[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] ddp://release-notes/installing.poDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van het onderdeel installing van de
release-notes.

Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige
vertaling.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2011, 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>, 2011.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/installing\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-19 20:55+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-16 17:35+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/installing.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/installing.dbk:9
msgid "Installation System"
msgstr "Installatiesysteem"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:11
msgid ""
"The Debian Installer is the official installation system for Debian. It "
"offers a variety of installation methods. Which methods are available to "
"install your system depends on your architecture."
msgstr ""
"De \"Debian Installer\" is het officiële installatiesysteem voor Debian. Het "
"biedt verscheidene installatiemethoden. Welke methoden beschikbaar zijn om "
"uw systeem te installeren hangt af van uw architectuur."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:16
msgid ""
"Images of the installer for &releasename; can be found together with the "
"Installation Guide on the <ulink url=\"&url-installer;\">Debian website</"
"ulink>."
msgstr ""
"Images van de installer voor &releasename; kunnen samen met de "
"installatiehandleiding worden gevonden op de <ulink url=\"&url-installer;"
"\">Website van Debian</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:21
msgid ""
"The Installation Guide is also included on the first CD/DVD of the official "
"Debian CD/DVD sets, at:"
msgstr ""
"De installatiehandleiding is ook opgenomen op de eerste CD/DVD van de "
"officiële Debian CD/DVD-serie onder:"

#. type: Content of: <chapter><screen>
#: en/installing.dbk:25
#, no-wrap
msgid "/doc/install/manual/<replaceable>language</replaceable>/index.html\n"
msgstr "/doc/install/manual/<replaceable>taal</replaceable>/index.html\n"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:28
msgid ""
"You may also want to check the <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
"\">errata</ulink> for debian-installer for a list of known issues."
msgstr ""
"Het is aangeraden om ook de <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
"\">errata</ulink> bij de \"Debian Installer\" te bekijken voor een lijst met "
"bekende problemen."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/installing.dbk:33
msgid "What's new in the installation system?"
msgstr "Nieuwigheden in het installatiesysteem"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:35
#| msgid ""
#| "There has been a lot of development on the Debian Installer since its "
#| "first official release with &debian; 3.1 (sarge) resulting in both "
#| "improved hardware support and some exciting new features."
msgid ""
"There has been a lot of development on the Debian Installer since its "
"previous official release with &debian; &oldrelease;, resulting in both "
"improved hardware support and some exciting new features."
msgstr ""
"Het Debian Installatiesysteem is op veel punten verder ontwikkeld sinds zijn "
"vorige officiële uitgave met &debian; &oldrelease;. Dit heeft geleid tot "
"zowel betere hardware-ondersteuning als een aantal opmerkelijke nieuwe "
"functies."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:41
msgid ""
"In these Release Notes we'll only list the major changes in the installer. "
"If you are interested in an overview of the detailed changes since "
"&oldreleasename;, please check the release announcements for the "
"&releasename; beta and RC releases available from the Debian Installer's "
"<ulink url=\"&url-installer-news;\">news history</ulink>."
msgstr ""
"In deze notities bij de release zullen we enkel de grote veranderingen in "
"het installatiesysteem vermelden. Indien u geïnteresseerd bent in een "
"gedetailleerd overzicht van de veranderingen sinds &oldreleasename;, "
"raadpleeg dan de aankondigingen bij de beta- en RC-uitgaven voor "
"&releasename;. Deze zijn te vinden op de <ulink url=\"&url-installer-news;"
"\">pagina met de historiek van de nieuwsberichten</ulink> van het Debian "
"Installatiesysteem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/installing.dbk:49
msgid "Major changes"
msgstr "Belangrijkste veranderingen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:90
msgid "Removed ports"
msgstr "Verwijderde architecturen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:100
msgid "New ports"
msgstr "Nieuwe architecturen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:103
msgid ""
"Support for the 'mips64el' architecture has been added to the installer."
msgstr ""
"Ondersteuning voor de architectuur 'mips64el' werd toegevoegd in het "
"installatiesysteem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:110
msgid "Graphical installer"
msgstr "Grafische versie van het installatiesysteem"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:113
msgid ""
"The graphical installer is now the default on supported platforms. The text "
"installer is still accessible from the very first menu, or if the system has "
"limited capabilities."
msgstr ""
"Op platformen waarop de grafische versie van het installatiesysteem "
"ondersteund wordt, is die versie voortaan standaard. U kunt nog steeds naar "
"de tekstgeoriënteerde versie van het installatiesysteem gaan vanuit het "
"openingsscherm van het installatiesysteem of als het systeem slechts "
"beperkte mogelijkheden heeft."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:121
msgid "The kernel flavor has been bumped to i686"
msgstr "De kernelvariant werd opgetrokken naar i686"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:124
msgid ""
"The kernel flavor \"i586\" has been renamed to \"i686\", since \"i586\" is "
"no longer supported."
msgstr ""
"De naam van de kernelvariant werd gewijzigd van \"i586\" naar \"i686\" omdat "
"\"i586\" niet langer ondersteund wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:131
msgid "Desktop selection"
msgstr "Selectie van de desktop"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:134
msgid ""
"Since Jessie, the desktop can be chosen within tasksel during installation, "
"and several desktops can be selected at the same time."
msgstr ""
"Sinds Jessie kan de desktop tijdens de installatie geselecteerd worden in "
"tasksel en op dat moment kunnen tegelijk verschillende desktopomgevingen "
"gekozen worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:140
msgid "New languages"
msgstr "Nieuwe talen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:143
#| msgid ""
#| "Thanks to the huge efforts of translators, &debian; can now be installed "
#| "in 70 languages. This is seven more languages than in &oldreleasename;. "
#| "Most languages are available in both the text-based installation user "
#| "interface and the graphical user interface, while some are only available "
#| "in the graphical user interface."
msgid ""
"Thanks to the huge efforts of translators, &debian; can now be installed in "
"75 languages, including English. Most languages are available in both the "
"text-based installation user interface and the graphical user interface, "
"while some are only available in the graphical user interface."
msgstr ""
"Dankzij de enorme inspanningen van vertalers kan &debian; nu geïnstalleerd "
"worden in 75 talen, waaronder het Engels. De meeste talen zijn zowel in de "
"op tekst georiënteerde installatie-interface als in de grafische interface "
"beschikbaar. Sommige zijn echter enkel beschikbaar in de grafische interface."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:164
#| msgid ""
#| "The languages that can only be selected using the graphical installer as "
#| "their character sets cannot be presented in a non-graphical environment "
#| "are: Amharic, Bengali, Dzongkha, Gujarati, Hindi, Georgian, Kannada, "
#| "Khmer, Malayalam, Marathi, Nepali, Punjabi, Tamil and Telugu."
msgid ""
"The languages that can only be selected using the graphical installer as "
"their character sets cannot be presented in a non-graphical environment are: "
"Amharic, Bengali, Dzongkha, Gujarati, Hindi, Georgian, Kannada, Khmer, "
"Malayalam, Marathi, Nepali, Punjabi, Tamil, Telugu, Tibetan and Uyghur."
msgstr ""
"De talen die enkel kunnen worden geselecteerd in de grafische interface "
"omdat hun lettertekensets niet kunnen weergegeven worden in een niet-"
"grafische omgeving, zijn: Amhaars, Bengaals, Dzongkha, Gujarati, Hindi, "
"Georgisch, Kannada, Khmer, Malayalam, Marathi, Nepalees, Punjabi, Tamil, "
"Telugu, Tibetaans en Oeigoers."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:175
msgid "UEFI boot"
msgstr "UEFI-opstart"

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:178
msgid ""
"The &Releasename; installer improves support for a lot of UEFI firmware and "
"also supports installing on 32-bit UEFI firmware with a 64-bit kernel."
msgstr ""
"Het installatiesysteem van &Releasename; biedt voor heel wat UEFI-firmware "
"verbeterde ondersteuning en ondersteunt ook de installatie met een 64-bits "
"kernel op 32-bits UEFI-firmware."

#. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:183
msgid "Note that this does not include support for UEFI Secure Boot."
msgstr ""
"Merk op dat daar nog geen ondersteuning voor UEFI Secure Boot (beveiligde "
"UEFI-opstart) onder valt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/installing.dbk:192
msgid "Automated installation"
msgstr "Geautomatiseerde installatie"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/installing.dbk:194
msgid ""
"Some changes mentioned in the previous section also imply changes in the "
"support in the installer for automated installation using preconfiguration "
"files. This means that if you have existing preconfiguration files that "
"worked with the &oldreleasename; installer, you cannot expect these to work "
"with the new installer without modification."
msgstr ""
"Sommige veranderingen die in het vorige hoofdstuk vermeld werden, hebben ook "
"veranderingen tot gevolg in de ondersteuning in het installatiesysteem voor "
"geautomatiseerde installaties met behulp van preconfiguratiebestanden. Dit "
"betekent dat als u bestaande preconfiguratiebestanden hebt die werkten met "
"het installatiesysteem van &oldreleasename;, u niet kunt verwachten dat deze "
"zonder aanpassingen zullen werken met het nieuwe installatiesysteem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/installing.dbk:201
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-install-manual;\">Installation Guide</ulink> has an "
"updated separate appendix with extensive documentation on using "
"preconfiguration."
msgstr ""
"De <ulink url=\"&url-install-manual;\">installatiehandleiding</ulink> heeft "
"een aparte bijgewerkte bijlage met uitgebreide documentatie over het gebruik "
"van preconfiguratie."

#~ msgid "Software speech support"
#~ msgstr "Niet langer ondersteunde platformen"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "&debian; can now be installed using software speech, for instance by "
#~| "visually impaired people who do not use a braille device. This is "
#~| "triggered simply by typing <literal>s</literal> and <literal>Enter</"
#~| "literal> at the installer boot beep. More than a dozen languages are "
#~| "supported."
#~ msgid ""
#~ "&debian; can be installed using software speech, for instance by visually "
#~ "impaired people who do not use a Braille device. This is triggered "
#~ "simply by typing <literal>s</literal> and <literal>Enter</literal> at the "
#~ "installer boot beep. More than a dozen languages are supported."
#~ msgstr ""
#~ "Ondersteuning in het installatiesysteem voor de architecturen Alpha "
#~ "('alpha'), ARM ('arm') en HP PA-RISC ('hppa') is vervallen. De 'arm' "
#~ "architectuur is opgevolgd door de port ARM EABI ('armel')."

#~ msgid "New supported platforms"
#~ msgstr "Ondersteuning voor nieuwe platformen"

#~ msgid "The installation system now supports the following platforms:"
#~ msgstr "Het installatiesysteem ondersteunt nu de volgende platformen:"

#~ msgid "Intel Storage System SS4000-E"
#~ msgstr "Intel Storage System SS4000-E"

#~ msgid "Marvell's Kirkwood platform:"
#~ msgstr "Marvell's Kirkwood platform:"

#~ msgid "QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P and TS-419P"
#~ msgstr "QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P and TS-419P"

#~ msgid "Marvell SheevaPlug and GuruPlug"
#~ msgstr "Marvell SheevaPlug and GuruPlug"

#~ msgid "Marvell OpenRD-Base, OpenRD-Client and OpenRD-Ultimate"
#~ msgstr "Marvell OpenRD-Base, OpenRD-Client and OpenRD-Ultimate"

#~ msgid "HP t5325 Thin Client (partial support)"
#~ msgstr "HP t5325 Thin Client (deels ondersteund)"

#~ msgid "Languages added in this release include:"
#~ msgstr "Talen die zijn toegevoegd aan deze release zijn:"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Kannada, Lao, Sinhala and Telugu have been added to the graphical "
#~| "installer."
#~ msgid "Tibetan and Uyghur have been added to the graphical installer."
#~ msgstr ""
#~ "Kannada, Laotiaans, Singalees en Telugu zijn toegevoegd aan het grafisch "
#~ "installatiesysteem."

#, fuzzy
#~| msgid "The installation system now supports the following platforms:"
#~ msgid "The installer now supports installation on IPv6-only networks."
#~ msgstr "Het installatiesysteem ondersteunt nu de volgende platformen:"

#~ msgid ""
#~ "Asturian, Estonian, Icelandic, Kazakh and Persian have been added to the "
#~ "graphical and text-based installer."
#~ msgstr ""
#~ "Asturisch, Estisch, IJslands, Kazachs en Perzisch zijn toegevoegd aan het "
#~ "grafische en op tekst gebaseerde installatiesysteem."

#~ msgid ""
#~ "Thai, previously available only in the graphical user interface, is now "
#~ "available also in the text-based installation user interface too."
#~ msgstr ""
#~ "Thai, hetgeen voorheen enkel in de grafische interface beschikbaar was, "
#~ "is nu ook beschikbaar in de tekstinterface."

#~ msgid ""
#~ "Due to the lack of translation updates two languages were dropped in this "
#~ "release: Wolof and Welsh."
#~ msgstr ""
#~ "Vanwege een gebrek aan bijwerkingen van de vertaling worden twee talen "
#~ "niet ondersteund in deze uitgave: Wolof en Welsh."
Index: manuals/release-notes/nl/installing.po
===================================================================
--- manuals/release-notes/nl/installing.po	(svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk/release-notes/nl/installing.po)	(revision 11492)
+++ manuals/release-notes/nl/installing.po	(.../manuals/release-notes/nl/installing.po)	(working copy)
@@ -3,18 +3,21 @@
 # This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
 # Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>, 2011.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: release-notes/installing r9280\n"
+"Project-Id-Version: release-notes/installing\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-03-19 20:55+0900\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-21 12:04+0200\n"
-"Last-Translator: Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-16 17:35+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
 #: en/installing.dbk:8
@@ -33,9 +36,9 @@
 "offers a variety of installation methods. Which methods are available to "
 "install your system depends on your architecture."
 msgstr ""
-"Het Debian Installatiesysteem is het officiële installatiesysteem voor "
-"Debian. Het biedt verscheidene installatiemethoden. Welke methoden "
-"beschikbaar zijn om uw systeem te installeren hangt af van uw architectuur."
+"De \"Debian Installer\" is het officiële installatiesysteem voor Debian. Het "
+"biedt verscheidene installatiemethoden. Welke methoden beschikbaar zijn om "
+"uw systeem te installeren hangt af van uw architectuur."
 
 #. type: Content of: <chapter><para>
 #: en/installing.dbk:16
@@ -44,9 +47,9 @@
 "Installation Guide on the <ulink url=\"&url-installer;\">Debian website</"
 "ulink>."
 msgstr ""
-"Bestanden van het installatiesysteem voor &releasename; kunnen samen met de "
+"Images van de installer voor &releasename; kunnen samen met de "
 "installatiehandleiding worden gevonden op de <ulink url=\"&url-installer;"
-"\">Debian website</ulink>."
+"\">Website van Debian</ulink>."
 
 #. type: Content of: <chapter><para>
 #: en/installing.dbk:21
@@ -54,7 +57,7 @@
 "The Installation Guide is also included on the first CD/DVD of the official "
 "Debian CD/DVD sets, at:"
 msgstr ""
-"De installatiehandleiding is ook bijgesloten op de eerste CD/DVD van de "
+"De installatiehandleiding is ook opgenomen op de eerste CD/DVD van de "
 "officiële Debian CD/DVD-serie onder:"
 
 #. type: Content of: <chapter><screen>
@@ -69,18 +72,17 @@
 "You may also want to check the <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
 "\">errata</ulink> for debian-installer for a list of known issues."
 msgstr ""
-"Het wordt aangeraden ook de <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
-"\">errata</ulink> voor debian-installer te bekijken voor een lijst met "
+"Het is aangeraden om ook de <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
+"\">errata</ulink> bij de \"Debian Installer\" te bekijken voor een lijst met "
 "bekende problemen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/installing.dbk:33
 msgid "What's new in the installation system?"
-msgstr "Nieuw in het installatiesysteem"
+msgstr "Nieuwigheden in het installatiesysteem"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/installing.dbk:35
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "There has been a lot of development on the Debian Installer since its "
 #| "first official release with &debian; 3.1 (sarge) resulting in both "
@@ -90,9 +92,10 @@
 "previous official release with &debian; &oldrelease;, resulting in both "
 "improved hardware support and some exciting new features."
 msgstr ""
-"Er is veel ontwikkeling geweest aan het Debian Installatiesysteem sinds de "
-"eerste officiële uitgave met &debian; 3.1 (sarge). Dit heeft geleid tot "
-"zowel betere hardware-ondersteuning als opmerkelijke nieuwe functies."
+"Het Debian Installatiesysteem is op veel punten verder ontwikkeld sinds zijn "
+"vorige officiële uitgave met &debian; &oldrelease;. Dit heeft geleid tot "
+"zowel betere hardware-ondersteuning als een aantal opmerkelijke nieuwe "
+"functies."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/installing.dbk:41
@@ -103,27 +106,28 @@
 "&releasename; beta and RC releases available from the Debian Installer's "
 "<ulink url=\"&url-installer-news;\">news history</ulink>."
 msgstr ""
-"In deze release-opmerkingen zullen we enkel de grote veranderingen in het "
-"installatiesysteem opsommen. Indien u geïnteresseerd bent in een "
-"gedetailleerd overzicht van de veranderingen sinds &oldreleasename;, kijkt u "
-"dan naar de uitgave-aankondiging voor de uitgaven &releasename; beta en RC. "
-"Deze zijn verkrijgbaar vanaf de <ulink url=\"&url-installer-news;"
-"\">nieuwsgeschiedenis</ulink> van het Debian Installatiesysteem."
+"In deze notities bij de release zullen we enkel de grote veranderingen in "
+"het installatiesysteem vermelden. Indien u geïnteresseerd bent in een "
+"gedetailleerd overzicht van de veranderingen sinds &oldreleasename;, "
+"raadpleeg dan de aankondigingen bij de beta- en RC-uitgaven voor "
+"&releasename;. Deze zijn te vinden op de <ulink url=\"&url-installer-news;"
+"\">pagina met de historiek van de nieuwsberichten</ulink> van het Debian "
+"Installatiesysteem."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/installing.dbk:49
 msgid "Major changes"
-msgstr "Grote veranderingen"
+msgstr "Belangrijkste veranderingen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
 #: en/installing.dbk:90
 msgid "Removed ports"
-msgstr ""
+msgstr "Verwijderde architecturen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
 #: en/installing.dbk:100
 msgid "New ports"
-msgstr ""
+msgstr "Nieuwe architecturen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: en/installing.dbk:103
@@ -130,11 +134,13 @@
 msgid ""
 "Support for the 'mips64el' architecture has been added to the installer."
 msgstr ""
+"Ondersteuning voor de architectuur 'mips64el' werd toegevoegd in het "
+"installatiesysteem."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
 #: en/installing.dbk:110
 msgid "Graphical installer"
-msgstr ""
+msgstr "Grafische versie van het installatiesysteem"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: en/installing.dbk:113
@@ -143,11 +149,16 @@
 "installer is still accessible from the very first menu, or if the system has "
 "limited capabilities."
 msgstr ""
+"Op platformen waarop de grafische versie van het installatiesysteem "
+"ondersteund wordt, is die versie voortaan standaard. U kunt nog steeds naar "
+"de tekstgeoriënteerde versie van het installatiesysteem gaan vanuit het "
+"openingsscherm van het installatiesysteem of als het systeem slechts "
+"beperkte mogelijkheden heeft."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
 #: en/installing.dbk:121
 msgid "The kernel flavor has been bumped to i686"
-msgstr ""
+msgstr "De kernelvariant werd opgetrokken naar i686"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: en/installing.dbk:124
@@ -155,11 +166,13 @@
 "The kernel flavor \"i586\" has been renamed to \"i686\", since \"i586\" is "
 "no longer supported."
 msgstr ""
+"De naam van de kernelvariant werd gewijzigd van \"i586\" naar \"i686\" omdat "
+"\"i586\" niet langer ondersteund wordt."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
 #: en/installing.dbk:131
 msgid "Desktop selection"
-msgstr ""
+msgstr "Selectie van de desktop"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: en/installing.dbk:134
@@ -167,6 +180,9 @@
 "Since Jessie, the desktop can be chosen within tasksel during installation, "
 "and several desktops can be selected at the same time."
 msgstr ""
+"Sinds Jessie kan de desktop tijdens de installatie geselecteerd worden in "
+"tasksel en op dat moment kunnen tegelijk verschillende desktopomgevingen "
+"gekozen worden."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
 #: en/installing.dbk:140
@@ -175,7 +191,6 @@
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: en/installing.dbk:143
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Thanks to the huge efforts of translators, &debian; can now be installed "
 #| "in 70 languages. This is seven more languages than in &oldreleasename;. "
@@ -188,15 +203,13 @@
 "text-based installation user interface and the graphical user interface, "
 "while some are only available in the graphical user interface."
 msgstr ""
-"Dankzij de enorme inspanning van vertalers kan &debian; nu geïnstalleerd "
-"worden in 70 talen. Dit is zeven talen meer dan in &oldreleasename;. De "
-"meeste talen zijn zowel in de op tekst gebaseerde installatie-interface als "
-"in de grafische interface beschikbaar. Sommigen zijn echter enkel "
-"beschikbaar in de grafische interface."
+"Dankzij de enorme inspanningen van vertalers kan &debian; nu geïnstalleerd "
+"worden in 75 talen, waaronder het Engels. De meeste talen zijn zowel in de "
+"op tekst georiënteerde installatie-interface als in de grafische interface "
+"beschikbaar. Sommige zijn echter enkel beschikbaar in de grafische interface."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: en/installing.dbk:164
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The languages that can only be selected using the graphical installer as "
 #| "their character sets cannot be presented in a non-graphical environment "
@@ -208,15 +221,16 @@
 "Amharic, Bengali, Dzongkha, Gujarati, Hindi, Georgian, Kannada, Khmer, "
 "Malayalam, Marathi, Nepali, Punjabi, Tamil, Telugu, Tibetan and Uyghur."
 msgstr ""
-"De talen die enkel kunnen worden geselecteerd in de grafische interface, "
-"omdat hun karaktersets niet kunnen worden weergegeven in een niet-grafische "
-"omgeving zijn: Amharisch, Bengalees, Dzongkha, Gujarati, Hindi, Georgisch, "
-"Kannada, Malayalam, Marathi, Nepalees, Punjabi, Tamil en Telugu."
+"De talen die enkel kunnen worden geselecteerd in de grafische interface "
+"omdat hun lettertekensets niet kunnen weergegeven worden in een niet-"
+"grafische omgeving, zijn: Amhaars, Bengaals, Dzongkha, Gujarati, Hindi, "
+"Georgisch, Kannada, Khmer, Malayalam, Marathi, Nepalees, Punjabi, Tamil, "
+"Telugu, Tibetaans en Oeigoers."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
 #: en/installing.dbk:175
 msgid "UEFI boot"
-msgstr ""
+msgstr "UEFI-opstart"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: en/installing.dbk:178
@@ -224,11 +238,16 @@
 "The &Releasename; installer improves support for a lot of UEFI firmware and "
 "also supports installing on 32-bit UEFI firmware with a 64-bit kernel."
 msgstr ""
+"Het installatiesysteem van &Releasename; biedt voor heel wat UEFI-firmware "
+"verbeterde ondersteuning en ondersteunt ook de installatie met een 64-bits "
+"kernel op 32-bits UEFI-firmware."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
 #: en/installing.dbk:183
 msgid "Note that this does not include support for UEFI Secure Boot."
 msgstr ""
+"Merk op dat daar nog geen ondersteuning voor UEFI Secure Boot (beveiligde "
+"UEFI-opstart) onder valt."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/installing.dbk:192
@@ -244,11 +263,12 @@
 "worked with the &oldreleasename; installer, you cannot expect these to work "
 "with the new installer without modification."
 msgstr ""
-"Sommige veranderingen in de bovenstaande sectie impliceren ook veranderingen "
-"in het geautomatiseerde installatiesysteem met voorgeconfiguratiebestanden. "
-"Dit betekent dat als u bestaande voorconfiguratie-bestanden hebt die werkten "
-"met het installatiesysteem van &oldreleasename; u niet kunt verwachten dat "
-"deze zonder aanpassing werken met het nieuwe systeem."
+"Sommige veranderingen die in het vorige hoofdstuk vermeld werden, hebben ook "
+"veranderingen tot gevolg in de ondersteuning in het installatiesysteem voor "
+"geautomatiseerde installaties met behulp van preconfiguratiebestanden. Dit "
+"betekent dat als u bestaande preconfiguratiebestanden hebt die werkten met "
+"het installatiesysteem van &oldreleasename;, u niet kunt verwachten dat deze "
+"zonder aanpassingen zullen werken met het nieuwe installatiesysteem."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/installing.dbk:201
@@ -259,7 +279,7 @@
 msgstr ""
 "De <ulink url=\"&url-install-manual;\">installatiehandleiding</ulink> heeft "
 "een aparte bijgewerkte bijlage met uitgebreide documentatie over het gebruik "
-"van voorconfiguratie."
+"van preconfiguratie."
 
 #~ msgid "Software speech support"
 #~ msgstr "Niet langer ondersteunde platformen"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: