[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] ddp://release-notes/moreinfo.poDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van het onderdeel moreinfo van de
release-notes.

Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige
vertaling.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2011, 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/moreinfo\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-26 23:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-18 17:48+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/moreinfo.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/moreinfo.dbk:9
msgid "More information on &debian;"
msgstr "Bijkomende informatie over &debian;"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:11
msgid "Further reading"
msgstr "Literatuurverwijzingen"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:13
#| msgid ""
#| "Beyond these release notes and the installation guide, further "
#| "documentation on &debian; is available from the Debian Documentation "
#| "Project (DDP), whose goal is to create high-quality documentation for "
#| "Debian users and developers. Documentation, including the Debian "
#| "Reference, Debian New Maintainers Guide, and Debian FAQ are available, "
#| "and many more. For full details of the existing resources see the <ulink "
#| "url=\"&url-ddp;\">Debian Documentation website</ulink> and the <ulink url="
#| "\"&url-wiki;\">Debian Wiki website</ulink>"
msgid ""
"Beyond these release notes and the installation guide, further documentation "
"on &debian; is available from the Debian Documentation Project (DDP), whose "
"goal is to create high-quality documentation for Debian users and "
"developers. Available documentation includes the Debian Reference, Debian "
"New Maintainers Guide, the Debian FAQ, and many more. For full details of "
"the existing resources see the <ulink url=\"&url-ddp;\">Debian Documentation "
"website</ulink> and the <ulink url=\"&url-wiki;\">Debian Wiki website</"
"ulink>."
msgstr ""
"Naast deze notities bij de release en de installatiehandleiding is "
"bijkomende documentatie over &debian;te vinden via het Debian Documentatie "
"Project (DDP). Het doel ervan is hoogwaardige documentatie te ontwikkelen "
"ten behoeve van gebruikers en ontwikkelaars van Debian. Deze documentatie "
"omvat onder andere het Naslagwerk voor Debian, de Debian gids voor Nieuwe "
"Pakketonderhouders, de Debian FAQ (Vaak Gestelde Vragen), en nog veel andere "
"documentatie. Voor de volledige lijst van de beschikbare bronnen bezoekt u "
"de <ulink url=\"&url-ddp;\">Documentatiewebsite van Debian</ulink> en de "
"<ulink url=\"&url-wiki;\">Wikiwebsite van Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:23
#| msgid ""
#| "Documentation for individual packages is installed into <filename>/usr/"
#| "share/doc/<replaceable>package</replaceable></filename>. This may "
#| "include copyright information, Debian specific details and any upstream "
#| "documentation."
msgid ""
"Documentation for individual packages is installed into <filename>/usr/share/"
"doc/<replaceable>package</replaceable></filename>. This may include "
"copyright information, Debian specific details, and any upstream "
"documentation."
msgstr ""
"Documentatie over individuele pakketten wordt geïnstalleerd in <filename>/"
"usr/share/doc/<replaceable>pakket</replaceable></filename>. Daarin kunt u "
"copyrightinformatie, Debian-specifieke informatie en eventueel documentatie "
"van de oorspronkelijke ontwikkelaars van de software vinden."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:31
msgid "Getting help"
msgstr "Hulp vinden"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:33
#| msgid ""
#| "There are many sources of help, advice and support for Debian users, but "
#| "these should only be considered if research into documentation of the "
#| "issue has exhausted all sources. This section provides a short "
#| "introduction into these which may be helpful for new Debian users."
msgid ""
"There are many sources of help, advice, and support for Debian users, but "
"these should only be considered if research into documentation of the issue "
"has exhausted all sources. This section provides a short introduction to "
"these sources which may be helpful for new Debian users."
msgstr ""
"Gebruikers van Debian kunnen voor hulp, advies en ondersteuning terecht bij "
"verschillende bronnen. Maar aan die stap moet pas gedacht worden wanneer de "
"beschikbare documentatie geen oplossing heeft kunnen bieden. Deze paragraaf "
"geeft een korte introductie over dergelijke bronnen die van nut kunnen zijn "
"voor nieuwe gebruikers van Debian."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:39
msgid "Mailing lists"
msgstr "Mailinglijsten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:41
msgid ""
"The mailing lists of most interest to Debian users are the debian-user list "
"(English) and other debian-user-<replaceable>language</replaceable> lists "
"(for other languages). For information on these lists and details of how to "
"subscribe see <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Please "
"check the archives for answers to your question prior to posting and also "
"adhere to standard list etiquette."
msgstr ""
"De mailinglijsten die voor gebruikers van Debian het interessantst zijn, "
"zijn \"debian-user\" (in het Engels) en andere lijsten met als benaming "
"debian-user-<replaceable>taal</replaceable> (voor andere talen). Er is ook "
"een lijst voor ondersteuning in het Nederlands, genaamd debian-user-dutch. "
"Verdere informatie over deze lijsten en instructies om er op in te tekenen "
"vindt u op <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Ga eerst in "
"de archieven van de mailinglijst na of uw vraag al niet eerder beantwoord "
"werd, voordat u een bericht naar een mailinglijst stuurt. Neem ook de "
"gebruikelijk netiquette in acht."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:51
msgid "Internet Relay Chat"
msgstr "Internet Relay Chat (IRC)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:53
#| msgid ""
#| "Debian has an IRC channel dedicated to the support and aid of Debian "
#| "users located on the OFTC IRC network. To access the channel, point your "
#| "favorite IRC client at irc.debian.org and join <literal>#debian</literal>."
msgid ""
"Debian has an IRC channel dedicated to the support and aid of Debian users, "
"located on the OFTC IRC network. To access the channel, point your favorite "
"IRC client at irc.debian.org and join <literal>#debian</literal>."
msgstr ""
"Debian heeft een (Engelstalig) IRC-kanaal gewijd aan het ondersteunen en "
"helpen van gebruikers van Debian. Dit kanaal bevindt zich op het IRC-netwerk "
"van OFTC. Om dit kanaal te bezoeken kunt u met uw favoriete IRC-programma "
"verbinding maken met irc.debian.org en afstellen op het kanaal "
"<literal>#debian</literal> (/join <literal>#debian</literal>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:58
msgid ""
"Please follow the channel guidelines, respecting other users fully. The "
"guidelines are available at the <ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debian "
"Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Houdt u zich alstublieft aan de richtlijnen voor het kanaal en gedraagt u "
"zich respectvol naar anderen toe. De richtlijnen zijn beschikbaar op de "
"<ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debian Wiki-pagina's</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:63
msgid ""
"For more information on OFTC please visit the <ulink url=\"&url-irc-host;"
"\">website</ulink>."
msgstr ""
"Verdere informatie over OFTC vindt u op de <ulink url=\"&url-irc-host;"
"\">website</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:71
msgid "Reporting bugs"
msgstr "Fouten rapporteren"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:73
#| msgid ""
#| "We strive to make &debian; a high quality operating system, however that "
#| "does not mean that the packages we provide are totally free of bugs. "
#| "Consistent with Debian's <quote>open development</quote> philosophy and "
#| "as a service to our users, we provide all the information on reported "
#| "bugs at our own Bug Tracking System (BTS). The BTS is browseable at "
#| "<ulink url=\"&url-bts;\"></ulink>."
msgid ""
"We strive to make &debian; a high quality operating system; however that "
"does not mean that the packages we provide are totally free of bugs. "
"Consistent with Debian's <quote>open development</quote> philosophy and as a "
"service to our users, we provide all the information on reported bugs at our "
"own Bug Tracking System (BTS). The BTS is browseable at <ulink url=\"&url-"
"bts;\"></ulink>."
msgstr ""
"We streven ernaar om van &debian; een hoogwaardig besturingssysteem te "
"maken. Dit betekent echter niet dat de geleverde pakketten volkomen foutloos "
"zijn. In lijn met de opvattingen van Debian over een <quote>open wijze van "
"ontwikkelen</quote> en als dienst aan onze gebruikers is alle informatie met "
"betrekking tot gerapporteerde bugs beschikbaar in ons eigen "
"bugopvolgingssysteem (BTS - Bug Tracking System). Het BTS kan bekeken worden "
"op <ulink url=\"&url-bts;\"></ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:81
#| msgid ""
#| "If you find a bug in the distribution or in packaged software that is "
#| "part of it, please report it so that it can be properly fixed for future "
#| "releases. Reporting bugs requires a valid email address. We ask for "
#| "this so that we can trace bugs and developers can get in contact with "
#| "submitters should additional information be needed."
msgid ""
"If you find a bug in the distribution or in packaged software that is part "
"of it, please report it so that it can be properly fixed for future "
"releases. Reporting bugs requires a valid e-mail address. We ask for this "
"so that we can trace bugs and developers can get in contact with submitters "
"should additional information be needed."
msgstr ""
"Wanneer u een bug vindt in de distributie of in een van de softwarepakketten "
"die er deel van uitmaken, rapporteer dit dan alstublieft zodat het in een "
"toekomstige uitgave gecorrigeerd kan worden. Voor het rapporteren van een "
"bug is een geldig bestaand e-mailadres vereist. We hebben deze informatie "
"nodig om bugs goed te kunnen opvolgen en opdat ontwikkelaars contact zouden "
"kunnen opnemen met de indiener van een bugrapport wanneer bijkomende "
"informatie nodig blijkt."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:88
#| msgid ""
#| "You can submit a bug report using the program <command>reportbug</"
#| "command> or manually using email. You can read more about the Bug "
#| "Tracking System and how to use it by reading the reference documentation "
#| "(available at <filename>/usr/share/doc/debian</filename> if you have "
#| "<systemitem role=\"package\">doc-debian</systemitem> installed) or online "
#| "at the <ulink url=\"&url-bts;\">Bug Tracking System</ulink>."
msgid ""
"You can submit a bug report using the program <command>reportbug</command> "
"or manually using e-mail. You can read more about the Bug Tracking System "
"and how to use it by reading the reference documentation (available at "
"<filename>/usr/share/doc/debian</filename> if you have <systemitem role="
"\"package\">doc-debian</systemitem> installed) or online at the <ulink url="
"\"&url-bts;\">Bug Tracking System</ulink>."
msgstr ""
"U kunt een bugrapport indienen met behulp van het programma "
"<command>reportbug</command> of handmatig door middel van het sturen van een "
"e-mail. U kunt meer lezen over het het bugopvolgingssysteem en hoe dit te "
"gebruiken door de betreffende documentatie te raadplegen (beschikbaar onder "
"<filename>/usr/share/doc/debian</filename> wanneer u <systemitem role="
"\"package\">doc-debian</systemitem> geïnstalleerd heeft) of online op het "
"<ulink url=\"&url-bts;\">Bug Tracking System</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:98
msgid "Contributing to Debian"
msgstr "Een bijdrage leveren aan Debian"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:100
#| msgid ""
#| "You do not need to be an expert to contribute to Debian. By assisting "
#| "users with problems on the various user support <ulink url=\"&url-debian-"
#| "list-archives;\">lists</ulink> you are contributing to the community. "
#| "Identifying (and also solving) problems related to the development of the "
#| "distribution by participating on the development <ulink url=\"&url-debian-"
#| "list-archives;\">lists</ulink> is also extremely helpful. To maintain "
#| "Debian's high quality distribution, <ulink url=\"&url-bts;\">submit bugs</"
#| "ulink> and help developers track them down and fix them. If you have a "
#| "way with words then you may want to contribute more actively by helping "
#| "to write <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">documentation</ulink> or "
#| "<ulink url=\"&url-debian-i18n;\">translate</ulink> existing documentation "
#| "into your own language."
msgid ""
"You do not need to be an expert to contribute to Debian. By assisting users "
"with problems on the various user support <ulink url=\"&url-debian-list-"
"archives;\">lists</ulink> you are contributing to the community. "
"Identifying (and also solving) problems related to the development of the "
"distribution by participating on the development <ulink url=\"&url-debian-"
"list-archives;\">lists</ulink> is also extremely helpful. To maintain "
"Debian's high quality distribution, <ulink url=\"&url-bts;\">submit bugs</"
"ulink> and help developers track them down and fix them. The tool "
"<systemitem role=\"package\">how-can-i-help</systemitem> helps you to find "
"suitable reported bugs to work on. If you have a way with words then you "
"may want to contribute more actively by helping to write <ulink url=\"&url-"
"ddp-svn-info;\">documentation</ulink> or <ulink url=\"&url-debian-i18n;"
"\">translate</ulink> existing documentation into your own language."
msgstr ""
"U hoeft geen expert te zijn om een bijdrage te leveren aan Debian. Door het "
"helpen van andere gebruikers met problemen op de diverse <ulink url=\"&url-"
"debian-list-archives;\">mailinglijsten voor gebruikers</ulink> levert u al "
"een waardevolle bijdrage. Het identificeren (en ook het oplossen) van "
"problemen die verband houden met de ontwikkeling van de distributie op de "
"<ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">mailinglijsten voor ontwikkelaars</"
"ulink> is van grote waarde. Om de hoge kwaliteit van de Debian-distributie "
"te handhaven kunt u geconstateerde <ulink url=\"&url-bts;\">fouten "
"rapporteren</ulink> en de ontwikkelaars helpen bij het opsporen en verhelpen "
"van deze fouten. Het hulpprogrammaatje <systemitem role=\"package\">how-can-"
"i-help</systemitem> helpt bij het vinden van gerapporteerde problemen waarop "
"u kunt werken. Wanneer u een goede taalbeheersing heeft, kunt u overwegen om "
"een actieve bijdrage te leveren via het helpen schrijven van <ulink url="
"\"&url-ddp-svn-info;\">documentatie</ulink> of door het <ulink url=\"&url-"
"debian-i18n;\">vertalen</ulink> van bestaande documentatie naar uw eigen "
"taal."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:117
#| msgid ""
#| "If you can dedicate more time, you could manage a piece of the Free "
#| "Software collection within Debian. Especially helpful is if people adopt "
#| "or maintain items that people have requested for inclusion within "
#| "Debian. The <ulink url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective "
#| "Packages database</ulink> details this information. If you have an "
#| "interest in specific groups then you may find enjoyment in contributing "
#| "to some of Debian's subprojects which include ports to particular "
#| "architectures, <ulink url=\"&url-debian-jr;\">Debian Jr.</ulink> and "
#| "<ulink url=\"&url-debian-med;\">Debian Med</ulink>."
msgid ""
"If you can dedicate more time, you could manage a piece of the Free Software "
"collection within Debian. Especially helpful is if people adopt or maintain "
"items that people have requested for inclusion within Debian. The <ulink "
"url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective Packages database</ulink> "
"details this information. If you have an interest in specific groups then "
"you may find enjoyment in contributing to some of Debian's <ulink url=\"&url-"
"debian-projects;\">subprojects</ulink> which include ports to particular "
"architectures and <ulink url=\"&url-debian-blends;\">Debian Pure Blends</"
"ulink> for specific user groups, among many others."
msgstr ""
"Wanneer u meer tijd kunt besteden, kunt u eventueel het beheer opnemen van "
"een onderdeel uit de collectie Vrije Software van Debian. Bijzonder nuttig "
"is het adopteren van pakketten die geen beheerder meer hebben of het "
"onderhouden van software waarvan mensen de opname in Debian aanvroegen. "
"Welke pakketten dit zijn, vindt u terug in de <ulink url=\"&url-wnpp;\">Work "
"Needing and Prospective Packages database</ulink>, de databank van pakketten "
"waaraan werk is en van software die mogelijk aan de distributie toegevoegd "
"kan worden. Wanneer u belang stelt in specifieke groepen, dan vindt u het "
"wellicht leuk om bij te dragen tot een van de <ulink url=\"&url-debian-"
"projects;\">subprojecten</ulink> van Debian, zoals onder meer de projecten "
"die Debian geschikt maken voor specifieke computerarchitecturen, of het "
"project <ulink url=\"&url-debian-blends;\">Debian Pure Blends</ulink>, dat "
"met de software uit Debian doelgroepspecifieke collecties samenstelt en "
"uitgeeft, gericht op specifieke gebruikersgroepen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:128
#| msgid ""
#| "In any case, if you are working in the free software community in any "
#| "way, as a user, programmer, writer or translator you are already helping "
#| "the free software effort. Contributing is rewarding and fun, and as well "
#| "as allowing you to meet new people it gives you that warm fuzzy feeling "
#| "inside."
msgid ""
"In any case, if you are working in the free software community in any way, "
"as a user, programmer, writer, or translator you are already helping the "
"free software effort. Contributing is rewarding and fun, and as well as "
"allowing you to meet new people it gives you that warm fuzzy feeling inside."
msgstr ""
"Hoe dan ook, als u al op een of andere manier actief bent binnen de vrije "
"softwaregemeenschap, als gebruiker, ontwikkelaar, schrijver of vertaler, dan "
"draagt u reeds bij tot het bevorderen van vrije software. Daaraan meehelpen "
"is lonend en leuk en het biedt u ook de kans om met nieuwe mensen in contact "
"te komen, om nog te zwijgen van dat vage warme gevoel dat u ervan krijgt van "
"binnen."
Index: manuals/release-notes/nl/moreinfo.po
===================================================================
--- manuals/release-notes/nl/moreinfo.po	(svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk/release-notes/nl/moreinfo.po)	(revision 11493)
+++ manuals/release-notes/nl/moreinfo.po	(.../manuals/release-notes/nl/moreinfo.po)	(working copy)
@@ -3,18 +3,21 @@
 # This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
 # Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: release-notes/moreinfo r8256\n"
+"Project-Id-Version: release-notes/moreinfo\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-01-26 23:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-21 11:49+0200\n"
-"Last-Translator: Remco Rijnders <remco@webconquest.com>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-18 17:48+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
 #: en/moreinfo.dbk:8
@@ -24,16 +27,15 @@
 #. type: Content of: <chapter><title>
 #: en/moreinfo.dbk:9
 msgid "More information on &debian;"
-msgstr "Verdere informatie over &debian;"
+msgstr "Bijkomende informatie over &debian;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/moreinfo.dbk:11
 msgid "Further reading"
-msgstr "Om verder te lezen"
+msgstr "Literatuurverwijzingen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:13
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Beyond these release notes and the installation guide, further "
 #| "documentation on &debian; is available from the Debian Documentation "
@@ -53,20 +55,18 @@
 "website</ulink> and the <ulink url=\"&url-wiki;\">Debian Wiki website</"
 "ulink>."
 msgstr ""
-"Er is verdere documentatie beschikbaar over &debian; dan welke in deze "
-"release-opmerkingen en in de installatiehandleiding staat. Deze documentatie "
-"is beschikbaar gemaakt door het Debian Documentatie Project (DDP) welke als "
-"taak heeft om hoogwaardige documentatie voor Debian gebruikers en "
-"ontwikkelaars te maken. Deze documentatie omvat onder andere het Debian "
-"Naslagwerk, de Debian New Maintainers-gids, de Debian FAQ (Vaak Gestelde "
-"Vragen), en nog veel andere documentatie. Voor de volledige details van de "
-"beschikbare bronnen bezoekt u de <ulink url=\"&url-ddp;\">Debian "
-"Documentatie website</ulink> en de <ulink url=\"&url-wiki;\">Debian Wiki "
-"website</ulink>"
+"Naast deze notities bij de release en de installatiehandleiding is "
+"bijkomende documentatie over &debian;te vinden via het Debian Documentatie "
+"Project (DDP). Het doel ervan is hoogwaardige documentatie te ontwikkelen "
+"ten behoeve van gebruikers en ontwikkelaars van Debian. Deze documentatie "
+"omvat onder andere het Naslagwerk voor Debian, de Debian gids voor Nieuwe "
+"Pakketonderhouders, de Debian FAQ (Vaak Gestelde Vragen), en nog veel andere "
+"documentatie. Voor de volledige lijst van de beschikbare bronnen bezoekt u "
+"de <ulink url=\"&url-ddp;\">Documentatiewebsite van Debian</ulink> en de "
+"<ulink url=\"&url-wiki;\">Wikiwebsite van Debian</ulink>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:23
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Documentation for individual packages is installed into <filename>/usr/"
 #| "share/doc/<replaceable>package</replaceable></filename>. This may "
@@ -78,20 +78,18 @@
 "copyright information, Debian specific details, and any upstream "
 "documentation."
 msgstr ""
-"Beschikbare documentatie over individuele pakketten is te vinden onder "
-"<filename>/usr/share/doc/<replaceable>pakket</replaceable></filename>. Dit "
-"kan onder andere informatie met betrekking tot copyright zijn, specifieke "
-"Debian details of documentatie van de oorspronkelijke ontwikkelaars van de "
-"software in het pakket."
+"Documentatie over individuele pakketten wordt geïnstalleerd in <filename>/"
+"usr/share/doc/<replaceable>pakket</replaceable></filename>. Daarin kunt u "
+"copyrightinformatie, Debian-specifieke informatie en eventueel documentatie "
+"van de oorspronkelijke ontwikkelaars van de software vinden."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/moreinfo.dbk:31
 msgid "Getting help"
-msgstr "Hulp krijgen"
+msgstr "Hulp vinden"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:33
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "There are many sources of help, advice and support for Debian users, but "
 #| "these should only be considered if research into documentation of the "
@@ -103,10 +101,11 @@
 "has exhausted all sources. This section provides a short introduction to "
 "these sources which may be helpful for new Debian users."
 msgstr ""
-"Er zijn veel hulpbronnen, advies en ondersteuning beschikbaar voor Debian "
-"gebruikers wanneer de beschikbare documentatie geen oplossing heeft kunnen "
-"bieden. Deze sectie geeft een korte introductie over deze bronnen welke van "
-"nut kunnen zijn voor nieuwe Debian gebruikers."
+"Gebruikers van Debian kunnen voor hulp, advies en ondersteuning terecht bij "
+"verschillende bronnen. Maar aan die stap moet pas gedacht worden wanneer de "
+"beschikbare documentatie geen oplossing heeft kunnen bieden. Deze paragraaf "
+"geeft een korte introductie over dergelijke bronnen die van nut kunnen zijn "
+"voor nieuwe gebruikers van Debian."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/moreinfo.dbk:39
@@ -123,15 +122,15 @@
 "check the archives for answers to your question prior to posting and also "
 "adhere to standard list etiquette."
 msgstr ""
-"De mailinglijsten welke voor de meeste Debian gebruikers interessant zijn, "
-"zijn de debian-user lijst (in het Engels) en andere debian-user-"
-"<replaceable>taal</replaceable> lijsten (voor andere talen). Er is ook een "
-"lijst voor ondersteuning in het Nederlands, genaamd debian-user-dutch. "
-"Verdere informatie over deze lijsten en instructies hoe hier lid van te "
-"worden vindt u op <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. "
-"Controleer voordat u een bericht naar een mailinglijst stuurt of uw vraag al "
-"niet eerder beantwoord is door de mailinglijst archieven te raadplegen. "
-"Neemt u wanneer u een bericht stuurt ook de gebruikelijk netiquette in acht."
+"De mailinglijsten die voor gebruikers van Debian het interessantst zijn, "
+"zijn \"debian-user\" (in het Engels) en andere lijsten met als benaming "
+"debian-user-<replaceable>taal</replaceable> (voor andere talen). Er is ook "
+"een lijst voor ondersteuning in het Nederlands, genaamd debian-user-dutch. "
+"Verdere informatie over deze lijsten en instructies om er op in te tekenen "
+"vindt u op <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Ga eerst in "
+"de archieven van de mailinglijst na of uw vraag al niet eerder beantwoord "
+"werd, voordat u een bericht naar een mailinglijst stuurt. Neem ook de "
+"gebruikelijk netiquette in acht."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/moreinfo.dbk:51
@@ -140,7 +139,6 @@
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:53
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Debian has an IRC channel dedicated to the support and aid of Debian "
 #| "users located on the OFTC IRC network. To access the channel, point your "
@@ -151,10 +149,10 @@
 "IRC client at irc.debian.org and join <literal>#debian</literal>."
 msgstr ""
 "Debian heeft een (Engelstalig) IRC-kanaal gewijd aan het ondersteunen en "
-"helpen van Debian gebruikers. Dit kanaal bevindt zich op het OFTC IRC-"
-"netwerk. Om dit kanaal te bezoeken kunt u met uw favoriete IRC programma "
-"verbinding maken met irc.debian.org en kanaal <literal>#debian</literal> "
-"betreden (/join <literal>#debian</literal>)."
+"helpen van gebruikers van Debian. Dit kanaal bevindt zich op het IRC-netwerk "
+"van OFTC. Om dit kanaal te bezoeken kunt u met uw favoriete IRC-programma "
+"verbinding maken met irc.debian.org en afstellen op het kanaal "
+"<literal>#debian</literal> (/join <literal>#debian</literal>)."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:58
@@ -165,7 +163,7 @@
 msgstr ""
 "Houdt u zich alstublieft aan de richtlijnen voor het kanaal en gedraagt u "
 "zich respectvol naar anderen toe. De richtlijnen zijn beschikbaar op de "
-"<ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debian Wiki</ulink>."
+"<ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debian Wiki-pagina's</ulink>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:63
@@ -173,7 +171,7 @@
 "For more information on OFTC please visit the <ulink url=\"&url-irc-host;"
 "\">website</ulink>."
 msgstr ""
-"Verdere informatie over OFTC vindt u op hun <ulink url=\"&url-irc-host;"
+"Verdere informatie over OFTC vindt u op de <ulink url=\"&url-irc-host;"
 "\">website</ulink>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
@@ -183,7 +181,6 @@
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:73
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "We strive to make &debian; a high quality operating system, however that "
 #| "does not mean that the packages we provide are totally free of bugs. "
@@ -199,17 +196,16 @@
 "own Bug Tracking System (BTS). The BTS is browseable at <ulink url=\"&url-"
 "bts;\"></ulink>."
 msgstr ""
-"We streven ernaar om &debian; een zo hoogwaardig mogelijk besturingssysteem "
-"te laten zijn; helaas betekent dit niet dat de geleverde pakketten totaal "
-"vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. In lijn met Debians filosofie over "
-"het <quote>open ontwikkelen</quote> en als service voor onze gebruikers is "
-"alle informatie met betrekking tot gerapporteerde bugs beschikbaar in ons "
-"eigen \"Bug Tracking Systeem\" (BTS). Het BTS kan bekeken worden op <ulink "
-"url=\"&url-bts;\"></ulink>."
+"We streven ernaar om van &debian; een hoogwaardig besturingssysteem te "
+"maken. Dit betekent echter niet dat de geleverde pakketten volkomen foutloos "
+"zijn. In lijn met de opvattingen van Debian over een <quote>open wijze van "
+"ontwikkelen</quote> en als dienst aan onze gebruikers is alle informatie met "
+"betrekking tot gerapporteerde bugs beschikbaar in ons eigen "
+"bugopvolgingssysteem (BTS - Bug Tracking System). Het BTS kan bekeken worden "
+"op <ulink url=\"&url-bts;\"></ulink>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:81
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you find a bug in the distribution or in packaged software that is "
 #| "part of it, please report it so that it can be properly fixed for future "
@@ -223,17 +219,16 @@
 "so that we can trace bugs and developers can get in contact with submitters "
 "should additional information be needed."
 msgstr ""
-"Wanneer u onverhoopt een bug (fout) vindt in de distributie of in een van de "
-"meegeleverde pakketten die daar onderdeel van uit maken, rapporteert u dit "
-"dan alstublieft zodat het in een toekomstige versie gecorrigeerd kan worden. "
-"Voor het rapporteren van een bug is in een geldig en bestaand e-mailadres "
-"vereist. Deze informatie is nodig om bugs goed te kunnen volgen en zodat "
-"onze ontwikkelaars met u in contact kunnen komen wanneer verdere informatie "
-"over de bug benodigd is."
+"Wanneer u een bug vindt in de distributie of in een van de softwarepakketten "
+"die er deel van uitmaken, rapporteer dit dan alstublieft zodat het in een "
+"toekomstige uitgave gecorrigeerd kan worden. Voor het rapporteren van een "
+"bug is een geldig bestaand e-mailadres vereist. We hebben deze informatie "
+"nodig om bugs goed te kunnen opvolgen en opdat ontwikkelaars contact zouden "
+"kunnen opnemen met de indiener van een bugrapport wanneer bijkomende "
+"informatie nodig blijkt."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:88
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "You can submit a bug report using the program <command>reportbug</"
 #| "command> or manually using email. You can read more about the Bug "
@@ -249,22 +244,21 @@
 "\"package\">doc-debian</systemitem> installed) or online at the <ulink url="
 "\"&url-bts;\">Bug Tracking System</ulink>."
 msgstr ""
-"U kunt een bug-rapport indien met behulp van het programma "
+"U kunt een bugrapport indienen met behulp van het programma "
 "<command>reportbug</command> of handmatig door middel van het sturen van een "
-"e-mail. U kunt meer lezen over het het \"Bug Tracking Systeem\" en hoe dit "
-"te gebruiken door de documentatie te lezen (beschikbaar onder <filename>/usr/"
-"share/doc/debian</filename> wanneer u <systemitem role=\"package\">doc-"
-"debian</systemitem> geïnstalleerd heeft) of online op het <ulink url=\"&url-"
-"bts;\">Bug Tracking Systeem</ulink>."
+"e-mail. U kunt meer lezen over het het bugopvolgingssysteem en hoe dit te "
+"gebruiken door de betreffende documentatie te raadplegen (beschikbaar onder "
+"<filename>/usr/share/doc/debian</filename> wanneer u <systemitem role="
+"\"package\">doc-debian</systemitem> geïnstalleerd heeft) of online op het "
+"<ulink url=\"&url-bts;\">Bug Tracking System</ulink>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/moreinfo.dbk:98
 msgid "Contributing to Debian"
-msgstr "Bijdragen aan Debian"
+msgstr "Een bijdrage leveren aan Debian"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:100
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "You do not need to be an expert to contribute to Debian. By assisting "
 #| "users with problems on the various user support <ulink url=\"&url-debian-"
@@ -293,24 +287,25 @@
 "ddp-svn-info;\">documentation</ulink> or <ulink url=\"&url-debian-i18n;"
 "\">translate</ulink> existing documentation into your own language."
 msgstr ""
-"U hoeft geen expert te zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van Debian. "
-"Door het helpen van andere gebruikers met problemen op de diverse <ulink url="
-"\"&url-debian-list-archives;\">mailinglijsten voor gebruikers</ulink> levert "
-"u ook al een waardevolle bijdrage. Het identificeren (en ook het oplossen) "
-"van problemen gerelateerd aan de ontwikkelingen op de <ulink url=\"&url-"
-"debian-list-archives;\">ontwikkelaar lijsten</ulink> is van grote waarde. Om "
-"de hoge kwaliteit van de Debian distributie te waarborgen kunt u "
-"geconstateerde <ulink url=\"&url-bts;\">fouten rapporteren</ulink> en de "
-"ontwikkelaars helpen met het opsporen en verhelpen van deze fouten. Wanneer "
-"u handig met woorden om kunt gaan en u schriftelijk goed kunt uitdrukken dan "
-"kunt u overwegen om door middel van het schrijven van <ulink url=\"&url-ddp-"
-"svn-info;\">documentatie</ulink> of het <ulink url=\"&url-debian-i18n;"
-"\">vertalen</ulink> van bestaande documentatie naar uw eigen taal een "
-"bijdrage te leveren."
+"U hoeft geen expert te zijn om een bijdrage te leveren aan Debian. Door het "
+"helpen van andere gebruikers met problemen op de diverse <ulink url=\"&url-"
+"debian-list-archives;\">mailinglijsten voor gebruikers</ulink> levert u al "
+"een waardevolle bijdrage. Het identificeren (en ook het oplossen) van "
+"problemen die verband houden met de ontwikkeling van de distributie op de "
+"<ulink url=\"&url-debian-list-archives;\">mailinglijsten voor ontwikkelaars</"
+"ulink> is van grote waarde. Om de hoge kwaliteit van de Debian-distributie "
+"te handhaven kunt u geconstateerde <ulink url=\"&url-bts;\">fouten "
+"rapporteren</ulink> en de ontwikkelaars helpen bij het opsporen en verhelpen "
+"van deze fouten. Het hulpprogrammaatje <systemitem role=\"package\">how-can-"
+"i-help</systemitem> helpt bij het vinden van gerapporteerde problemen waarop "
+"u kunt werken. Wanneer u een goede taalbeheersing heeft, kunt u overwegen om "
+"een actieve bijdrage te leveren via het helpen schrijven van <ulink url="
+"\"&url-ddp-svn-info;\">documentatie</ulink> of door het <ulink url=\"&url-"
+"debian-i18n;\">vertalen</ulink> van bestaande documentatie naar uw eigen "
+"taal."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:117
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you can dedicate more time, you could manage a piece of the Free "
 #| "Software collection within Debian. Especially helpful is if people adopt "
@@ -332,21 +327,23 @@
 "architectures and <ulink url=\"&url-debian-blends;\">Debian Pure Blends</"
 "ulink> for specific user groups, among many others."
 msgstr ""
-"Wanneer u wat meer vrije tijd over heeft kunt u wellicht het beheer van een "
-"stukje software uit de vrije software verzameling van Debian op zich nemen. "
-"In het bijzonder helpt het wanneer men pakketten adopteert die zonder "
-"beheerder zijn of wanneer u werkt aan het toevoegen van nieuwe pakketten aan "
-"Debian waar mensen om gevraagd hebben. Welke pakketten dit betreft vindt u "
-"terug in de <ulink url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective Packages "
-"database</ulink>. Wanneer uw interesse uitgaat naar specifieke doelgroepen "
-"dan kunt u wellicht bijdragen aan een van Debians subprojecten zoals "
-"specifieke computerarchitecturen, <ulink url=\"&url-debian-jr;\">Debian Jr.</"
-"ulink> voor de jeugd en <ulink url=\"&url-debian-med;\">Debian Med</ulink> "
-"gericht op de medische wereld."
+"Wanneer u meer tijd kunt besteden, kunt u eventueel het beheer opnemen van "
+"een onderdeel uit de collectie Vrije Software van Debian. Bijzonder nuttig "
+"is het adopteren van pakketten die geen beheerder meer hebben of het "
+"onderhouden van software waarvan mensen de opname in Debian aanvroegen. "
+"Welke pakketten dit zijn, vindt u terug in de <ulink url=\"&url-wnpp;\">Work "
+"Needing and Prospective Packages database</ulink>, de databank van pakketten "
+"waaraan werk is en van software die mogelijk aan de distributie toegevoegd "
+"kan worden. Wanneer u belang stelt in specifieke groepen, dan vindt u het "
+"wellicht leuk om bij te dragen tot een van de <ulink url=\"&url-debian-"
+"projects;\">subprojecten</ulink> van Debian, zoals onder meer de projecten "
+"die Debian geschikt maken voor specifieke computerarchitecturen, of het "
+"project <ulink url=\"&url-debian-blends;\">Debian Pure Blends</ulink>, dat "
+"met de software uit Debian doelgroepspecifieke collecties samenstelt en "
+"uitgeeft, gericht op specifieke gebruikersgroepen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/moreinfo.dbk:128
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In any case, if you are working in the free software community in any "
 #| "way, as a user, programmer, writer or translator you are already helping "
@@ -359,8 +356,9 @@
 "free software effort. Contributing is rewarding and fun, and as well as "
 "allowing you to meet new people it gives you that warm fuzzy feeling inside."
 msgstr ""
-"Hoe dan ook, als u al aktief bent binnen de vrije software gemeenschap, in "
-"welke vorm dan ook, als gebruiker, ontwikkelaar, schrijver of vertaler, dan "
-"helpt u de vrije software gemeenschap al! Bijdragen aan deze gemeenschap is "
-"bevredigend en leuk, en naast de gelegenheid om met nieuwe mensen in contact "
-"te komen geeft het u ook dat warme en blije gevoel van voldoening van binnen."
+"Hoe dan ook, als u al op een of andere manier actief bent binnen de vrije "
+"softwaregemeenschap, als gebruiker, ontwikkelaar, schrijver of vertaler, dan "
+"draagt u reeds bij tot het bevorderen van vrije software. Daaraan meehelpen "
+"is lonend en leuk en het biedt u ook de kans om met nieuwe mensen in contact "
+"te komen, om nog te zwijgen van dat vage warme gevoel dat u ervan krijgt van "
+"binnen."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: