[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/distrib/archive.wmlDag iedereen, 


De vertaling van dutch/distrib/archive.wml van webwml werd bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/distrib/archive.wml b/dutch/distrib/archive.wml
index 4f4e6fc4f72..c305be3bcd3 100644
--- a/dutch/distrib/archive.wml
+++ b/dutch/distrib/archive.wml
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Distributie-archief"
-#use wml::debian::translation-check translation="df43bb6e84c97a996c3bc2e6f21a87bd08c18b92"
+#use wml::debian::translation-check translation="adf86939b926d1434cbac41f9d6ad4ca2df51930"
 #use wml::debian::toc
 
 # Translator:    Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
@@ -14,8 +14,7 @@ deze vinden in <a href="http://archive.debian.org/debian-archive/";>het
 archief van Debian</a> op
 <tt>http://archive.debian.org/debian-archive/</tt>.</p>
 
-<p>U kunt naar pakketten in de oude distributies zoeken op <url
-https://archive.debian.net>.</p>
+<p>U kunt naar pakketten in de oude distributies zoeken op <url https://historical.packages.debian.org/>.</p>
 
 <p>Releases worden daar bewaard in de <tt>dists/</tt>-map onder
 hun codenaam:</p>
#use wml::debian::template title="Distributie-archief"
#use wml::debian::translation-check translation="adf86939b926d1434cbac41f9d6ad4ca2df51930"
#use wml::debian::toc

# Translator:    Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
# Translation Date: Tue Jun 18 20:46:42 CEST 2002

<toc-display />

<toc-add-entry name="old-archive">debian-archief</toc-add-entry>

<p>Als u een van de oude distributies van Debian nodig heeft, kunt u
deze vinden in <a href="http://archive.debian.org/debian-archive/";>het
archief van Debian</a> op
<tt>http://archive.debian.org/debian-archive/</tt>.</p>

<p>U kunt naar pakketten in de oude distributies zoeken op <url https://historical.packages.debian.org/>.</p>

<p>Releases worden daar bewaard in de <tt>dists/</tt>-map onder
hun codenaam:</p>
<ul>
 <li><a href="../releases/squeeze/">squeeze</a> is Debian 6.0</li>
 <li><a href="../releases/lenny/">lenny</a>  is Debian 5.0</li>
 <li><a href="../releases/etch/">etch</a>  is Debian 4.0</li>
 <li><a href="../releases/sarge/">sarge</a>  is Debian 3.1</li>
 <li><a href="../releases/woody/">woody</a>  is Debian 3.0</li>
 <li><a href="../releases/potato/">potato</a> is Debian 2.2</li>
 <li><a href="../releases/slink/">slink</a>  is Debian 2.1</li>
 <li><a href="../releases/hamm/">hamm</a>   is Debian 2.0</li>
 <li>bo  is Debian 1.3</li>
 <li>rex is Debian 1.2</li>
 <li>buzz is Debian 1.1</li>
</ul>

<p>Met het voortschrijden der tijd verwijderen we de gecompileerde
binaire pakketten van oude releases. Op het moment zijn er binaire
(voorgecompileerde) pakketten aanwezig voor <i>squeeze</i>, <i>lenny</i>, 
<i>etch</i>,
<i>sarge</i>, <i>woody</i>, <i>potato</i>, <i>slink</i>, <i>hamm</i> en
<i>bo</i>; voor oudere releases is alleen broncode beschikbaar.</p>

<p>Als u APT gebruikt, zijn de relevante regels voor
<tt>sources.list</tt> bijvoorbeeld als volgt:</p>
<pre>
 deb http://archive.debian.org/debian/ hamm contrib main non-free
</pre>
<p>of</p>
<pre>
 deb http://archive.debian.org/debian/ bo bo-unstable contrib main non-free
</pre>

<p>Hieronder volgt een lijst van spiegelservers die ook het archief hebben
opgenomen in hun collectie:</p>

#include "$(ENGLISHDIR)/distrib/archive.mirrors"
<archivemirrors>

<toc-add-entry name="non-us-archive">debian-non-US-archief</toc-add-entry>

<p>In het verleden was er software in Debian-pakketten beschikbaar die niet
in de Verenigde Staten (en andere landen) kon worden gedistribueerd in
verband met restricties op de uitvoer van cryptografie of softwarepatenten.
Hiervoor beheerde Debian een speciaal archief, genaamd <q>non-US</q>.</p>

<p>Met Debian 3.1 zijn deze pakketten opgenomen in het reguliere archief
(<q>main</q>) en sindsdien bestaat het archief debian-non-US niet meer. Het is
nu echt <em>gearchiveerd</em> en opgenomen in het archief 
archive.debian.org.</p>

<p>De pakketten zijn nog steeds beschikbaar op de server 
archive.debian.org. Beschikbare toegangsmethoden zijn:</p>
<blockquote><p>
<a href="http://archive.debian.org/debian-non-US/";>http://archive.debian.org/debian-non-US/</a><br>
rsync://archive.debian.org/debian-non-US/ (beperkt)
</p></blockquote>

<p>De relevante regels voor sources.list om de pakketten met APT te gebruiken,
zijn:</p>

<pre>
 deb http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
 deb-src http://archive.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
</pre>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: