[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
bijgewerkt.
In bijlage een diff-bestand met de wijzigingen tegenover de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
index 4e5a90e2..4dc7734b 100644
--- a/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
+++ b/documentation/debian-edu-buster/debian-edu-buster-manual.nl.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-edu-buster-manual\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-doc@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-03-12 17:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-03-17 13:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-06 10:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-10 21:27+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -22,8 +22,8 @@ msgid "en"
 msgstr "nl"
 
 #. type: Content of: <article><articleinfo><title>
-msgid "Debian Edu / Skolelinux Buster 10+edu0 Manual 2019-02-28"
-msgstr "Handleiding Debian Edu/Skolelinux Buster 10+edu0, 28-02-2019"
+msgid "Debian Edu / Skolelinux Buster 10+edu0 Manual 2019-05-01"
+msgstr "Handleiding Debian Edu/Skolelinux Buster 10+edu0, 01-05-2019"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Manual for Debian Edu 10+edu0 Codename Buster"
@@ -958,12 +958,11 @@ msgstr "Installatie"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
-"Currently there are two kinds of installation media images: netinstall (CD)  "
-"and USB flash drive (BD). Both images can also be booted from USB sticks."
+"Currently there are two kinds of installation media images: netinst and BD. "
+"Both images can also be booted from USB sticks."
 msgstr ""
-"Momenteel zijn er images voor twee soorten installatiemedia: netinstall (cd) "
-"en USB-flashgeheugenschijf (BD). Beide images kunnen ook opgestart worden "
-"vanaf een USB-stick."
+"Momenteel zijn er twee soorten installatiemedia-images: netinst en BD. Beide "
+"images kunnen ook opgestart worden vanaf een USB-stick."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><para>
 msgid ""
@@ -1476,17 +1475,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
-"In case you are looking for a complete router firewall solution capable of "
-"running on an old PC, we recommend <ulink url=\"http://www.ipcop.org";
-"\">IPCop</ulink> or <ulink url=\"http://www.zelow.no/floppyfw\";>floppyfw</"
-"ulink>."
-msgstr ""
-"Indien u uitkijkt naar een complete router met firewall die op een oude PC "
-"kan functioneren, dan raden we u  <ulink url=\"http://www.ipcop.org\";>IPCop</"
-"ulink> of <ulink url=\"http://www.zelow.no/floppyfw\";>floppyfw</ulink> aan."
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
 "If you need something for an embedded router or accesspoint we recommend "
 "using <ulink url=\"http://openwrt.org\";>OpenWRT</ulink>, though of course "
 "you can also use the original firmware. Using the original firmware is "
@@ -1677,6 +1665,19 @@ msgstr ""
 "<ulink url=\"http://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-bd/\"/>"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><title>
+msgid "Verification of downloaded image files"
+msgstr "Verifiëren van de gedownloade image-bestanden"
+#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
+msgid ""
+"Detailed instructions for verifying these images are part of the <ulink url="
+"\"https://www.debian.org/CD/faq/index.en.html#verify\";>Debian-CD FAQ</ulink>."
+msgstr ""
+"Een onderdeel van de <ulink url=\"https://www.debian.org/CD/faq/index.en.";
+"html#verify\">Debian-CD FAQ</ulink> bevat gedetailleerde instructies voor "
+"het verifiëren van deze images."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
 msgid "Sources"
 msgstr "Broncode"
 
@@ -1849,8 +1850,8 @@ msgid "Offline (no Internet connection):"
 msgstr "Offline (zonder internettoegang):"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
-msgid "Use the USB ISO image."
-msgstr "Gebruik het USB ISO-image."
+msgid "Use the BD ISO image."
+msgstr "Gebruik het BD ISO-image."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><itemizedlist><listitem><para>
 msgid "Make sure all (real/virtual) network cables are unplugged."
@@ -4463,12 +4464,6 @@ msgstr ""
 "get upgrade</computeroutput> uitvoert."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "Automatic installation of updates can be done easily if desired, it just "
 "needs the <computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> package to be "
@@ -4482,11 +4477,6 @@ msgstr ""
 "org/UnattendedUpgrades\">wiki.debian.org/UnattendedUpgrades</ulink>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "<computeroutput>apt-listchanges</computeroutput> can send new changelog "
 "entries to you via email, or alternatively display them in the terminal when "
@@ -5188,7 +5178,7 @@ msgid ""
 "apt-list-changes: be prepared for a lot of NEWS to read; press &lt;"
 "return&gt; to scroll down, &lt;q&gt; to leave the pager. Please note that "
 "the GOsa² information is wrong (due to Debian bug <ulink url=\"https://bugs.";
-"debian.org/918578#\">918578</ulink>), see below how to adjust the password "
+"debian.org/925138#\">925138</ulink>), see below how to adjust the password "
 "encryption properly. All information will be mailed to root so that you can "
 "read it again (using <emphasis>mailx</emphasis> or <emphasis>mutt</"
 "emphasis>)."
@@ -5196,11 +5186,11 @@ msgstr ""
 "apt-list-changes: bereid u voor op veel te lezen NIEUWS; druk op &lt;"
 "enter&gt; om naar beneden te scrollen, op &lt;q&gt; om het "
 "pagineringsprogramma te verlaten. Merk op dat de GOsa²-informatie foutief is "
-"(wegens Debian bug <ulink url=\"https://bugs.debian.org/918578#\";>918578</"
-"ulink>). Zie hieronder hoe u de wachtwoordencryptie juist moet aanpassen. "
-"Alle informatie zal naar de systeembeheerder (root) verzonden worden, zodat "
-"u deze opnieuw kunt lezen (met behulp van <emphasis>mailx</emphasis> of "
-"<emphasis>mutt</emphasis>)."
+"(wegens Debian bug <ulink url=\"https://bugs.debian.org/925138#\";>925138</"
+"ulink>). Zie hieronder hoe u de wachtwoordencryptie op de juiste wijze moet "
+"aanpassen. Alle informatie zal naar de systeembeheerder (root) verzonden "
+"worden, zodat u deze opnieuw kunt lezen (met behulp van <emphasis>mailx</"
+"emphasis> of <emphasis>mutt</emphasis>)."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
@@ -6121,14 +6111,6 @@ msgstr ""
 
 #. type: CDATA
 #, no-wrap
 msgid ""
 "host: ldap.intern\n"
 "port: 636\n"
@@ -6265,9 +6247,6 @@ msgstr ""
 "enkel over fysieke media beschikt, gaat u als volgt te werk:"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "Insert the CD / DVD / Blu-ray disc / USB flash drive and use the apt-cdrom "
 "command:"
@@ -6343,14 +6322,6 @@ msgid "Automatic installation of security upgrades"
 msgstr "Beveiligingsbijwerkingen automatisch installeren"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><para>
 msgid ""
 "<computeroutput>unattended-upgrades</computeroutput> is a Debian package "
 "which will install security (and other) upgrades automatically. If "
@@ -7297,72 +7268,6 @@ msgid "HowTos for the desktop"
 msgstr "HowTo's in verband met de grafische werkomgeving"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><title>
-msgid "Using Xfce, GNOME, KDE Plasma, LXDE, LXQt and/or MATE together"
-msgstr "Xfce, GNOME, KDE Plasma, LXDE, LXQt en/of MATE samen gebruiken"
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
-"To install other desktop environments after installation, simply use apt:"
-msgstr ""
-"Om na het installatieproces bijkomende grafische werkomgevingen te "
-"installeren, moet u gewoon apt gebruiken:"
-
-#. type: CDATA
-#, no-wrap
-msgid ""
-"apt update\n"
-" apt install education-desktop-gnome education-desktop-kde education-desktop-lxde education-desktop-lxqt education-desktop-mate"
-msgstr ""
-"apt update\n"
-" apt install education-desktop-gnome education-desktop-kde education-desktop-lxde education-desktop-lxqt education-desktop-mate"
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid "To set the default desktop environment, run:"
-msgstr ""
-"Om de standaard grafische werkomgeving in te stellen, gebruikt u het commando"
-
-#. type: CDATA
-#, no-wrap
-msgid "update-alternatives --config x-session-manager"
-msgstr "update-alternatives --config x-session-manager"
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
-"Users will then be able to choose any of the six desktop environment via the "
-"login manager before logging in. Of course, you can also choose to give less "
-"choices. Keep in mind that there will be several programs for the same "
-"purpose (like file managers, editors, PDF viewers...) if more than one "
-"desktop environment is installed; this might confuse users."
-msgstr ""
-"Gebruikers kunnen dan via het aanmeldscherm een van deze zes grafische "
-"werkomgevingen kiezen vooraleer ze zich aanmelden. U kunt er uiteraard ook "
-"voor opteren om een beperktere keuze aan te bieden. Houd in gedachten dat er "
-"verschillende programma's met dezelfde functionaliteit zullen zijn (zoals "
-"bestandsbeheerprogramma's, editors, PDF-lezers...) als er meer dan één "
-"grafische werkomgeving geïnstalleerd wordt en dat dit gebruikers in "
-"verwarring kan brengen."
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
-"The use of LXDE as default on LTSP clients can be forced; see <link linkend="
-"\"NetworkClients\">networked clients</link> for details."
-msgstr ""
-"LXDE gebruiken als standaard op LTSP-clients, kan opgelegd worden. Zie <link "
-"linkend=\"NetworkClients\">genetwerkte clients</link> voor meer uitleg."
-
-#. type: Content of: <article><section><section><para>
-msgid ""
-"If you don't want to do installations with the default desktop Xfce, you can "
-"also <link linkend=\"Installation--Installation_types_and_options\">install "
-"with one of the five alternative desktops, GNOME, KDE, LXDE, LXQt or MATE</"
-"link> directly."
-msgstr ""
-"Indien u geen installaties wenst uit te voeren met de standaard grafische "
-"werkomgeving Xfce, kunt u ook onmiddellijk <link linkend=\"Installation--"
-"Installation_types_and_options\">installeren met een van de vijf andere "
-"grafische werkomgevingen, GNOME, KDE, LXDE, LXQt of MATE</link>."
-
-#. type: Content of: <article><section><section><title>
 msgid "Set up a multi-language desktop environment"
 msgstr "Een grafische werkomgeving instellen voor meerdere talen"
 
@@ -8023,10 +7928,10 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
-"Run <computeroutput>ltsp-build-client --arch amd64</computeroutput> to "
-"create chroot and NBD image."
+"Run <computeroutput>ltsp-build-client --arch i386</computeroutput> to create "
+"chroot and NBD image."
 msgstr ""
-"Voer het commando <computeroutput>ltsp-build-client --arch amd64</"
+"Voer het commando <computeroutput>ltsp-build-client --arch i386</"
 "computeroutput> uit om de chroot en het NBD-image aan te maken."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -8047,18 +7952,6 @@ msgstr ""
 "computeroutput>."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-msgid "Edit /etc/debian-edu/pxeinstall.conf (set ltsparch=i386)."
-msgstr "Bewerk /etc/debian-edu/pxeinstall.conf (stel ltsparch=i386 in)."
-
-#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-msgid ""
-"Run <computeroutput>debian-edu-pxeinstall</computeroutput> to regenerate the "
-"PXE menu."
-msgstr ""
-"Voer het commando <computeroutput>debian-edu-pxeinstall</computeroutput> uit "
-"om het PXE-menu opnieuw te genereren."
-
-#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Run <computeroutput>service nbd-service restart</computeroutput> to serve "
 "the new NBD file."
@@ -9840,6 +9733,16 @@ msgstr "Veranderingen aan het installatieproces"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
+"This is the first time Debian Edu installation images are available at "
+"<ulink url=\"https://cdimage.debian.org\"/>, thus these are official Debian "
+"images."
+msgstr ""
+"Dit is de eerste maal dat er installatie-images voor Debian Edu beschikbaar "
+"zijn op <ulink url=\"https://cdimage.debian.org\"/>. Het zijn dus officiële "
+"Debian-images."
+#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
+msgid ""
 "New version of debian-installer from Debian Buster, see its <ulink url="
 "\"http://www.debian.org/releases/buster/installmanual\";>installation manual</"
 "ulink> for more details."
@@ -9978,9 +9881,9 @@ msgid "Other changes compared to the previous release"
 msgstr "Andere veranderingen vergeleken met de vorige uitgave"
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-msgid "The USB ISO image can be used for offline installations again."
+msgid "The BD ISO image can be used for offline installations again."
 msgstr ""
-"Met de USB ISO-images is het opnieuw mogelijk om offline installaties uit te "
+"Met het BD ISO-image is het opnieuw mogelijk om offline installaties uit te "
 "voeren."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
@@ -10162,10 +10065,6 @@ msgstr ""
 "uitvoeren van Java-applets weggelaten."
 
 #. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
 msgid ""
 "Support for nonfree flash has been dropped from the Firefox ESR browser."
 msgstr ""
@@ -12008,6 +11907,87 @@ msgstr ""
 "Meer informatie over nog oudere (pre-)releases vindt men op <ulink url="
 "\"http://developer.skolelinux.no/info/cdbygging/news.html\"/>."
 

Reply to: