[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-installer://manual/po/nl/post-install.poDag iedereen,

De tekst en de vertaling van het hoofdstuk post-install
kregen een kleine aanpassing.
In bijlage een diff-bestand.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
Index: installer/manual/po/nl/post-install.po
===================================================================
--- installer/manual/po/nl/post-install.po	(revision 70872)
+++ installer/manual/po/nl/post-install.po	(working copy)
@@ -1,28 +1,28 @@
 # Dutch translation of d-i-manual_post-install.
 # Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual_post-install\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-07-13 22:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-22 13:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-27 22:33+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Tag: title
 #: post-install.xml:5
 #, no-c-format
 msgid "Next Steps and Where to Go From Here"
 msgstr "De volgende stappen en waar u hierna nog terecht kunt"
 
 #. Tag: title
 #: post-install.xml:13
 #, no-c-format
 msgid "Shutting down the system"
@@ -464,53 +464,49 @@
 "often used in combination with <command>exim</command> or <command>sendmail</"
 "command> as MTA and <command>procmail</command> as MDA."
 msgstr ""
 "Op Linux- en Unix-systemen is <command>mutt</command> van oudsher een erg "
 "populaire MUA. Zoals de meeste traditionele Linux-programma's is het "
 "tekstgeoriënteerd. Vaak wordt het gebruikt in combinatie met <command>exim</"
 "command> of <command>sendmail</command> als MTA en <command>procmail</"
 "command> als MDA."
 
 #. Tag: para
 #: post-install.xml:297
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "With the increasing popularity of graphical desktop systems, the use of "
 #| "graphical e-mail programs like GNOME's <command>evolution</command>, "
 #| "KDE's <command>kmail</command> or Mozilla's <command>thunderbird</"
 #| "command> (in &debian; available as <command>icedove</command><footnote> "
 #| "<para> The reason that <command>thunderbird</command> has been renamed to "
 #| "<command>icedove</command> in &debian; has to do with licensing issues. "
 #| "Details are outside the scope of this manual. </para> </footnote>) is "
 #| "becoming more popular. These programs combine the function of a MUA, MTA "
 #| "and MDA, but can &mdash; and often are &mdash; also be used in "
 #| "combination with the traditional Linux tools."
 msgid ""
 "With the increasing popularity of graphical desktop systems, the use of "
 "graphical e-mail programs like GNOME's <command>evolution</command>, KDE's "
 "<command>kmail</command> or Mozilla's <command>thunderbird</command> has "
 "becoming more popular. These programs combine the function of a MUA, MTA and "
 "MDA, but can &mdash; and often are &mdash; also be used in combination with "
 "the traditional Linux tools."
 msgstr ""
 "Met de toenemende populariteit van grafische desktopsystemen zijn ook "
 "grafische e-mailprogramma's, zoals <command>evolution</command> onder GNOME, "
 "<command>kmail</command> onder KDE of Mozilla's <command>thunderbird</"
-"command> (in &debian; is dit programma beschikbaar onder de naam "
-"<command>icedove</command><footnote> <para> De reden voor het hernoemen in "
-"&debian; van <command>thunderbird</command> naar <command>icedove</command> "
-"is een licentiekwestie. Waarover het daarbij precies gaat, valt buiten het "
-"bestek van deze handleiding. </para> </footnote>) populairder geworden. Deze "
-"programma's combineren de functies van MUA, MTA en MDA, maar kunnen ook "
-"gebruikt worden in combinatie met het traditionele Linux-gereedschap &mdash; "
-"en in de praktijk is dat ook vaak het geval."
+"command> populairder geworden. Deze programma's combineren de functies van "
+"MUA, MTA en MDA, maar kunnen ook gebruikt worden in combinatie met het "
+"traditionele Linux-gereedschap &mdash; en in de praktijk is dat ook vaak het "
+"geval &mdash;."
 
 #. Tag: title
 #: post-install.xml:309
 #, no-c-format
 msgid "Default E-Mail Configuration"
 msgstr "Een standaard e-mailconfiguratie"
 
 #. Tag: para
 #: post-install.xml:310
 #, no-c-format
 msgid ""

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: