[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] po://installation-guide (administrivia.po)Frans Spiesschaert schreef op vr 14-04-2017 om 23:29 [+0200]:
> Dag iedereen,
> 
> In bijlage een eerste versie van po/nl/administrivia.po, de vijfde
> bijlage bij de installatiehandleiding van Debian.
> 
> 

Het bestand is doorgestuurd naar Holger Wansing en door hem opgenomen in
het archief met de broncode.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: