[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/index.nl.htmlDag iedereen,

Een kleine wijziging aan de openingspagina van de Debian website:
64-bits is nu standaard.
In bijlage een bijgewerkte versie en een diff-bestand.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/index.wml,v
retrieving revision 1.51
diff -u -r1.51 index.wml
--- webwml/dutch/index.wml	30 Apr 2014 09:21:42 -0000	1.51
+++ webwml/dutch/index.wml	12 Jun 2017 18:55:17 -0000
@@ -1,6 +1,6 @@
 #use wml::debian::mainpage title="Het universele Besturingssysteem"
 #use wml::debian::recent_list
-#use wml::debian::translation-check translation="1.92"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.93"
 
 # Last Translation Update by: $Author: pabs $
 # Last Translation Update at: $Date: 2014/04/30 09:21:42 $
@@ -8,8 +8,7 @@
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
 
-<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/multi-arch/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-i386-netinst.iso">Download Debian <current_release_short><em>(32/64-bit PC Netwerk-installatie)</em></a> </span>
-
+<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Download Debian <current_release_short><em>(64-bits PC Netwerk-installatie)</em></a> </span>
 
 <div id="splash">
         <h1>Debian</h1>
#use wml::debian::mainpage title="Het universele Besturingssysteem"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.93"

# Last Translation Update by: $Author: pabs $
# Last Translation Update at: $Date: 2014/04/30 09:21:42 $

#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"

<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Download Debian <current_release_short><em>(64-bits PC Netwerk-installatie)</em></a> </span>

<div id="splash">
        <h1>Debian</h1>
</div>  

<div id="intro">
<p><a href="https://www.debian.org/";>Debian</A> is een
<a href="intro/free">vrij</a> besturingssysteem (OS) voor uw computer.
Een besturingssysteem is de verzameling van basis- en hulpprogramma's
die er voor zorgen dat uw computer werkt.
</p>

<p>Debian geeft u veel meer dan een besturingssysteem alleen:
het bevat meer dan <packages_in_stable>&nbsp;<a
href="distrib/packages">pakketten</a>, voorgecompileerde programma's in
een handig formaat zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd
op uw computer. <a href="intro/about">Meer informatie...</a></p>

</div>

<hometoc/>

<p class="infobar">
De <a href="releases/stable/">meest recente release van Debian</a> is
<current_release_short>. De laatste update aan deze release heeft
plaatsgevonden op <current_release_date>. Lees meer over de
<a href="releases/">beschikbare versies van Debian</a>.</p>


<h2>Beginnen met Debian</h2>
<ul>
<li>
Als u Debian wilt gaan gebruiken, kunt u gemakkelijk <a
href="distrib/">een kopie verkrijgen</a>. Vervolgens kunt u de <a
href="releases/stable/installmanual">installatie-instructies</a> volgen
om Debian te installeren.
</li>
<li>
Als u van een vorige versie aan het opwaarderen bent naar de laatste "stable"
release, lees dan <a href="releases/stable/releasenotes">de Release Notes</a>
alvorens verder te gaan.
</li>
<li>
Om hulp te krijgen bij het gebruik of de installatie van Debian, zie
onze <a href="support">ondersteunings-</a> en <a
href="doc/">documentatie</a>pagina's.
</li>
<li>
Gebruikers met een andere moedertaal dan Engels zouden eens de <a
href="international/">internationale</a> sectie van deze website moeten
bekijken.
</li>
<li>
Gebruikers met andere systemen dan Intel x86 wordt aangeraden de <a
href="ports/">ports</a> sectie van deze website te bekijken.
</li>
</ul>
<hr />
<a class="rss_logo" href="News/news">RSS</a>

<h2>Nieuws</h2>

<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>

<p>Voor oudere nieuwsberichten, zie de <a
href="$(HOME)/News/">Nieuwspagina</a>.
Als u mail wilt ontvangen met het laatste Debian nieuws kunt u zich
aanmelden voor de <a href="MailingLists/debian-announce">debian-announce
mailinglijst</a>.</p>

<hr />
<a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a>
<h2>Beveiligingsberichten</h2>

<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>

<p>Voor oudere beveiligingsberichten, zie de <a
href="$(HOME)/security/">beveiligingspagina</a>. Als u
beveiligingsberichten direct per e-mail wilt ontvangen wanneer ze
verschijnen, kunt u zich aanmelden voor de <a
href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/";>debian-security-announce
mailinglijst</a>.</p>

{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Debian-nieuws" href="News/news">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Debian Project News" href="News/weekly/dwn">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian Veiligheidsadviezen (enkel de titels)" href="security/dsa">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian Veiligheidsadviezen (samenvattingen)" href="security/dsa-long">
:#rss#}

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: