[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] ddp://release-notes/issues.poHet bestand werd doorgestuurd naar Holger Wansing en maakt nu deel uit
van het svn-archief.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: