[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide (bookinfo)Dag iedereen, 

In bijlage een enigszins herwerkte versie van de vertaling van het
onderdeel bookinfo van de installatiehandleiding, zodat de inhoud beter
overeenkomt met de huidige situatie.
Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen tegenover de vorige
versie.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of the Debian Installation Guide.
# Copyright (C) 2004-2009, 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian Installation Guide.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2004-2009.  
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual/bookinfo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-14 17:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-26 23:30+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Tag: title
#: bookinfo.xml:5
#, no-c-format
msgid "&debian-gnu; Installation Guide"
msgstr "&debian-gnu; Installatiehandleiding"

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:8
#, no-c-format
msgid ""
"This document contains installation instructions for the &debian-gnu; "
"&release; system (codename <quote>&releasename;</quote>), for the &arch-"
"title; (<quote>&architecture;</quote>) architecture. It also contains "
"pointers to more information and information on how to make the most of your "
"new &debian; system."
msgstr ""
"Dit document bevat installatie-instructies voor het &debian-gnu; &release; "
"systeem (codenaam <quote>&releasename;</quote>), voor de architectuur &arch-"
"title; (<quote>&architecture;</quote>). Het bevat ook verwijzingen naar meer "
"informatie en informatie over hoe u het maximale uit uw nieuwe &debian; "
"systeem kunt halen."

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:17
#, no-c-format
msgid ""
"This installation guide is based on an earlier manual written for the old "
"Debian installation system (the <quote>boot-floppies</quote>), and has been "
"updated to document the new Debian installer. However, for &architecture;, "
"the manual has not been fully updated and fact checked for the new "
"installer. There may remain parts of the manual that are incomplete or "
"outdated or that still document the boot-floppies installer. A newer version "
"of this manual, possibly better documenting this architecture, may be found "
"on the Internet at the <ulink url=\"&url-d-i;\">&d-i; home page</ulink>. You "
"may also be able to find additional translations there."
msgstr ""
"Deze installatiehandleiding is gebaseerd op een eerdere handleiding die is "
"geschreven voor het oude installatiesysteem van Debian (de <quote>boot-"
"floppies</quote>) en is bijgewerkt voor de nieuwe &d-i;. Voor &architecture; "
"is de handleiding echter nog niet volledig bijgewerkt en gecontroleerd voor "
"het nieuwe installatiesysteem. Het is mogelijk dat er nog delen zijn van de "
"handleiding die onvolledig of verouderd zijn, of die nog steeds het "
"installatiesysteem met de opstart-diskettes (de zogenaamde boot-floppies) "
"beschrijven. Nieuwere versies van deze handleiding, die mogelijk deze "
"architectuur beter beschrijven, kunt u vinden op het Internet op de <ulink "
"url=\"&url-d-i;\">&d-i; website</ulink>. Mogelijk kunt u daar ook "
"aanvullende vertalingen vinden."

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:30
#, no-c-format
msgid ""
"Although this installation guide for &architecture; is mostly up-to-date, we "
"plan to make some changes and reorganize parts of the manual after the "
"official release of &releasename;. A newer version of this manual may be "
"found on the Internet at the <ulink url=\"&url-d-i;\">&d-i; home page</"
"ulink>. You may also be able to find additional translations there."
msgstr ""
"Hoewel deze installatiehandleiding voor &architecture; grotendeels is "
"bijgewerkt, zijn er plannen voor wijzigingen en een reorganisatie van delen "
"van de handleiding na de officiële vrijgave van &releasename;. Nieuwere "
"versies van deze handleiding kunt u vinden op het Internet op de <ulink url="
"\"&url-d-i;\">&d-i; website</ulink>. Mogelijk kunt u daar ook aanvullende "
"vertalingen vinden."

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:39
#, no-c-format
msgid ""
"This translation of the installation guide is not up-to-date and currently "
"there is noone actively working on updating it. Keep this in mind when "
"reading it; it may contain outdated or wrong information. Read or double-"
"check the English variant, if in doubt. If you can help us with updating the "
"translation, please contact <email>debian-boot@lists.debian.org</email> or "
"the <ulink url=\"https://lists.debian.org/i18n.html\";>debian-l10n-xxx "
"mailinglist</ulink> for this language. Many thanks"
msgstr ""
"Deze vertaling van de installatiehandleiding is niet up-to-date en momenteel "
"is er niemand actief bezig met ze te actualiseren. Houd hiermee rekening als "
"u ze leest. Ze kan verouderde of foutieve informatie bevatten. Toets de "
"informatie aan de Engelse versie of lees die als u twijfels heeft. Indien u "
"ons kunt helpen met het actualiseren van de vertaling, neem dan contact met "
"<email>debian-boot@lists.debian.org</email> of met <ulink url=\"https://";
"lists.debian.org/i18n.html\">de mailinglijst debian-l10n-dutch</ulink> voor "
"deze taal. Hartelijk dank"

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:53
#, no-c-format
msgid ""
"Translators can use this paragraph to provide some information about the "
"status of the translation, for example if the translation is still being "
"worked on or if review is wanted (don't forget to mention where comments "
"should be sent!). See build/lang-options/README on how to enable this "
"paragraph. Its condition is \"translation-status\"."
msgstr ""
"Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels en het is "
"mogelijk dat de vertaling naar het Nederlands van sommige onderdelen nog "
"niet volledig is. Voor de delen die nog niet zijn vertaald is de originele, "
"Engelstalige tekst opgenomen. Voor informatie over de vertaling naar het "
"Nederlands kunt u een e-mail sturen naar de <email>debian-l10n-dutch@lists."
"debian.org</email> mailinglijst. Zie ook <xref linkend=\"getting-newest-doc"
"\"/>."

#. Tag: holder
#: bookinfo.xml:66
#, no-c-format
msgid "the Debian Installer team"
msgstr "het Debian Installatiesysteem team"

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:70
#, no-c-format
msgid ""
"This manual is free software; you may redistribute it and/or modify it under "
"the terms of the GNU General Public License. Please refer to the license in "
"<xref linkend=\"appendix-gpl\"/>."
msgstr ""
"Deze handleiding is vrije software; u mag deze verspreiden en/of wijzigen "
"onder de bepalingen van de GNU Algemene Publieke Licentie (GNU General "
"Public License). U wordt verzocht de licentie in <xref linkend=\"appendix-gpl"
"\"/> te raadplegen."
Index: installer/manual/po/nl/bookinfo.po
===================================================================
--- installer/manual/po/nl/bookinfo.po	(svn://anonscm.debian.org/svn/d-i/trunk/manual/po/nl/bookinfo.po)	(revision 70645)
+++ installer/manual/po/nl/bookinfo.po	(.../installer/manual/po/nl/bookinfo.po)	(working copy)
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the Debian Installation Guide.
 # Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2004-2009.  
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -9,13 +10,15 @@
 "Project-Id-Version: d-i-manual/bookinfo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-02-14 17:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-29 17:22+0200\n"
-"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-26 23:30+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. Tag: title
 #: bookinfo.xml:5
@@ -57,10 +60,11 @@
 "geschreven voor het oude installatiesysteem van Debian (de <quote>boot-"
 "floppies</quote>) en is bijgewerkt voor de nieuwe &d-i;. Voor &architecture; "
 "is de handleiding echter nog niet volledig bijgewerkt en gecontroleerd voor "
-"het nieuwe installatiesysteem. Het is mogelijk dat er nog delen zijnvan de "
-"handleiding die onvolledig of verouderd zijn, of die nog steeds de oude boot-"
-"floppies beschrijven. Nieuwere versies van deze handleiding, die mogelijk "
-"dit platform beter beschrijven, kunt u vinden op het Internet op de <ulink "
+"het nieuwe installatiesysteem. Het is mogelijk dat er nog delen zijn van de "
+"handleiding die onvolledig of verouderd zijn, of die nog steeds het "
+"installatiesysteem met de opstart-diskettes (de zogenaamde boot-floppies) "
+"beschrijven. Nieuwere versies van deze handleiding, die mogelijk deze "
+"architectuur beter beschrijven, kunt u vinden op het Internet op de <ulink "
 "url=\"&url-d-i;\">&d-i; website</ulink>. Mogelijk kunt u daar ook "
 "aanvullende vertalingen vinden."
 
@@ -93,13 +97,14 @@
 "the <ulink url=\"https://lists.debian.org/i18n.html\";>debian-l10n-xxx "
 "mailinglist</ulink> for this language. Many thanks"
 msgstr ""
-"This translation of the installation guide is not up-to-date and currently "
-"there is noone actively working on updating it. Keep this in mind when "
-"reading it; it may contain outdated or wrong information. Read or double-"
-"check the English variant, if in doubt. If you can help us with updating the "
-"translation, please contact <email>debian-boot@lists.debian.org</email> or "
-"the <ulink url=\"https://lists.debian.org/i18n.html\";>debian-l10n-xxx "
-"mailinglist</ulink> for this language. Many thanks"
+"Deze vertaling van de installatiehandleiding is niet up-to-date en momenteel "
+"is er niemand actief bezig met ze te actualiseren. Houd hiermee rekening als "
+"u ze leest. Ze kan verouderde of foutieve informatie bevatten. Toets de "
+"informatie aan de Engelse versie of lees die als u twijfels heeft. Indien u "
+"ons kunt helpen met het actualiseren van de vertaling, neem dan contact met "
+"<email>debian-boot@lists.debian.org</email> of met <ulink url=\"https://";
+"lists.debian.org/i18n.html\">de mailinglijst debian-l10n-dutch</ulink> voor "
+"deze taal. Hartelijk dank"
 
 #. Tag: para
 #: bookinfo.xml:53
@@ -111,12 +116,13 @@
 "should be sent!). See build/lang-options/README on how to enable this "
 "paragraph. Its condition is \"translation-status\"."
 msgstr ""
-"Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels en de vertaling "
-"naar het Nederlands is nog niet volledig. Voor de delen die nog niet zijn "
-"vertaald is de originele, Engelstalige tekst opgenomen. Voor informatie over "
-"de vertaling naar het Nederlands kunt u een e-mail sturen naar de "
-"<email>debian-l10n-dutch@lists.debian.org</email> mailinglijst. Zie ook "
-"<xref linkend=\"getting-newest-doc\"/>."
+"Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels en het is "
+"mogelijk dat de vertaling naar het Nederlands van sommige onderdelen nog "
+"niet volledig is. Voor de delen die nog niet zijn vertaald is de originele, "
+"Engelstalige tekst opgenomen. Voor informatie over de vertaling naar het "
+"Nederlands kunt u een e-mail sturen naar de <email>debian-l10n-dutch@lists."
+"debian.org</email> mailinglijst. Zie ook <xref linkend=\"getting-newest-doc"
+"\"/>."
 
 #. Tag: holder
 #: bookinfo.xml:66
@@ -133,5 +139,6 @@
 "<xref linkend=\"appendix-gpl\"/>."
 msgstr ""
 "Deze handleiding is vrije software; u mag deze verspreiden en/of wijzigen "
-"onder de bepalingen van de GNU Algemene Publieke Licentie. U wordt verzocht "
-"de licentie in <xref linkend=\"appendix-gpl\"/> te raadplegen."
+"onder de bepalingen van de GNU Algemene Publieke Licentie (GNU General "
+"Public License). U wordt verzocht de licentie in <xref linkend=\"appendix-gpl"
+"\"/> te raadplegen."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: