[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/MailingLists/HOWTO_start_list.wmlDag iedereen, 


De vertaling van dutch/MailingLists/HOWTO_start_list.wml van webwml
werd bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/MailingLists/HOWTO_start_list.wml b/dutch/MailingLists/HOWTO_start_list.wml
index bddea073f2a..c082445735e 100644
--- a/dutch/MailingLists/HOWTO_start_list.wml
+++ b/dutch/MailingLists/HOWTO_start_list.wml
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Mailinglijstaanvraag-HOWTO"
-#use wml::debian::translation-check translation="351021c6b35d943410c0745a968a42402c823fda"
+#use wml::debian::translation-check translation="881ca15fb120b2f30d9ab1613754ba77b339037e"
 
 # Last Translation Update by $Author$
 # Last Translation Update at $Date$
@@ -82,19 +82,13 @@ worden in een <em>wishlist</em>
 
  <dt><strong>Categorie</strong></dt>
  <dd>
-   	<P>Dit is nodig om de lijst te classifiëren en om ze correct te
+   	<p>Dit is nodig om de lijst te classifiëren en om ze correct te
 	sorteren op 
-  	<a href="subscribe">de inschrijfpagina</a> en elders.
-	De mogelijke categorieën zijn:
-
-		<UL>
-			<LI>Gebruikers
-			<LI>Ontwikkelaars
-			<LI>i18n en Vertalingen
-			<LI>Ports
-			<LI>Andere over Debian
-			<LI>Andere
-		</UL>
+  	<a href="subscribe">de inschrijfpagina</a> en elders.</p>
+	<p>De mogelijke categorieën zijn te vinden op <a
+  href="https://lists.debian.org";>de thuispagina van lists.debian.org</a>.
+  </p>
  </dd>
 
  <dt><strong>Inschrijfbeleid</strong></dt>
#use wml::debian::template title="Mailinglijstaanvraag-HOWTO"
#use wml::debian::translation-check translation="881ca15fb120b2f30d9ab1613754ba77b339037e"

# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$

<P>De bedoeling van dit document is om mensen te helpen bij het opzetten van een
mailinglijst op <a href="https://lists.debian.org/";>lists.debian.org</a>.</p>

<p>Alle nieuwe mailinglijsten moeten eerst voldoen aan deze basisvereisten:</p>

<ul>
 <li>Basisdoelstelling.
 <br>
 Dit betekent dat het onderwerp dat de nieuwe mailinglijst zou behandelen 
 geschikt is voor discussie op een permanente mailinglijst op lists.debian.org.
 <br>
 Sommige discussies zijn beter geschikt voor eenvoudige e-mailaliassen, en 
 voor eenvoudig pakketbeheer zijn hier geen lijsten nodig.
 Onnodig te vermelden dat lijsten die erop gericht zijn iemands ijdelheid te strelen of lijsten
 die niets met Debian te maken hebben, niet zullen worden aangemaakt.</li>

 <li>Geïntereseerd publiek.
 <br>
 Dit betekent dat aanvragen voor nieuwe mailinglijsten gebaseerd moeten zijn op
 een werkelijke nood voor een nieuw, afzonderlijk discussieforum, eerder dan op
 een gril van de aanvrager. Er is ook een minimum aan publiek nodig om 
 tijdelijke of kortstondige mailinglijstaanvragen te vermijden.</li>
</ul>

<p>Eens aan deze basisvereisten is voldaan, moet een correcte aanvraag gestuurd
worden in een <em>wishlist</em>
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">bugrapport</a> voor het pseudo-pakket 
<code><a href="https://bugs.debian.org/lists.debian.org";>lists.debian.org</a></code>.</p>

<p>De volgende informatie is vereist in het bugrapport:</p>

<div class="centerblock">
<dl>

  <dt><strong>Naam</strong></dt>
  <dd>
  	<p>Kies een korte, beschrijvende en unieke naam.</p>

	<p>Merk op dat elke lijstnaam moet voorafgegeaan worden door een 
	unieke string, meestal <code>debian-</code> voor lijsten gerelateerd
	met het Debian Project.

	<p>Lijsten voor externe projecten hoeven geen prefix, want ze worden 
	aangemaakt als <code><var>lijstnaam</var>@other.debian.org</code>.</p>

	<p>Woorden worden gescheiden door een liggend streepje, "-", dus 
	bijvoorbeeld een lijst over "Foo bar" in relatie met Debian zou 
	debian-foo-bar worden genoemd.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Rationale</strong></dt>
  <dd>
	<p>Volledige uitleg over waarom u wilt dat deze lijst wordt aangemaakt.</p>

	<p>De lijstbeheerders hebben het recht om eerst te vragen naar consensus
	op de lijst debian-devel en / of debian-project.
	Als u er zich bewust van bent dat uw aanvraag twijfelachtig is, dan kan u het
	proces versnellen door de materie te bediscussiëren vóór
	het sturen van een bugrapport.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Korte beschrijving</strong></dt>
  <dd>
   	<p>Dit is een beschrijving van één regel om te tonen in 
	lijstindices, dus zorg dat ze kort en duidelijk is.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Lange beschrijving</strong></dt>
  <dd>
   	<P>Deze beschrijving is bedoeld voor mensen die zich willen aansluiten
	bij de juiste lijst, dus zorg dat ze duidelijk en informatief is.

  	<P>Zie <A HREF="subscribe">de inschrijfpagina</A> voor voorbeelden.
	</p>
  </dd>

  <dt><strong>Categorie</strong></dt>
  <dd>
   	<p>Dit is nodig om de lijst te classifiëren en om ze correct te
	sorteren op 
  	<a href="subscribe">de inschrijfpagina</a> en elders.</p>
	<p>De mogelijke categorieën zijn te vinden op <a
  href="https://lists.debian.org";>de thuispagina van lists.debian.org</a>.
  </p>

  </dd>

  <dt><strong>Inschrijfbeleid</strong></dt>
  <dd>
   <P>open / gesloten

   <p>Bij een gesloten lijst, wie mag zich inschrijven, wie kan er inschrijvingsaanvragen goedkeuren? Doorgaans ondersteunen we geen gesloten lijsten. U moet een aanvraag voor een gesloten lijst erg goed kunnen beargumenteren.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Postbeleid</strong></dt>
  <dd>
   <P>open / gemodereerd

   <p>Bij een gemodereerde lijst, wie zijn de moderators? Doorgaans ondersteunen we geen gemodereerde lijsten. U moet een aanvraag voor een gemodereerde lijst erg goed kunnen beargumenteren. Er is ook geen webfrontend of iets dergelijks beschikbaar. Het modereren gebeurt enkel via e-mail.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Webarchief</strong></dt>
  <dd>
   <P>ja / nee

   <p>Op <a href="https://lists.debian.org/";>onze mailinglijstarchieven</a>. De verwachting is dat lijstarchieven openbaar zijn. Er moet een goede reden zijn om geen webarchief te hebben.
  </dd>

</dl>
</div>

<p>Na het sturen van de aanvraag, wordt het uitermate geapprecieerd dat verschillende
andere mensen die interesse hebben voor de nieuwe lijst, een e-mail sturen naar 
het bugrapport om hun interesse te laten blijken.</p>

<p>Stuur uw bugrapport in het Engels, voor de Engelse termen kunt u onderaan de pagina op <a href="https://www.debian.org/MailingLists/HOWTO_start_list.en.html";>
English</a> klikken.</p>

<p>Volg bovenstaande regels, want anders zal uw aanvraag niet aanvaard worden.</p>

<h3>Bestaande mailinglijsten naar lists.debian.org verhuizen</h3>

<p>Een bestaande mailinglijst kan naar lists.debian.org verhuizen: de
beheerder van de lijst moet een aanvraag sturen zoals hierboven beschreven, en
een lijst van ingeschrevenen bezorgen (in platte tekst, één adres
per regel). Archieven van de bestaande lijst kunnen ook worden geïmporteerd
uit bestanden in mbox-formaat (liefst opgesplitst per maand).</p>

<p>Bovendien moet natuurlijk een verwijzing van de oude locatie naar de nieuwe
worden opgezet.</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: