[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-installer://manual/po/nl/install-methodsDag iedereen,

De tekst en de vertaling van het hoofdstuk install-methods
werden aangepast.
In bijlage een diff-bestand.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
Index: installer/manual/po/nl/install-methods.po
===================================================================
--- installer/manual/po/nl/install-methods.po	(revision 70872)
+++ installer/manual/po/nl/install-methods.po	(working copy)
@@ -1,25 +1,25 @@
 # Dutch translation of d-i-manual_install-methods.
 # Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual_install-methods\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-09-02 12:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-11 17:42+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-27 20:44+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Tag: title
 #: install-methods.xml:5
 #, no-c-format
 msgid "Obtaining System Installation Media"
 msgstr "Media met het installatiesysteem verkrijgen"
 
 #. Tag: title
@@ -233,36 +233,35 @@
 #. Tag: title
 #: install-methods.xml:145
 #, no-c-format
 msgid "QNAP Turbo Station Installation Files"
 msgstr "Installatiebestanden voor het QNAP Turbo Station"
 
 #. Tag: para
 #: install-methods.xml:146
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "The installation files for the QNAP Turbo Station consist of a kernel and "
 #| "ramdisk as well as a script to write these images to flash. You can "
 #| "obtain the installation files for QNAP TS-109, TS-209, TS-409 and TS-409U "
 #| "models from &qnap-orion-firmware-img;. The installation files for QNAP "
 #| "TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x and TS-41x/TS-41x models can be "
 #| "found at &qnap-kirkwood-firmware-img;."
 msgid ""
 "The installation files for the QNAP Turbo Station consist of a kernel and "
 "ramdisk as well as a script to write these images to flash. You can obtain "
 "the installation files for QNAP TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x and "
 "TS-41x/TS-42x models from &qnap-kirkwood-firmware-img;."
 msgstr ""
 "De installatiebestanden voor het QNAP Turbo Station bestaan uit een kernel "
 "en een ramschijf samen met een script om deze images in het flashgeheugen te "
-"schrijven. De installatiebestanden voor de modellen QNAP TS-109, TS-209, "
-"TS-409 en TS-409U kunt u ophalen van &qnap-orion-firmware-img;. De "
-"installatiebestanden voor de modellen QNAP TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/"
-"TS-22x en TS-41x/TS-41x kunt u vinden op &qnap-kirkwood-firmware-img;."
+"schrijven. De installatiebestanden voor de modellen QNAP TS-11x/TS-12x, "
+"HS-210, TS-21x/TS-22x en TS-41x/TS-41x kunt u vinden op &qnap-kirkwood-"
+"firmware-img;."
 
 #. Tag: title
 #: install-methods.xml:157
 #, no-c-format
 msgid "Plug Computer and OpenRD Installation Files"
 msgstr "Installatiebestanden voor Plug Computer en OpenRD"
 
 #. Tag: para

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: