[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/CD/jigdo-cd/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een aangepast index.wml-bestand voor CD/jigdo-cd/.

Ook in dit geval moet enkel item translation-check aangepast worden,
zoals het diff-bestand laat zien. Ook hier is de reden een reeds
doorgevoerde http->https omschakeling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/CD/jigdo-cd/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/jigdo-cd/index.wml,v
retrieving revision 1.58
diff -u -r1.58 index.wml
--- webwml/dutch/CD/jigdo-cd/index.wml	13 May 2017 08:33:28 -0000	1.58
+++ webwml/dutch/CD/jigdo-cd/index.wml	2 Jun 2017 20:40:25 -0000
@@ -5,7 +5,7 @@
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
 #include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
 
-#use wml::debian::translation-check translation="1.83"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.84"
 
 #Last Translation Update by $Author: jcristau $
 #Last Translation Update at $Date: 2017/05/13 08:33:28 $
#use wml::debian::cdimage title="Debian CD-images downloaden met jigdo" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::installer
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"

#use wml::debian::translation-check translation="1.84"

#Last Translation Update by $Author: jcristau $
#Last Translation Update at $Date: 2017/05/13 08:33:28 $

<p>Jigsaw ("puzzel") Download, oftewel <a href="http://atterer.org/jigdo/";>jigdo</a>,
is bedoeld om in de toekomst de voornaamste manier voor het verspreiden van 
Debian CD-images
te worden. Het systeem werkt al, maar is nog niet erg comfortabel in
het gebruik, omdat de toepassing voor downloadbeheerder nog niet af is.</p>

<toc-display/>

<toc-add-entry name="why">Waarom jigdo beter is dan een directe 
download</toc-add-entry>

<p>Omdat het sneller is! Om verschillende redenen zijn er veel minder
spiegelservers voor de CD-images dan voor het "normale" Debian archief. Daarom
zijn de CD-image-spiegelservers relatief gezien slechter te bereiken, en
zwaarder belast, met name vlak nadat er een nieuwe versie van Debian is
uitgebracht.</p>

<p>Verder, zijn sommige types images niet beschikbaar als volledige 
<tt>.iso</tt>-downloads omdat er niet genoeg plaats is op onze 
servers om ze te hosten.</p>

<p>Een "normale" Debian-spiegelserver bevat uiteraard geen CD-images, maar hoe
kan jigdo ze dan daarvan downloaden? Jigdo slaagt daarin door alle bestanden te 
downloaden die
op de CD staan. Vervolgens worden die bestanden samengevoegd tot één groot
bestand, dat een exacte kopie is van een CD-image. Dit gebeurt 
echter allemaal
achter de schermen. Het enige dat <em>u</em> hoeft te doen, is het 
downloadprogramma de locatie op te geven van een "<tt>.jigdo</tt>"-bestand 
dat het moet verwerken.</p>

<p>Meer informatie is beschikbaar op de 
<a href="http://atterer.org/jigdo/";>jigdo-website</a>. Vrijwilligers die 
willen meewerken aan de ontwikkeling van jigdo zijn altijd welkom!</p>

<toc-add-entry name="how">Hoe een image downloaden met jigdo</toc-add-entry>

<ul>

 <li>Download een pakket dat <tt>jigdo-lite</tt> bevat, dat beschikbaar is 
 voor GNU/Linux, Windows en Solaris, via de 
 <a href="http://atterer.org/jigdo/";>jigdo-homepagina</a>. Installeer van
 /usr/ports/net-p2p/jigdo of neem het pakket met <tt>pkg_add -r jigdo</tt> voor
 FreeBSD.
 </li>

 <li>Voer het <tt>jigdo-lite</tt>-script uit. Het zal u naar een URL vragen
 van een "<tt>.jigdo</tt>"-bestand dat het moet verwerken. (U kunt die URL 
 eveneens opgeven aan de commandoregel als u dat verkiest.)</li>

 <li>Op een van de <a href="#which">onderstaande</a> locaties kiest u de 
 "<tt>.jigdo</tt>"-bestanden die u wilt downloaden en aan de 
 <tt>jigdo-lite</tt>-prompt voert u dan hun URL's in.
 Elk "<tt>.jigdo</tt>"-bestand komt overeen met
 één "<tt>.iso</tt>"-image van een CD/DVD.</li>

 <li>Als u jigdo voor het eerst gebruikt, druk dan gewoon op Enter als u de
 vraag naar "Files to scan" krijgt.</li>

 <li>Als het programma u vraagt naar een "Debian mirror", voer dan ofwel
 <kbd>http://httpredir.debian.org/debian/</kbd>, ofwel
 <kbd>http://ftp.<strong><var>XY</var></strong>.debian.org/debian/</kbd> in,
 waar u <strong><var>XY</var></strong> vervangt door de tweeletterige
 landcode voor uw land (bijvoorbeeld <tt>nl</tt>, <tt>be</tt>, <tt>us</tt>, 
 <tt>de</tt>, <tt>uk</tt>.
 Raadpleeg de huidige lijst van <a href="$(HOME)/mirror/list">beschikbare 
 ftp.<var>XY</var>.debian.org locaties</a>.)</li>

 <li>Volg de instructies die door het script gegeven worden. Indien alles
 naar wens verliep, sluit het script af met het berekenen van een checksum 
 voor het gegenereerde image en de melding dat die overeenkomt met
 de checksum van het originele image.</li>
 

</ul>

<p>Voor een gedetailleerde, stap-voor-stap beschrijving van dit proces, kunt
u eens kijken naar de <a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Debian-Jigdo/";>
Debian jigdo mini-HOWTO</a>.
De HOWTO legt ook jigdo's meer geavanceerde mogelijkheden uit, zoals een oudere
versie van een CD-image opwaarderen naar de huidige versie (door enkel te 
downloaden wat er gewijzigd werd, niet de volledige nieuwe image).</p>

<p>Als u klaar bent met het downloaden en branden van de images, bekijk dan
zeker de <a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">uitgebreide uitleg 
over het installatieproces</a>.</p>

<toc-add-entry name="which">Officiële images</toc-add-entry>

<h3>Officiële jigdo-bestanden voor de <q>stable</q> (stabiele) release</h3>

<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>CD</strong></p>
 <stable-full-cd-jigdo />
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p>
 <stable-full-dvd-jigdo />
</div>
<div class="clear"></div>
</div>
<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>Blu-ray</strong></p>
 <stable-full-bluray-jigdo />
</div>
</div>

<p>Bekijk zeker ook de documentatie voor u een installatie begint.
<strong>Als u zich beperkt tot één document</strong>, lees dan onze
<a href="$(HOME)/releases/stable/i386/apa">Installatie Howto</a>, een kort
overzicht van het installatieproces. Andere nuttige documentatie:
</p>

<ul>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Installatiehandleiding</a>,
  bevat gedetailleerde installatie-instructies</li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller";>Debian-Installer
  documentatie</a>, waaronder antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ)</li>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Debian-Installer
  errata</a>, een overzicht van bekende problemen voor het installatiesysteem</li>
</ul>

<h3>Officiële jigdo-bestanden voor de <q>testing</q> (test) distributie</h3>

<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>CD</strong></p>
 <devel-full-cd-jigdo />
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p>
 <devel-full-dvd-jigdo />
</div>
</div>

<comment>
<toc-add-entry name="unofficial">Niet-officiële images</toc-add-entry>

<p>Deze images worden niet gebouwd en aangeboden door Debian, maar door
<a href="http://www.fsn.hu/";>fsn://HU</a>:</p>

<ul>

 <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de 
 <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/etch/jigdo/";>\
 "testing" distributie</a> op CD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
 , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS";>\
 spiegelservers</a></li>

 <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de 
 <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/etch-dvd/jigdo/";>\
 "testing" distributie</a> op DVD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
 , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS";>\
 spiegelservers</a></li>

 <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de
 <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid/jigdo/";>\
 "unstable" distributie</a> op CD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
 , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS";>\
 spiegelservers</a></li>

 <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de
 <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid-dvd/jigdo/";>\
 "unstable" distributie</a> op DVD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
 , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS";>\
 spiegelservers</a></li>

</ul>
</comment>

<hr />

<toc-add-entry name="search">Zoekresultaten van CD-images</toc-add-entry>

<p><strong>Welk CD/DVD-image bevat een bepaald bestand?</strong> Hieronder
kunt u de bestandslijsten in diverse CD/DVD-images van Debian doorzoeken. U kunt
meerdere woorden opgeven, elk woord moet overeenkomen met een substring van
de bestandsnaam. Voeg bijv. "_i386" toe om de resultaten te beperken tot een
bepaalde architectuur. Voeg "_all" toe om pakketten te zien die identiek zijn
voor alle architecturen.</p>

<form method="get" action="http://cdimage-search.debian.org/";><p>
<input type="hidden" name="search_area" value="release">
<input type="hidden" name="type" value="simple">
<input type="text" name="query" size="20" value="">
# Translators: "Search" is translatable
<input type="submit" value="Zoeken"></p></form>

<p><strong>Welke bestanden staan in een bepaald image?</strong> Als u een lijst
nodig heeft van <em>alle</em> bestanden die op een bepaalde Debian CD/DVD
staan, kijk dan in het bijbehorende <tt>list.gz</tt>-bestand op <a
href="https://cdimage.debian.org/cdimage/";>cdimage.debian.org</a>.</p>

<hr>

<toc-add-entry name="faq">Veel gestelde/beantwoorde vragen</toc-add-entry>

<p><strong>Hoe laat ik jigdo gebruik maken van mijn proxy?</strong></p>

<p>Open het bestand <tt>~/.jigdo-lite</tt> (of
<tt>jigdo-lite-settings.txt</tt> voor de Windows versie) in een teksteditor en 
zoek de regel die begint met "wgetOpts". De volgende opties kunnen
worden toegevoegd aan die regel:</p>

<p><tt>-e ftp_proxy=http://<i>LOKALE-PROXY</i>:<i>POORT</i>/</tt>
<br><tt>-e http_proxy=http://<i>LOKALE-PROXY</i>:<i>POORT</i>/</tt>
<br><tt>--proxy-user=<i>GEBRUIKER</i></tt>
<br><tt>--proxy-passwd=<i>WACHTWOORD</i></tt></p>

<p>Uiteraard moet u hierbij de juiste waarden voor uw proxyserver invullen. De
laatste twee opties zijn alleen nodig als uw proxy wachtwoordauthenticatie
gebruikt. De opties moeten aan het einde van de wgetOpts regel worden toegevoegd
<em>voor</em> het laatste <tt>'</tt>-teken. Alle opties moeten op
één regel staan.</p>

<p>Daarnaast is het onder Linux mogelijk om de omgevingsvariabelen 
<tt>ftp_proxy</tt> en <tt>http_proxy</tt> te gebruiken, bijvoorbeeld 
in het bestand <tt>/etc/environment</tt> of in <tt>~/.bashrc</tt>.</p>

<p><strong>Aargh! Het script stopt met een foutmelding - heb ik al die 
megabytes voor niks gedownload?</strong></p>

<p>Natuurlijk hoort dit niet te gebeuren, maar om verschillende redenen kunt u
in een situatie geraken waarin er wel al een groot "<tt>.iso.tmp</tt>"-bestand 
aangemaakt is en <tt>jigdo-lite</tt> problemen krijgt waarna het u 
herhaaldelijk vertelt om de download
opnieuw te starten. Er zijn verschillende dingen die u in dit geval kunt
proberen:</p>

<ul>

 <li>Herstart de download door simpelweg op Return te drukken. Misschien konden
 sommige bestanden niet gedownload worden door te lange wachttijden of andere 
 tijdelijke fouten - er zal nog een poging worden gedaan om deze ontbrekende 
 bestanden te downloaden.</li>

 <li>Probeer een andere spiegelserver. Sommige Debian-spiegelservers lopen een
 beetje uit de pas. Misschien bevat een andere spiegelserver nog de bestanden 
 die al verwijderd zijn van de server die u hebt gebruikt, of misschien is die 
 al bijgewerkt met bestanden die nog niet beschikbaar zijn op uw huidige
 spiegelserver.</li>

 <li>Haal de ontbrekende delen van het image op met <tt><a
 href="http://rsync.samba.org/";>rsync</a></tt>. Allereerst moet u de juiste
 rsync URL bepalen voor het image dat u probeert te downloaden:
 
 Kies een server die rscync toegang biedt tot de images van <a
 href="../mirroring/rsync-mirrors">stable</a> of van <a
 href="../http-ftp/#testing">testing</a>, bepaal vervolgens het correcte
 pad en bestandsnaam. Mapinhouden kunt u krijgen met commando's als 
 <tt>rsync&nbsp;rsync://cdimage.debian.org/debian-cd/</tt>

 <br>Verwijder vervolgens de "<tt>.tmp</tt>"-extensie van 
 <tt>jigdo-lite</tt>'s tijdelijke bestand door dat te hernoemen, en geef 
 zowel de URL als de lokale bestandsnaam op aan rsync:
 <tt>rsync&nbsp;rsync://server.org/path/binary-i386-1.iso
 binary-i386-1.iso</tt>

 <br>U kunt rsync's opties <tt>--verbose</tt> en
 <tt>--progress</tt> gebruiken om voortgangsberichten te krijgen, en
 <tt>--block-size=8192</tt> om de snelheid te vergroten.</li>

 <li>Zelfs als dit allemaal mislukt, zijn de gedownloade data nog niet 
 verloren: onder Linux is het mogelijk om het <tt>.tmp</tt>-bestand via
 een luskoppeling aan te koppelen (loop-mount) om zo
 toegang te krijgen tot de pakketten die al gedownload zijn, en deze te
 hergebruiken om een image te maken op basis van een recenter jigdo-bestand 
 (bv. de nieuwste
 wekelijkse snapshot van de testing distributie, als uw mislukte download ook
 een snapshot van testing was). Om dit te doen geeft u eerst als root het
 volgende commando in de map met de mislukte download:
 <tt>mkdir&nbsp;mnt;
 mount&nbsp;-t&nbsp;iso9660&nbsp;-o&nbsp;loop&nbsp;*.tmp&nbsp;mnt</tt>. 
 Vervolgens start u een nieuwe download in een andere map, en geeft u het
 pad op van de map <tt>mnt</tt> bij de vraag "Files to scan".</li>

</ul>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: