[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://debian-faq/nl/pkgtools.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-faq werd de vertaling van nl/pkgtools.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/pkgtools.po b/nl/pkgtools.po
index 64b8ade..2cae003 100644
--- a/nl/pkgtools.po
+++ b/nl/pkgtools.po
@@ -4,12 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
 #
 # Translators:
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-13 14:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-07 17:44+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -293,10 +294,12 @@ msgid ""
 "management systems, like Red Hat package manager, also known as "
 "<command>rpm</command>"
 msgstr ""
+"Merk op dat er \"ports\" (architecturen waarop Debian werkt) zijn die dit "
+"gereedschap beschikbaar stellen via andere pakketbeheersystemen, zoals het "
+"Red Hat pakketbeheersysteem, ook bekend als <command>rpm</command>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/pkgtools.dbk:146
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<command>apt-get</command> provides a simple way to retrieve and install "
 #| "packages from multiple sources using the command line. Unlike "
@@ -325,11 +328,7 @@ msgstr ""
 "de pakketten en kan enkel .deb-archieven installeren uit een pakketbron die "
 "in <filename>/etc/apt/sources.list</filename> vermeld staat. <command>apt-"
 "get</command> zal <command>dpkg</command> aanroepen onmiddellijk na het "
-"downloaden van de .deb-archieven<footnote><p>Merk op dat er bepaalde "
-"uitgaven (ports) zijn die dit gereedschap ook ter beschikking stellen bij "
-"andere pakketbeheersystemen, zoals het pakketbeheersysteem van Red Hat, ook "
-"gekend als <command>rpm</command></p></footnote> uit de geconfigureerde "
-"pakketbronnen."
+"downloaden van de .deb-archieven uit de geconfigureerde pakketbronnen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/pkgtools.dbk:158
@@ -546,7 +545,6 @@ msgstr "apt-cache showpkg <replaceable>pakket</replaceable>\n"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/pkgtools.dbk:283
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For more information, install the <systemitem role=\"package\">apt</"
 #| "systemitem> package and read <citerefentry><refentrytitle>apt</"
@@ -701,7 +699,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/pkgtools.dbk:356
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For more information, read the manual page "
 #| "<citerefentry><refentrytitle>aptitude</refentrytitle><manvolnum>8</"
@@ -863,7 +860,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
 #: en/pkgtools.dbk:437
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "More information is given in the manual page "
 #| "<citerefentry><refentrytitle>dpkg-deb</refentrytitle><manvolnum>1</"
# Translation of debian-faq into Dutch.
#
# Copyright © Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
#
# Translators:
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-07 17:44+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/pkgtools.dbk:8
msgid "The Debian package management tools"
msgstr "De gereedschappen voor het pakketbeheer in Debian"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:9
msgid "What programs does Debian provide for managing its packages?"
msgstr ""
"Welke programma's stelt Debian ter beschikking voor het beheren van zijn "
"pakketten?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:11
msgid ""
"There are multiple tools that are used to manage Debian packages, from "
"graphic or text-based interfaces to the low level tools used to install "
"packages. All the available tools rely on the lower level tools to properly "
"work and are presented here in decreasing complexity level."
msgstr ""
"Er bestaan verschillende gereedschappen die gebruikt worden voor het beheer "
"van Debian-pakketten, gaande van grafische of tekstgebaseerde interfaces tot "
"eenvoudig basisgereedschap voor het installeren van pakketten. Alle "
"beschikbaar gereedschappen steunen op de basisgereedschappen om correct te "
"functioneren en worden hier voorgesteld volgens aflopend complexiteitsniveau."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:17
msgid ""
"It is important to understand that the higher level package management tools "
"such as <command>aptitude</command> or <command>synaptic</command> rely on "
"<command>apt</command> which, itself, relies on <command>dpkg</command> to "
"manage the packages in the system."
msgstr ""
"Het is belangrijk te weten dat de hogere gereedschappen voor pakketbeheer, "
"zoals <command>aptitude</command> en <command>synaptic</command>, voor het "
"beheren van de pakketten op het systeem steunen op <command>apt</command> "
"dat zelf steunt op <command>dpkg</command>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:23
msgid ""
"See <ulink url=\"https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.";
"html\">Chapter 2. Debian package management</ulink> of the <ulink url="
"\"&url-debian-reference;\">Debian reference</ulink> for more information "
"about the Debian package management utilities. This document is available "
"in various languages and formats, see <ulink url=\"https://www.debian.org/";
"doc/user-manuals#quick-reference\">the Debian Reference entry in the DDP "
"Users' Manuals overview</ulink>."
msgstr ""
"Zie <ulink url=\"https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.";
"html\">Hoofdstuk 2. Pakketbeheer in Debian</ulink> van het <ulink url=\"&url-"
"debian-reference;\">Referentiehandboek van Debian</ulink> voor meer "
"informatie over de hulpprogramma's voor pakketbeheer van Debian. Dit "
"document is beschikbaar in verschillende talen en formaten, zie<ulink url="
"\"https://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-reference\";>het item over "
"het Referentiehandboek van Debian in de overzichtspagina van "
"gebruikershandleidingen van het Documentatieproject van Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:32
msgid "dpkg"
msgstr "dpkg"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:34
msgid ""
"This is the main package management program. <command>dpkg</command> can be "
"invoked with many options. Some common uses are:"
msgstr ""
"Dit is het belangrijkste programma voor pakketbeheer. <command>dpkg</"
"command> kan met verschillende opties uitgevoerd worden. Enkele vaak "
"voorkomende toepassingen zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:40
msgid "Find out all the options: <literal>dpkg --help</literal>."
msgstr "Een overzicht vragen van alle opties: <literal>dpkg --help</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:45
msgid ""
"Print out the control file (and other information) for a specified package: "
"<literal>dpkg --info foo_VVV-RRR.deb</literal>."
msgstr ""
"Het control-bestand (en andere informatie) afdrukken van een opgegeven "
"pakket: <literal>dpkg --info foo_VVV-RRR.deb</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:51
msgid ""
"Install a package (including unpacking and configuring) onto the file system "
"of the hard disk: <literal>dpkg --install foo_VVV-RRR.deb</literal>."
msgstr ""
"Een pakket installeren (met inbegrip van uitpakken en configureren) op het "
"bestandssysteem van de harde schijf: <literal>dpkg --install foo_VVV-RRR."
"deb</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:57
msgid ""
"Unpack (but do not configure) a Debian archive into the file system of the "
"hard disk: <literal>dpkg --unpack foo_VVV-RRR.deb</literal>. Note that this "
"operation does <emphasis>not</emphasis> necessarily leave the package in a "
"usable state; some files may need further customization to run properly. "
"This command removes any already-installed version of the program and runs "
"the preinst (see <xref linkend=\"maintscripts\"/>) script associated with "
"the package."
msgstr ""
"Een Debian-archief uitpakken (maar niet configureren) op het bestandssysteem "
"van de harde schijf: <literal>dpkg --unpack foo_VVV-RRR.deb</literal>. Merk "
"op dat deze bewerking het pakket <emphasis>niet</emphasis> noodzakelijk in "
"een bruikbare toestand achterlaat. Mogelijk moeten sommige bestanden verder "
"aangepast worden om behoorlijk te functioneren. Dit commando verwijdert een "
"eventueel reeds geïnstalleerde versie van het programma en voert het preinst-"
"script (zie <xref linkend=\"maintscripts\"/>) uit dat bij het pakket hoort."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:68
msgid ""
"Configure a package that already has been unpacked: <literal>dpkg --"
"configure foo</literal>. Among other things, this action runs the postinst "
"(see <xref linkend=\"maintscripts\"/>) script associated with the package. "
"It also updates the files listed in the <literal>conffiles</literal> for "
"this package. Notice that the 'configure' operation takes as its argument a "
"package name (e.g., foo), <emphasis>not</emphasis> the name of a Debian "
"archive file (e.g., foo_VVV-RRR.deb)."
msgstr ""
"Een pakket dat reeds uitgepakt werd, configureren: <literal>dpkg --configure "
"foo</literal>. Naast andere bewerkingen voert deze actie het postinst-script "
"(zie <xref linkend=\"maintscripts\"/>) uit dat bij het pakket hoort. Ze "
"werkt ook de bestanden bij die vermeld worden in het bestand "
"<literal>conffiles</literal> dat bij het pakket hoort. Merk op dat de "
"bewerking 'configure' als argument de naam van een pakket (bijv. foo) nodig "
"heeft en <emphasis>niet</emphasis> de naam van een archiefbestand van Debian "
"(bijv. foo_VVV-RRR.deb)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:79
msgid ""
"Extract a single file named \"blurf\" (or a group of files named \"blurf*\") "
"from a Debian archive: <literal>dpkg --fsys-tarfile foo_VVV-RRR.deb | tar -"
"xf - 'blurf*'</literal>."
msgstr ""
"Een enkel bestand met de naam \"blurf\" (of een groep bestanden met de naam "
"\"blurf*\") extraheren uit een Debian-archief: <literal>dpkg --fsys-tarfile "
"foo_VVV-RRR.deb | tar -xf - 'blurf*'</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:86
msgid ""
"Remove a package (but not its configuration files): <literal>dpkg --remove "
"foo</literal>."
msgstr ""
"Een pakket verwijderen (maar niet zijn configuratiebestanden): <literal>dpkg "
"--remove foo</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:92
msgid ""
"Remove a package (including its configuration files): <literal>dpkg --purge "
"foo</literal>."
msgstr ""
"Een pakket verwijderen (met inbegrip van zijn configuratiebestanden): "
"<literal>dpkg --purge foo</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:98
msgid ""
"List the installation status of packages containing the string (or regular "
"expression) \"foo*\": <literal>dpkg --list 'foo*'</literal>."
msgstr ""
"De installatietoestand weergeven van pakketten die de tekenreeks (of de "
"reguliere expressie) \"foo*\" bevatten: <literal>dpkg --list 'foo*'</"
"literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:105
msgid "APT"
msgstr "APT"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:107
msgid ""
"APT is the <emphasis>Advanced Package Tool</emphasis>, an advanced interface "
"to the Debian packaging system which provides the <command>apt-get</command> "
"program. It provides commandline tools for searching and managing packages, "
"and for querying information about them, as well as low-level access to all "
"features of the libapt-pkg library. For more information, see the User's "
"Guide in <literal>/usr/share/doc/apt-doc/guide.html/index.html</literal> "
"(you will have to install the <systemitem role=\"package\">apt-doc</"
"systemitem> package)."
msgstr ""
"APT is het <emphasis>Advanced Package Tool</emphasis> (geavanceerd "
"pakketgereedschap), een geavanceerde interface met het pakketsysteem van "
"Debian, die voorziet in het programma <command>apt-get</command>. Het biedt "
"hulpmiddelen voor de commandoregel die dienen voor het opzoeken en beheren "
"van pakketten en voor het opzoeken van informatie over hen, evenals "
"basistoegang tot alle functionaliteit van de bibliotheek libapt-pkg. "
"Raadpleeg voor bijkomende informatie de gebruikershandleiding in <literal>/"
"usr/share/doc/apt-doc/guide.html/index.html</literal> (daarvoor moet u het "
"pakket <systemitem role=\"package\">apt-doc</systemitem> installeren)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:116
msgid ""
"Starting with Debian Jessie, some frequently used <command>apt-get</command> "
"and <command>apt-cache</command> commands have an equivalent via the new "
"<command>apt</command> binary. This means some popular commands like "
"<command>apt-get update</command>, <command>apt-get install</command>, "
"<command>apt-get remove</command>, <command>apt-cache search</command>, or "
"<command>apt-cache show</command> now can also be called simply via "
"<command>apt</command>, say <command>apt update</command>, <command>apt "
"install</command>, <command>apt remove</command>, <command>apt search</"
"command>, or <command>apt show</command>. The following is an overview of "
"the old and new commands:"
msgstr ""
"Sinds Debian Jessie kregen sommige vaak gebruikte <command>apt-get</"
"command>- en <command>apt-cache</command>-commando's een equivalent via het "
"nieuwe programma <command>apt</command>. Dit houdt in dat sommige populaire "
"commando's zoals <command>apt-get update</command>, <command>apt-get "
"install</command>, <command>apt-get remove</command>, <command>apt-cache "
"search</command> en <command>apt-cache show</command> nu ook gewoon via apt "
"gebruikt kunnen worden, zoals <command>apt update</command>, <command>apt "
"install</command>, <command>apt remove</command>, <command>apt search</"
"command>, en <command>apt show</command>. Hierna volgt een overzicht van de "
"oude en de nieuwe commando's:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/pkgtools.dbk:128
#, no-wrap
msgid ""
" apt-get update       -> apt update\n"
" apt-get upgrade      -> apt upgrade\n"
" apt-get dist-upgrade    -> apt full-upgrade\n"
" apt-get install package  -> apt install package\n"
" apt-get remove package   -> apt remove package\n"
" apt-get autoremove     -> apt autoremove\n"
" apt-cache search string  -> apt search string\n"
" apt-cache policy package  -> apt list -a package\n"
" apt-cache show package   -> apt show package\n"
" apt-cache showpkg package -> apt show -a package\n"
msgstr ""
" apt-get update       -> apt update\n"
" apt-get upgrade      -> apt upgrade\n"
" apt-get dist-upgrade    -> apt full-upgrade\n"
" apt-get install pakket   -> apt install pakket\n"
" apt-get remove pakket   -> apt remove pakket\n"
" apt-get autoremove     -> apt autoremove\n"
" apt-cache search tekst   -> apt search tekst\n"
" apt-cache policy pakket  -> apt list -a pakket\n"
" apt-cache show pakket   -> apt show pakket\n"
" apt-cache showpkg pakket  -> apt show -a pakket\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:140
msgid ""
"The <command>apt</command> tool merges functionality of apt-get and apt-"
"cache and by default has a fancier colored output format, making it more "
"pleasant for humans. For usage in scripts or advanced use cases, apt-get is "
"still preferable or needed."
msgstr ""
"Het hulpprogramma <command>apt</command> voegt functionaliteit van apt-get "
"en apt-cache samen en heeft standaard een leukere en gekleurde uitvoer, wat "
"het voor mensen aangenamer maakt. Voor het gebruik in scripts en voor meer "
"gevorderde toepassingen is apt-get nog steeds te verkiezen of vereist."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/pkgtools.dbk:152
msgid ""
"Notice that there are ports that make this tool available with other package "
"management systems, like Red Hat package manager, also known as "
"<command>rpm</command>"
msgstr ""
"Merk op dat er \"ports\" (architecturen waarop Debian werkt) zijn die dit "
"gereedschap beschikbaar stellen via andere pakketbeheersystemen, zoals het "
"Red Hat pakketbeheersysteem, ook bekend als <command>rpm</command>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:146
#| msgid ""
#| "<command>apt-get</command> provides a simple way to retrieve and install "
#| "packages from multiple sources using the command line. Unlike "
#| "<command>dpkg</command>, <command>apt-get</command> does not understand ."
#| "deb files, it works with the packages proper name and can only install ."
#| "deb archives from a source specified in <filename>/etc/apt/sources.list</"
#| "filename>. <command>apt-get</command> will call <command>dpkg</command> "
#| "directly after downloading the .deb archives<footnote><p>Notice that "
#| "there are ports that make this tool available with other package "
#| "management systems, like Red Hat package manager, also known as "
#| "<command>rpm</command></p></footnote> from the configured sources."
msgid ""
"<command>apt-get</command> provides a simple way to retrieve and install "
"packages from multiple sources using the command line. Unlike "
"<command>dpkg</command>, <command>apt-get</command> does not understand .deb "
"files, it works with the packages proper name and can only install .deb "
"archives from a source specified in <filename>/etc/apt/sources.list</"
"filename>. <command>apt-get</command> will call <command>dpkg</command> "
"directly after downloading the .deb archives<placeholder type=\"footnote\" "
"id=\"0\"/> from the configured sources."
msgstr ""
"<command>apt-get</command> biedt een eenvoudige manier om aan de "
"commandoregel pakketten uit verschillende pakketbronnen op te halen en te "
"installeren. Anders dan <command>dpkg</command> heeft <command>apt-get</"
"command> geen kennis over .deb-bestanden. Het werkt met de echte namen van "
"de pakketten en kan enkel .deb-archieven installeren uit een pakketbron die "
"in <filename>/etc/apt/sources.list</filename> vermeld staat. <command>apt-"
"get</command> zal <command>dpkg</command> aanroepen onmiddellijk na het "
"downloaden van de .deb-archieven uit de geconfigureerde pakketbronnen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:158
msgid "Some common ways to use <command>apt-get</command> are:"
msgstr ""
"Enkele veel voorkomende toepassingen van <command>apt-get</command> zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:163
msgid "To update the list of packages known by your system, you can run:"
msgstr ""
"Om de lijst van de door uw systeem gekende pakketten bij te werken, gebruikt "
"u het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:166
#, no-wrap
msgid "apt update\n"
msgstr "apt update\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:169
msgid "(you should execute this regularly to update your package lists)"
msgstr "(u moet dit regelmatig gebruiken om uw pakketlijsten bij te werken)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:174
msgid ""
"To install the <replaceable>foo</replaceable> package and all its "
"dependencies, run:"
msgstr ""
"Om het pakket <replaceable>foo</replaceable> en al zijn vereisten te "
"installeren, gebruikt u het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:178
#, no-wrap
msgid "apt install foo\n"
msgstr "apt install foo\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:183
msgid "To remove the foo package from your system, run:"
msgstr ""
"Om het pakket foo van uw systeem te verwijderen, gebruikt u het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:186
#, no-wrap
msgid "apt remove foo\n"
msgstr "apt remove foo\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:191
msgid ""
"To remove the foo package and its configuration files from your system, run:"
msgstr ""
"Om het pakket foor en de configuratiebestanden ervan van uw systeem te "
"verwijderen, gebruikt u het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:194
#, no-wrap
msgid "apt purge foo\n"
msgstr "apt purge foo\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:199
msgid "To list all packages for which newer versions are available, run:"
msgstr ""
"Om alle pakketten te toen waarvoor een nieuwere versie beschikbaar is, "
"gebruikt u het comando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:202
#, no-wrap
msgid "apt list --upgradable\n"
msgstr "apt list --upgradable\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:207
msgid ""
"To upgrade all the packages on your system (without installing extra "
"packages or removing packages), run:"
msgstr ""
"Om alle pakketten op uw systeem op te waarderen (zonder extra pakketten te "
"installeren of pakketten te verwijderen), gebruikt u het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:211
#, no-wrap
msgid "apt upgrade\n"
msgstr "apt upgrade\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:216
msgid ""
"To upgrade all the packages on your system, and, if needed for a package "
"upgrade, installing extra packages or removing packages, run:"
msgstr ""
"Om alle pakketten op uw systeem op te waarderen en, als dat nodig is voor "
"het opwaarderen van een pakket, extra pakketten te installeren of pakketten "
"te verwijderen, gebruikt u het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:220
#, no-wrap
msgid "apt full-upgrade\n"
msgstr "apt full-upgrade\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:223
msgid ""
"(The command <literal>upgrade</literal> keeps a package at its installed "
"obsolete version if upgrading would need an extra package to be installed, "
"for a new dependency to be satisfied. The <literal>full-upgrade</literal> "
"command is less conservative.)"
msgstr ""
"(Het commando <literal>upgrade</literal> behoudt een pakket op zijn "
"geïnstalleerde verouderde versie als voor de opwaardering ervan de "
"installatie van een bijkomend pakket nodig is om op die manier te voldoen "
"aan een nieuwe vereiste. Het commando <literal>full-upgrade</literal> is "
"minder conservatief.)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:231
msgid ""
"Note that you must be logged in as root to perform any commands that modify "
"packages."
msgstr ""
"Merk op dat u als root (systeembeheerder) aangemeld dient te zijn om elk "
"commando uit te voeren dat pakketten wijzigt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:235
msgid ""
"Note that <command>apt-get</command> now also installs recommended packages "
"as default, and thanks to its robustness it's the preferred program for "
"package management from console to perform system installation and major "
"system upgrades."
msgstr ""
"Merk op dat <command>apt-get</command> nu ook standaard aanbevolen pakketten "
"installeert. Omwille van zijn robuustheid is het ook het aanbevolen "
"programma voor pakketbeheer aan de console bij het uitvoeren van de "
"installatie van een systeem en van belangrijke opwaarderingen van het "
"systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:241
msgid ""
"The apt tool suite also includes the <command>apt-cache</command> tool to "
"query the package lists. You can use it to find packages providing specific "
"functionality through simple text or regular expression queries and through "
"queries of dependencies in the package management system. Some common ways "
"to use <command>apt-cache</command> are:"
msgstr ""
"De gereedschapssuite apt bevat ook het hulpprogramma <command>apt-cache</"
"command> voor het doorzoeken van de pakketlijsten. U kunt het gebruiken om "
"pakketten te zoeken die een specifieke functionaliteit bieden via een "
"eenvoudige zoekopdracht met tekst of een reguliere expressie en via het "
"doorzoeken van vereisten in het pakketbeheersysteem. Enkele gebruikelijke "
"toepassingen van <command>apt-cache</command> zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:250
msgid ""
"To find packages whose description contain <replaceable>word</replaceable>:"
msgstr ""
"Alle pakketten vinden waarvan de beschrijving <replaceable>woord</"
"replaceable> bevat:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:253
#, no-wrap
msgid "apt search <replaceable>word</replaceable>\n"
msgstr "apt search <replaceable>woord</replaceable>\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:258
msgid "To print the detailed information of a package:"
msgstr "Gedetailleerde informatie over een pakket weergeven:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:261
#, no-wrap
msgid "apt show <replaceable>package</replaceable>\n"
msgstr "apt show <replaceable>pakket</replaceable>\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:266
msgid "To print the packages a given package depends on:"
msgstr "Weergeven welke pakketten een bepaald pakket vereist:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:269
#, no-wrap
msgid "apt-cache depends <replaceable>package</replaceable>\n"
msgstr "apt-cache depends <replaceable>pakket</replaceable>\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:274
msgid ""
"To print detailed information on the versions available for a package and "
"the packages that reverse-depends on it:"
msgstr ""
"Gedetailleerde informatie weergeven over de beschikbare versies van een "
"pakket en over de pakketten die het als vereiste hebben (reverse-dependency)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:278
#, no-wrap
msgid "apt-cache showpkg <replaceable>package</replaceable>\n"
msgstr "apt-cache showpkg <replaceable>pakket</replaceable>\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:283
#| msgid ""
#| "For more information, install the <systemitem role=\"package\">apt</"
#| "systemitem> package and read <citerefentry><refentrytitle>apt</"
#| "refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, "
#| "<citerefentry><refentrytitle>apt-get</refentrytitle><manvolnum>8</"
#| "manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>sources.list</"
#| "refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> and install the "
#| "<systemitem role=\"package\">apt-doc</systemitem> package and read "
#| "<filename>/usr/share/doc/apt-doc/guide.html/index.html</filename>."
msgid ""
"For more information, install the <systemitem role=\"package\">apt</"
"systemitem> package and read <citerefentry><refentrytitle>apt</"
"refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, "
"<citerefentry><refentrytitle>apt-get</refentrytitle><manvolnum>8</"
"manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>sources.list</"
"refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> and install the "
"<systemitem role=\"package\">apt-doc</systemitem> package and read "
"<filename>/usr/share/doc/apt-doc/guide.html/index.html</filename>."
msgstr ""
"Installeer het pakket <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> voor "
"bijkomende informatie en lees <citerefentry><refentrytitle>apt</"
"refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>, "
"<citerefentry><refentrytitle>apt-get</refentrytitle><manvolnum>8</"
"manvolnum></citerefentry>, <citerefentry><refentrytitle>sources.list</"
"refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> en installeer ook het "
"pakket <systemitem role=\"package\">apt-doc</systemitem> en lees <filename>/"
"usr/share/doc/apt-doc/guide.html/index.html</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:293
msgid "aptitude"
msgstr "aptitude"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:295
msgid ""
"<command>aptitude</command> is a package manager for &debian; systems that "
"provides a frontend to the apt package management infrastructure. "
"<command>aptitude</command> is a text-based interface using the curses "
"library. Actions may be performed from a visual interface or from the "
"command-line."
msgstr ""
"<command>aptitude</command> is een pakketbeheerprogramma voor &debian;-"
"systemen dat een frontend biedt voor de pakketbeheerinfrastructuur van apt. "
"<command>aptitude</command> is een op tekst gebaseerde interface die gebruik "
"maakt van de curses-bibliotheek. Acties kunnen uitgevoerd worden in de "
"visuele interface of aan de commandoregel."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:301
msgid ""
"<command>aptitude</command> can be used to perform management tasks in a "
"fast and easy way. It allows the user to view the list of packages and to "
"perform package management tasks such as installing, upgrading, and removing "
"packages."
msgstr ""
"<command>aptitude</command> kan gebruikt worden om beheertaken op een snelle "
"en gemakkelijke manier uit te voeren. Het laat de gebruiker toe de "
"pakketlijst te bekijken en pakketbeheertaken, zoals het installeren, "
"opwaarderen en verwijderen van pakketten, uit te voeren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:306
msgid ""
"<command>aptitude</command> provides the functionality of <command>apt-get</"
"command>, as well as many additional features:"
msgstr ""
"<command>aptitude</command> biedt de functionaliteit van <command>apt-get</"
"command> en heeft veel bijkomende functies:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:312
msgid ""
"<command>aptitude</command> offers easy access to all versions of a package."
msgstr ""
"<command>aptitude</command> biedt een gemakkelijke toegang tot alle versies "
"van een pakket."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:317
msgid ""
"<command>aptitude</command> makes it easy to keep track of obsolete software "
"by listing it under \"Obsolete and Locally Created Packages\"."
msgstr ""
"<command>aptitude</command> maakt het gemakkelijk om bij te houden welke "
"software verouderd is door deze te vermelden onder \"Verouderde en lokaal "
"aangemaakte pakketten\"."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:323
msgid ""
"<command>aptitude</command> includes a fairly powerful system for searching "
"particular packages and limiting the package display. Users familiar with "
"<command>mutt</command> will pick up quickly, as <command>mutt</command> was "
"the inspiration for the expression syntax."
msgstr ""
"<command>aptitude</command> bevat een behoorlijk krachtig systeem voor het "
"zoeken van een specifiek pakket en voor het instellen van beperkingen voor "
"de weergave van pakketten. Gebruikers die met <command>mutt</command> "
"vertrouwd zijn, zullen dit snel oppikken, vermits <command>mutt</command> de "
"inspiratiebron vormde voor de gebruikte expressie-syntaxis."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:331
msgid ""
"<command>aptitude</command> can be used to install the predefined tasks "
"available. For more information see <xref linkend=\"tasksel\"/>."
msgstr ""
"<command>aptitude</command> kan gebruikt worden voor het installeren van de "
"beschikbare voorgedefinieerde taken. Zie voor meer informatie <xref linkend="
"\"tasksel\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:337
msgid ""
"<command>aptitude</command> in full screen mode has <command>su</command> "
"functionality embedded and can be run by a normal user. It will call "
"<command>su</command> (and ask for the root password, if any) when you "
"really need administrative privileges."
msgstr ""
"In de modus 'volledig scherm' beschikt <command>aptitude</command> over "
"ingebouwde <command>su</command>-functionaliteit en kan het uitgevoerd "
"worden door een gewone gebruiker. Het zal <command>su</command> aanroepen "
"(en desgevallend om het wachtwoord van root vragen) indien u echt "
"systeembeheerrechten nodig heeft."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:345
msgid ""
"You can use <command>aptitude</command> through a visual interface (simply "
"run <literal>aptitude</literal>) or directly from the command line. The "
"command line syntax used is very similar to the one used in <command>apt-"
"get</command>. For example, to install the <replaceable>foo</replaceable> "
"package, you can run <literal>aptitude install <replaceable>foo</"
"replaceable></literal>."
msgstr ""
"U kunt <command>aptitude</command> via een visuele interface gebruiken (geef "
"gewoon de opdtacht <literal>aptitude</literal>) of rechtstreeks aan de "
"commandoregel. De gebruikte syntaxis aan de commandoregel is erg "
"gelijkaardig aan die voor <command>apt-get</command>. Bijvoorbeeld, om het "
"pakket <replaceable>foo</replaceable> te installeren kunt u de opdracht "
"<literal>aptitude install <replaceable>foo</replaceable></literal> gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:352
msgid ""
"Note that <command>aptitude</command> is the preferred program for daily "
"package management from the console."
msgstr ""
"Meer op dat <command>aptitude</command> het programma is dat u bij voorkeur "
"gebruikt voor het dagelijkse pakketbeheer aan de console."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:356
#| msgid ""
#| "For more information, read the manual page "
#| "<citerefentry><refentrytitle>aptitude</refentrytitle><manvolnum>8</"
#| "manvolnum></citerefentry> and install the <systemitem role=\"package"
#| "\">aptitude-doc</systemitem> package."
msgid ""
"For more information, read the manual page "
"<citerefentry><refentrytitle>aptitude</refentrytitle><manvolnum>8</"
"manvolnum></citerefentry> and install the <systemitem role=\"package"
"\">aptitude-doc</systemitem> package."
msgstr ""
"Voor bijkomende informatie kunt u de man-pagina "
"<citerefentry><refentrytitle>aptitude</refentrytitle><manvolnum>8</"
"manvolnum></citerefentry> lezen en het pakket <systemitem role=\"package"
"\">aptitude-doc</systemitem> installeren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:362
msgid "synaptic"
msgstr "synaptic"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:364
msgid ""
"<command>synaptic</command> is a graphical package manager. It enables you "
"to install, upgrade and remove software packages in a user friendly way. "
"Along with most of the features offered by aptitude, it also has a feature "
"for editing the list of used repositories, and supports browsing all "
"available documentation related to a package. See the <ulink url=\"https://";
"www.nongnu.org/synaptic/\">Synaptic Website</ulink> for more information."
msgstr ""
"<command>synaptic</command> is een grafische pakketbeheerder. Het laat u toe "
"softwarepakketten te installeren, op te waarderen en te verwijderen op een "
"gebruikersvriendelijke manier. Naast de meeste functies die ook door "
"aptitude geboden worden, biedt het ook een functie voor het bewerken van de "
"lijst van gebruikte pakketbronnen en ondersteunt het het doorbladeren van "
"alle beschikbare informatie over een pakket. Zie de <ulink url=\"https://www.";
"nongnu.org/synaptic/\">Website van Synaptic</ulink> voor bijkomende "
"informatie."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:374
msgid "tasksel"
msgstr "tasksel"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:376
msgid ""
"When you want to perform a specific task it might be difficult to find the "
"appropiate suite of packages that fill your need. The Debian developers "
"have defined <literal>tasks</literal>, a task is a collection of several "
"individual Debian packages all related to a specific activity. Tasks can be "
"installed through the <command>tasksel</command> program or through "
"<command>aptitude</command>."
msgstr ""
"Indien u een specifieke taak wenst uit te voeren, kan het moeilijk zijn om "
"het passende geheel van pakketten te vinden dat aan uw behoeften "
"beantwoordt. De ontwikkelaars van Debian hebben daarom <literal>tasks</"
"literal> (taken) gedefinieerd. Een 'task' is een verzameling van "
"verschillende individuele Debian-pakketten die alle verband houden met een "
"specifieke activiteit. Het installeren van 'tasks' kan uitgevoerd worden met "
"het programma <command>tasksel</command> of met <command>aptitude</command>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:384
msgid ""
"Typically, the Debian installer will automatically install the task "
"associated with a standard system and a desktop environment. The specific "
"desktop environment installed will depend on the CD/DVD media used, most "
"commonly it will be the GNOME desktop (<literal>gnome-desktop</literal> "
"task). Also, depending on your selections throughout the installation "
"process, tasks might be automatically installed in your system. For "
"example, if you selected a language other than English, the task associated "
"with it will be installed automatically too and if the installer recognises "
"you are installing on a laptop system the <literal>laptop</literal> task "
"will also be installed."
msgstr ""
"Gewoonlijk zal het installatiesysteem van Debian automatisch de taak "
"installeren voor een standaardsysteem en een desktopomgeving. Welke "
"specifieke desktopomgeving geïnstalleerd wordt, hangt af van de gebruikte CD/"
"DVD-media. Het meest gebruikelijk is de desktop van GNOME (taak "
"<literal>gnome-desktop</literal>). Ook kunnen er op basis van uw keuzes "
"tijdens het installatieproces nog andere taken automatisch geïnstalleerd "
"worden op uw systeem. Bijvoorbeeld, indien u een andere taal dan het Engels "
"selecteerde, zal ook de ermee verband houdende taak automatisch "
"geïnstalleerd worden, en als het installatieproces kon vaststellen dat u de "
"installatie uitvoert op een laptop, zal ook de taak <literal>laptop</"
"literal> geïnstalleerd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:396
msgid "Other package management tools"
msgstr "Andere gereedschappen voor pakketbeheer"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:397
msgid "dpkg-deb"
msgstr "dpkg-deb"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:399
msgid ""
"This program manipulates Debian archive (<literal>.deb</literal>) files. "
"Some common uses are:"
msgstr ""
"Dit programma voert bewerkingen uit op Debian-archiefbestanden (<literal>."
"deb</literal>). Enkele courante toepassingen zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:405
msgid "Find out all the options: <literal>dpkg-deb --help</literal>."
msgstr "Alle mogelijke opties opvragen: <literal>dpkg-deb --help</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:410
msgid ""
"Determine what files are contained in a Debian archive file: <literal>dpkg-"
"deb --contents foo_VVV-RRR.deb</literal>)"
msgstr ""
"Vaststellen welke bestanden een Debian-archiefbestand bevat: <literal>dpkg-"
"deb --contents foo_VVV-RRR.deb</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:416
msgid ""
"Extract the files contained in a named Debian archive into a user specified "
"directory: <literal>dpkg-deb --extract foo_VVV-RRR.deb tmp</literal> "
"extracts each of the files in <literal>foo_VVV-RRR.deb</literal> into the "
"directory <literal>tmp/</literal>. This is convenient for examining the "
"contents of a package in a localized directory, without installing the "
"package into the root file system."
msgstr ""
"De bestanden uit een opgegeven Debian-archief uitpakken naar een door de "
"gebruiker opgegeven map: <literal>dpkg-deb --extract foo_VVV-RRR.deb tmp</"
"literal>. Dit commando extraheert alle bestanden uit <literal>foo_VVV-RRR."
"deb</literal> en plaatst ze in de map <literal>tmp/</literal>. Dit is een "
"handige manier om de inhoud van een pakket te onderzoeken in een welbepaalde "
"map, zonder het pakket te installeren op het basisbestandssysteem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:426
msgid ""
"Extract the control information files from a package: <literal>dpkg-deb --"
"control foo_VVV-RRR.deb tmp</literal>."
msgstr ""
"De bestanden met controle-informatie extraheren uit een pakket: "
"<literal>dpkg-deb --control foo_VVV-RRR.deb tmp</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:432
msgid ""
"Note that any packages that were merely unpacked using <literal>dpkg-deb --"
"extract</literal> will be incorrectly installed, you should use "
"<literal>dpkg --install</literal> instead."
msgstr ""
"Merk op dat pakketten die louter met <literal>dpkg-deb --extract</literal> "
"uitgepakt werden, niet correct geïnstalleerd zullen zijn. U moet in de "
"plaats daarvan <literal>dpkg --install</literal> gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:437
#| msgid ""
#| "More information is given in the manual page "
#| "<citerefentry><refentrytitle>dpkg-deb</refentrytitle><manvolnum>1</"
#| "manvolnum></citerefentry>."
msgid ""
"More information is given in the manual page "
"<citerefentry><refentrytitle>dpkg-deb</refentrytitle><manvolnum>1</"
"manvolnum></citerefentry>."
msgstr ""
"Meer informatie wordt verstrekt in de man-pagina "
"<citerefentry><refentrytitle>dpkg-deb</refentrytitle><manvolnum>1</"
"manvolnum></citerefentry>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:446
msgid ""
"Debian claims to be able to update a running program; how is this "
"accomplished?"
msgstr ""
"Debian beweert in staat te zijn een actief programma te kunnen opwaarderen. "
"Hoe wordt dit gerealiseerd?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:448
msgid ""
"The kernel (file system) in &debian; systems supports replacing files even "
"while they're being used."
msgstr ""
"De kernel (het bestandssysteem) van &debian;-systemen ondersteunt het "
"vervangen van bestanden, zelfs als ze in gebruik zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:452
msgid ""
"We also provide a program called <command>start-stop-daemon</command> which "
"is used to start daemons at boot time or to stop daemons when the runlevel "
"is changed (e.g., from multi-user to single-user or to halt). The same "
"program is used by installation scripts when a new package containing a "
"daemon is installed, to stop running daemons, and restart them as necessary."
msgstr ""
"We voorzien ook in een programma dat <command>start-stop-daemon</command> "
"heet en dat gebruikt wordt om 'daemons' op te starten bij het opstarten van "
"de computer of ze te stoppen als het 'runlevel' verandert (als bijvoorbeeld "
"overgeschakeld wordt van meerdere-gebruikersmodus naar één-gebruikersmodus "
"of naar halt). Hetzelfde programma wordt gebruikt door installatiescripts "
"wanneer een nieuw pakket met een daemon geïnstalleerd wordt en dit om "
"actieve daemons te stoppen en ze nadien, indien nodig, te herstarten."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:460
msgid "How can I tell what packages are already installed on a Debian system?"
msgstr ""
"Hoe kan ik weten welke pakketten reeds geïnstalleerd zijn op deen Debian-"
"systeem?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:462
msgid ""
"To learn the status of all the packages installed on a Debian system, "
"execute the command"
msgstr ""
"Om de toestand te kennen van alle pakketten die op een Debian-systeem "
"geïnstalleerd zijn, moet u het volgende commando uitvoeren:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkgtools.dbk:466
#, no-wrap
msgid "dpkg --list\n"
msgstr "dpkg --list\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:469
msgid ""
"This prints out a one-line summary for each package, giving a 2-letter "
"status symbol (explained in the header), the package name, the version which "
"is <emphasis>installed</emphasis>, and a brief description."
msgstr ""
"Dit produceert een samenvatting van één regel per pakket met een uit twee "
"letters bestaand symbool dat de toestand weergeeft (toegelicht in de "
"kopregel), de naam van het pakket, de <emphasis>geïnstalleerde</emphasis> "
"versie en een korte beschrijving."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:474
msgid ""
"To learn the status of packages whose names match any pattern beginning with "
"\"foo\", run the command:"
msgstr ""
"Om de toestand te kennen van pakketten waarvan het begin van de naam bestaat "
"uit \"foor\", gebruikt u het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkgtools.dbk:478
#, no-wrap
msgid "dpkg --list 'foo*'\n"
msgstr "dpkg --list 'foo*'\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:481
msgid ""
"To get a more verbose report for a particular package, execute the command:"
msgstr ""
"Om over een specifiek pakket een meer uitgebreid rapport op te vragen, geeft "
"u de opdracht:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkgtools.dbk:484
#, no-wrap
msgid "dpkg --status packagename\n"
msgstr "dpkg --status pakketnaam\n"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:488
msgid "How do I display the files of an installed package?"
msgstr "Hoe geef ik de bestanden weer van een geïnstalleerd pakket?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:490
msgid ""
"To list all the files provided by the installed package <literal>foo</"
"literal> execute the command"
msgstr ""
"Om alle bestanden weer te geven waarin door het geïnstalleerde pakket "
"<literal>foo</literal>, gebruikt u het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkgtools.dbk:494
#, no-wrap
msgid "dpkg --listfiles foo\n"
msgstr "dpkg --listfiles foo\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:497
msgid ""
"Note that the files created by the installation scripts aren't displayed."
msgstr ""
"Merk op dat de bestanden die aangemaakt worden door de installatiescripts "
"niet weergegeven worden."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:501
msgid "How can I find out what package produced a particular file?"
msgstr "Hoe kan ik te weten komen welk pakket een gegeven bestand produceerde?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:503
msgid ""
"To identify the package that produced the file named <literal>foo</literal> "
"execute either:"
msgstr ""
"Om het pakket dat het bestand met de naam <literal>foo</literal> "
"produceerde, te kennen, geeft u ofwel de volgende opdracht:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:509
msgid "<literal>dpkg --search foo</literal>"
msgstr "<literal>dpkg --search foo</literal>"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:512
msgid ""
"This searches for <literal>foo</literal> in installed packages. (This is "
"(currently) equivalent to searching all of the files having the file "
"extension of <literal>.list</literal> in the directory <literal>/var/lib/"
"dpkg/info/</literal>, and adjusting the output to print the names of all the "
"packages containing it, and diversions.)"
msgstr ""
"Dit zoekt <literal>foo</literal> op in geïnstalleerde pakketten. (Dit komt "
"(momenteel) overeen met het doorzoeken van alle bestanden met de extensie "
"<literal>.list</literal> in de map <literal>/var/lib/dpkg/info/</literal>, "
"waarna de namen weergegeven worden van alle pakketten die het bestand en "
"afgeleiden bevat.)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:519
msgid "A faster alternative to this is the <command>dlocate</command> tool."
msgstr ""
"Een sneller alternatief hiervoor is het gereedschap <command>dlocate</"
"command>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/pkgtools.dbk:522
#, no-wrap
msgid "dlocate -S foo\n"
msgstr "dlocate -S foo\n"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:527
msgid "<literal>zgrep foo Contents-ARCH.gz</literal>"
msgstr "<literal>zgrep foo Contents-ARCH.gz</literal>"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:530
msgid ""
"This searches for files which contain the substring <literal>foo</literal> "
"in their full path names. The files <literal>Contents-ARCH.gz</literal> "
"(where ARCH represents the wanted architecture) reside in the major package "
"directories (main, non-free, contrib) at a Debian FTP site (i.e. under "
"<literal>/debian/dists/&releasename;</literal>). A <literal>Contents</"
"literal> file refers only to the packages in the subdirectory tree where it "
"resides. Therefore, a user might have to search more than one "
"<literal>Contents</literal> files to find the package containing the file "
"<literal>foo</literal>."
msgstr ""
"Dit zoekt naar bestanden die de tekenreeks <literal>foo</literal> hebben in "
"de naam van hun volledig pad. De bestanden <literal>Contents-ARCH.gz</"
"literal> (waarbij ARCH staat voor de gewenste architectuur) staan in de "
"hoofdpakketmappen (main, non-free, contrib) op een Debian FTP-site (dit is "
"onder <literal>/debian/dists/&releasename;</literal>). Een "
"<literal>Contents</literal>-bestand bevat enkel verwijzingen naar de "
"pakketten die zich bevinden in zijn onderliggende mappenboom. Daardoor kan "
"het zijn dat een gebruiker meer dan een <literal>Contents</literal>-bestand "
"moet doorzoeken om het pakket te vinden dat het bestand <literal>foo</"
"literal> bevat."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:541
msgid ""
"This method has the advantage over <literal>dpkg --search</literal> in that "
"it will find files in packages that are not currently installed on your "
"system."
msgstr ""
"Tegenover <literal>dpkg --search</literal> heeft deze werkwijze het voordeel "
"dat het bestanden kan vinden in pakketten die momenteel niet geïnstalleerd "
"zijn op uw systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:547
msgid "<literal>apt-file search <replaceable>foo</replaceable></literal>"
msgstr "<literal>apt-file search <replaceable>foo</replaceable></literal>"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkgtools.dbk:550
msgid ""
"If you install the <systemitem role=\"package\">apt-file</systemitem> "
"package, similar to the above, it searches files which contain the substring "
"or regular expression <literal>foo</literal> in their full path names. The "
"advantage over the example above is that there is no need to retrieve the "
"<literal>Contents-ARCH.gz</literal> files as it will do this automatically "
"for all the sources defined in <filename>/etc/apt/sources.list</filename> "
"when you run (as root) <literal>apt-file update</literal>."
msgstr ""
"Indien u het pakket <systemitem role=\"package\">apt-file</systemitem> "
"geïnstalleerd heeft, zoekt dit commando net zoals in het voorgaande "
"voorbeeld naar bestanden die de tekenreeks of de reguliere expressie "
"<literal>foo</literal> hebben in de naam van hun volledig pad. Het voordeel "
"tegenover het voorgaande voorbeeld is dat de <literal>Contents-ARCH.gz</"
"literal>-bestanden niet moeten opgehaald worden, vermits het dit automatisch "
"doet voor alle pakketbronnen die in <filename>/etc/apt/sources.list</"
"filename> staan als u (als gebruiker root) de opdracht <literal>apt-file "
"update</literal> geeft."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkgtools.dbk:562
msgid ""
"Why is `foo-data' not removed when I uninstall `foo'? How do I make sure old "
"unused library-packages get purged?"
msgstr ""
"Waarom wordt 'foo-data' niet verwijderd als ik 'foo' de-installeer? Hoe zorg "
"ik ervoor dat oude niet-gebruikte bibliotheekpakketten gewist worden?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:564
msgid ""
"Some packages are split in program (`foo') and data (`foo-data') (or in "
"`foo' and `foo-doc'). This is true for many games, multimedia applications "
"and dictionaries in Debian and has been introduced since some users might "
"want to access the raw data without installing the program or because the "
"program can be run without the data itself, making `foo-data' optional."
msgstr ""
"Sommige pakketten werden opgesplitst in een programma-pakket ('foo') en een "
"data-pakket (foo-data') (of in 'foo' en 'foo-doc'). Dit is het geval voor "
"veel spellen, multimediatoepassingen en woordenboeken in Debian, omdat "
"sommige gebruikers de ruwe data willen gebruiken zonder het programma te "
"installeren, of omdat het programma gebruikt kan worden zonder de data zelf, "
"hetgeen maakt dat 'foo-data' optioneel is."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:571
msgid ""
"Similar situations occur when dealing with libraries: generally these get "
"installed since packages containing applications depend on them. When the "
"application-package is purged, the library-package might stay on the "
"system. Or: when the application-package no longer depends upon e.g. "
"libdb4.2, but upon libdb4.3, the libdb4.2 package might stay when the "
"application-package is upgraded."
msgstr ""
"Gelijkaardige situaties doen zich met bibliotheken voor: over het algemeen "
"worden ze geïnstalleerd omdat pakketten van toepassingen ze vereisen. Als "
"het pakket met de toepassing gewist wordt, blijft het bibliotheek-pakket "
"mogelijk op het systeem. Welnu, als het pakket met de toepassing niet langer "
"bijvoorbeeld libdb4.2 vereist, maar libdb4.3, kan het pakket libdb4.2 "
"achterblijven op het systeem als hete pakket met de toepassing opgewaardeerd "
"wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkgtools.dbk:579
msgid ""
"In these cases, `foo-data' doesn't depend on `foo', so when you remove the "
"`foo' package it will not get automatically removed by most package "
"management tools. The same holds true for the library packages. This is "
"necessary to avoid circular dependencies. However, if you use <command>apt-"
"get</command> (see <xref linkend=\"apt-get\"/>) or <command>aptitude</"
"command> (see <xref linkend=\"aptitude\"/>) as your package management tool, "
"they will track automatically installed packages and give the possibility to "
"remove them, when no packages making use of them remain in your system."
msgstr ""
"In deze gevallen is 'foo-data' niet afhankelijk van 'foo' en als u dus het "
"pakket 'foo' verwijdert, zal het door de meeste pakketbeheergereedschappen "
"niet automatisch verwijderd worden. Hetzelfde is het geval voor de "
"bibliotheekpakketten. Dit is nodig om circulaire vereisten te vermijden. "
"Indien u echter <command>apt-get</command> (zie <xref linkend=\"apt-get\"/>) "
"of <command>aptitude</command> (zie <xref linkend=\"aptitude\"/>) gebruikt "
"als pakketbeheergereedschap, zullen deze automatisch geïnstalleerde "
"pakketten opvolgen en de mogelijkheid bieden om ze te verwijderen als er op "
"uw systeem geen pakketten meer overblijven die er gebruik van maken."

Reply to: