[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/mirror/size.nl.htmlDag iedereen,

De hierboven vermelde pagina loopt twee versies achter op het Engelse
origineel.
In bijlage een bijgewerkt wml-bestand (de tests om er een html van te
maken en dat bestand op zijn geldigheid te controleren met tidy waren
succesvol) en een diff-bestand met de verschillen met de
vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Index: webwml/dutch/mirror/size.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/mirror/size.wml,v
retrieving revision 1.22
diff -u -r1.22 size.wml
--- webwml/dutch/mirror/size.wml	13 Aug 2016 06:11:57 -0000	1.22
+++ webwml/dutch/mirror/size.wml	20 Mar 2017 20:11:01 -0000
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Grootte van een spiegelserver"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.46"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.48"
 
 <h2>Hoe groot is het Debian archief?</h2>
 
@@ -29,9 +29,6 @@
 <p>Zie de webpagina’s over <a href="../CD/mirroring/">Debian CD
 spiegelservers</a> voor nadere informatie over het opzetten daarvan.</p>
 
-<h3>Hoe groot is het Debian Security-archief?</h3>
-
-<p>Het debian-security-archief beslaat ongeveer 54 GB.</p>
 
 <h2>Hoe groot zijn de geregelde updates van de spiegelservers?</h2>
 
#use wml::debian::template title="Grootte van een spiegelserver"
#use wml::debian::translation-check translation="1.48"

<h2>Hoe groot is het Debian archief?</h2>

# Zie Engelse versie voor instructies voor het bijwerken van de data op
# deze pagina!

<p>De cijfers op deze pagina worden dagelijks bijgewerkt.</p>

<table>
<tr><th>Architectuur</th>  <th>Grootte in GB</th></tr>
#include "$(ENGLISHDIR)/mirror/size.data"
</table>

<p>Merk op dat het archief continu groeit; testing zal vooral groeien als een 
release nabij komt. Wij raden ook niet aan om de grootte van een spiegelserver
te verkleinen door specifieke distributies uit te sluiten; sluit in plaats 
hiervan specifieke architecturen uit, bijvoorbeeld op basis van hun
<a href="http://popcon.debian.org/";>populariteit</a>.</p>

<h3>Hoe groot is het Debian CD-archief?</h3>

<p>De grootte van het CD-archief varieert nogal per spiegelserver &mdash; de
Jigdo-bestanden beslaan ongeveer 100&ndash;150 MB per architectuur, terwijl de
volledige CD/DVD-images elk ongeveer 15 GB in beslag nemen, plus aanvullende
ruimte nodig voor <q>opwaarderings</q>-images, Bittorrent-bestanden, etc.</p>
 
<p>Zie de webpagina’s over <a href="../CD/mirroring/">Debian CD
spiegelservers</a> voor nadere informatie over het opzetten daarvan.</p>


<h2>Hoe groot zijn de geregelde updates van de spiegelservers?</h2>

<p>Deze <a href="https://ftp-master.debian.org/size-quarter.png";>grafiek van de
omvang van de dagelijkse doorloop</a> geeft een beeld voor het archief <q>main</q>
(het hoofdarchief).</p>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: