[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/doc/books.nl.htmlDag iedereen,

Ook in dit geval zijn de wijzigingen minimaal: enkele talen zijn
weggevallen.
In bijlage een bijgewerkte versie en een diff-bestand.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/doc/books.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/books.wml,v
retrieving revision 1.43
diff -u -r1.43 books.wml
--- webwml/dutch/doc/books.wml	28 May 2016 11:50:56 -0000	1.43
+++ webwml/dutch/doc/books.wml	12 Jun 2017 19:01:39 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Boeken over Debian" GEN_TIME="yes"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.69"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.72"
 #include "$(ENGLISHDIR)/doc/books.def"
 
 # Last Translation Update by $Author: elbrus $
@@ -23,9 +23,6 @@
 <langindex name=french />&nbsp;&nbsp;
 <langindex name=german />&nbsp;&nbsp;
 <langindex name=japanese />&nbsp;&nbsp;
-<langindex name=korean />&nbsp;&nbsp;
-<langindex name=persian />&nbsp;&nbsp;
-<langindex name=portuguese />&nbsp;&nbsp;
 <langindex name=spanish />&nbsp;&nbsp;
 </p>
 
#use wml::debian::template title="Boeken over Debian" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.72"
#include "$(ENGLISHDIR)/doc/books.def"

# Last Translation Update by $Author: elbrus $
# Last Translation Update at $Date: 2016/05/28 11:50:56 $

# Greetings translators!
# As you may have noticed, we have changed the system for handling this
# list: from now translation of the blurb of books will be managed with
# gettext through the
# doc.XX.po file (where XX is the code of your language), located at
# webwml/$lang/po directory.
# You can add directly there the translation for the description of
# books, and they will be automagically included in the book list page.
# More information about the translation of PO strings of the website are
# available in the README file at webwml/english/po. For any doubt,
# please contact debian-www@lists.debian.org

<p>
<langindex name=dutch />&nbsp;&nbsp;
<langindex name=english />&nbsp;&nbsp;
<langindex name=french />&nbsp;&nbsp;
<langindex name=german />&nbsp;&nbsp;
<langindex name=japanese />&nbsp;&nbsp;
<langindex name=spanish />&nbsp;&nbsp;
</p>

#include "$(ENGLISHDIR)/doc/books.data"

<h2>Nieuwe boeken over Debian toevoegen</h2>

<p>Als u uw boek hier vermeld zou willen zien, stuur dan een e-mail <strong>in 
het
Engels</strong> naar &lt;<a 
href="mailto:books@debian.org";>books@debian.org</a>&gt;.
<br />
Vermeld daarbij de volgende informatie:</p>
<ul>
<li>titel van het boek;</li>
<li>auteur;</li>
<li>uitgever;</li>
<li>taal of talen waarin het boek is geschreven;</li>
<li>een URL naar een pagina waarop het boek beschreven wordt, of tenminste naar 
de organisatie;</li>
<li>e-mailadres voor vragen van klanten;</li>
<li>welke CD’s worden meegeleverd met het boek;</li>
<li>een korte beschrijving of flaptekst van het boek in 
ongeveer 50 woorden (<b>in het Engels</b>).</li>
</ul>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: