[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://neutronDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconfteksten van
neutron.
Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of neutron debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the neutron package.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: neutron_2_15.0.0-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-30 19:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-30 20:56+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:2001
msgid "Manage nova config through debconf?"
msgstr "De configuratie van nova beheren via debconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:2001
msgid ""
"Neutron service must contact Nova, and this is configured through the [nova] "
"section of the configuration. Specify if you wish to handle this "
"configuration through debconf."
msgstr ""
"De Neutron-dienst moet Nova contacteren en dit wordt geconfigureerd via de "
"sectie [nova] van de configuratie. Geef aan of u deze configuratie via "
"debconf wilt afhandelen."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:3001
msgid "Nova keystone auth URL:"
msgstr "URL voor authenticatie van Nova bij keystone:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:3001 ../neutron-common.templates.in:4001
#: ../neutron-common.templates.in:5001 ../neutron-common.templates.in:6001
#: ../neutron-common.templates.in:7001
msgid ""
"Neutron needs to be able to communicate with Nova through Keystone. "
"Therefore Neutron needs to know the Nova admin tenant name, username, "
"password and region."
msgstr ""
"Neutron moet met Nova kunnen communiceren via Keystone. Om die reden moet "
"Neutron de cliëntruimte (tenant), de gebruikersnaam, het wachtwoord en de "
"regio van de Nova-beheerder kennen."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:3001
msgid "Please enter the URL of keystone auth_url for Nova."
msgstr "Geef de URL op van de \"keystone auth_url\" voor Nova"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:4001
msgid "Nova server region name:"
msgstr "Naam van de regio van de Novaserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:4001
msgid "Please enter the region of the admin tenant for Nova."
msgstr ""
"Geef de regio op van de beheerderscliëntruimte (admin tenant) voor Nova."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:5001
msgid "Nova admin tenant name:"
msgstr "Naam van de beheerderscliëntruimte (admin tenant) bij Nova:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:5001
msgid "Please enter the name of the admin tenant for Nova."
msgstr ""
"Geef de naam op van de beheerderscliëntruimte (admin tenant) voor Nova."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:6001
msgid "Nova service username:"
msgstr "Gebruikersnaam voor de Novadienst:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:6001
msgid "Please enter the username of the admin tenant for Nova."
msgstr ""
"Geef de gebruikersnaam op van de beheerderscliëntruimte (admin tenant) voor "
"Nova."

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:7001
msgid "Nova administrator password:"
msgstr "Beheerderswachtwoord voor Nova:"

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-common.templates.in:7001
msgid "Please enter the password of the admin tenat for Nova."
msgstr ""
"Geef het wachtwoord op van de beheerderscliëntruimte (admin tenant) voor "
"Nova."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:2001
msgid "Manage Neutron metadata config through debconf?"
msgstr "De configuratie van Neutron metadata beheren via debconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:2001
msgid ""
"Neutron Metadata service must be configured to contact Nova. Specify if you "
"wish to handle this configuration through debconf."
msgstr ""
"De Metadata-dienst van Neutron moet geconfigureerd worden om Nova te "
"contacteren. Geef aan of u deze configuratie via debconf wilt afhandelen."

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:3001
msgid "Metadata proxy shared secret:"
msgstr "Met de proxy voor metadata gedeeld geheim wachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:3001
#: ../neutron-metadata-agent.templates:4001
msgid ""
"VM instances using Neutron to handle networking retrieve their metadata "
"through the Neutron metadata agent, which serves as a proxy to the Nova "
"metadata REST API server."
msgstr ""
"VM-realisaties die Neutron gebruiken voor het afhandelen van de "
"netwerkinrichting, halen hun metadata op via de agent voor metadata van "
"Neutron die dienst doet als een proxy voor de REST API server voor metadata "
"van Nova."

#. Type: password
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:3001
msgid ""
"Please enter the password that should be used to protect communications "
"between the Neutron metadata proxy agent and the Nova metadata server. The "
"same shared password should be used when setting up the nova-common package."
msgstr ""
"Voer het wachtwoord in dat gebruikt moet worden om de communicatie te "
"beveiligen tussen de proxy-agent voor metadata van Neutron en de server met "
"metadata van Nova. Hetzelfde gedeelde wachtwoord moet gebruikt worden bij "
"het instellen van het pakket nova-common."

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:4001
msgid "Nova metadata host:"
msgstr "Computer met metadata van Nova:"

#. Type: string
#. Description
#: ../neutron-metadata-agent.templates:4001
msgid "Please enter the host of Nova metadata server."
msgstr "Geef de computernaam op van de server met metadata van Nova."

#~ msgid "ml2"
#~ msgstr "ml2"

#~ msgid "plumgrid"
#~ msgstr "plumgrid"

#~ msgid "midonet"
#~ msgstr "midonet"

#~ msgid "midonet_v2"
#~ msgstr "midonet_v2"

#~ msgid "nec"
#~ msgstr "nec"

#~ msgid "vmware"
#~ msgstr "vmware"

#~ msgid "other"
#~ msgstr "andere"

#~ msgid "Neutron plugin:"
#~ msgstr "Invoegtoepassing voor Neutron:"

#~ msgid ""
#~ "Neutron uses a plugin architecture to manage networking. When starting "
#~ "the Neutron server daemon, the configuration file corresponding to the "
#~ "plugin you wish to use needs to be loaded, by giving it as a parameter "
#~ "when starting the neutron-server daemon. Also, the core_plugin directive "
#~ "needs to match. Please select which plugin to use."
#~ msgstr ""
#~ "Neutron gebruikt een architectuur met invoegtoepassingen om de "
#~ "netwerkinrichting te beheren. Wanneer de Neutronserver-achtergronddienst "
#~ "opgestart wordt, moet het instellingenbestand van de invoegtoepassing die "
#~ "u wenst te gebruiken, ingeladen worden. Dit gebeurt door het als "
#~ "parameter te gebruiken van het commando dat de neutronserver-"
#~ "achtergronddienst opstart. Ook de instructie core_plugin moet hiermee "
#~ "overeenstemmen. Selecteer de te gebruiken invoegtoepassing."

#~ msgid "local"
#~ msgstr "lokaal"

#~ msgid "gre"
#~ msgstr "gre"

#~ msgid "vlan"
#~ msgstr "vlan"

#~ msgid "none"
#~ msgstr "geen"

#~ msgid "Type of network to allocate for tenant networks:"
#~ msgstr "Soort netwerk dat aan cliënt(\"tenant\")-netwerken toegekend wordt:"

#~ msgid ""
#~ "The value \"local\" is useful only for single-box testing. In order for "
#~ "tenant networks to provide connectivity between hosts, it is necessary to "
#~ "either choose \"vlan\" and then configure \"network_vlan_ranges\" or to "
#~ "choose \"gre\" and then configure \"tunnel_id_ranges\". Choose \"none\" "
#~ "to disable creation of tenant networks."
#~ msgstr ""
#~ "De waarde \"lokaal\" is alleen zinvol voor een testopstelling op een "
#~ "zelfstandige computer. Opdat cliënt(\"tenant\")-netwerken verbindingen "
#~ "tot stand zouden kunnen brengen tussen computers, moet u ofwel \"vlan\" "
#~ "kiezen en dan \"network_vlan_ranges\" instellen, ofwel \"gre\" kiezen en "
#~ "dan \"tunnel_id_ranges\" instellen. Kies \"geen\" om het aanmaken van "
#~ "cliënt(\"tenant\")-netwerken uit te schakelen."

#~ msgid "Enable tunneling?"
#~ msgstr "Tunneling aanzetten?"

#~ msgid ""
#~ "Please choose whether support should be activated for GRE networks on the "
#~ "server and agents. This requires kernel support for OVS patch ports and "
#~ "GRE tunneling."
#~ msgstr ""
#~ "Gelieve aan te geven of ondersteuning voor GRE-netwerken moet geactiveerd "
#~ "worden op de server en de intermediairen. Dit vereist kernelondersteuning "
#~ "voor OVS-patch-poorten en GRE-tunneling."

#~ msgid "Tunnel id ranges:"
#~ msgstr "Gamma van tunnel-id's:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter a comma-separated list of <tun_min>:<tun_max> tuples "
#~ "enumerating ranges of GRE tunnel IDs that are available for tenant "
#~ "network allocation if tenant_network_type is \"gre\"."
#~ msgstr ""
#~ "Geef een met komma's gescheiden lijst op van  <tun_min>:<tun_max>-"
#~ "veeltallen als een oplijsting van het gamma van beschikbare GRE-tunnel-"
#~ "ID's die toegewezen kunnen worden aan cliënt(\"tenant\")-netwerken als "
#~ "het tenant_network_type \"gre\" is."

#~ msgid "Local IP address of this hypervisor:"
#~ msgstr "Lokale IP-adres van deze hypervisor:"

#~ msgid "Please enter the local IP address for this hypervisor."
#~ msgstr "Geef het lokale IP-adres op van deze hypervisor."

#~ msgid "Please enter the region of the Nova server."
#~ msgstr "Geef de regio van de Novaserver op."

#~ msgid "Neutron administrator username:"
#~ msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder van Nova:"

#~ msgid "Please enter the username of the Nova administrator."
#~ msgstr "Voer de gebruikersnaam in van de beheerder van Nova."

#~ msgid "Please enter the password of the Nova administrator."
#~ msgstr "Geef het wachtwoord op van de beheerder van Nova."
--- neutron_2_13.0.1-6_nl.po	2018-11-11 15:26:55.889870045 +0100
+++ neutron_2_15.0.0-2_nl.po	2019-10-30 20:56:55.991261358 +0100
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Dutch translation of neutron debconf templates.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the neutron package.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2018.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: neutron_2_13.0.1-6\n"
+"Project-Id-Version: neutron_2_15.0.0-2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-09 19:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-11-11 15:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-10-30 19:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-10-30 20:56+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -18,10 +18,27 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
-#. Type: string
+#. Type: boolean
 #. Description
 #: ../neutron-common.templates.in:2001
-#| msgid "Nova server URL:"
+msgid "Manage nova config through debconf?"
+msgstr "De configuratie van nova beheren via debconf?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates.in:2001
+msgid ""
+"Neutron service must contact Nova, and this is configured through the [nova] "
+"section of the configuration. Specify if you wish to handle this "
+"configuration through debconf."
+msgstr ""
+"De Neutron-dienst moet Nova contacteren en dit wordt geconfigureerd via de "
+"sectie [nova] van de configuratie. Geef aan of u deze configuratie via "
+"debconf wilt afhandelen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../neutron-common.templates.in:3001
 msgid "Nova keystone auth URL:"
 msgstr "URL voor authenticatie van Nova bij keystone:"
 
@@ -117,11 +124,27 @@
 "Geef het wachtwoord op van de beheerderscliëntruimte (admin tenant) voor "
 "Nova."
 
-#. Type: password
+#. Type: boolean
 #. Description
 #: ../neutron-metadata-agent.templates:2001
+msgid "Manage Neutron metadata config through debconf?"
+msgstr "De configuratie van Neutron metadata beheren via debconf?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../neutron-metadata-agent.templates:2001
+msgid ""
+"Neutron Metadata service must be configured to contact Nova. Specify if you "
+"wish to handle this configuration through debconf."
+msgstr ""
+"De Metadata-dienst van Neutron moet geconfigureerd worden om Nova te "
+"contacteren. Geef aan of u deze configuratie via debconf wilt afhandelen."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../neutron-metadata-agent.templates:3001
 msgid "Metadata proxy shared secret:"
-msgstr "Met de proxy voor metagegevens gedeeld geheim wachtwoord:"
+msgstr "Met de proxy voor metadata gedeeld geheim wachtwoord:"
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -127,17 +150,17 @@
 #. Description
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../neutron-metadata-agent.templates:2001
 #: ../neutron-metadata-agent.templates:3001
+#: ../neutron-metadata-agent.templates:4001
 msgid ""
 "VM instances using Neutron to handle networking retrieve their metadata "
 "through the Neutron metadata agent, which serves as a proxy to the Nova "
 "metadata REST API server."
 msgstr ""
 "VM-realisaties die Neutron gebruiken voor het afhandelen van de "
-"netwerkinrichting, halen hun metagegevens op via de agent voor metagegevens "
-"van Neutron die dienst doet als een proxy voor de REST API server voor "
-"metagegevens van Nova."
+"netwerkinrichting, halen hun metadata op via de agent voor metadata van "
+"Neutron die dienst doet als een proxy voor de REST API server voor metadata "
+"van Nova."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -141,16 +164,16 @@
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../neutron-metadata-agent.templates:2001
+#: ../neutron-metadata-agent.templates:3001
 msgid ""
 "Please enter the password that should be used to protect communications "
 "between the Neutron metadata proxy agent and the Nova metadata server. The "
 "same shared password should be used when setting up the nova-common package."
 msgstr ""
 "Voer het wachtwoord in dat gebruikt moet worden om de communicatie te "
-"beveiligen tussen de proxy-agent voor metagegevens van Neutron en de server "
-"met metagegevens van Nova. Hetzelfde gedeelde wachtwoord moet gebruikt "
-"worden bij het instellen van het pakket nova-common."
+"beveiligen tussen de proxy-agent voor metadata van Neutron en de server met "
+"metadata van Nova. Hetzelfde gedeelde wachtwoord moet gebruikt worden bij "
+"het instellen van het pakket nova-common."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -154,9 +177,9 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../neutron-metadata-agent.templates:3001
+#: ../neutron-metadata-agent.templates:4001
 msgid "Nova metadata host:"
-msgstr "Computer met metagegevens van Nova:"
+msgstr "Computer met metadata van Nova:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -160,10 +183,9 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../neutron-metadata-agent.templates:3001
-#| msgid "Please enter the URL of the Nova server."
+#: ../neutron-metadata-agent.templates:4001
 msgid "Please enter the host of Nova metadata server."
-msgstr "Geef de computernaam op van de server met metagegevens van Nova."
+msgstr "Geef de computernaam op van de server met metadata van Nova."
 
 #~ msgid "ml2"
 #~ msgstr "ml2"

Reply to: