[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po4a://debian-faq/nl/pkg-basics.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-faq werd de vertaling van nl/pkg-basics.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/pkg-basics.po b/nl/pkg-basics.po
index c232315..fb00ae9 100644
--- a/nl/pkg-basics.po
+++ b/nl/pkg-basics.po
@@ -4,12 +4,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
 #
 # Translators:
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-13 14:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-07 17:35+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -99,7 +100,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/pkg-basics.dbk:47
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Installation of software by the package system uses \"dependencies\" "
 #| "which are carefully designed by the package maintainers. These "
@@ -145,9 +145,9 @@ msgstr ""
 "pakketbeheersysteem (dpkg) de foutmelding geven dat het ook <systemitem role="
 "\"package\">binutils</systemitem> nodig heeft en stoppen met de installatie "
 "van <systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>. (De veeleisende gebruiker "
-"kan deze voorziening echter omzeilen; (zie "
-"<citerefentry><refentrytitle>dpkg</refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></"
-"citerefentry>.) Meer hierover in <xref linkend=\"depends\"/> hieronder."
+"kan deze voorziening echter omzeilen; zie <citerefentry><refentrytitle>dpkg</"
+"refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>.) Meer hierover in "
+"<xref linkend=\"depends\"/> hieronder."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/pkg-basics.dbk:64
@@ -198,7 +198,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/pkg-basics.dbk:98
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The internals of this Debian binary packages format are described in the "
 #| "<citerefentry><refentrytitle>deb</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></"
@@ -312,7 +311,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/pkg-basics.dbk:150
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The <literal>AAA</literal> component identifies the processor for which "
 #| "the package was built. This is commonly <literal>amd64</literal>, which "
@@ -363,7 +361,7 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><screen>
 #: en/pkg-basics.dbk:168
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "Package: hello\n"
 #| "Version: 2.9-2+deb8u1\n"
@@ -414,8 +412,8 @@ msgstr ""
 "Grootte-na-Installatie: 145\n"
 "Vereist: libc6 (>= 2.14)\n"
 "Tegenstrijdig met: hello-traditional\n"
-"Maakt defect: hello-debhelper (<< 2.9)\n"
-"Vervangt: hello-debhelper (<< 2.9), hello-traditional\n"
+"Maakt defect: hello-debhelper (&lt;&lt; 2.9)\n"
+"Vervangt: hello-debhelper (&lt;&lt; 2.9), hello-traditional\n"
 "Sectie: devel\n"
 "Prioriteit: optional\n"
 "Homepage: https://www.gnu.org/software/hello/\n";
@@ -1297,7 +1295,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/pkg-basics.dbk:628
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Source packages are distributed on most of the same mirrors where you can "
 #| "obtain the binary packages. If you set up your APT's "
# Translation of debian-faq into Dutch.
#
# Copyright © Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the debian-faq package.
#
# Translators:
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-faq_8.1_\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-06 14:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-07 17:35+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/pkg-basics.dbk:8
msgid "Basics of the Debian package management system"
msgstr "Grondbeginselen van het pakketbeheersysteem van Debian"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/pkg-basics.dbk:10
msgid ""
"This chapter touches on some lower level internals of Debian package "
"management. If you're interested mainly in <emphasis>usage</emphasis> of "
"the relevant tools, skip to chapters <xref linkend=\"pkgtools\"/> and/or "
"<xref linkend=\"uptodate\"/>."
msgstr ""
"In dit hoofdstuk worden een aantal basiszaken uit de interne keuken van het "
"pakketbeheersysteem van Debian behandeld. Indien u hoofdzakelijk "
"geïnteresseerd bent in het <emphasis>gebruik</emphasis> van de "
"desbetreffende gereedschappen, ga dan verder naar de hoofdstukken <xref "
"linkend=\"pkgtools\"/> en/of <xref linkend=\"uptodate\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:15
msgid "What is a Debian package?"
msgstr "Wat is een Debian-pakket?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:17
msgid ""
"Packages generally contain all of the files necessary to implement a set of "
"related commands or features. There are two types of Debian packages:"
msgstr ""
"Pakketten bevatten over het algemeen alle noodzakelijke bestanden om een "
"aantal gerelateerde commando's of functies te implementeren. Eer bestaan "
"twee types van Debian-pakketten:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:23
msgid ""
"<emphasis>Binary packages</emphasis>, which contain executables, "
"configuration files, man/info pages, copyright information, and other "
"documentation. These packages are distributed in a Debian-specific archive "
"format (see <xref linkend=\"deb-format\"/>); they are usually characterized "
"by having a '.deb' file extension. Binary packages can be unpacked using "
"the Debian utility <literal>dpkg</literal> (possibly via a frontend like "
"<command>aptitude</command>); details are given in its manual page."
msgstr ""
"<emphasis>Binaire pakketten</emphasis> die uitvoerbare bestanden bevatten, "
"configuratiebestanden, man/info-pagina's, copyright-informatie en andere "
"documentatie. Deze pakketten worden verdeeld in een Debian-specifieke "
"archiefindeling (zie <xref linkend=\"deb-format\"/>). Zij worden gewoonlijk "
"gekenmerkt door het feit dat ze '.deb' als bestandsextensie hebben. Binaire "
"pakketten kunnen uitgepakt worden met het hulpprogramma <literal>dpkg</"
"literal> van Debian (eventueel via een frontend zoals <command>aptitude</"
"command>). Meer informatie is beschikbaar in zijn man-pagina."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:34
msgid ""
"<emphasis>Source packages</emphasis>, which consist of a <literal>.dsc</"
"literal> file describing the source package (including the names of the "
"following files), a <literal>.orig.tar.gz</literal> file that contains the "
"original unmodified source in gzip-compressed tar format and usually a "
"<literal>.diff.gz</literal> file that contains the Debian-specific changes "
"to the original source. The utility <literal>dpkg-source</literal> packs "
"and unpacks Debian source archives; details are provided in its manual "
"page. (The program <command>apt-get</command> can be used as a frontend for "
"<literal>dpkg-source</literal>.)"
msgstr ""
"<emphasis>Bron-pakketten</emphasis>, die bestaan uit een <literal>.dsc</"
"literal>-bestand dat het bronpakket beschrijft (inclusief de namen van de "
"volgende bestanden), een <literal>.orig.tar.gz</literal>-bestand dat de "
"originele ongewijzigde broncode bevat in een met gzip gecomprimeerd tar-"
"archief en meestal een <literal>.diff.gz</literal>-bestand dat de Debian-"
"specifieke wijzigingen aan de originele broncode bevat. Het hulpprogramma "
"<literal>dpkg-source</literal> kan broncodearchieven van Debian verpakken en "
"uitpakken. Informatie is te vinden in zijn man-pagina. (Het programma "
"<command>apt-get</command> kan als frontend gebruikt worden voor "
"<literal>dpkg-source</literal>.)"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:47
#| msgid ""
#| "Installation of software by the package system uses \"dependencies\" "
#| "which are carefully designed by the package maintainers. These "
#| "dependencies are documented in the <literal>control</literal> file "
#| "associated with each package. For example, the package containing the GNU "
#| "C compiler (<systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>) \"depends\" on "
#| "the package <systemitem role=\"package\">binutils</systemitem> which "
#| "includes the linker and assembler. If a user attempts to install "
#| "<systemitem role=\"package\">gcc</systemitem> without having first "
#| "installed <systemitem role=\"package\">binutils</systemitem>, the package "
#| "management system (dpkg) will send an error message that it also needs "
#| "<systemitem role=\"package\">binutils</systemitem>, and stop installing "
#| "<systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>. (However, this facility "
#| "can be overridden by the insistent user, see "
#| "<citerefentry><refentrytitle>dpkg</refentrytitle><manvolnum>8</"
#| "manvolnum></citerefentry>.) See more in <xref linkend=\"depends\"/> below."
msgid ""
"Installation of software by the package system uses \"dependencies\" which "
"are carefully designed by the package maintainers. These dependencies are "
"documented in the <literal>control</literal> file associated with each "
"package. For example, the package containing the GNU C compiler "
"(<systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>) \"depends\" on the package "
"<systemitem role=\"package\">binutils</systemitem> which includes the linker "
"and assembler. If a user attempts to install <systemitem role=\"package"
"\">gcc</systemitem> without having first installed <systemitem role=\"package"
"\">binutils</systemitem>, the package management system (dpkg) will send an "
"error message that it also needs <systemitem role=\"package\">binutils</"
"systemitem>, and stop installing <systemitem role=\"package\">gcc</"
"systemitem>. (However, this facility can be overridden by the insistent "
"user, see <citerefentry><refentrytitle>dpkg</refentrytitle><manvolnum>8</"
"manvolnum></citerefentry>.) See more in <xref linkend=\"depends\"/> below."
msgstr ""
"Het pakketsysteem maakt bij de installatie van software gebruik van "
"\"dependencies\" (vereisten, soms ook afhankelijkheden genoemd) die door de "
"pakketonderhouders zorgvuldig ontworpen werden. Deze vereisten worden "
"beschreven in het bestand <literal>control</literal> dat in elk pakket "
"aanwezig is. Bijvoorbeeld, het pakket dat de GNU C compiler (<systemitem "
"role=\"package\">gcc</systemitem>) bevat, \"vereist\" het pakket <systemitem "
"role=\"package\">binutils</systemitem> waarin zich de linker en de assembler "
"bevinden. Indien een gebruiker het pakket <systemitem role=\"package\">gcc</"
"systemitem> tracht te installeren zonder dat vooraf <systemitem role="
"\"package\">binutils</systemitem> geïnstalleerd werd, zal het "
"pakketbeheersysteem (dpkg) de foutmelding geven dat het ook <systemitem role="
"\"package\">binutils</systemitem> nodig heeft en stoppen met de installatie "
"van <systemitem role=\"package\">gcc</systemitem>. (De veeleisende gebruiker "
"kan deze voorziening echter omzeilen; zie <citerefentry><refentrytitle>dpkg</"
"refentrytitle><manvolnum>8</manvolnum></citerefentry>.) Meer hierover in "
"<xref linkend=\"depends\"/> hieronder."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:64
msgid "Debian's packaging tools can be used to:"
msgstr "Het pakketbeheergereedschap van Debian kan gebruikt worden om:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:69
msgid "manipulate and manage packages or parts of packages,"
msgstr "pakketten of delen ervan te hanteren en te beheren,"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:74
msgid "administer local overrides of files in a package,"
msgstr "lokale vervangingen van bestanden uit een pakket te beheren,"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:79
msgid "aid developers in the construction of package archives, and"
msgstr "ontwikkelaars te helpen bij de constructie van pakketarchieven, en"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:84
msgid ""
"aid users in the installation of packages which reside on a remote FTP site."
msgstr ""
"gebruikers te helpen bij het installeren van pakketten die op een externe "
"FTP-site staan."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:90
msgid "What is the format of a Debian binary package?"
msgstr "Wat is de indeling van een binair pakket van Debian?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:92
msgid ""
"A Debian \"package\", or a Debian archive file, contains the executable "
"files, libraries, and documentation associated with a particular suite of "
"program or set of related programs. Normally, a Debian archive file has a "
"filename that ends in <literal>.deb</literal>."
msgstr ""
"Een \"pakket\" van Debian, of een archiefbestand van Debian, bevat de "
"uitvoerbare bestanden, bibliotheken en documentatie die verband houdt met "
"een specifieke programma-suite of groep van verwante programma's. Gewoonlijk "
"heeft een Debian-archief een bestandsnaam die eindigt op <literal>.deb</"
"literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:98
#| msgid ""
#| "The internals of this Debian binary packages format are described in the "
#| "<citerefentry><refentrytitle>deb</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></"
#| "citerefentry> manual page. This internal format is subject to change "
#| "(between major releases of &debian;), therefore please always use "
#| "<citerefentry><refentrytitle>dpkg-deb</refentrytitle><manvolnum>1</"
#| "manvolnum></citerefentry> if you need to do lowlevel manipulations on "
#| "<literal>.deb</literal> files."
msgid ""
"The internals of this Debian binary packages format are described in the "
"<citerefentry><refentrytitle>deb</refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></"
"citerefentry> manual page. This internal format is subject to change "
"(between major releases of &debian;), therefore please always use "
"<citerefentry><refentrytitle>dpkg-deb</refentrytitle><manvolnum>1</"
"manvolnum></citerefentry> if you need to do lowlevel manipulations on "
"<literal>.deb</literal> files."
msgstr ""
"De interne indeling van deze binaire pakketten van Debian wordt beschreven "
"in de man-pagina <citerefentry><refentrytitle>deb</"
"refentrytitle><manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>. Deze interne indeling "
"kan veranderen (naar aanleiding van een hoofdrelease van &debian;). Gebruik "
"daarom altijd <citerefentry><refentrytitle>dpkg-deb</"
"refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry> als u grondbewerkingen "
"moet uitvoeren op <literal>.deb</literal>-bestanden."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:107
msgid "Why are Debian package file names so long?"
msgstr "Waarom hebben Debian-pakketten dergelijke lange namen?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:109
msgid ""
"The Debian binary package file names conform to the following convention: "
"&lt;foo&gt;_&lt;VersionNumber&gt;-&lt;DebianRevisionNumber&gt;_&lt;"
"DebianArchitecture&gt;.deb"
msgstr ""
"De bestandsnaam van een Debian-pakket beantwoordt aan de volgende conventie: "
"&lt;foo&gt;_&lt;VersieNummer&gt;-&lt;DebianRevisieNummer&gt;_&lt;"
"DebianArchitectuur&gt;.deb"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:113
msgid ""
"Note that <literal>foo</literal> is supposed to be the package name. "
"Checking the package name associated with a particular Debian archive file (."
"deb file) can be done in one of these ways:"
msgstr ""
"Merk op dat <literal>foo</literal> hier staat voor de pakketnaam. Nagaan wat "
"de pakketnaam is van een specifiek archiefbestand van Debian (een .deb-"
"bestand), kan op een van de volgende manieren gebeuren:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:120
msgid ""
"inspect the \"Packages\" file in the directory where it was stored at a "
"Debian FTP archive site. This file contains a stanza describing each "
"package; the first field in each stanza is the formal package name."
msgstr ""
"onderzoek het bestand \"Packages\" in de map waar het zich op een Debian FTP-"
"archiefsite bevindt. Dit bestand bevat voor elk pakket een paragraaf met de "
"beschrijving ervan. Het eerste veld van die paragraaf bevat de formele "
"pakketnaam."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:127
msgid ""
"use the command <literal>dpkg --info foo_VVV-RRR_AAA.deb</literal> (where "
"VVV, RRR and AAA are the version, revision and architecture of the package "
"in question, respectively). This displays, among other things, the package "
"name corresponding to the archive file being unpacked."
msgstr ""
"gebruik het commando <literal>dpkg --info foo_VVV-RRR_AAA.deb</literal> "
"(waarbij VVV, RRR en AAA respectievelijk het versienummer, het revisienummer "
"en de architectuur van het pakket in kwestie zijn). Dit commando toont onder "
"meer de pakketnaam die overeenkomt met het archiefbestand dat uitgepakt "
"wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:135
msgid ""
"The <literal>VVV</literal> component is the version number specified by the "
"upstream developer. There are no standards in place here, so the version "
"number may have formats as different as \"19990513\" and \"1.3.8pre1\"."
msgstr ""
"De component <literal>VVV</literal> is het versienummer dat door de "
"programmaontwikkelaar (de zogenaamde upstream developer) aan het programma "
"gegeven werd. Hier gelden geen standaarden, waardoor dit versienummer heel "
"uiteenlopende vormen kan hebben, zoals \"19990513\" of \"1.3.8pre1\"."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:140
msgid ""
"The <literal>RRR</literal> component is the Debian revision number, and is "
"specified by the Debian developer (or an individual user if he chooses to "
"build the package himself). This number corresponds to the revision level "
"of the Debian package, thus, a new revision level usually signifies changes "
"in the Debian Makefile (<literal>debian/rules</literal>), the Debian control "
"file (<literal>debian/control</literal>), the installation or removal "
"scripts (<literal>debian/p*</literal>), or in the configuration files used "
"with the package."
msgstr ""
"De component <literal>RRR</literal> is het revisienummer van Debian en wordt "
"gegeven door de ontwikkelaar van Debian (of een individuele gebruiker die "
"kiest om het pakket zelf te bouwen). Dit nummer komt overeen met het "
"revisieniveau van het Debian-pakket. En dus betekent een nieuw revisienummer "
"meestal dat de Debian Makefile (<literal>debian/rules</literal>), het Debian "
"control-bestand (<literal>debian/control</literal>), de scripts voor "
"installatie en verwijdering (<literal>debian/p*</literal>) of de "
"configuratiebestanden van het pakket gewijzigd werden."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:150
#| msgid ""
#| "The <literal>AAA</literal> component identifies the processor for which "
#| "the package was built. This is commonly <literal>amd64</literal>, which "
#| "refers to AMD64, Intel 64 or VIA Nano chips. For other possibilities "
#| "review Debian's FTP directory structure at <xref linkend=\"dirtree\"/>. "
#| "For details, see the description of \"Debian architecture\" in the manual "
#| "page <citerefentry><refentrytitle>dpkg-architecture</"
#| "refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>."
msgid ""
"The <literal>AAA</literal> component identifies the processor for which the "
"package was built. This is commonly <literal>amd64</literal>, which refers "
"to AMD64, Intel 64 or VIA Nano chips. For other possibilities review "
"Debian's FTP directory structure at <xref linkend=\"dirtree\"/>. For "
"details, see the description of \"Debian architecture\" in the manual page "
"<citerefentry><refentrytitle>dpkg-architecture</refentrytitle><manvolnum>1</"
"manvolnum></citerefentry>."
msgstr ""
"De component <literal>AAA</literal> identificeert de processor waarvoor het "
"pakket gebouwd werd. Dit is vaak <literal>amd64</literal>, wat verwijst naar "
"de chips van het type AMD64, Intel 64 of VIA Nano. Kijk de mappenstructuur "
"van de FTP-site van Debian op <xref linkend=\"dirtree\"/> erop na voor "
"andere mogelijkheden. Zie voor meer info de beschrijving van \"Debian "
"architectuur\" in de man-pagina <citerefentry><refentrytitle>dpkg-"
"architecture</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:159
msgid "What is a Debian control file?"
msgstr "Wat is een Debian control-bestand?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:161
msgid ""
"Specifics regarding the contents of a Debian control file are provided in "
"the Debian Policy Manual, section 5, see <xref linkend=\"debiandocs\"/>."
msgstr ""
"Specificaties over de inhoud van een control-bestand van Debian worden "
"gegeven in het Beleidshandboek van Debian, hoofdstuk 5. Zie <xref linkend="
"\"debiandocs\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:165
msgid ""
"Briefly, a sample control file is shown below for the Debian package hello:"
msgstr ""
"Een beknopt voorbeeld van een control-bestand voor het Debian-pakket ziet u "
"hieronder:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:168
#, no-wrap
#| msgid ""
#| "Package: hello\n"
#| "Version: 2.9-2+deb8u1\n"
#| "Architecture: amd64\n"
#| "Maintainer: Santiago Vila &lt;sanvila@debian.org&gt;\n"
#| "Installed-Size: 145\n"
#| "Depends: libc6 (>= 2.14)\n"
#| "Conflicts: hello-traditional\n"
#| "Breaks: hello-debhelper (<< 2.9)\n"
#| "Replaces: hello-debhelper (<< 2.9), hello-traditional\n"
#| "Section: devel\n"
#| "Priority: optional\n"
#| "Homepage: https://www.gnu.org/software/hello/\n";
#| "Description: example package based on GNU hello\n"
#| " The GNU hello program produces a familiar, friendly greeting. It\n"
#| " allows non-programmers to use a classic computer science tool which\n"
#| " would otherwise be unavailable to them.\n"
#| " .\n"
#| " Seriously, though: this is an example of how to do a Debian package.\n"
#| " It is the Debian version of the GNU Project's `hello world' program\n"
#| " (which is itself an example for the GNU Project).\n"
msgid ""
"Package: hello\n"
"Version: 2.9-2+deb8u1\n"
"Architecture: amd64\n"
"Maintainer: Santiago Vila &lt;sanvila@debian.org&gt;\n"
"Installed-Size: 145\n"
"Depends: libc6 (>= 2.14)\n"
"Conflicts: hello-traditional\n"
"Breaks: hello-debhelper (&lt;&lt; 2.9)\n"
"Replaces: hello-debhelper (&lt;&lt; 2.9), hello-traditional\n"
"Section: devel\n"
"Priority: optional\n"
"Homepage: https://www.gnu.org/software/hello/\n";
"Description: example package based on GNU hello\n"
" The GNU hello program produces a familiar, friendly greeting. It\n"
" allows non-programmers to use a classic computer science tool which\n"
" would otherwise be unavailable to them.\n"
" .\n"
" Seriously, though: this is an example of how to do a Debian package.\n"
" It is the Debian version of the GNU Project's `hello world' program\n"
" (which is itself an example for the GNU Project).\n"
msgstr ""
"Pakket: hello\n"
"Versie: 2.9-2+deb8u1\n"
"Architectuur: amd64\n"
"Onderhouder: Santiago Vila &lt;sanvila@debian.org&gt;\n"
"Grootte-na-Installatie: 145\n"
"Vereist: libc6 (>= 2.14)\n"
"Tegenstrijdig met: hello-traditional\n"
"Maakt defect: hello-debhelper (&lt;&lt; 2.9)\n"
"Vervangt: hello-debhelper (&lt;&lt; 2.9), hello-traditional\n"
"Sectie: devel\n"
"Prioriteit: optional\n"
"Homepage: https://www.gnu.org/software/hello/\n";
"Beschrijving: voorbeeldpakket gebaseerd op GNU hello\n"
" Het GNU-programma hello produceert een bekende, vriendelijke\n"
" begroeting. Het laat niet-programmeurs toe een klassiek\n"
" gereedschap uit de computerwetenschappen te gebruiken\n"
" waartoe ze anders geen toegang zouden hebben.\n"
" .\n"
" Ernstig nu: dit is een voorbeeld van hoe u een Debian-pakket maakt.\n"
" Het is de Debian-versie van het programma `hello world'\n"
" van het GNU Project. (dat zelf voor het GNU Project als\n"
" voorbeeld dient).\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:190
msgid ""
"The Package field gives the package name. This is the name by which the "
"package can be manipulated by the package tools, and usually similar to but "
"not necessarily the same as the first component string in the Debian archive "
"file name."
msgstr ""
"Het veld Package vermeldt de naam van het pakket. Dat is de naam waarmee het "
"pakket door de pakketgereedschappen gemanipuleerd kan worden. En meestal, "
"maar niet noodzakelijk, is die hetzelfde als de eerste component van de naam "
"van het Debian-archiefbestand."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:196
msgid ""
"The Version field gives both the upstream developer's version number and (in "
"the last component) the revision level of the Debian package of this program "
"as explained in <xref linkend=\"pkgname\"/>."
msgstr ""
"Het veld Version vermeldt zowel het versienummer dat de toeleverende "
"programmaontwikkelaar eraan geeft als (in de laatste component) het "
"revisieniveau van het Debian-pakket van dit programma, zoals toegelicht werd "
"in <xref linkend=\"pkgname\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:201
msgid ""
"The Architecture field specifies the chip for which this particular binary "
"was compiled."
msgstr ""
"Het veld Architecture vermeldt de chip waarvoor dit specifieke binaire "
"pakket gecompileerd werd."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:205
msgid ""
"The Depends field gives a list of packages that have to be installed in "
"order to install this package successfully."
msgstr ""
"Het veld Depends vermeldt een lijst van pakketten die geïnstalleerd moeten "
"zijn opdat dit pakket met succes geïnstalleerd zou kunnen worden."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:209
msgid ""
"The Installed-Size indicates how much disk space the installed package will "
"consume. This is intended to be used by installation front-ends in order to "
"show whether there is enough disk space available to install the program."
msgstr ""
"Het veld Installed-Size geeft aan hoeveel schijfruimte het geïnstalleerde "
"pakket zal gebruiken. Het is de bedoeling dat de installatie-frontends "
"daarvan gebruik maken om te tonen of er voldoende schijfruimte beschikbaar "
"is voor de installatie van het programma."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:214
msgid ""
"The Section line gives the \"section\" where this Debian package is stored "
"at the Debian FTP sites."
msgstr ""
"De regel Section geeft de \"sectie\" aan waar dit Debian-pakket opgeslagen "
"is op de Debian FTP-sites."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:218
msgid ""
"The Priority indicates how important is this package for installation, so "
"that semi-intelligent software like apt or aptitude can sort the package "
"into a category of e.g. packages optionally installed. See <xref linkend="
"\"priority\"/>."
msgstr ""
"Het veld Priority geeft aan hoe belangrijk het is dat dit pakket "
"geïnstalleerd is, waardoor semi-intelligente software zoals apt en aptitude "
"het pakket kunnen indelen in een categorie, zoals bijvoorbeeld optioneel "
"geïnstalleerde pakketten. Zie <xref linkend=\"priority\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:224
msgid ""
"The Maintainer field gives the e-mail address of the person who is currently "
"responsible for maintaining this package."
msgstr ""
"Het veld Maintainer vermeldt het e-mailadres van de persoon die momenteel "
"verantwoordelijk is voor het onderhoud van dit pakket."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:228
msgid "The Description field gives a brief summary of the package's features."
msgstr ""
"Het veld Description bevat een korte beschrijving van de functionaliteit van "
"het pakket."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:231
msgid ""
"For more information about all possible fields a package can have, please "
"see the Debian Policy Manual, section 5, \"Control files and their fields\", "
"see <xref linkend=\"debiandocs\"/>."
msgstr ""
"Voor meer informatie over alle mogelijke velden welke een pakket kan hebben "
"kunt u hoofdstuk 5 van het Debian beleidshandboek, \"Controle-bestanden en "
"hun velden\", raadplegen. Zie <xref linkend=\"debiandocs\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:237
msgid "What is a Debian conffile?"
msgstr "Wat is een Debian conffile?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:239
msgid ""
"Conffiles is a list of configuration files (usually placed in <literal>/etc</"
"literal>) that the package management system will not overwrite when the "
"package is upgraded. This ensures that local values for the contents of "
"these files will be preserved, and is a critical feature enabling the in-"
"place upgrade of packages on a running system."
msgstr ""
"Conffiles is een lijst van configuratiebestanden (die meestal in <literal>/"
"etc</literal> geplaatst worden) welke het pakketbeheersysteem niet zal "
"overschrijven als het pakket opgewaardeerd wordt. Dit garandeert dat de "
"lokale waarden van de inhoud van die bestanden behouden blijven, hetgeen een "
"cruciale functionaliteit is voor het mogelijk maken van de opwaardering van "
"pakketten op een werkend systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:246
msgid "To determine exactly which files are preserved during an upgrade, run:"
msgstr ""
"Om exact te weten welke bestanden behouden blijven tijdens een opwaardering, "
"geeft u het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:249
#, no-wrap
msgid "dpkg --status package\n"
msgstr "dpkg --status pakket\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:252
msgid "And look under \"Conffiles:\"."
msgstr "en kijkt u bij \"Conffiles:\"."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:256
msgid "What is a Debian preinst, postinst, prerm, and postrm script?"
msgstr "Wat is een Debian preinst, postinst, prerm, en postrm script?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:258
msgid ""
"These files are executable scripts which are automatically run before or "
"after a package is installed or removed. Along with a file named "
"<literal>control</literal>, all of these files are part of the \"control\" "
"section of a Debian archive file."
msgstr ""
"Deze bestanden zijn uitvoerbare scripts die automatisch uitgevoerd worden "
"vooraleer of nadat een pakket geïnstalleerd of verwijderd wordt. Samen met "
"het bestand met de naam <literal>control</literal>, maken al deze bestanden "
"deel uit van de \"controle\"-sectie van een Debian archiefbestand."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:264
msgid "The individual files are:"
msgstr "De verschillende bestanden zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/pkg-basics.dbk:268
msgid "preinst"
msgstr "preinst"

#. type: Content of: <chapter><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:271
msgid ""
"This script is executed before the package it belongs to is unpacked from "
"its Debian archive (\".deb\") file. Many 'preinst' scripts stop services "
"for packages which are being upgraded until their installation or upgrade is "
"completed (following the successful execution of the 'postinst' script)."
msgstr ""
"Dit script wordt uitgevoerd vooraleer het pakket waartoe het behoort, "
"uitgepakt wordt uit zijn Debian-archiefbestand (\".deb\"). Vele 'preinst'-"
"scripts stoppen diensten voor pakketten die opgewaardeerd worden totdat hun "
"opwaardering of installatie voltooid is (na de succesvolle uitvoering van "
"het 'postinst'-script)."

#. type: Content of: <chapter><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/pkg-basics.dbk:279
msgid "postinst"
msgstr "postinst"

#. type: Content of: <chapter><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:282
msgid ""
"This script typically completes any required configuration of the package "
"<literal>foo</literal> once <literal>foo</literal> has been unpacked from "
"its Debian archive (\".deb\") file. Often, 'postinst' scripts ask users for "
"input, and/or warn them that if they accept default values, they should "
"remember to go back and re-configure that package as needed. Many "
"'postinst' scripts then execute any commands necessary to start or restart a "
"service once a new package has been installed or upgraded."
msgstr ""
"Dit script werkt meestal een eventuele vereiste configuratie van het pakket "
"<literal>foo</literal> af nadat <literal>foo</literal> uitgepakt werd uit "
"zijn Debian-archiefbestand (\".deb\"). Vaak vragen 'postinst'-scripts de "
"gebruiker om invoer en/of waarschuwen hem dat als hij de standaardwaarden "
"aanvaardt, hij later op de configuratie moet terugkomen om die volgens "
"behoefte te herconfigureren. Vele 'postinst'-scripts voeren dan eventueel "
"commando's uit die nodig zijn om een dienst te starten of te herstarten eens "
"een nieuw pakket opgewaardeerd of geïnstalleerd werd."

#. type: Content of: <chapter><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/pkg-basics.dbk:293
msgid "prerm"
msgstr "prerm"

#. type: Content of: <chapter><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:296
msgid ""
"This script typically stops any daemons which are associated with a "
"package. It is executed before the removal of files associated with the "
"package."
msgstr ""
"Dit script stopt meestal eventuele daemons die verband houden met dat "
"pakket. Het wordt uitgevoerd vooraleer de bestanden die verband houden met "
"het pakket, verwijderd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/pkg-basics.dbk:302
msgid "postrm"
msgstr "postrm"

#. type: Content of: <chapter><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:305
msgid ""
"This script typically modifies links or other files associated with "
"<literal>foo</literal>, and/or removes files created by the package. (Also "
"see <xref linkend=\"virtual\"/>.)"
msgstr ""
"Dit script wijzigt gewoonlijk koppelingen of andere bestanden die verband "
"houden met <literal>foo</literal> en/of verwijdert bestanden die door het "
"pakket gecreëerd werden. (Zie ook <xref linkend=\"virtual\"/>.)"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:313
msgid ""
"Currently all of the control files can be found in the directory <literal>/"
"var/lib/dpkg/info</literal>. The files relevant to package <literal>foo</"
"literal> begin with the name \"foo\" and have file extensions of \"preinst"
"\", \"postinst\", etc., as appropriate. The file <literal>foo.list</"
"literal> in that directory lists all of the files that were installed with "
"the package <literal>foo</literal>. (Note that the location of these files "
"is a dpkg internal; you should not rely on it.)"
msgstr ""
"Momenteel zijn alle controle-bestanden te vinden in de map <literal>/var/lib/"
"dpkg/info</literal>. De bestanden die verband houden met het pakket "
"<literal>foo</literal> hebben een naam die begint met \"foo\" en hebben voor "
"zover van toepassing de bestandsextensie \"preinst\", \"postinst\", enz. Het "
"bestand <literal>foo.list</literal> in die map vermeldt alle bestanden die "
"door het pakket <literal>foo</literal> geïnstalleerd werden. (merk op dat de "
"locatie van die bestanden behoort tot de interne keuken van dpkg; u moet "
"daarop niet vertrouwen.)"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:323
msgid ""
"What is an <emphasis>Essential</emphasis>, <emphasis>Required</emphasis>, "
"<emphasis>Important</emphasis>, <emphasis>Standard</emphasis>, "
"<emphasis>Optional</emphasis>, or <emphasis>Extra</emphasis> package?"
msgstr ""
"Wat is een <emphasis>Essential</emphasis> (essentieel), <emphasis>Required</"
"emphasis> (vereist), <emphasis>Important</emphasis> (belangrijk), "
"<emphasis>Standard</emphasis> (standaard), <emphasis>Optional</emphasis> "
"(optioneel) en <emphasis>Extra</emphasis> (extra) pakket?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:325
msgid ""
"Each Debian package is assigned a <emphasis>priority</emphasis> by the "
"distribution maintainers, as an aid to the package management system. The "
"priorities are:"
msgstr ""
"Elk pakket krijgt door de onderhouders van de distributie een "
"<emphasis>prioriteit</emphasis> toegekend als een hulpmiddel voor het "
"pakketbeheersysteem. De prioriteiten zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:332
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Required</emphasis>: packages that are necessary "
"for the proper functioning of the system."
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Required</emphasis> (vereist): pakketten die "
"noodzakelijk zijn voor de goede werking van het systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:336
msgid ""
"This includes all tools that are necessary to repair system defects. You "
"must not remove these packages or your system may become totally broken and "
"you may probably not even be able to use dpkg to put things back. Systems "
"with only the Required packages are probably unusable, but they do have "
"enough functionality to allow the sysadmin to boot and install more software."
msgstr ""
"Dit omvat alle noodzakelijke gereedschappen voor het repareren van een "
"defect systeem. U mag deze pakketten niet verwijderen want uw systeem zou "
"volledig defect kunnen geraken en waarschijnlijk zou u niet eens dpkg kunnen "
"gebruiken om de zaken terug te plaatsen. Systemen met enkel pakketten met "
"prioriteit 'Required' zijn waarschijnlijk onbruikbaar, maar hebben voldoende "
"functionaliteit om de systeembeheerder in staat te stellen het op te starten "
"en bijkomende software te installeren."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:345
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Important</emphasis> packages should be found on "
"any Unix-like system."
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Important</emphasis> (belangrijke) pakketten "
"zouden op elk Unix-achtig systeem aanwezig moeten zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:349
msgid ""
"Other packages which the system will not run well or be usable without will "
"be here. This does <emphasis>NOT</emphasis> include Emacs or X or TeX or "
"any other large application. These packages only constitute the bare "
"infrastructure."
msgstr ""
"Andere pakketten zonder dewelke het systeem niet goed zou functioneren of "
"niet bruikbaar zou zijn, vallen hieronder. Daaronder valllen <emphasis>NIET</"
"emphasis> Emacs of X of TeX of gelijk welke andere omvangrijke toepassing. "
"Deze pakketten voorzien enkel in de basisinfrastructuur."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:357
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Standard</emphasis> packages are standard on any "
"Linux system, including a reasonably small but not too limited character-"
"mode system. Tools are included to be able to send e-mail (with mutt) and "
"download files from FTP servers."
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Standard</emphasis>-pakketten zijn standaard "
"aanwezig op elk Linux-systeem en omvatten onder meer een klein maar niet al "
"te beperkt tekenmodussysteem. Ook gereedschap dat het mogelijk maakt e-mails "
"te verzenden (met mutt) en bestanden te downloaden van FTP-servers valt "
"hieronder."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:363
msgid ""
"This is what will be installed by default if users do not select anything "
"else. It does not include many large applications, but it does include the "
"Python interpreter and some server software like OpenSSH (for remote "
"administration) and Exim (for mail delivery, although it can be configured "
"for local delivery only). It also includes some common generic "
"documentation that most users will find helpful."
msgstr ""
"Dit is wat standaard geïnstalleerd wordt als de gebruiker niets anders "
"selecteert. Veel uitgebreide toepassingen vallen hieronder niet, maar "
"hieronder valt wel de interpreter van Python en bepaalde serversoftware, "
"zoals OpenSSH (om beheer vanop afstand mogelijk te maken) en Exim (voor het "
"afleveren van e-mail, hoewel het ingesteld kan worden om enkel lokaal e-mail "
"af te leveren). Hieronder valt ook bepaalde algemene documentatie die voor "
"de meeste gebruikers nuttig is."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:373
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Optional</emphasis> packages include all those "
"that you might reasonably want to install if you do not know what they are, "
"or that do not have specialized requirements."
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Optional</emphasis> (optionele) pakketten zijn al "
"die pakketten die u redelijkerwijs wel wilt installeren als u ze niet goed "
"kent, of pakketten die geen bijzondere vereisten stellen."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:378
msgid "This includes X, a full TeX distribution, and lots of applications."
msgstr "Daaronder vallen X, een complete TeX-distributie en vele toepassingen."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:383
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Extra</emphasis>: packages that either conflict "
"with others with higher priorities, are only likely to be useful if you "
"already know what they are, or have specialized requirements that make them "
"unsuitable for \"Optional\"."
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Extra</emphasis>: pakketten die ofwel "
"tegenstrijdig zijn met andere pakketten met een hogere prioriteit, meestal "
"enkel nuttig zijn voor wie ze echt kent, of bijzondere vereisten stellen die "
"ze ongeschikt maken voor de categorie \"Optional\" (optioneel)."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:391
msgid ""
"If you do a default Debian installation all the packages of priority "
"<emphasis role=\"strong\">Standard</emphasis> or higher will be installed in "
"your system. If you select pre-defined tasks you will get lower priority "
"packages too."
msgstr ""
"Indien u een standaardinstallatie van Debian uitvoert zullen alle pakketten "
"met prioriteit <emphasis role=\"strong\">Standard</emphasis> of hoger op uw "
"systeem geïnstalleerd worden. Indien u voorgedefinieerde taken ('tasks') "
"selecteert zullen er ook pakketten met een lagere prioriteit geïnstalleerd "
"worden."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:396
msgid ""
"Additionally, some packages are marked as <emphasis role=\"strong"
"\">Essential</emphasis> since they are absolutely necessary for the proper "
"functioning of the system. The package management tools will refuse to "
"remove these."
msgstr ""
"Daarnaast worden sommige pakketten gemarkeerd als <emphasis role=\"strong"
"\">Essential</emphasis> (essentieel) omdat ze absoluut noodzakelijk zijn "
"voor het goed functioneren van het systeem. De gereedschappen voor "
"pakketbeheer zullen weigeren om deze te verwijderen."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:403
msgid "What is a Virtual Package?"
msgstr "Wat is een virtueel pakket?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:405
msgid ""
"A virtual package is a generic name that applies to any one of a group of "
"packages, all of which provide similar basic functionality. For example, "
"both the <literal>konqueror</literal> and <literal>firefox-esr</literal> "
"programs are web browsers, and should therefore satisfy any dependency of a "
"program that requires a web browser on a system, in order to work or to be "
"useful. They are therefore both said to provide the \"virtual package\" "
"called <literal>www-browser</literal>."
msgstr ""
"Een virtueel pakket is een algemene naam voor een groep pakketten die "
"allemaal eenzelfde functionaliteit bieden. Bijvoorbeeld, de programma's "
"<literal>konqueror</literal> en <literal>firefox-esr</literal> zijn allebei "
"webbrowsers en kunnen daarom voldoen aan de vereiste van elk programma dat "
"de aanwezigheid van een webbrowser op het systeem nodig heeft om te kunnen "
"functioneren of van nut te kunnen zijn. Daarom wordt van beide pakketten "
"gezegd dat ze voorzien in het \"virtueel pakket\" met de naam <literal>www-"
"browser</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:414
msgid ""
"Similarly, <literal>exim4</literal> and <literal>sendmail</literal> both "
"provide the functionality of a mail transport agent. They are therefore "
"said to provide the virtual package \"mail-transport-agent\". If either one "
"is installed, then any program depending on the installation of a "
"<literal>mail-transport-agent</literal> will be satisfied by the presence of "
"this virtual package."
msgstr ""
"Evenzo leveren zowel <literal>exim4</literal> als <literal>sendmail</"
"literal> de functionaliteit van e-mailtransporteur. Daarom wordt van beide "
"pakketten gezegd dat ze voorzien in het virtueel pakket \"mail-transport-"
"agent\". Indien een van beide geïnstalleerd is, zal met de aanwezigheid van "
"dit virtueel pakket voldaan zijn aan de vereiste van elk programma dat "
"afhankelijk is van de installatie van een <literal>mail-transport-agent</"
"literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:422
msgid ""
"Debian provides a mechanism so that, if more than one package which provide "
"the same virtual package is installed on a system, then system "
"administrators can set one as the preferred package. The relevant command "
"is <literal>update-alternatives</literal>, and is described further in <xref "
"linkend=\"diverse\"/>."
msgstr ""
"Indien op een systeem meer dan een pakket geïnstalleerd is dat voorziet in "
"hetzelfde virtueel pakket, beschikt Debian over een mechanisme waardoor "
"systeembeheerders een ervan kunnen aanduiden als voorkeurspakket. Het "
"betreffende commando is <literal>update-alternatives</literal> en wordt "
"later behandeld onder <xref linkend=\"diverse\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:430
msgid ""
"What is meant by saying that a package <emphasis>Depends</emphasis>, "
"<emphasis>Recommends</emphasis>, <emphasis>Suggests</emphasis>, "
"<emphasis>Conflicts</emphasis>, <emphasis>Replaces</emphasis>, "
"<emphasis>Breaks</emphasis> or <emphasis>Provides</emphasis> another package?"
msgstr ""
"Wat wordt bedoeld met het feit dat een pakket een ander pakket "
"<emphasis>Depends</emphasis> (vereist), <emphasis>Recommends</emphasis> "
"(aanbeveelt), <emphasis>Suggests</emphasis> (suggereert), "
"<emphasis>Conflicts</emphasis> (ermee in strijd is), <emphasis>Replaces</"
"emphasis> (vervangt), <emphasis>Breaks</emphasis> (maakt onklaar) of "
"<emphasis>Provides</emphasis> (erin voorziet)?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:432
msgid ""
"The Debian package system has a range of package \"dependencies\" which are "
"designed to indicate (in a single flag) the level at which Program A can "
"operate independently of the existence of Program B on a given system:"
msgstr ""
"Het pakketsysteem van Debian kent een scala van \"afhankelijkheden/vereisten"
"\" (dependencies) dat ontworpen werd om aan te geven (met een enkele vlag) "
"in welke mate een programma A op een bepaald systeem kan functioneren zonder "
"de aanwezigheid van programma B:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:439
msgid ""
"Package A <emphasis>depends</emphasis> on Package B if B absolutely must be "
"installed in order to run A. In some cases, A depends not only on B, but on "
"a version of B. In this case, the version dependency is usually a lower "
"limit, in the sense that A depends on any version of B more recent than some "
"specified version."
msgstr ""
"Pakket A <emphasis>vereist</emphasis> (depends in het jargon van Debian - in "
"vertalingen wordt soms ook de term 'is afhankelijk van' gebruikt) pakket B "
"als B absoluut geïnstalleerd moet zijn om B te kunnen uitvoeren. In sommige "
"gevallen vereist A niet enkel B, maar een bepaalde versie van B. In "
"dergelijk geval geeft het versienummer meestal een ondergrens aan, in die "
"zin dat A ook om het even welke versie van B kan gebruiken die recenter is "
"dan de opgegeven versie."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:448
msgid ""
"Package A <emphasis>recommends</emphasis> Package B, if the package "
"maintainer judges that most users would not want A without also having the "
"functionality provided by B."
msgstr ""
"Pakket A <emphasis>beveelt</emphasis> pakket B <emphasis>aan</emphasis> "
"(recommends in het jargon van Debian) als de pakketbeheerder van oordeel is "
"dat de meeste gebruikers A niet zouden willen hebben zonder ook te "
"beschikken over de functionaliteit die door B geboden wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:455
msgid ""
"Package A <emphasis>suggests</emphasis> Package B if B contains files that "
"are related to (and usually enhance) the functionality of A."
msgstr ""
"Pakket A <emphasis>suggereert</emphasis> (suggests in het jargon van Debian) "
"pakket B als pakket B bestanden bevat die verband houden met de "
"functionaliteit van A (en deze meestal uitbreiden)."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:461
msgid ""
"Package A <emphasis>conflicts</emphasis> with Package B when A will not "
"operate if B is installed on the system. Most often, conflicts are cases "
"where A contains files which are an improvement over those in B. \"Conflicts"
"\" are often combined with \"replaces\"."
msgstr ""
"Pakket A <emphasis>is in tegenstrijd met</emphasis> (conflicts in het jargon "
"van Debian - in vertalingen wordt soms ook de term 'conflicteert met' "
"gebruikt) pakket B als pakket A niet zal werken als pakket B op het systeem "
"geïnstalleerd is. Meestal doet een conflict zich voor als A bestanden bevat "
"die een verbeterde versie zijn van die van B. De kwalificatie \"Conflicts\" "
"wordt vaak gebruikt in combinatie met \"replaces\"."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:469
msgid ""
"Package A <emphasis>replaces</emphasis> Package B when files installed by B "
"are removed and (in some cases) over-written by files in A."
msgstr ""
"Pakket A <emphasis>vervangt</emphasis> (replaces in het jargon van Debian) "
"pakket B als bestanden die door B geïnstalleerd worden, verwijderd en (in "
"sommige gevallen) overschreven worden door bestanden uit A."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:475
msgid ""
"Package A <emphasis>breaks</emphasis> Package B when both packages cannot be "
"simultaneously configured in a system. The package management system will "
"refuse to install one if the other one is already installed and configured "
"in the system."
msgstr ""
"Pakket A <emphasis>maakt</emphasis> pakket B <emphasis>onklaar</emphasis> "
"(breaks in het jargon van Debian - in vertalingen wordt soms ook de term "
"'breekt' gebruikt) wanneer beide pakketten niet gelijktijdig geconfigureerd "
"kunnen zijn op een systeem. Het pakketbeheersysteem zal weigeren om het ene "
"pakket te installeren als het andere reeds geïnstalleerd en geconfigureerd "
"is op het systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:483
msgid ""
"Package A <emphasis>provides</emphasis> Package B when all of the files and "
"functionality of B are incorporated into A. This mechanism provides a way "
"for users with constrained disk space to get only that part of package A "
"which they really need."
msgstr ""
"Pakket A <emphasis>voorziet in</emphasis> (provides in het jargon van "
"Debian) pakket B als alle bestanden en alle functionaliteit van B opgenomen "
"zijn in A. Dit mechanisme biedt gebruikers met beperkte opslagruimte de "
"mogelijkheid om enkel dat deel van pakket A te nemen waaraan ze echt "
"behoefte hebben."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:491
msgid ""
"More detailed information on the use of each of these terms can be found in "
"the Debian Policy manual, section 7.2, \"Binary Dependencies\", see <xref "
"linkend=\"debiandocs\"/>."
msgstr ""
"Meer uitgebreide informatie over het gebruik van elk van deze termen i s te "
"vinden in het Beleidshandboek van Debian, hoofdstuk 7.2, \"Binary "
"Dependencies\" (Vereisten van binaire pakketten), zie <xref linkend="
"\"debiandocs\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:497
msgid "What is meant by Pre-Depends?"
msgstr "Wat wordt bedoeld met Pre-Depends (voorvereisten)?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:499
msgid ""
"\"Pre-Depends\" is a special dependency. In the case of most packages, "
"<literal>dpkg</literal> will unpack the archive file of a package (i.e., its "
"<literal>.deb</literal> file) independently of whether or not the files on "
"which it depends exist on the system. Simplistically, unpacking means that "
"<literal>dpkg</literal> will extract the files from the archive file that "
"were meant to be installed on your file system, and put them in place. If "
"those packages <emphasis>depend</emphasis> on the existence of some other "
"packages on your system, <literal>dpkg</literal> will refuse to complete the "
"installation (by executing its \"configure\" action) until the other "
"packages are installed."
msgstr ""
"\"Pre-Depends\" (een voorvereiste) is een bijzondere vereiste. Bij de meeste "
"pakketten is het zo dat <literal>dpkg</literal> het archiefbestand van een "
"pakket (d.w.z. zijn <literal>.deb</literal>-bestand) zal uitpakken ongeacht "
"het feit of de bestanden die het vereist op het systeem aanwezig zijn of "
"niet. Eenvoudig geformuleerd betekent uitpakken dat <literal>dpkg</literal> "
"de bestanden die geïnstalleerd moeten worden, zal extraheren uit het "
"archiefbestand en ze op hun plaats zal zetten. Indien dit pakket de "
"aanwezigheid op het systeem van bepaalde andere pakketten <emphasis>vereist</"
"emphasis>, zal <literal>dpkg</literal> weigeren de installatie af te ronden "
"(door te weigeren de actie \"configureren\" uit te voeren) totdat de andere "
"pakketten geïnstalleerd zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:510
msgid ""
"However, for some packages, <literal>dpkg</literal> will refuse even to "
"unpack them until certain dependencies are resolved. Such packages are said "
"to \"Pre-depend\" on the presence of some other packages. The Debian "
"project provided this mechanism to support the safe upgrading of systems "
"from <literal>a.out</literal> format to <literal>ELF</literal> format, where "
"the <emphasis>order</emphasis> in which packages were unpacked was "
"critical. There are other large upgrade situations where this method is "
"useful, e.g. the packages with the required priority and their LibC "
"dependency."
msgstr ""
"Echter, bij sommige pakketten zal <literal>dpkg</literal> zelfs weigeren "
"deze uit te pakken totdat voldaan werd aan sommige vereisten. Van dergelijke "
"pakketten wordt gezegd dat ze de aanwezigheid van andere pakketten als "
"\"voorvereiste\" (Pre-depends) hebben. Het Debian-project ontwikkelde dit "
"mechanisme om de veilige opwaardering mogelijk te maken van systemen op "
"basis van het <literal>a.out</literal>-formaat naar het <literal>ELF</"
"literal>-formaat, waarbij de <emphasis>volgorde</emphasis> waarin pakketten "
"uitgepakt werden, cruciaal was. Er doen zich ook andere uitgebreide "
"opwaarderingssituaties voor waarbij deze methode nuttig is, bijvoorbeeld bij "
"de opwaardering van pakketten die als prioriteit 'required' (vereist) hebben "
"en hun LibC-vereiste."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:520
msgid ""
"As before, more detailed information about this can be found in the Policy "
"manual."
msgstr ""
"Zoals hiervoor reeds het geval was, kan ook hierover meer informatie "
"gevonden worden in het Beleidshandboek."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:525
msgid ""
"What is meant by <emphasis>unknown</emphasis>, <emphasis>install</emphasis>, "
"<emphasis>remove</emphasis>, <emphasis>purge</emphasis> and <emphasis>hold</"
"emphasis> in the package status?"
msgstr ""
"Wat wordt bedoeld met <emphasis>unknown</emphasis> (onbekend), "
"<emphasis>install</emphasis> (installeren), <emphasis>remove</emphasis> "
"(verwijderen), <emphasis>purge</emphasis> (wissen) en <emphasis>hold</"
"emphasis> (handhaven) in de pakketstatus?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:527
msgid ""
"These \"want\" flags tell what the user wanted to do with a package (as "
"indicated by the user's direct invocations of <literal>dpkg</literal>/"
"<literal>apt</literal>/ <literal>aptitude</literal>)."
msgstr ""
"Deze \"gewenst\"-vlaggen geven aan wat de gebruiker met een pakket wilde "
"doen (zoals aangegeven bij de rechtstreekse aanroeping door de gebruiker van "
"<literal>dpkg</literal>/<literal>apt</literal>/ <literal>aptitude</literal>)."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:532
msgid "Their meanings are:"
msgstr "Hun betekenis is de volgende:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:537
msgid "unknown - the user has never indicated whether the package is wanted."
msgstr ""
"unknown - (onbekend) de gebruiker heeft nooit aangegeven dat hij het pakket "
"wilde."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:542
msgid "install - the user wants the package installed or upgraded."
msgstr ""
"install - (installeren) de gebruiker wil dat het pakket geïnstalleerd of "
"opgewaardeerd wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:547
msgid ""
"remove - the user wants the package removed, but does not want to remove any "
"existing configuration file."
msgstr ""
"remove - (verwijderen) de gebruiker wil dat het pakket verwijderd wordt, "
"maar wil eventuele bestaande configuratiebestanden niet verwijderen."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:553
msgid ""
"purge - the user wants the package to be removed completely, including its "
"configuration files."
msgstr ""
"purge - (wissen) de gebruiker wil dat het pakket volledig verwijderd wordt, "
"met inbegrip van zijn configuratiebestanden."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/pkg-basics.dbk:559
msgid ""
"hold - the user wants this package not to be processed, i.e. wants to keep "
"the current version with the current status whatever that is."
msgstr ""
"hold - (handhaven) de gebruiker wil niet dat er iets gebeurt met dit pakket, "
"d.w.z. dat hij de huidige versie in de huidige toestand wenst te behouden, "
"wat die ook is."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:566
msgid "How do I put a package on hold?"
msgstr "Hoe plaats ik een pakket in de toestand 'te handhaven' (on hold)?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:568
msgid ""
"There are three ways of holding back packages, with dpkg, apt or aptitude."
msgstr ""
"Er zijn drie manieren om pakketten vast te houden/zetten, met dpkg, apt of "
"aptitude."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:571
msgid "With dpkg, you have to export the list of package selections, with:"
msgstr "Bij dpkg moet u de lijst met pakketselecties exporteren met:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:574
#, no-wrap
msgid "dpkg --get-selections \\* > selections.txt\n"
msgstr "dpkg --get-selections \\* > selections.txt\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:577
msgid ""
"Then edit the resulting file <filename>selections.txt</filename>, change the "
"line containing the package you wish to hold, e.g. <systemitem role=\"package"
"\">libc6</systemitem>, from this:"
msgstr ""
"Dan moet u het gegenereerde bestand <filename>selections.txt</filename> "
"bewerken en de regel met het pakket dat u wenst te handhaven, bijvoorbeeld "
"<systemitem role=\"package\">libc6</systemitem>, veranderen van:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:582
#, no-wrap
msgid "libc6                      install\n"
msgstr "libc6                      install\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:585
msgid "to this:"
msgstr "in:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:588
#, no-wrap
msgid "libc6                      hold\n"
msgstr "libc6                      hold\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:591
msgid "Save the file, and reload it into dpkg database with:"
msgstr "Bewaar het bestand en laad het opnieuw in de databank van dpkg met:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:594
#, no-wrap
msgid "dpkg --set-selections &lt; selections.txt\n"
msgstr "dpkg --set-selections &lt; selections.txt\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:597
msgid "With apt, you can set a package to hold using"
msgstr "Bij apt kunt u een pakket als te handhaven instellen met"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:600
#, no-wrap
msgid "apt-mark hold package_name\n"
msgstr "apt-mark hold pakket_naam\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:603 en/pkg-basics.dbk:615
msgid "and remove the hold with"
msgstr "en de 'te handhaven'-status verwijderen met"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:606
#, no-wrap
msgid "apt-mark unhold package_name\n"
msgstr "apt-mark unhold pakket_naam\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:609
msgid "With aptitude, you can hold a package using"
msgstr ""
"Bij aptitude kunt u de 'te handhaven'-status van een pakket regelen met"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:612
#, no-wrap
msgid "aptitude hold package_name\n"
msgstr "aptitude hold pakket_naam\n"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:618
#, no-wrap
msgid "aptitude unhold package_name\n"
msgstr "aptitude unhold pakket_naam\n"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:622
msgid "How do I install a source package?"
msgstr "Hoe installeer ik een bronpakket?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:624
msgid ""
"Debian source packages can't actually be \"installed\", they are just "
"unpacked in whatever directory you want to build the binary packages they "
"produce."
msgstr ""
"Bronpakketten van Debian kunnen niet echt \"geïnstalleerd\" worden. Ze "
"worden enkel uitgepakt in om het even welke map waarin u de binaire "
"pakketten die deze produceren, wilt gaan bouwen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:628
#| msgid ""
#| "Source packages are distributed on most of the same mirrors where you can "
#| "obtain the binary packages. If you set up your APT's "
#| "<citerefentry><refentrytitle>sources.list</refentrytitle><manvolnum>5</"
#| "manvolnum></citerefentry> to include the appropriate \"deb-src\" lines, "
#| "you'll be able to easily download any source package by running"
msgid ""
"Source packages are distributed on most of the same mirrors where you can "
"obtain the binary packages. If you set up your APT's "
"<citerefentry><refentrytitle>sources.list</refentrytitle><manvolnum>5</"
"manvolnum></citerefentry> to include the appropriate \"deb-src\" lines, "
"you'll be able to easily download any source package by running"
msgstr ""
"Bronpakketten worden meestal verspreid door dezelfde spiegelservers waarop u "
"de binaire pakketten vindt. Indien u uw APT's "
"<citerefentry><refentrytitle>sources.list</refentrytitle><manvolnum>5</"
"manvolnum></citerefentry> zo instelt dat het bestand de passende \"deb-src\"-"
"regels bevat, kunt u eenvoudig een bronpakket downloaden met de opdracht"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:635 en/pkg-basics.dbk:661
#, no-wrap
msgid "apt-get source foo\n"
msgstr "apt-get source foo\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:638
msgid ""
"To help you in actually building the source package, Debian source packages "
"provide the so-called build-dependencies mechanism. This means that the "
"source package maintainer keeps a list of other packages that are required "
"to build their package. To see how this is useful, run"
msgstr ""
"Om u te helpen bij het effectief bouwen van het bronpakket, voorzien Debian-"
"bronpakketten in het zogenaamde bouwvereistenmechanisme (build-dependencies "
"mechanism). Dit betekent dat de onderhouder van het bronpakket een lijst "
"bijhoudt van andere pakketten die vereist zijn voor het bouwen van hun "
"pakket. Om het nut ervan te zien, gebruikt u het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:644
#, no-wrap
msgid "apt-get build-dep foo\n"
msgstr "apt-get build-dep foo\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:647
msgid "before building the source."
msgstr "voor u het bronpakket bouwt."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:651
msgid "How do I build binary packages from a source package?"
msgstr "Hoe bouw ik binaire pakketten, vertrekkend van een bronpakket?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:653
msgid ""
"The preferred way to do this is by using various wrapper tools. We'll show "
"how it's done using the <literal>devscripts</literal> tools. Install this "
"package if you haven't done so already."
msgstr ""
"De aangewezen manier om dit te doen is met behulp van verschillende "
"verpakkingsgereedschappen. We tonen hoe dit gebeurt met de gereedschappen "
"van <literal>devscripts</literal>. Installeer dit pakket als dat nog niet "
"gebeurd is."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:658
msgid "Now, first get the source package:"
msgstr "Haal eerst het bronpakket op:"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:664
msgid "and change to the source tree:"
msgstr "en ga naar de broncodeboom:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:667
#, no-wrap
msgid "cd foo-*\n"
msgstr "cd foo-*\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:670
msgid "Then install needed build-dependencies (if any):"
msgstr "Installeer de bouwvereisten die (eventueel) nodig zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:673
#, no-wrap
msgid "sudo apt-get build-dep foo\n"
msgstr "sudo apt-get build-dep foo\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:676
msgid ""
"Then create a dedicated version of your own build (so that you won't get "
"confused later when Debian itself releases a new version):"
msgstr ""
"Creëer nadien een speciaal versienummer voor uw eigen bouw (zodat u later "
"niet in verwarring raakt wanneer Debian zelf een nieuwe versie uitbrengt):"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:680
#, no-wrap
msgid "dch -l local 'Blah blah blah'\n"
msgstr "dch -l local 'Bla bla bla'\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:683
msgid "And finally build your package:"
msgstr "En bouw tenslotte uw pakket:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:686
#, no-wrap
msgid "debuild -us -uc\n"
msgstr "debuild -us -uc\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:689
msgid ""
"If everything worked out fine, you should now be able to install your "
"package by running"
msgstr ""
"Indien alles correct verliep, zou u nu in staat moeten zijn uw pakket te "
"installeren met het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:693
#, no-wrap
msgid "sudo dpkg -i ../*.deb\n"
msgstr "sudo dpkg -i ../*.deb\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:696
msgid ""
"If you prefer to do things manually, and don't want to use "
"<literal>devscripts</literal>, follow this procedure:"
msgstr ""
"Indien u <literal>devscripts</literal> niet wilt gebruiken en verkiest om de "
"zaken handmatig te doen, volg dan deze werkwijze:"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:700
msgid ""
"You will need all of foo_*.dsc, foo_*.tar.gz and foo_*.diff.gz to compile "
"the source (note: there is no .diff.gz for some packages that are native to "
"Debian)."
msgstr ""
"U heeft alle bestanden nodig van het type foo_*.dsc, foo_*.tar.gz en foo_*."
"diff.gz om het bronpakket te compileren (opmerking: voor sommige pakketten "
"waarvan de originele broncode van Debian zelf afkomstig is, bestaat geen ."
"diff.gz)"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:705
msgid ""
"Once you have them (<xref linkend=\"sourcepkgs\"/>) and if you have the "
"<systemitem role=\"package\">dpkg-dev</systemitem> package installed, the "
"following command:"
msgstr ""
"Eens u deze verzameld heeft (<xref linkend=\"sourcepkgs\"/>) en als het "
"pakket <systemitem role=\"package\">dpkg-dev</systemitem> op uw systeem "
"geïnstalleerd is, dan zal het volgende commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:710
#, no-wrap
msgid "dpkg-source -x foo_version-revision.dsc\n"
msgstr "dpkg-source -x foo_versie-revisie.dsc\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:713
msgid ""
"will extract the package into a directory called <literal>foo-version</"
"literal>."
msgstr ""
"het pakket uitpakken in een map met de naam <literal>foo-versie</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:717
msgid ""
"If you just want to compile the package, you may cd into the <literal>foo-"
"version</literal> directory and issue the command"
msgstr ""
"Indien u enkel het pakket wilt compileren, kunt met het commando cd naar de "
"map <literal>foo-versie</literal> gaan en het volgende commando geven:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:721
#, no-wrap
msgid "dpkg-buildpackage -rfakeroot -b\n"
msgstr "dpkg-buildpackage -rfakeroot -b\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:724
msgid ""
"to build the package (note that this also requires the <systemitem role="
"\"package\">fakeroot</systemitem> package), and then"
msgstr ""
"om het pakket te bouwen (merk op dat daarvoor ook het pakket <systemitem "
"role=\"package\">fakeroot</systemitem> nodig is) en daarna"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/pkg-basics.dbk:728
#, no-wrap
msgid "dpkg -i ../foo_version-revision_arch.deb\n"
msgstr "dpkg -i ../foo_versie-revisie_arch.deb\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:731
msgid "to install the newly-built package(s)."
msgstr "om de/het pas gebouwde pakket(ten) te installeren."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/pkg-basics.dbk:735
msgid "How do I create Debian packages myself?"
msgstr "Hoe kan ik zelf Debian-pakketten maken?"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/pkg-basics.dbk:737
msgid ""
"For a more detailed description on this, read the New Maintainers' Guide, "
"available in the <systemitem role=\"package\">maint-guide</systemitem> "
"package or at <ulink url=\"https://www.debian.org/doc/devel-manuals#maint-";
"guide\"/>, or the Guide for Debian Maintainers, available in the <systemitem "
"role=\"package\">debmake-doc</systemitem> package or at <ulink url=\"https://";
"www.debian.org/doc/devel-manuals#debmake-doc\"/>."
msgstr ""
"Voor een meer gedetailleerde beschrijving hiervan moet u de Handleiding voor "
"nieuwe onderhouders (New Maintainers' Guide) lezen, die u vindt in het "
"pakket <systemitem role=\"package\">maint-guide</systemitem> of op <ulink "
"url=\"https://www.debian.org/doc/devel-manuals#maint-guide\"/>, of de Gids "
"voor onderhouders van Debian, die u vindt in het pakket <systemitem role="
"\"package\">debmake-doc</systemitem> of op <ulink url=\"https://www.debian.";
"org/doc/devel-manuals#debmake-doc\"/>."

Reply to: