[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/partners/2017partners.nl.htmlDag iedereen,

In het kader van de gereorganiseerde partner-afdeling van de website van
Debian vindt u in bijlage een ontwerpvertaling van
partners/2017/partners.wml.

Het html-bestand kan zonder problemen gebouwd worden en tidy
rapporteert geen fouten in de html.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Partnerprogramma van Debian 2017 - beschrijving"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"

<h3>Wat is het partnerprogramma van Debian?</h3>
<div class="centerblock">
 <p> Het partnerprogramma werd in het leven geroepen om erkenning te geven
   aan bedrijven en organisaties voor hun blijvende ondersteuning van het
   Debian-project. Gezien de substantiële steun die deze partners bieden,
   hebben we Debian kunnen uitbouwen en verbeteren. We willen graag officieel
   onze erkentelijkheid tonen voor hun inspanningen en een goede werkrelatie
   blijven onderhouden.</p>
</div>

<h3>Wat zijn de criteria voor Partners?</h3>
 Er zijn verschillende types partners.

<ul>
<li><b>Ontwikkelingpartners</b><br>
 <ul>
 <li> bieden Debian materiaal (aan sterk gereduceerde prijzen of met 
 uitgebreide leningsfaciliteiten)
 <li> bieden Debian materiaal voor gebruik bij conferenties, beurzen, enz.
 <li> bieden een op hardware gebaseerde dienst aan Debian (nettoegang, accounts, enz.)
 <li> commerciële leveranciers die sleutelpakketten voor Debian beheren
 <li> helpen of leiden inspanningen om Debian-pakketten geschik te maken voor hun
 hardware
 <li> bieden gratis of tegen een gereduceerde prijs technische dienstverlening
 of consult aan Debian
 </ul>
<li><b>Dienstenpartners</b><br>
 <ul>
 <li> helpen Debian met de verspreiding van distributies
 <li> bieden een forum voor de communicatie van Debian met de pers
 <li> bieden gratis of tegen een gereduceerde prijs niet-technische dienstverlening aan Debian
 </ul>
<li><b>Financiële Partners</b><br>
 <ul>
 <li>Leveren een doorlopende financiële ondersteuning,
 bijvoorbeeld een programma van opbrengstendeling.
 </ul>
</ul>

<p>
Om een partner te worden, moet aan ten minste één van bovenstaande criteria
voldaan zijn. Partners die onder meer dan één categorie vallen, kunnen onder
elke categorie waaronder ze zich plaatsen, worden vermeld.

<h3>Wat doet Debian voor de partners?</h3>
Debian zal nauw samenwerken met alle partners om te verzekeren dat Debian
de noden en aandachtspunten van de partners kent en dat dit ook omgekeerd het geval is.
Dit zal Debian in staat stellen om op de juiste manier gefocust te blijven in de markt
via de feedback van de partners.

<p>
 Elke partner zal een plaats krijgen op de partnerswebpagina van Debian voor dat jaar
 met de beschrijving van de aard van het partnerschap.
De partner kan links laten toevoegen aan deze informatie.

<!--
<p>
 For companies supplying hardware for porting projects, this page will be
 linked from the relevant porting pages directly as well.
 -->

<h3>Wat doen de partners voor Debian?</h3>
Naast het voldoen aan de bovenstaande criteria, zouden de partners Debian 
uitdrukkelijk moeten vermelden in de door de samenwerking beïnvloede gebieden.
Ze zouden moeten samenwerken met Debian om de belangen van het project te
promoten. 
Mogelijkheden zijn:
<ul>
<li> Links naar relevante Debian webpagina's
<li> Advertenties: Banners/Knoppen/Splash-schermen
<li> Links naar actuele Debian Nieuwsberichten/Evenementen/Projecten
<li> ...en veel meer!
</ul>


<h3>Hoe wordt een leverancier een partner?</h3>

Er moet een e-mail gestuurd worden naar
<a href="mailto:partners@debian.org";>partners@debian.org</a> 
met een <a href="../partners-form">voorstel</a> tot samenwerking.
Dit voorstel zal worden nagekeken door Debian en worden bediscussieerd met de
kandidaat-partner. Debian zal dan beslissen of een partnerschap wel of niet
mogelijk is.


<h3>Hoe en wanneer eindigt een partnerschap?</h3>

Debian of de partner kunnen de samenwerking op elk moment beëindigen.
Wanneer de samenwerking wordt beëindigt, worden de gerelateerde vermeldingen 
op de webpagina van het lopende jaar verwijderd. (vermeldingen in vroegere jaren
blijven behouden). Een samenwerking kan voor verschillende redenen
worden beëindigd:
<ul>
<li>het uitgeleende materiaal wordt teruggenomen
<li>de dienst wordt niet langer aangeboden
<li>de doelstellingen van de partners liggen niet meer in dezelfde lijn als de
doelstellingen van Debian
</ul>

<h3>Zijn er andere manieren waarop mijn organisatie een bijdrage kan leveren aan Debian?</h3>
<div class="centerblock">
<p>
Voor giften van geld, uitrusting of diensten moet u naar onze
<a href="../../donations">giften</a>-pagina gaan.</p>

<p>
Sponsoring voor DebConf (de jaarlijkse conferentie van Debian) wordt afgehandeld
door het DebConf Organizatieteam voor dat jaar.
Voor sponsoring van DebConf moet u naar de
<a href="https://www.debconf.org";>DebConf</a>-pagina gaan.</p>

<p>
Financiering voor Debian LTS wordt afgehandeld door het LTS-Team.
Voor fondsen voor LTS moet u naar de
<a href="https://wiki.debian.org/LTS";>LTS</a> wikipagina gaan.</p>

<p>
Indien u nog een ander idee heeft dat niet onder de bovenstaande suggesties
valt, <a href="../../contact">neem dan contact op met ons</a>.
</p>
</div>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: