[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] webwml://www.debian.org/dutch/CD/index.wmlDag iedereen, 


De vertaling van dutch/CD/index.wml van webwml werd bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met dezelfde wijzigingen in het
originele (Engelse) bestand.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/dutch/CD/index.wml b/dutch/CD/index.wml
index 301e2b0bd9f..505df0882ba 100644
--- a/dutch/CD/index.wml
+++ b/dutch/CD/index.wml
@@ -1,14 +1,14 @@
-#use wml::debian::cdimage title="Debian op CD's" BARETITLE=true
+#use wml::debian::cdimage title="Debian op CD's/DVD's" BARETITLE=true
 #use wml::debian::release_info
-#use wml::debian::translation-check translation="d929cc609b3551f51df040eb46f6422ce61bae2b"
+#use wml::debian::translation-check translation="9dcab36202d262b6b33583d68794b995999fa269"
 
 # Last Translation update by: $Author$
 # Last Translation update at: $Date$
 
-<p>Als u Debian op CD's of USB-stick wilt hebben, kunt u hieronder zien
+<p>Als u Debian op CD's/DVD's of USB-stick wilt bekomen, kunt u hieronder zien
 welke opties er beschikbaar zijn. Indien u problemen heeft, kijk dan
 eens in de <a href="faq/">FAQ (lijst van veelgestelde vragen) over de
-Debian CD's</a>.</p>
+Debian CD's/DVD's</a>.</p>
 
 <div class="tip">
  <p>Wilt u Debian installeren en beschikt de doelcomputer over een
@@ -29,11 +29,11 @@ gebruikt worden</a></div>
  Veel spiegelservers bieden HTTP-links aan waarmee u de images rechtstreeks
  met uw browser of met een programma aan de commandoregel kunt downloaden.</li>
 
- <li><a href="vendors/">Koop kant-en-klare Debian CD's.</a> Ze zijn goedkoop -
+ <li><a href="vendors/">Koop kant-en-klare Debian media.</a> Ze zijn goedkoop -
  we maken er geen winst op! Als u voor uw internetverbinding per minuut
- betaalt, dan is dit uw enige optie. U kunt ook overwegen de CD's te kopen als
- u alleen een modem hebt, omdat het downloaden over een modemverbinding dagen
- kan duren.</li>
+ betaalt, dan is dit uw enige optie. U zou de media ook kunnen aankopen als
+ u een trage internetverbinding heeft, omdat het downloaden van alle images
+ zeer lang kan duren.</li>
 
  <li><a href="jigdo-cd/">Download CD/DVD-images met jigdo.</a> Het programma
  &quot;jigdo&quot; geeft u de mogelijkheid om de snelste van de
@@ -57,18 +57,18 @@ gebruikt worden</a></div>
 
 </ul>
 
-<p>Officiële CD-releases zijn ondertekend zodat u hun echtheid kunt <a
+<p>Officiële CD/DVD-releases zijn ondertekend zodat u hun echtheid kunt <a
 href="verify">verifiëren.</a>.</p>
 
 <p>Debian is beschikbaar voor verschillende computerarchitecturen - zorg
 ervoor dat u de images downloadt die bij uw computer horen! (De meeste
-mensen moeten de images voor &quot;i386&quot;-, ofwel Intel-systemen
-gebruiken.) Als u eenmaal uw eigen CD's heeft gebrand, bent u wellicht
+mensen moeten de images voor <q>amd64</q>, d.w.z. 64-bits PC-compatibele systemen,
+gebruiken.) Als u eenmaal uw eigen schijfjes heeft gebrand, bent u wellicht
 geïnteresseerd in het <a href="artwork/">illustratiemateriaal</a>
-voor de CD-hoesjes van Debian-CD's.</p>
+voor de hoesjes van Debian schijfjes.</p>
 
    <div class="cdflash" id="latest">Meest recente officiële
-   release van de &quot;stable&quot; CD-images:
+   release van de &quot;stable&quot; CD/DVD-images:
     <strong><current-cd-release></strong>.
    <br><small>(Snapshots voor de &quot;testing&quot; distributie worden
    wekelijks gegenereerd.)</small></div>
#use wml::debian::cdimage title="Debian op CD's/DVD's" BARETITLE=true
#use wml::debian::release_info
#use wml::debian::translation-check translation="9dcab36202d262b6b33583d68794b995999fa269"

# Last Translation update by: $Author$
# Last Translation update at: $Date$

<p>Als u Debian op CD's/DVD's of USB-stick wilt bekomen, kunt u hieronder zien
welke opties er beschikbaar zijn. Indien u problemen heeft, kijk dan
eens in de <a href="faq/">FAQ (lijst van veelgestelde vragen) over de
Debian CD's/DVD's</a>.</p>

<div class="tip">
 <p>Wilt u Debian installeren en beschikt de doelcomputer over een
 internetverbinding? Overweeg dan de <a
 href="netinst/">netwerkinstallatie</a>-media, die zijn een kleinere
 download.</p>
</div>

<div class="tip">
<p>Op de architecturen i386 en amd64 kunnen alle CD/DVD-images ook
<a href="https://www.debian.org/CD/faq/#write-usb";>op een USB-stick 
gebruikt worden</a></div>


<ul>

 <li><a href="http-ftp/">Download CD/DVD-images met HTTP.</a>
 Veel spiegelservers bieden HTTP-links aan waarmee u de images rechtstreeks
 met uw browser of met een programma aan de commandoregel kunt downloaden.</li>

 <li><a href="vendors/">Koop kant-en-klare Debian media.</a> Ze zijn goedkoop -
 we maken er geen winst op! Als u voor uw internetverbinding per minuut
 betaalt, dan is dit uw enige optie. U zou de media ook kunnen aankopen als
 u een trage internetverbinding heeft, omdat het downloaden van alle images
 zeer lang kan duren.</li>

 <li><a href="jigdo-cd/">Download CD/DVD-images met jigdo.</a> Het programma
 &quot;jigdo&quot; geeft u de mogelijkheid om de snelste van de
 300&nbsp;wereldwijde Debian-spiegelservers uit te zoeken om de images te
 downloaden. Met het programma kunt u de spiegelservers gemakkelijk kiezen en
 gemakkelijk oudere images &quot;upgraden&quot; naar de meest recente release.
 Dit is de enige mogelijkheid om Debian DVD-images voor alle architecturen te
 downloaden.</li>

 <li><a href="torrent-cd/">Download CD/DVD-images met BitTorrent.</a> Het
 Bittorrent-peer-to-peer-systeem laat vele gebruikers tegelijkertijd in
 onderlinge samenwerking images downloaden, met een minimale belasting van
 onze servers. DVD images zijn enkel voor sommige architecturen
 beschikbaar.</li>

 <li><a href="live/">Download live-images over HTTP, FTP of met
 BitTorrent.</a> Als een nieuw alternatief op de standaard-images zijn er
 live-images waarmee u Debian eerst kunt proberen en daarna de inhoud van de
 image kunt installeren.
 </li>

</ul>

<p>Officiële CD/DVD-releases zijn ondertekend zodat u hun echtheid kunt <a
href="verify">verifiëren.</a>.</p>

<p>Debian is beschikbaar voor verschillende computerarchitecturen - zorg
ervoor dat u de images downloadt die bij uw computer horen! (De meeste
mensen moeten de images voor <q>amd64</q>, d.w.z. 64-bits PC-compatibele systemen,
gebruiken.) Als u eenmaal uw eigen schijfjes heeft gebrand, bent u wellicht
geïnteresseerd in het <a href="artwork/">illustratiemateriaal</a>
voor de hoesjes van Debian schijfjes.</p>

   <div class="cdflash" id="latest">Meest recente officiële
   release van de &quot;stable&quot; CD/DVD-images:
    <strong><current-cd-release></strong>.
   <br><small>(Snapshots voor de &quot;testing&quot; distributie worden
   wekelijks gegenereerd.)</small></div>

# <release-notes> is used in releases/index.wml, sets variables
{#releases#:
#include "releases/index.wml"
:##}

<p>Informatie over bekende installatieproblemen is beschikbaar op de
<a href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/">installatie-informatie</a>
pagina.<br>
</p>
diff --git a/english/CD/index.wml b/english/CD/index.wml
index 6a8bb63c0a8..9fbcecb7b43 100644
--- a/english/CD/index.wml
+++ b/english/CD/index.wml
@@ -1,9 +1,9 @@
-#use wml::debian::cdimage title="Debian on CDs" BARETITLE=true
+#use wml::debian::cdimage title="Debian on CDs/DVDs" BARETITLE=true
 #use wml::debian::release_info
 
-<p>If you want to obtain Debian on CD or USB stick, see below for the
+<p>If you want to obtain Debian on CD/DVD or USB stick, see below for the
 available options. In case of problems, please check the <a
-href="faq/">FAQ about Debian CDs</a>.</p>
+href="faq/">FAQ about Debian CDs/DVDs</a>.</p>
 
 <div class="tip">
 <p>If you simply want to install Debian and have an Internet connection on the
@@ -20,11 +20,11 @@ Install</a> media which is a smaller download.</p> </div>
  Many mirrors supply direct HTTP download links you can download with your
  browser or command line tool.</li>
 
- <li><a href="vendors/">Buy finished Debian CD-ROMs.</a> They are
- cheap - we do not make any profit with them! If your Internet
- connection is charged by the minute, this is your only choice. You
- might also consider buying the CDs if you only have a modem, as
- downloading the images via modem takes days.</li>
+ <li><a href="vendors/">Buy finished Debian media.</a> They are cheap
+ - we do not make any profit with them! If your Internet connection
+ is charged by the minute, this is your only choice. You might also
+ consider buying media if you only have a slow internet connection,
+ as downloading all the images might take a very long time.</li>
 
  <li><a href="jigdo-cd/">Download CD/DVD images with jigdo.</a>
  The "jigdo" scheme allows you to pick the fastest out of
@@ -45,17 +45,17 @@ Install</a> media which is a smaller download.</p> </div>
 
 </ul>
 
-<p>Official CD releases are signed so that you can <a
+<p>Official CD/DVD releases are signed so that you can <a
 href="verify">verify they are authentic</a>.</p>
 
 <p>Debian is available for different computer architectures - make
 sure you are getting images that match your computer! (Most people
-will need images for "i386", i.e. Intel systems.) Once you have
-created your own CDs, you might be interested in the <a
-href="artwork/">artwork for covers of Debian CDs</a>.</p>
+will need images for <q>amd64</q>, i.e. 64-bit PC-compatible systems.) Once you have
+created your own discs, you might be interested in the <a
+href="artwork/">artwork for covers of Debian discs</a>.</p>
 
    <div class="cdflash" id="latest">Latest official release
-   of the "stable" CD images:
+   of the "stable" CD/DVD images:
     <strong><current-cd-release></strong>.
    <br><small>(Snapshots of the "testing"
    distribution are created weekly.)</small></div>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: