[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://novaDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconfteksten van
nova.
Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of nova debconf templates.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nova package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nova_2_20.0.0-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-30 19:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-30 20:44+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:2001
msgid "Value for my_ip:"
msgstr "Waarde voor my_ip:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:2001
msgid "This value will be stored in the my_ip directive of nova.conf."
msgstr "Deze waarde wordt opgeslagen in het stuurcommando my_ip van nova.conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:3001
msgid "Neutron server URL:"
msgstr "URL van de Neutron-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:3001
msgid "Please enter the URL of the Neutron server."
msgstr "Voer de URL van de Neutron-server in."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:4001
msgid "Neutron admin tenant name:"
msgstr "Naam van de cliëntruimte (tenant) voor de beheerder van Neutron:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:4001
msgid ""
"Nova needs to be able to communicate with Neutron through Keystone. "
"Therefore Nova needs to know the Neutron admin tenant, username and password."
msgstr ""
"Nova moet met Neutron kunnen communiceren via Keystone. Om die reden moet "
"Nova de cliëntruimte (tenant), de gebruikersnaam en het wachtwoord van de "
"Neutron-beheerder kennen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:4001
msgid "Please enter the name of the admin tenant for Neutron."
msgstr ""
"Geef de naam op van de cliëntruimte (tenant) van de beheerder van Neutron."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:5001
msgid "Neutron administrator username:"
msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder van Neutron:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:5001
msgid "Please enter the username of the Neutron administrator."
msgstr "Voer de gebruikersnaam in van de beheerder van Neutron."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:6001
msgid "Neutron administrator password:"
msgstr "Wachtwoord van de beheerder van Neutron:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:6001
msgid "Please enter the password of the Neutron administrator."
msgstr "Geef het wachtwoord op van de beheerder van Neutron."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:7001
msgid "Metadata proxy shared secret:"
msgstr "Met de proxy voor metagegevens gedeeld geheim:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:7001
msgid ""
"VM instances using Neutron to handle networking retrieve their metadata "
"through the Neutron metadata agent, which serves as a proxy to the Nova "
"metadata REST API server."
msgstr ""
"VM-realisaties die Neutron gebruiken om hun netwerkomgeving te beheren, "
"halen hun metagegevens op via de agent voor metagegevens van Neutron die "
"dienst doet als een proxy voor de REST API server voor metagegevens van Nova."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:7001
msgid ""
"Please enter the password that should be used to protect communications "
"between the Neutron metadata proxy agent and the Nova metadata server. The "
"same shared password should be used when setting up the neutron-metadata-"
"agent package."
msgstr ""
"Voer het wachtwoord in dat gebruikt moet worden om de communicatie te "
"beveiligen tussen de proxy-agent voor metagegevens van Neutron en de server "
"voor metagegevens van Nova. Hetzelfde gedeelde wachtwoord moet gebruikt "
"worden bij het instellen van het pakket dat de agent voor metagegevens van "
"Neutron bevat."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:8001
msgid "Cinder os region name:"
msgstr "Naam van de os-regio voor Cinder:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:8001
msgid "Please enter the region name for cinder service."
msgstr "Voer de regionaam voor de cinder-dienst in."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:9001
msgid "Glance api server URL:"
msgstr "URL van de api-server van Glance:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:9001
msgid "Please enter the URL of the Glance api server."
msgstr "Voer de URL in van de api-server van Glance."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:10001
msgid "Placement admin tenant name:"
msgstr "Naam van de cliëntruimte (tenant) voor de beheerder van Placement:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:10001
msgid ""
"Nova needs to be able to communicate with Placement through Keystone. "
"Therefore Nova needs to know the Placement admin tenant, username and "
"password."
msgstr ""
"Nova moet met Placement kunnen communiceren via Keystone. Om die reden moet "
"Nova de cliëntruimte (tenant), de gebruikersnaam en het wachtwoord van de "
"Neutron-beheerder kennen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:10001
msgid "Please enter the name of the admin tenant for Placement."
msgstr ""
"Geef de naam op van de cliëntruimte (tenant) van de beheerder van Placement."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:11001
msgid "Placement administrator username:"
msgstr "Gebruikersnaam van de beheerder van Placement:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:11001
msgid "Please enter the username of the Placement administrator."
msgstr "Voer de gebruikersnaam in van de beheerder van Placement."

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:12001
msgid "Placement administrator password:"
msgstr "Wachtwoord van de beheerder van Placement:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:12001
msgid "Please enter the password of the Placement administrator."
msgstr "Geef het wachtwoord op van de beheerder van Placement."

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:13001
msgid "Placement os region name:"
msgstr "Naam van de os-regio voor Placement:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:13001
msgid "Please enter the region name for Placement service."
msgstr "Voer de regionaam voor de Placement-dienst in."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:14001
msgid "Manage neutron config through debconf?"
msgstr "De configuratie van neutron beheren via debconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:14001
msgid ""
"Nova service must contact Neutron, and this is configured through the "
"[neutron] section of the configuration. Specify if you wish to handle this "
"configuration through debconf."
msgstr ""
"De Nova-dienst moet Neutron contacteren en dit wordt geconfigureerd via de "
"sectie [neutron] van de configuratie. Geef aan of u deze configuratie via "
"debconf wilt afhandelen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:15001
msgid "Manage placement config through debconf?"
msgstr "De configuratie van placement beheren via debconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-common.templates.in:15001
msgid ""
"Nova service must contact Placement, and this is configured through the "
"[placement] section of the configuration. Specify if you wish to handle this "
"configuration through debconf."
msgstr ""
"De Nova-dienst moet Placement contacteren en dit wordt geconfigureerd via de "
"sectie [placement] van de configuratie. Geef aan of u deze configuratie via "
"debconf wilt afhandelen."

#  Type: boolean
#  Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates.in:1001
msgid "Set up a database for Nova API?"
msgstr "Een database opzetten voor Nova API?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates.in:1001
msgid ""
"No database has been set up for Nova to use. If you want to set one up now, "
"please make sure you have all needed information:"
msgstr ""
"Er werd geen database opgezet om door Nova gebruikt te worden. Als u er nu "
"één wilt opzetten, moet u beschikken over alle noodzakelijke informatie:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates.in:1001
msgid ""
" * the host name of the database server (which must allow TCP\n"
"   connections from this machine);\n"
" * a username and password to access the database;\n"
" * the type of database management software you want to use."
msgstr ""
" * de computernaam van de database-server (deze moet\n"
"   TCP-verbindingen vanaf deze computer accepteren);\n"
" * een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen\n"
"   tot de database;\n"
" * het soort databasebeheersoftware dat u wilt gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates.in:1001
msgid ""
"If you don't choose this option, no database will be set up and Nova will "
"use regular SQLite support."
msgstr ""
"Als u niet voor deze optie kiest, dan zal er geen database worden opgezet en "
"zal Nova de reguliere SQLite-ondersteuning gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nova-api.templates.in:1001
msgid ""
"You can change this setting later on by running \"dpkg-reconfigure -plow "
"nova-api\"."
msgstr ""
"U kunt deze instelling later wijzigen door het uitvoeren van \"dpkg-"
"reconfigure -plow nova-api\". "

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid "Type of console daemon to start at boot time:"
msgstr ""
"Type van console-achtergronddienst die moet geactiveerd worden bij het "
"opstarten van de computer:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid ""
"Nova Console supports 3 types of consoles. One is specific to Xen, called "
"XVP (Xen VNC Proxy), and the other daemon supports KVM. While the SPICE "
"protocol is normally faster than VNC, it also requires support for web "
"sockets in your browser, and that is a feature only very modern browsers "
"have support for."
msgstr ""
"Nova Console ondersteunt 3 types consoles. Een is specifiek voor Xen en "
"wordt XVP (Xen VNC Proxy) genoemd. De andere achtergronddienst ondersteunt "
"KVM. Hoewel het SPICE-protocol gewoonlijk sneller is dan VNC, vereist het "
"ook dat uw browser ondersteuning biedt voor web-sockets. Enkel zeer recente "
"browsers ondersteunen deze functionaliteit."

#. Type: select
#. Description
#: ../nova-consoleproxy.templates:1001
msgid "This can later be edited in /etc/default/nova-consoleproxy."
msgstr "Dit kan later aangepast worden in /etc/default/nova-consoleproxy."

#~ msgid "API to activate:"
#~ msgstr "Te activeren API:"

#~ msgid ""
#~ "Openstack Nova supports different API services, each of them binding on a "
#~ "different port. Select which one nova-api should support."
#~ msgstr ""
#~ "OpenStack Nova ondersteunt verschillende API-diensten. Elk van hen "
#~ "verbindt met een andere poort. Geef aan welke nova-api moet ondersteunen."

#~ msgid ""
#~ "If it is a compute node that you are setting-up, then you only need to "
#~ "run the metadata API server. If you run Cinder, then you don't need "
#~ "osapi_volume (you cannot run osapi_volume and cinder-api on the same "
#~ "server: they bind on the same port)."
#~ msgstr ""
#~ "Indien u een rekennode installeert, dan moet u enkel de metadata API-"
#~ "server gebruiken Indien u Cinder gebruikt, dan heeft u osapi_volume niet "
#~ "nodig (u kunt osapi_volume en cinder-api niet op dezelfde server "
#~ "gebruiken: ze verbinden met dezelfde poort)."
--- nova_2_18.0.3-5_nl.po	2019-01-14 21:14:01.322025301 +0100
+++ nova_2_20.0.0-2_nl.po	2019-10-30 20:44:10.331006178 +0100
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: nova_2_18.0.3-5\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: nova@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-11 11:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-14 21:14+0100\n"
+"Project-Id-Version: nova_2_20.0.0-2\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-10-30 19:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-10-30 20:44+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -19,39 +19,9 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
-#. Type: multiselect
-#. Description
-#: ../nova-common.templates.in:2001
-msgid "API to activate:"
-msgstr "Te activeren API:"
-
-#. Type: multiselect
-#. Description
-#: ../nova-common.templates.in:2001
-msgid ""
-"Openstack Nova supports different API services, each of them binding on a "
-"different port. Select which one nova-api should support."
-msgstr ""
-"OpenStack Nova ondersteunt verschillende API-diensten. Elk van hen verbindt "
-"met een andere poort. Geef aan welke nova-api moet ondersteunen."
-
-#. Type: multiselect
-#. Description
-#: ../nova-common.templates.in:2001
-msgid ""
-"If it is a compute node that you are setting-up, then you only need to run "
-"the metadata API server. If you run Cinder, then you don't need osapi_volume "
-"(you cannot run osapi_volume and cinder-api on the same server: they bind on "
-"the same port)."
-msgstr ""
-"Indien u een rekennode installeert, dan moet u enkel de metadata API-server "
-"gebruiken Indien u Cinder gebruikt, dan heeft u osapi_volume niet nodig (u "
-"kunt osapi_volume en cinder-api niet op dezelfde server gebruiken: ze "
-"verbinden met dezelfde poort)."
-
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../nova-common.templates.in:3001
+#: ../nova-common.templates.in:2001
 msgid "Value for my_ip:"
 msgstr "Waarde voor my_ip:"
 
@@ -246,11 +205,46 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../nova-common.templates.in:14001
-#| msgid "Please enter the region name for cinder service."
+#: ../nova-common.templates.in:13001
 msgid "Please enter the region name for Placement service."
 msgstr "Voer de regionaam voor de Placement-dienst in."
 
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:14001
+msgid "Manage neutron config through debconf?"
+msgstr "De configuratie van neutron beheren via debconf?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:14001
+msgid ""
+"Nova service must contact Neutron, and this is configured through the "
+"[neutron] section of the configuration. Specify if you wish to handle this "
+"configuration through debconf."
+msgstr ""
+"De Nova-dienst moet Neutron contacteren en dit wordt geconfigureerd via de "
+"sectie [neutron] van de configuratie. Geef aan of u deze configuratie via "
+"debconf wilt afhandelen."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:15001
+msgid "Manage placement config through debconf?"
+msgstr "De configuratie van placement beheren via debconf?"
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../nova-common.templates.in:15001
+msgid ""
+"Nova service must contact Placement, and this is configured through the "
+"[placement] section of the configuration. Specify if you wish to handle this "
+"configuration through debconf."
+msgstr ""
+"De Nova-dienst moet Placement contacteren en dit wordt geconfigureerd via de "
+"sectie [placement] van de configuratie. Geef aan of u deze configuratie via "
+"debconf wilt afhandelen."
+
 #  Type: boolean
 #  Description
 #. Type: boolean

Reply to: