[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/partners/index.nl.htmlDag iedereen,

In bijlage een aangepast index.wml-bestand voor de map partners.
Ook in bijlage een diff-bestand met het verschil tegenover de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/partners/index.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/partners/index.wml,v
retrieving revision 1.17
diff -u -r1.17 index.wml
--- webwml/dutch/partners/index.wml	2 Jun 2017 07:56:03 -0000	1.17
+++ webwml/dutch/partners/index.wml	2 Jun 2017 20:36:07 -0000
@@ -1,7 +1,7 @@
 #use wml::debian::template title="Partnerprogramma van Debian" BARETITLE=true
 #use wml::debian::recent_list
 #include "$(ENGLISHDIR)/partners/index.include"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.132"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.133"
 
 <H3>Wat is het partnerprogramma?</H3>
 <div class="centerblock">
@@ -17,7 +17,7 @@
 
 <h3><a href="$(CUR_YEAR)/">Huidige partners</a></h3>
 
-#include "$(CUR_YEAR)/partners.data"
+#include "$(ENGLISHDIR)/partners/$(CUR_YEAR)/partners.data"
 
 <hrline>
 
#use wml::debian::template title="Partnerprogramma van Debian" BARETITLE=true
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/partners/index.include"
#use wml::debian::translation-check translation="1.133"

<H3>Wat is het partnerprogramma?</H3>
<div class="centerblock">
 <p>Het partnerprogramma werd in het leven geroepen om erkenning te geven
   aan bedrijven en organisaties die Debian blijvend ondersteunen.
   Dankzij de substantiële steun van deze partners, werden we in staat
   gesteld om Debian te ontwikkelen en te verbeteren. We willen onze
   erkentelijkheid voor hun inspanningen graag officieel maken en hopen in de
   toekomst een goede werkrelatie te blijven behouden.</p>

<p>Ga voor meer informatie over het partnerprogramma van Debian naar
  <A HREF="$(CUR_YEAR)/partners">Partnerprogramma</A>.</p>

<h3><a href="$(CUR_YEAR)/">Huidige partners</a></h3>

#include "$(ENGLISHDIR)/partners/$(CUR_YEAR)/partners.data"

<hrline>

#include "$(ENGLISHDIR)/partners/years.include"
<p>Informatie over het partnerprogramma en de lijst van partners van vorige
jaren vindt u op de volgende pagina's:
<:= get_past_partners_list(); :>

</div>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: