Welke andere documentatie bestaat er o en voor een Debian-systeem?"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:13
msgid ""
"Installation instructions for the current release: see <ulink url=\"&url-"
"debian-installmanual;\"/>."
msgstr ""
"Installatie-instructies voor de huidige release: zie <ulink url=\"&url-"
"debian-installmanual;\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:18
#| msgid ""
#| "The Debian GNU/Linux reference covers many aspects of system "
#| "administration through shell-command examples. Basic tutorials, tips, "
#| "and other information are provided for many different topics ranging from "
#| "system administration to programming."
msgid ""
"The &debian; reference covers many aspects of system administration through "
"shell-command examples. Basic tutorials, tips, and other information are "
"provided for many different topics ranging from system administration to "
"programming."
msgstr ""
"De &debian; referentiehandleiding behandelt veel aspecten van systeembeheer "
"via voorbeelden met shell-opdrachten. Er worden elementaire inleidingen, "
"tips, en andere informatie gegeven over veel verschillende onderwerpen, "
"gaande van systeembeheer tot programmeren."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:24
msgid ""
"Get it from the <systemitem role=\"package\">debian-reference</systemitem> "
"package, or at <ulink url=\"https://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-";
"reference\"/>."
msgstr ""
"U vindt ze in het pakket <systemitem role=\"package\">debian-reference</"
"systemitem> en op <ulink url=\"https://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-";
"reference\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:30
msgid ""
"The Debian Policy manual documents the policy requirements for the "
"distribution, i.e. the structure and contents of the Debian archive, several "
"design issues of the operating system etc. It also includes the technical "
"requirements that each package must satisfy to be included in the "
"distribution, and documents the basic technical aspects of Debian binary and "
"source packages."
msgstr ""
"Het Debian beleidshandboek beschrijft de beleidsmatige vereisten waaraan een "
"distributie moet beantwoorden, met name de structuur en de inhoud van het "
"Debian-archief, verschillende elementen in verband met het ontwerp van het "
"besturingssysteem, enz. Het bevat ook de technische vereisten waaraan elk "
"pakket moet beantwoorden om in de distributie opgenomen te worden en "
"beschrijft de technische basisaspecten van binaire en bronpakketten in "
"Debian."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:37
msgid ""
"Get it from the <systemitem role=\"package\">debian-policy</systemitem> "
"package, or at <ulink url=\"https://www.debian.org/doc/devel-manuals#policy";
"\"/>."
msgstr ""
"U vindt het in het pakket <systemitem role=\"package\">debian-policy</"
"systemitem> of op <ulink url=\"https://www.debian.org/doc/devel-";
"manuals#policy\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:43
#| msgid ""
#| "Documentation developed by the Debian Documentation Project. It is "
#| "available at <ulink url=\"&url-debian-doc;\"/> and includes user guides, "
#| "administration guides and security guides for the Debian GNU/Linux "
#| "operating system."
msgid ""
"Documentation developed by the Debian Documentation Project. It is "
"available at <ulink url=\"&url-debian-doc;\"/> and includes user guides, "
"administration guides and security guides for the &debian; operating system."
msgstr ""
"Documentatie die ontwikkeld werd door het Debian Documentatieproject. Ze is "
"te vinden op <ulink url=\"&url-debian-doc;\"/> en bevat "
"gebruikershandleidingen, systeembeheerhandleidingen en "
"beveiligingshandleidingen voor het besturingssysteem &debian;."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:51
msgid ""
"Documentation on installed Debian packages: Most packages have files that "
"are unpacked into <literal>/usr/share/doc/PACKAGE</literal>."
msgstr ""
"Documentatie over geïnstalleerde Debian-pakketten: de meeste pakketten "
"bevatten bestanden die uitgepakt worden in <literal>/usr/share/doc/PAKKET</"
"literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:57
msgid ""
"Documentation on the Linux project: The Debian package <systemitem role="
"\"package\">doc-linux</systemitem> installs all of the most recent versions "
"of the HOWTOs and mini-HOWTOs from the <ulink url=\"http://www.tldp.org/";
"\">Linux Documentation Project</ulink>."
msgstr ""
"Documentatie over het Linux-project: Het pakket <systemitem role=\"package"
"\">doc-linux</systemitem> van Debian installeert alle meest recente versies "
"van HOWTO's en mini-HOWTO's van het <ulink url=\"http://www.tldp.org/";
"\">Linux Documentation Project</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:65
msgid ""
"Unix-style `man' pages: Most commands have manual pages written in the style "
"of the original Unix 'man' files. For instance, to see the manual page for "
"the command `ls', execute <literal>man ls</literal>. Execute <literal>man "
"man</literal> for more information on finding and viewing manual pages."
msgstr ""
"'Man'-pagina's in de trant van Unix: voor de meeste commando's bestaan man-"
"pagina's die geschreven werden naar het model van de originele 'man'-"
"bestanden van Unix. Om bijvoorbeeld de man-pagina te zien van het commando "
"'ls', geeft u de opdracht <literal>man ls</literal>. Geef de opdracht "
"<literal>man man</literal> voor bijkomende informatie over het vinden en "
"bekijken van man-pagina's."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:71
msgid ""
"New Debian users should note that the 'man' pages of many general system "
"commands are not available until they install these packages:"
msgstr ""
"Gebruikers voor wie Debian nieuw is, moeten weten dat de 'man'-pagina's van "
"vele algemene systeemopdrachten pas beschikbaar zijn nadat deze pakketten "
"geïnstalleerd zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:77
msgid ""
"<literal>man-db</literal>, which contains the <literal>man</literal> program "
"itself, and other programs for manipulating the manual pages."
msgstr ""
"<literal>man-db</literal>, dat het <literal>man</literal>-programma zelf "
"bevat en andere programma's voor het manipuleren van man-pagina's."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:83
msgid ""
"<literal>manpages</literal>, which contains the system manual pages. (see "
"<xref linkend=\"nonenglish\"/>)."
msgstr ""
"<literal>manpages</literal>, dat de systeem-man-pagina's bevat. (zie <xref "
"linkend=\"nonenglish\"/>)."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:91
msgid ""
"GNU-style `info' pages: User documentation for many commands, particularly "
"GNU tools, is available not in `man' pages, but in `info' files which can be "
"read by the GNU tool <literal>info</literal>, by running <literal>M-x info</"
"literal> within GNU Emacs, or with some other Info page viewer."
msgstr ""
"'Info'-pagina's in de trant van GNU: gebruikersdocumentatie voor heel wat "
"commando's, in het bijzonder de GNU-gereedschappen, is niet te vinden in "
"'man'-pagina's, maar in 'info'-bestanden die gelezen kunnen worden met het "
"GNU-gereedschap <literal>info</literal>, via het commando <literal>M-x info</"
"literal> in GNU Emacs of met een ander programma voor het weergeven van Info-"
"pagina's."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:97
msgid ""
"Its main advantage over the original `man' pages is that it is a hypertext "
"system. It does <emphasis>not</emphasis> require the WWW, however; "
"<literal>info</literal> can be run from a plain text console. It was "
"designed by Richard Stallman and preceded the WWW."
msgstr ""
"Het belangrijkste voordeel tegenover de originele 'man'-pagina's is dat het "
"een hypertekst-systeem betreft. Het heeft echter <emphasis>geen</emphasis> "
"WWW nodig; <literal>info</literal> kan uitgevoerd worden in een gewone "
"tekstconsole. Het werd ontworpen door Richard Stallman en is ouder dan WWW."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/support.dbk:105
msgid ""
"Note that you may access a lot of documentation on your system by using a "
"WWW browser, through `dwww', `dhelp' or `doccentral' commands, found in "
"respective packages, or by using `yelp'."
msgstr ""
"Merk op dat u heel wat documentatie op uw systeem kunt lezen met een WWW-"
"browser via de commando's 'dwww', 'dhelp' en 'doccentral' die in hun "
"respectieve pakketten te vinden zijn, of via het commando 'yelp'."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/support.dbk:111
msgid "Are there any on-line resources for discussing Debian?"
msgstr "Bestaan er online-hulpbronnen waar over Debian gepraat wordt?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/support.dbk:113
msgid ""
"Yes. In fact, the main method of support Debian provides to our users is by "
"the way of e-mail. We'll give some details on that, and mention some other "
"useful resources. Even more resources are listed at the <ulink url=\"&url-"
"debian-support;\">Debian Support webpage</ulink>."
msgstr ""
"Ja. In feite is de belangrijkste manier die Debian gebruikt om ondersteuning "
"te bieden aan zijn gebruikers via e-mail. We zullen daarover wat informatie "
"geven en enkele andere nuttige hulpbronnen vermelden. Er worden zelfs nog "
"meer bronnen vermeld op de <ulink url=\"&url-debian-support;\">webpagina "
"over Ondersteuning voor Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/support.dbk:118
msgid "Mailing lists"
msgstr "Mailinglijsten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:120
msgid ""
"There are a lot of <ulink url=\"https://www.debian.org/MailingLists/";
"\">Debian-related mailing lists</ulink>."
msgstr ""
"Er bestaan een heleboel <ulink url=\"https://www.debian.org/MailingLists/";
"\">mailinglijsten die verband houden met Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:124
msgid ""
"On a system with the <systemitem role=\"package\">doc-debian</systemitem> "
"package installed there is a complete list of mailing lists in <filename>/"
"usr/share/doc/debian/mailing-lists.txt</filename>."
msgstr ""
"Op een systeem waarop het pakket <systemitem role=\"package\">doc-debian</"
"systemitem> geïnstalleerd is, bevat het bestand <filename>/usr/share/doc/"
"debian/mailing-lists.txt</filename> een volledige lijst met mailinglijsten.."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:129
msgid ""
"Debian mailing lists are named following the pattern debian-"
"<replaceable>list-subject</replaceable>. Examples are debian-announce, "
"debian-user, debian-news. To subscribe to any list debian-<replaceable>list-"
"subject</replaceable>, send mail to debian-<replaceable>list-subject</"
"replaceable>-request@lists.debian.org with the word \"subscribe\" in the "
"Subject: header. Be sure to remember to add <emphasis>-request</emphasis> "
"to the e-mail address when using this method to subscribe or unsubscribe. "
"Otherwise your e-mail will go to the list itself, which could be "
"embarrassing or annoying, depending on your point of view."
msgstr ""
"Mailinglijsten van Debian krijgen een naam volgens het patroon debian-"
"<replaceable>lijst-onderwerp</replaceable>. Voorbeelden zijn debian-"
"announce, debian-user, debian-news. Om in te schrijven op een van de debian-"
"<replaceable>lijst-onderwerp</replaceable>-lijsten moet u een e-mail sturen "
"naar debian-<replaceable>lijst-onderwerp</replaceable>-request@lists.debian."
"org met het woord \"subscribe\" in het kopveld Onderwerp:. Zorg ervoor om "
"<emphasis>-request</emphasis> toe te voegen aan het e-mailadres als u deze "
"methode gebruikt om in te tekenen of uit te schrijven. Anders gaat uw e-"
"mailbericht naar de lijst zelf, wat, afhankelijk van uit welk perspectief u "
"het bekijkt, pijnlijk of storend kan zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:140
msgid ""
"You can subscribe to mailing lists using the <ulink url=\"https://www.debian.";
"org/MailingLists/subscribe\">WWW form</ulink>. You can also un-subscribe "
"using a <ulink url=\"https://www.debian.org/MailingLists/unsubscribe\";>WWW "
"form</ulink>."
msgstr ""
"U kunt ook intekenen op mailinglijsten met het <ulink url=\"https://www.";
"debian.org/MailingLists/subscribe\">Web-formulier</ulink>. U kunt zich ook "
"uitschrijven met een <ulink url=\"https://www.debian.org/MailingLists/";
"unsubscribe\">Web-formulier</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:146
msgid ""
"The list manager's e-mail address is <email>listmaster@lists.debian.org</"
"email>, in case you have any trouble."
msgstr ""
"Het e-mailadres van de lijstbeheerder is <email>listmaster@lists.debian.org</"
"email>, mocht u problemen ondervinden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:150
msgid ""
"The mailing lists are public forums. All e-mails sent to the lists are also "
"copied to the public archive, for anybody (even non-subscribers) to browse "
"or search. Please make sure you never send any confidential or unlicensed "
"material to the lists. This includes things like e-mail addresses. Of "
"particular note is the fact that spammers have been known to abuse e-mail "
"addresses posted to our mailing lists. See the <ulink url=\"https://www.";
"debian.org/MailingLists/#disclaimer\">Mailing Lists Privacy policy</ulink> "
"for more information."
msgstr ""
"De mailinglijsten zijn publieke fora. Alle e-mails die naar de lijsten "
"verstuurd worden, worden ook naar de publieke archieven gekopieerd, waar "
"iedereen (ook wie niet ingetekend heeft) ze kan doorbladeren en doorzoeken. "
"Zorg er daarom voor om nooit confidentiële informatie of niet-toegelaten "
"materiaal naar de lijsten te sturen. Daaronder vallen ook zaken zoals e-"
"mailadressen. Van bijzonder belang is het feit dat bekend is dat spammers "
"misbruik gemaakt hebben van e-mailadressen die op onze mailinglijsten gepost "
"werden. Zie voor meer informatie het <ulink url=\"https://www.debian.org/";
"MailingLists/#disclaimer\">Privacy-beleid voor de mailinglijsten</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:160
msgid ""
"Archives of the Debian mailing lists are available via WWW at <ulink url="
"\"&url-lists-debian;\"/>."
msgstr ""
"De archieven van de mailinglijsten van Debian zijn toegankelijk via WWW op "
"<ulink url=\"&url-lists-debian;\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/support.dbk:162
msgid "What is the code of conduct for the mailing lists?"
msgstr "Welke gedragscode geldt er voor de mailinglijsten?"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/support.dbk:164
msgid "When using the Debian mailing lists, please follow these rules:"
msgstr ""
"Als u de mailinglijsten van Debian gebruikt, wees dan zo vriendelijk om deze "
"richtlijnen te volgen:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:169
msgid ""
"Do not send spam. See the <ulink url=\"https://www.debian.org/MailingLists/";
"#ads\">Debian mailing list advertising policy</ulink>."
msgstr ""
"Zend geen spam. Zie het <ulink url=\"https://www.debian.org/MailingLists/#ads";
"\">Reclamebeleid op de mailinglijsten van Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:176
msgid ""
"Do not flame; it is not polite. The people developing Debian are all "
"volunteers, donating their time, energy and money in an attempt to bring the "
"Debian project together."
msgstr ""
"Wind u niet op, dat is niet beleefd. De mensen die Debian ontwikkelen zijn "
"allen vrijwilligers die hun tijd, energie en geld investeren in een streven "
"om het Debian-project te realiseren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:183
msgid ""
"Do not use foul language; besides, some people receive the lists via packet "
"radio, where swearing is illegal."
msgstr ""
"Gebruik geen schuttingtaal. Trouwens, sommige mensen ontvangen de lijsten "
"via GPRS (General Packet Radio Service), waarop men niet mag vloeken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para><footnote><para>
#: en/support.dbk:190
msgid ""
"Use the debian-<replaceable>list-subject</replaceable>-REQUEST@lists.debian."
"org address for that."
msgstr ""
"Gebruik hiervoor het adres debian-<replaceable>lijst-onderwerp</replaceable>-"
"REQUEST@lists.debian.org."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:189
#| msgid ""
#| "Make sure that you are using the proper list. <emphasis>Never</emphasis> "
#| "post your (un)subscription requests to the mailing list itself."
#| "<footnote><p>Use the debian-<replaceable>list-subject</replaceable>-"
#| "REQUEST@lists.debian.org address for that.</p></footnote>"
msgid ""
"Make sure that you are using the proper list. <emphasis>Never</emphasis> "
"post your (un)subscription requests to the mailing list itself.<placeholder "
"type=\"footnote\" id=\"0\"/>"
msgstr ""
"Zorg ervoor de passende lijst te gebruiken. Stuur uw vraag om in te tekenen/"
"uit te schrijven <emphasis>nooit</emphasis> naar de mailinglijst zelf."
"<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:197
msgid "See section <xref linkend=\"bugreport\"/> for notes on reporting bugs."
msgstr ""
"Zie het hoofdstuk <xref linkend=\"bugreport\"/> voor notities over het "
"rapporteren van bugs."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/support.dbk:205
msgid "Web forums"
msgstr "Webforums"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:207
msgid ""
"<ulink url=\"https://debianhelp.org/\";>debianHELP</ulink> and <ulink url="
"\"http://forums.debian.net/\";>Debian User Forums</ulink> are web forums on "
"which you can submit questions about Debian and have them answered by other "
"users. (These are not officially part of the Debian project.)"
msgstr ""
"<ulink url=\"https://debianhelp.org/\";>debianHELP</ulink> and <ulink url="
"\"http://forums.debian.net/\";>Debian Gebruikersforums</ulink> zijn webforums "
"waarop u vragen over Debian kunt stellen en waarop andere gebruikers kunnen "
"antwoorden. (Zijn maken formeel geen deel uit van het Debian-project.)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/support.dbk:214
msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:216
msgid ""
"Solutions to common problems, howtos, guides, tips and other documentation "
"can be found at the constantly changing <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"\">Debian Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Oplossingen voor gebruikelijke peoblemen, howto's, handleidingen, tips en "
"andere documentatie is te vinden op de permanent bijgewerkte pagina's van "
"<ulink url=\"https://wiki.debian.org/\";>Debian Wiki</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/support.dbk:222
msgid "Maintainers"
msgstr "Onderhouders"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:224
msgid ""
"Users can address questions to individual package maintainers using e-mail. "
"To reach a maintainer of a package called xyz, send e-mail to "
"<emphasis>xyz@packages.debian.org</emphasis>."
msgstr ""
"Gebruikers kunnen via e-mail een vraag stellen aan een individuele "
"pakketonderhouder. Om de onderhouder van een pakket met de naam xyz te "
"contacteren, moet u een e-mail sturen naar <emphasis>xyz@packages.debian."
"org</emphasis>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/support.dbk:230
msgid "Usenet newsgroups"
msgstr "Usenet-nieuwsgroepen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/support.dbk:232
msgid ""
"Users should post non-Debian-specific questions to one of the Linux USENET "
"groups, which are named comp.os.linux.* or linux.*. There are several lists "
"of Linux Usenet newsgroups and other related resources on the WWW, e.g. on "
"the <ulink url=\"https://www.linux.org/docs/usenet.html\";>Linux Online</"
"ulink> and <ulink url=\"http://www.linuxjournal.com/helpdesk.php";
"\">LinuxJournal</ulink> sites."
msgstr ""
"Gebruikers moeten vragen die niet specifiek betrekking hebben op Debian "
"stellen in een van de USENWT-groepen over Linux, die een naam hebben met "
"comp.os.linux.* of linux.*. Op het WWW bestaan verschillende lijsten van "
"Linux Usenet-nieuwsgroepen en andere verwante hulpbronnen, bijvoorbeeld op "
"de sites <ulink url=\"https://www.linux.org/docs/usenet.html\";>Linux Online</"
"ulink> en <ulink url=\"http://www.linuxjournal.com/helpdesk.php";
"\">LinuxJournal</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/support.dbk:243
msgid "Is there a quick way to search for information on &debian;?"
msgstr ""
"Bestaat eer een snelle manier om informatie over &debian; op te zoeken?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/support.dbk:245
msgid ""
"There is a variety of search engines that serve documentation related to "
"Debian:"
msgstr ""
"Er bestaat een verscheidenheid aan zoekrobotten die documentatie in verband "
"met Debian verschaffen:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:251
msgid ""
"<ulink url=\"https://search.debian.org/\";>Debian WWW search site</ulink>."
msgstr ""
"<ulink url=\"https://search.debian.org/\";>Zoekmachine voor de Website van "
"Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:256
msgid ""
"<ulink url=\"https://groups.google.com/\";>Google Groups</ulink>: a search "
"engine for newsgroups."
msgstr ""
"<ulink url=\"https://groups.google.com/\";>Google Groups</ulink>: een "
"zoekmachine voor nieuwsgroepen."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:260
msgid ""
"For example, to find out what experiences people have had with finding "
"drivers for NVIDIA graphic cards under Debian, try searching the phrase "
"<literal>NVIDIA Linux driver</literal>. This will show you all the posts "
"that contain these strings, i.e. those where people discussed these topics. "
"If you add <literal>Debian</literal> to those search strings, you'll also "
"get the posts specifically related to Debian."
msgstr ""
"Om bijvoorbeeld te weten welke ervaringen mensen gehad hebben bij het zoeken "
"naar stuurprogramma's in Debian voor de grafische kaarten van Debian, kunt u "
"de vraag <literal>NVIDIA Linux driver</literal> invoeren in de zoekrobot. "
"Dit zal alle berichten tonen waarin deze woorden terugkomen, d.w.z. die "
"waarin mensen deze onderwerpen bespraken. Indien u aan deze zoekvraag ook "
"<literal>Debian</literal> toevoegt, zult u ook die berichten krijgen die "
"specifiek op Debian betrekking heeft."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:270
msgid ""
"Any of the common web spidering engines, such as <ulink url=\"https://";
"duckduckgo.com/\">DuckDuckGo</ulink> or <ulink url=\"https://www.google.com/";
"\">Google</ulink>, as long as you use the right search terms."
msgstr ""
"Een van de gebruikelijke zoekrobotten op het internet, zoals <ulink url="
"\"https://duckduckgo.com/\";>DuckDuckGo</ulink> of <ulink url=\"https://www.";
"google.com/\">Google</ulink>, zolang u maar de juiste zoektermen gebruikt."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:276
msgid ""
"For example, searching on the string \"evince\" gives a more detailed "
"explanation of this package than the brief description field in its control "
"file."
msgstr ""
"Als u bijvoorbeeld zoekt met het woord \"evince\", zult u een meer "
"uitgebreide uitleg over dit pakket vinden dan de beperkte beschrijving uit "
"een veld van zijn control-bestand."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/support.dbk:283
msgid "Are there logs of known bugs?"
msgstr "Worden er logboeken bijgehouden over bekende bugs?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/support.dbk:285
msgid ""
"Reports on unsolved (and closed) issues are publicly available: Debian "
"promissed to do so by stating \"We will not hide problems\" in the <ulink "
"url=\"&url-debian-social-contract;\">Debian Social Contract</ulink>."
msgstr ""
"Er wordt op een publiekelijk toegankelijke wijze gerapporteerd over "
"onopgeloste (en afgesloten) problemen: Debian maakte de belofte om zo te "
"werk te gaan door in het <ulink url=\"&url-debian-social-contract;\">Sociale "
"Contract van Debian</ulink> voorop te stellen: \"We zullen geen problemen "
"verborgen houden\"."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/support.dbk:290
msgid ""
"The &debian; distribution has a bug tracking system (BTS) which files "
"details of bugs reported by users and developers. Each bug is given a "
"number, and is kept on file. Once it has been dealt with, it is marked as "
"such."
msgstr ""
"De &debian;-distributie heeft een bugopvolgingssysteem (Bug Tracking System "
"- BTS) waarin gedetailleerde informatie staat over bugs die door gebruikers "
"en ontwikkelaars gerapporteerd werden. elke bug krijgt een nummer en wordt "
"bijgehouden. Als het probleem opgelost is, wordt dit als zodanig "
"geregistreerd."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/support.dbk:295
msgid ""
"Copies of this information are available at <ulink url=\"https://www.debian.";
"org/Bugs/\"/>."
msgstr ""
"Een kopie van deze informatie is te vinden op <ulink url=\"https://www.";
"debian.org/Bugs/\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/support.dbk:298
msgid ""
"A mail server provides access to the bug tracking system database via e-"
"mail. In order to get the instructions, send an e-mail to request@bugs."
"debian.org with \"help\" in the body."
msgstr ""
"Een mailserver biedt toegang tot de database van het bugopvolgingssysteem "
"via e-mail. Om de richtlijnen te bekomen, kunt u een e-mail sturen naar "
"request@bugs.debian.org met \"help\" in de berichttekst."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/support.dbk:304
msgid "How do I report a bug in Debian?"
msgstr "Hoe rapporteer ik in Debian een bug?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/support.dbk:306
msgid ""
"If you have found a bug in Debian, please read the instructions for "
"reporting a bug in Debian. These instructions can be obtained in one of "
"several ways:"
msgstr ""
"Indien u in Debian een bug gevonden heeft, lees dan de instructies voor het "
"indienen van een bugrapport in Debian. Deze instructies kunt u op "
"verschillende plaatsen vinden:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:312
msgid ""
"From the WWW. A copy of the instructions is shown at <ulink url=\"https://";
"www.debian.org/Bugs/Reporting\"/>."
msgstr ""
"Op de website. Een exemplaar van de instructies is te vinden op <ulink url="
"\"https://www.debian.org/Bugs/Reporting\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:317
msgid ""
"On any Debian system with the <systemitem role=\"package\">doc-debian</"
"systemitem> package installed. The instructions are in the file <filename>/"
"usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt</filename>."
msgstr ""
"Op elk Debian-systeem waarop het pakket <systemitem role=\"package\">doc-"
"debian</systemitem> geïnstalleerd is. De instructies bevinden zich in het "
"bestand <filename>/usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/support.dbk:324
msgid ""
"By anonymous FTP. Debian mirror sites contain the instructions in the file "
"<literal>doc/bug-reporting.txt</literal>."
msgstr ""
"Via anonieme FTP. Op de spiegelservers van Debian bevindt zich het bestand "
"<literal>doc/bug-reporting.txt</literal> dat de instructies bevat."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/support.dbk:330
msgid ""
"You can use the package <systemitem role=\"package\">reportbug</systemitem> "
"that will guide you through the reporting process and mail the message to "
"the proper address, with some extra details about your system added "
"automatically. It will also show you a list of bugs already reported to the "
"package you are reporting against in case your bug has been reported "
"previously, so that you can add additional information to the existing bug "
"report."
msgstr ""
"U kunt het pakket <systemitem role=\"package\">reportbug</systemitem> "
"gebruiken om u te laten gidsen door het rapportageproces en het bericht naar "
"het juiste adres te sturen, terwijl ook nog automatisch wat extra informatie "
"over uw systeem toegevoegd wordt. Het toont u ook een lijst met bugs die "
"reeds tegen het pakket waarover u een bug rapporteert, ingediend zijn. Mocht "
"uw probleem reeds eerder gesignaleerd zijn, dan kunt u eventueel bijkomende "
"informatie toevoegen aan het bestaande bugrapport."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/support.dbk:338
msgid ""
"Expect to get an automatic acknowledgement of your bug report. It will also "
"be automatically given a bug tracking number, entered into the bug log and "
"forwarded to the debian-bugs-dist mailing list."
msgstr ""
"U kunt een automatisch ontvangstbericht over uw bugrapport verwachten. Het "
"rapport zal ook automatisch een bugopvolgingsnummer toegekend krijgen, het "
"zal toegevoegd worden aan de buglog en doorgestuurd worden naar de "
"mailinglijst debian-bugs-dist."

Reply to: