[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-installer://manual/po/nl/welcome.poDag iedereen,

Het hoofdstuk welcome.po werd een klein beetje aangepast.
In bijlage het diff-bestand met de aanpassing en de daaraan aangepaste
vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
Index: installer/manual/po/nl/welcome.po
===================================================================
--- installer/manual/po/nl/welcome.po	(revision 70872)
+++ installer/manual/po/nl/welcome.po	(working copy)
@@ -4,19 +4,19 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual_welcome\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-07-02 19:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-11 21:24+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-27 22:49+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Tag: title
 #: welcome.xml:4
 #, no-c-format
 msgid "Welcome to &debian;"
@@ -794,23 +794,24 @@
 "In <xref linkend=\"install-methods\"/> verkrijgt u de installatiebestanden "
 "die u voor uw installatiemethode nodig heeft."
 
 #. Tag: para
 #: welcome.xml:480
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "describes booting into the installation system. This chapter also "
 #| "discusses troubleshooting procedures in case you have problems with this "
 #| "step."
 msgid ""
 "The next <xref linkend=\"boot-installer\"/> describes booting into the "
 "installation system. This chapter also discusses troubleshooting procedures "
 "in case you have problems with this step."
 msgstr ""
-"beschrijft het opstarten van het installatiesysteem. Dit hoofdstuk gaat ook "
-"in op procedures voor het oplossen van problemen die zich bij deze stap "
-"zouden kunnen stellen."
+"Het volgende hoofdstuk <xref linkend=\"boot-installer\"/> beschrijft het "
+"opstarten van het installatiesysteem. Dit hoofdstuk gaat ook in op "
+"procedures voor het oplossen van problemen die zich bij deze stap zouden "
+"kunnen stellen."
 
 #. Tag: para
 #: welcome.xml:487
 #, no-c-format
 msgid ""

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: