[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/installing.poDag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/installing.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/nl/installing.po b/nl/installing.po
index 55d942fb..f2d7b3e5 100644
--- a/nl/installing.po
+++ b/nl/installing.po
@@ -3,13 +3,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
 # Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>, 2011.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/installing\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-04-09 14:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-10 20:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-09 15:02+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
 #: en/installing.dbk:8
@@ -57,8 +57,8 @@ msgid ""
 "The Installation Guide is also included on the first CD/DVD of the official "
 "Debian CD/DVD sets, at:"
 msgstr ""
-"De installatiehandleiding is ook opgenomen op de eerste CD/DVD van de "
-"officiële Debian CD/DVD-serie onder:"
+"De installatiehandleiding is ook opgenomen op de eerste cd/dvd van de "
+"officiële Debian cd/dvd-serie onder:"
 
 #. type: Content of: <chapter><screen>
 #: en/installing.dbk:25
@@ -162,7 +162,7 @@ msgid ""
 "with the new installer without modification."
 msgstr ""
 "Sommige veranderingen die in het vorige hoofdstuk vermeld werden, hebben ook "
-"veranderingen tot gevolg in de ondersteuning in het installatiesysteem voor "
+"veranderingen tot gevolg in de ondersteuning door het installatiesysteem van "
 "geautomatiseerde installaties met behulp van preconfiguratiebestanden. Dit "
 "betekent dat als u bestaande preconfiguratiebestanden hebt die werkten met "
 "het installatiesysteem van &oldreleasename;, u niet kunt verwachten dat deze "
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2011, 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>, 2011.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/installing\n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-09 14:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-09 15:02+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/installing.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/installing.dbk:9
msgid "Installation System"
msgstr "Installatiesysteem"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:11
msgid ""
"The Debian Installer is the official installation system for Debian. It "
"offers a variety of installation methods. Which methods are available to "
"install your system depends on your architecture."
msgstr ""
"De <quote>Debian Installer</quote> is het officiële installatiesysteem voor "
"Debian. Het biedt verscheidene installatiemethoden. Welke methoden "
"beschikbaar zijn om uw systeem te installeren hangt af van uw architectuur."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:16
msgid ""
"Images of the installer for &releasename; can be found together with the "
"Installation Guide on the <ulink url=\"&url-installer;\">Debian website</"
"ulink>."
msgstr ""
"Images van de installer voor &releasename; kunnen samen met de "
"installatiehandleiding worden gevonden op de <ulink url=\"&url-installer;"
"\">Website van Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:21
msgid ""
"The Installation Guide is also included on the first CD/DVD of the official "
"Debian CD/DVD sets, at:"
msgstr ""
"De installatiehandleiding is ook opgenomen op de eerste cd/dvd van de "
"officiële Debian cd/dvd-serie onder:"

#. type: Content of: <chapter><screen>
#: en/installing.dbk:25
#, no-wrap
msgid "/doc/install/manual/<replaceable>language</replaceable>/index.html\n"
msgstr "/doc/install/manual/<replaceable>taal</replaceable>/index.html\n"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:28
msgid ""
"You may also want to check the <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
"\">errata</ulink> for debian-installer for a list of known issues."
msgstr ""
"Het is aangeraden om ook de <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
"\">errata</ulink> bij de <quote>Debian Installer</quote> te bekijken voor "
"een lijst met bekende problemen."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/installing.dbk:33
msgid "What's new in the installation system?"
msgstr "Nieuwigheden in het installatiesysteem"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:35
msgid ""
"There has been a lot of development on the Debian Installer since its "
"previous official release with &debian; &oldrelease;, resulting in both "
"improved hardware support and some exciting new features."
msgstr ""
"Het Debian Installatiesysteem is op veel punten verder ontwikkeld sinds zijn "
"vorige officiële uitgave met &debian; &oldrelease;. Dit heeft geleid tot "
"zowel betere hardware-ondersteuning als een aantal opmerkelijke nieuwe "
"functies."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:41
msgid ""
"In these Release Notes we'll only list the major changes in the installer. "
"If you are interested in an overview of the detailed changes since "
"&oldreleasename;, please check the release announcements for the "
"&releasename; beta and RC releases available from the Debian Installer's "
"<ulink url=\"&url-installer-news;\">news history</ulink>."
msgstr ""
"In deze notities bij de release zullen we enkel de grote veranderingen in "
"het installatiesysteem vermelden. Indien u geïnteresseerd bent in een "
"gedetailleerd overzicht van de veranderingen sinds &oldreleasename;, "
"raadpleeg dan de aankondigingen bij de beta- en RC-uitgaven voor "
"&releasename;. Deze zijn te vinden op de <ulink url=\"&url-installer-news;"
"\">pagina met de historiek van de nieuwsberichten</ulink> van het Debian "
"Installatiesysteem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/installing.dbk:49
msgid "Major changes"
msgstr "Belangrijkste veranderingen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:89
msgid "New languages"
msgstr "Nieuwe talen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:92
msgid ""
"Thanks to the huge efforts of translators, &debian; can now be installed in "
"75 languages, including English. Most languages are available in both the "
"text-based installation user interface and the graphical user interface, "
"while some are only available in the graphical user interface."
msgstr ""
"Dankzij de enorme inspanningen van vertalers kan &debian; nu geïnstalleerd "
"worden in 75 talen, waaronder het Engels. De meeste talen zijn zowel in de "
"op tekst georiënteerde installatie-interface als in de grafische interface "
"beschikbaar. Sommige zijn echter enkel beschikbaar in de grafische interface."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:113
msgid ""
"The languages that can only be selected using the graphical installer as "
"their character sets cannot be presented in a non-graphical environment are: "
"Amharic, Bengali, Dzongkha, Gujarati, Hindi, Georgian, Kannada, Khmer, "
"Malayalam, Marathi, Nepali, Punjabi, Tamil, Telugu, Tibetan, and Uyghur."
msgstr ""
"De talen die enkel kunnen worden geselecteerd in de grafische interface "
"omdat hun lettertekensets niet kunnen weergegeven worden in een niet-"
"grafische omgeving, zijn: Amhaars, Bengaals, Dzongkha, Gujarati, Hindi, "
"Georgisch, Kannada, Khmer, Malayalam, Marathi, Nepalees, Punjabi, Tamil, "
"Telugu, Tibetaans en Oeigoers."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/installing.dbk:125
msgid "Automated installation"
msgstr "Geautomatiseerde installatie"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/installing.dbk:127
msgid ""
"Some changes mentioned in the previous section also imply changes in the "
"support in the installer for automated installation using preconfiguration "
"files. This means that if you have existing preconfiguration files that "
"worked with the &oldreleasename; installer, you cannot expect these to work "
"with the new installer without modification."
msgstr ""
"Sommige veranderingen die in het vorige hoofdstuk vermeld werden, hebben ook "
"veranderingen tot gevolg in de ondersteuning door het installatiesysteem van "
"geautomatiseerde installaties met behulp van preconfiguratiebestanden. Dit "
"betekent dat als u bestaande preconfiguratiebestanden hebt die werkten met "
"het installatiesysteem van &oldreleasename;, u niet kunt verwachten dat deze "
"zonder aanpassingen zullen werken met het nieuwe installatiesysteem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/installing.dbk:134
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-install-manual;\">Installation Guide</ulink> has an "
"updated separate appendix with extensive documentation on using "
"preconfiguration."
msgstr ""
"De <ulink url=\"&url-install-manual;\">installatiehandleiding</ulink> heeft "
"een aparte bijgewerkte bijlage met uitgebreide documentatie over het gebruik "
"van preconfiguratie."

#~ msgid "Removed ports"
#~ msgstr "Verwijderde architecturen"

#~ msgid ""
#~ "Support for the <literal>powerpc</literal> architecture has been removed."
#~ msgstr ""
#~ "De ondersteuning voor de <literal>powerpc</literal>-architectuur werd "
#~ "gestopt."

#~ msgid "New ports"
#~ msgstr "Nieuwe architecturen"

#~ msgid ""
#~ "Support for the <literal>mips64el</literal> architecture has been added "
#~ "to the installer."
#~ msgstr ""
#~ "In het installatiesysteem werd ondersteuning voor de architectuur "
#~ "<literal>mips64el</literal> toegevoegd."

#~ msgid "Graphical installer"
#~ msgstr "Grafische versie van het installatiesysteem"

#~ msgid ""
#~ "The graphical installer is now the default on supported platforms. The "
#~ "text installer is still accessible from the very first menu, or if the "
#~ "system has limited capabilities."
#~ msgstr ""
#~ "Op platformen waarop de grafische versie van het installatiesysteem "
#~ "ondersteund wordt, is die versie voortaan standaard. U kunt nog steeds "
#~ "naar de tekstgeoriënteerde versie van het installatiesysteem gaan vanuit "
#~ "het openingsscherm van het installatiesysteem of als het systeem slechts "
#~ "beperkte mogelijkheden heeft."

#~ msgid "The kernel flavor has been bumped to <literal>i686</literal>"
#~ msgstr "De kernelvariant werd opgetrokken naar <literal>i686</literal>"

#~ msgid ""
#~ "The kernel flavor <literal>i586</literal> has been renamed to "
#~ "<literal>i686</literal>, since <literal>i586</literal> is no longer "
#~ "supported."
#~ msgstr ""
#~ "De naam van de kernelvariant werd gewijzigd van <literal>i586</literal> "
#~ "naar <literal>i686</literal> omdat <literal>i586</literal> niet langer "
#~ "ondersteund wordt."

#~ msgid "Desktop selection"
#~ msgstr "Selectie van de desktop"

#~ msgid ""
#~ "Since jessie, the desktop can be chosen within tasksel during "
#~ "installation, and several desktops can be selected at the same time."
#~ msgstr ""
#~ "Sinds jessie kan de desktop tijdens de installatie geselecteerd worden in "
#~ "tasksel en daar kunnen verschillende desktopomgevingen tegelijk gekozen "
#~ "worden."

#~ msgid "UEFI boot"
#~ msgstr "UEFI-opstart"

#~ msgid ""
#~ "The &releasename; installer improves support for a lot of UEFI firmware "
#~ "and also supports installing on 32-bit UEFI firmware with a 64-bit kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Het installatiesysteem van &releasename; biedt voor heel wat UEFI-"
#~ "firmware verbeterde ondersteuning en ondersteunt ook de installatie met "
#~ "een 64-bits kernel op 32-bits UEFI-firmware."

#~ msgid "Note that this does not include support for UEFI Secure Boot."
#~ msgstr ""
#~ "Merk op dat daar nog geen ondersteuning voor UEFI Secure Boot (beveiligde "
#~ "UEFI-opstart) onder valt."

#~ msgid "New method for naming network interfaces"
#~ msgstr "Nieuwe methode voor de naamgeving van netwwerkinterfaces"

#~ msgid ""
#~ "The installer and the installed systems use a new standard naming scheme "
#~ "for network interfaces. <literal>ens0</literal> or <literal>enp1s1</"
#~ "literal> (ethernet) or <literal>wlp3s0</literal> (wlan) will replace the "
#~ "legacy <literal>eth0</literal>, <literal>eth1</literal>, etc. See <xref "
#~ "linkend=\"new-interface-names\"/> for more information."
#~ msgstr ""
#~ "Het installatiesysteem en de geïnstalleerde systemen hanteren een nieuw "
#~ "standaardnaamgevingsschema voor netwerkinterfaces. <literal>ens0</"
#~ "literal> of <literal>enp1s1</literal> (ethernet) of <literal>wlp3s0</"
#~ "literal> (wlan) vervangen de verouderde benamingen <literal>eth0</"
#~ "literal>, <literal>eth1</literal>, enz. Zie <xref linkend=\"new-"
#~ "interface-names\"/> voor bijkomende informatie."

#~ msgid "Multi-arch images now default to <literal>amd64</literal>"
#~ msgstr ""
#~ "Op de multi-arcitectuur-images is <literal>amd64</literal> nu de standaard"

#~ msgid ""
#~ "Since 64-bit PCs have become more common, the default architecture on "
#~ "multi-arch images is now <literal>amd64</literal> instead of "
#~ "<literal>i386</literal>."
#~ msgstr ""
#~ "Vermits 64-bits PC's gebruikelijker worden, is de standaardarchitectuur "
#~ "op de multi-architectuur-images nu <literal>amd64</literal> in plaats van "
#~ "<literal>i386</literal>."

#~ msgid "Full CD sets removed"
#~ msgstr "De volledige CD-sets werden verwijderd"

#~ msgid ""
#~ "The full CD sets are not built anymore. The DVD images are still "
#~ "available as well as the netinst CD image."
#~ msgstr ""
#~ "De volledige CD-sets worden niet langer gecompileerd. De DVD-images zijn "
#~ "wel nog steeds beschikbaar, net als het netinst CD-image."

#~ msgid ""
#~ "Also, as the installer now gives an easy choice of desktop selection "
#~ "within tasksel, only Xfce CD#1 remains as a single-CD desktop system."
#~ msgstr ""
#~ "Vermits het installatiesysteem het nu eenvoudig maakt om binnen tasksel "
#~ "een desktop te selecteren, is Xfce CD#1 nog het enige resterende één-CD "
#~ "desktopsysteem."

#~ msgid "Accessibility in the installer and the installed system"
#~ msgstr ""
#~ "Toegankelijkheidsvoorzieningen in het installatiesysteem en het "
#~ "geïnstalleerde systeem"

#~ msgid ""
#~ "The installer produces two beeps instead of one when booted with grub, so "
#~ "users can tell that they have to use the grub method of editing entries."
#~ msgstr ""
#~ "Het installatiesysteem produceert twee bieptonen in plaats van één als er "
#~ "opgestart wordt met grub, zodat de gebruiker kan aangeven dat hij de grub-"
#~ "manier moet gebruiken om gegevens te bewerken."

#~ msgid ""
#~ "MATE desktop is the default desktop when brltty or espeakup is used in "
#~ "debian-installer."
#~ msgstr ""
#~ "Als brltty of espeakup gebruikt worden in het installatiesysteem, zal "
#~ "MATE het standaarddesktopsysteem zijn."

#~ msgid "Added HTTPS support"
#~ msgstr "Ondersteuning voor HTTPS werd toegevoegd"

#~ msgid ""
#~ "Support for HTTPS has been added to the installer, enabling downloading "
#~ "of packages from HTTPS mirrors."
#~ msgstr ""
#~ "In het installatiesysteem werd HTTPS-ondersteuning ingebouwd, zodat het "
#~ "mogelijk is om pakketten te downloaden van HTTPS-spiegelservers."

#~ msgid "Software speech support"
#~ msgstr "Niet langer ondersteunde platformen"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "&debian; can be installed using software speech, for instance by visually "
#~ "impaired people who do not use a Braille device. This is triggered "
#~ "simply by typing <literal>s</literal> and <literal>Enter</literal> at the "
#~ "installer boot beep. More than a dozen languages are supported."
#~ msgstr ""
#~ "Ondersteuning in het installatiesysteem voor de architecturen Alpha "
#~ "('alpha'), ARM ('arm') en HP PA-RISC ('hppa') is vervallen. De 'arm' "
#~ "architectuur is opgevolgd door de port ARM EABI ('armel')."

#~ msgid "New supported platforms"
#~ msgstr "Ondersteuning voor nieuwe platformen"

#~ msgid "The installation system now supports the following platforms:"
#~ msgstr "Het installatiesysteem ondersteunt nu de volgende platformen:"

#~ msgid "Intel Storage System SS4000-E"
#~ msgstr "Intel Storage System SS4000-E"

#~ msgid "Marvell's Kirkwood platform:"
#~ msgstr "Marvell's Kirkwood platform:"

#~ msgid "QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P and TS-419P"
#~ msgstr "QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P and TS-419P"

#~ msgid "Marvell SheevaPlug and GuruPlug"
#~ msgstr "Marvell SheevaPlug and GuruPlug"

#~ msgid "Marvell OpenRD-Base, OpenRD-Client and OpenRD-Ultimate"
#~ msgstr "Marvell OpenRD-Base, OpenRD-Client and OpenRD-Ultimate"

#~ msgid "HP t5325 Thin Client (partial support)"
#~ msgstr "HP t5325 Thin Client (deels ondersteund)"

#~ msgid "Languages added in this release include:"
#~ msgstr "Talen die zijn toegevoegd aan deze release zijn:"

#, fuzzy
#~ msgid "Tibetan and Uyghur have been added to the graphical installer."
#~ msgstr ""
#~ "Kannada, Laotiaans, Singalees en Telugu zijn toegevoegd aan het grafisch "
#~ "installatiesysteem."

#, fuzzy
#~ msgid "The installer now supports installation on IPv6-only networks."
#~ msgstr "Het installatiesysteem ondersteunt nu de volgende platformen:"

#~ msgid ""
#~ "Asturian, Estonian, Icelandic, Kazakh and Persian have been added to the "
#~ "graphical and text-based installer."
#~ msgstr ""
#~ "Asturisch, Estisch, IJslands, Kazachs en Perzisch zijn toegevoegd aan het "
#~ "grafische en op tekst gebaseerde installatiesysteem."

#~ msgid ""
#~ "Thai, previously available only in the graphical user interface, is now "
#~ "available also in the text-based installation user interface too."
#~ msgstr ""
#~ "Thai, hetgeen voorheen enkel in de grafische interface beschikbaar was, "
#~ "is nu ook beschikbaar in de tekstinterface."

#~ msgid ""
#~ "Due to the lack of translation updates two languages were dropped in this "
#~ "release: Wolof and Welsh."
#~ msgstr ""
#~ "Vanwege een gebrek aan bijwerkingen van de vertaling worden twee talen "
#~ "niet ondersteund in deze uitgave: Wolof en Welsh."

Reply to: