[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-installer://manual/po/nl/using-d-i.poDag iedereen,

Het hoofdstuk using-d-i kreeg er een extra paragraaf bij.
In bijlage een diff-bestand met die nieuwe paragraaf en de vertaling
ervan.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
Index: installer/manual/po/nl/using-d-i.po
===================================================================
--- installer/manual/po/nl/using-d-i.po	(revision 70872)
+++ installer/manual/po/nl/using-d-i.po	(working copy)
@@ -2,23 +2,23 @@
 # Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual_using-d-i\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-07-12 09:14+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-09 12:32+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-27 22:43+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Tag: title
 #: using-d-i.xml:5
 #, no-c-format
 msgid "Using the &debian; Installer"
 msgstr "Het &debian; installatiesysteem gebruiken"
 
@@ -1705,14 +1705,21 @@
 msgid ""
 "In case you do not specify a password for the <quote>root</quote> user here, "
 "this account will be disabled but the <command>sudo</command> package will "
 "be installed later to enable administrative tasks to be carried out on the "
 "new system. By default, the first user created on the system will be allowed "
 "to use the <command>sudo</command> command to become root."
 msgstr ""
+"Indien u hier geen wachtwoord opgeeft voor de gebruiker <quote>root</quote>, "
+"zal dit account uitgeschakeld worden, maar zal later het pakket "
+"<command>sudo</command> geïnstalleerd worden om het uitvoeren van "
+"beheerstaken op het nieuwe systeem mogelijk te maken. Standaard zal de "
+"eerste gebruiker die aangemaakt wordt op het systeem, de toelating krijgen "
+"om het commando <command>sudo</command> te gebruiken om gebruiker root te "
+"worden."
 
 #. Tag: title
 #: using-d-i.xml:1022
 #, no-c-format
 msgid "Create an Ordinary User"
 msgstr "Een gewone gebruiker aanmaken"
 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: