[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#906939] po-debconf://taskselFrans Spiesschaert schreef op wo 22-08-2018 om 17:36 [+0200]:
> 906939: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=906939

Oeps, er sloop in het vorige bericht een typefout in de pseudo-URL.
Een nieuwe poging, ditmaal hopelijk zonder fout.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: