[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] ddp://release-notes/whats-new.poDoor Holger Wansing toegevoegd aan het svn-archief. Ook werd nl
ingesteld als actieve taal. Bij de uitgave van stretch zullen de
release-notes dus terug beschikbaar zijn in het Nederlands.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: